www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Record aantal kluten op kwelder Holwerd-oost

13 juni 2019 Henk-jan in Fryslân

Sarah mailde me een paar dagen geleden: “Hoi Henk-Jan, achter de zeedijk bij Holwerd zijn een heleboel kluten op het broedeiland. Intussen zijn de eieren uitgekomen en kruipen de jonge kluten over het wandelpad en omgeving. Wat een prachtig geluid en een mooi gezicht. Wist je dat al?”

Project Holwerd Buitendijks
Sarah zat een paar jaar geleden in het bestuur van Dorpsbelang Holwerd en samen met een aantal dorpsgenoten hadden we haar uitgenodigd om mee tee denken met ons project Holwerd Buitendijks. Een van de vogelaars droeg het idee aan van een vogeleiland langs de Grandyk. Een goed idee, want veel vogels weten het eiland inmiddels te vinden. Vorig jaar broedden er ongeveer 15 paar kluten en dit jaar zijn het er zeker 30. Ik mailde haar gisteren terug: “Ja, mooi he. Zo gaat het hier al enkele weken. Het is een levend natuurtheater!”

Het broedeiland ligt op de oostkwelder, vlak achter de zeedijk. Als je even stilstaat langs het fietspad op de pier, dan is het eiland met de vogels niet te missen. In september 2016 hebben we deze voorziening aangelegd. Het eilandje is ongeveer 100m2 groot en bestaat uit een grote hoop schelpen, met een rand van klei om alles op z’n plek te houden. Schelpen vormen een ideale broedplek voor veel kustvogels, zoals de bontbekplevier, scholekster, stern en kluut. Ze broeden graag op een harde ondergrond, het nest is niet veel meer dan een klein kuiltje.

Visdiefje voert haar jongen

Ideale broedplek
Kale of schaars begroeide plaatsen waar zee- en wadvogels kunnen broeden zijn schaars in het Waddengebied. Dit soort eilandjes zijn dan ook ideaal. De volwassen vogels kunnen er ongestoord broeden en de eieren en kuikens zijn beschermd zijn tegen roofdieren, zoals vossen en ratten. Dat merkten we al snel na de aanleg. Hetzelfde jaar gebruikten veel vogels het eiland als rustplek. Vorig jaar broedden er een aardig aantal bergeenden, scholeksters en kluten. Dit jaar is het dringen geblazen, op iedere vierkante meter zie je vogels, vooral visdiefjes en kluten.

Op dit moment is het een kakofonie van vogelgeluiden. Dat was ook het beeld wat Sarah en vogelaar Jaap Feddema voor ogen had toen we de plannen maakten voor de kwelder en het broedeiland. Met het eiland willen we de beleving van het wad en de wadvogels dichtbij de mensen brengen. Dat is gelukt. Wie de kluten, visdiefjes en alle andere kustvogels wil bekijken, moet snel zijn. Over een week of twee zijn de jongen uitgevlogen en zullen de geluiden van de vogels minder hoorbaar zijn. Voor even. Volgend jaar volgt een nieuwe voorstelling van dit levende natuurtheater.

Boswachter Henk-Jan van der Veen

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog