www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Drijvend broedvogeleiland in de Zwagermieden ter compensatie van werkzaamheden bij het Sikkemahûs.

20 maart 2019 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

visdief voedt zijn kuikens

De komende periode wordt er een nieuw drijvend broedvogeleiland geplaatst in de plas van de zwagermieden. Het broedeiland is speciaal bedoeld voor visdiefjes. De broedlocatie op het dak van het Sikkemahûs wordt met de geplande werkzaamheden aan het dak permanent ongeschikt gemaakt.

Werkzaamheden bij het Sikkemahûs
Jaarlijks broeden er ongeveer 57 paartjes visdiefjes op het platte dak van woongroep het Sikkemahûs in de Westereen. Door de  werkzaamheden wordt dit platte dak ongeschikt voor de visdiefjes om op te broeden. De visdiefjes leggen nu hun eieren op het hoge grind-dak, goed beschermd tegen predatoren zoals de vos en de rat. Na de dakrenovatie wordt het grind niet teruggeplaatst, waardoor er geen nestgelegenheid meer is voor de visdiefjes. Als deze werkzaamheden uitgevoerd worden moet de natuur worden gecompenseerd. Hiervoor is een plan gemaakt om de natuurwaarden te compenseren.

In samenwerking met onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga en Staatsbosbeheer is de Zwagermieden door de woongroep Accolade gekozen voor het plaatsen van een nieuw broedeiland in het natuurgebied de Zwagermieden, dat net ten Noorden van de Westereen ligt. Deze locatie is gunstig omdat het niet ver van de oude locatie ligt en de visdieven veel in dit gebied naar voedsel zoeken. Het broedeiland wordt omringd door water en heeft een raster om zwemmende roofdieren te weren.

De verwachting is dan ook dat de visdieven de nieuwe broedlocatie snel zullen ontdekken.
Op deze manier bieden we de visdiefjes uit de buurt een nieuwe broedlocatie midden in het natuurgebied de Zwagermieden waar ook volop voedsel voor ze te vinden is.
In de provincie Zeeland is al eerder ervaring opgedaan met het plaatsen van deze broedvogeleilanden en hier blijkt het systeem goed te werken.

start met bouw drijvende constructie
constructie van het broedvogeleiland

Broedvogeleiland
Het drijvende broedeiland zal worden geplaatst in opdracht van woongroep Accolade.
Het broedeiland bestaat uit gekoppelde kunststof elementen van 0,5 bij 1 m. Met deze elementen wordt een eiland samengesteld van ongeveer 120 m2 .

broedvogeleiland in zeeland

Rondom het eiland zijn planken bevestigd met een omheining van gaas, om te voorkomen dat de visdiefkuikens van het eiland vallen. Op het eiland is waterdoorlatend worteldoek aangebracht, met daarover een laag grind en kokkelschelpen. Hiermee ontstaat een voor visdiefjes geschikt broedbiotoop. Verspreid over het eiland liggen stukken rioolpijp, zodat de jongen beschutting kunnen vinden tegen de zon en vijanden zoals roofvogels.

Het eiland wordt door ankers op zijn plaats gehouden.
De verwachting is dat ook meerdere vogelsoorten als kokmeeuw en scholekster van het eiland gebruik gaan maken.

De aanleg van het broedeiland is een samenwerking  tussen Staatsbosbeheer onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga, Accolade Sikkemahûs en Stichting Kustbroedvogelfonds.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog