www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Samen aan de slag op Natuurwerkdag in de Houtwiel

23 oktober 2017 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

Zaterdag 4 november organiseert Landschapsbeheer Nederland de Natuurwerkdag. Op honderden locaties verspreid door het hele land kan jong en oud aan de slag voor natuurbehoud op de mooiste plekken van Nederland. Voor de 9e keer stelt Staatsbosbeheer in Noard-Fryslân de Houtwiel bij Broeksterwoude als locatie beschikbaar.

Zaterdag 4 november organiseert Landschapsbeheer Nederland de Natuurwerkdag. Op honderden locaties verspreid door het hele land kan jong en oud aan de slag voor natuurbehoud op de mooiste plekken van Nederland. Voor de 9e keer stelt Staatsbosbeheer in Noard-Fryslân de Houtwiel bij Broeksterwoude als locatie beschikbaar.

De deelnemers gaan in het prachtige moerasgebied kleine wilgen en elzen snoeien en omzagen. Dit is nodig om de openheid van het moeras en natte grasland te behouden. De Houtwiel is onderdeel van het grote open en natte landschap tussen Leeuwarden en Lauwersmeer. In de Houtwiel leven veel bijzondere en bedreigde diersoorten, zoals de roerdomp en de otter.

Door alle enthousiaste aanmeldingen zitten we dit jaar alweer vol!
Boswachter Gjerryt Hoekstra; “De natuurwerkdag zit qua aanmeldingen van deelnemers voor dit jaar alweer vol. We zijn hartstikke blij met de altijd enthousiaste aanmelding en medewerking! Samen met ervaren boswachters gaan we aan de slag. Het werk is hard nodig om het open leefgebied van bijzondere soorten te behouden.
Spannend, want we gaan echt het moerasgebied in. Het gehele jaar beschermt Staatsbosbeheer hier de rust voor de dieren die er leven. Voor één dag in het jaar wordt de rust verstoord, maar allemaal ter behoud van de bijzondere planten en dieren.”

Handwerk
De werkzaamheden worden traditioneel uitgevoerd met pistool- en beugelzagen, het echte handwerk. Je wordt op de dag begeleid door boswachters en medewerkers van Landschapsbeheer. Meer informatie is te vinden op https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/houtwiel .

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog