www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Multifunctionele zwaluwwand in natuurgebied Grote Brekken

10 oktober 2019 Boswachter Henk-Jan van der Veen in Fryslân

Vorige week zijn vrijwilligers begonnen met de bouw van een betonnen zwaluwwand in natuurgebied Grote Brekken bij Lemmer. Dit initiatief is genomen door de Vogelwacht Lemmer-Eesterga-Follega. Het is een multifunctionele constructie, die plek biedt aan verschillende diersoorten, waaronder vleermuizen en amfibieën.

Oeverzwaluwen

Van afstand lijkt het alsof er een grote gatenkaas tussen het riet ligt. Wie vanaf de uitkijktoren over de Grote Brekken richting Lemmer kijkt, ziet een lichtgele constructie met talrijke gaten langs de oever staan. Deze ‘gatenkaas’ is een gloednieuwe voorziening die op initiatief van de Vogelwacht Lemmer-Eesterga-Follega is gemaakt. Vorige week begon men met de bouw van de wand en inmiddels is alles zo goed als afgewerkt. De wand telt 140 gaten met daarachter een zandwal, bedoeld als broedgelegenheid voor een kolonie oeverzwaluwen. De vrijwilligers van de Vogelwacht houden er ook rekening mee dat ijsvogels enkele gaten gaat gebruiken om te broeden. De wand staat met de voorzijde in het water, zodat de nesten onbereikbaar zijn voor vossen en marterachtigen.

Achter de wand is een winterverblijf gemaakt voor vleermuizen en amfibieën

Overwinteringsplak

Het bijzondere is dat deze voorziening aan meerdere dieren een broed- en schuilplek biedt. Vlak achter de wand ligt een gemetselde vleermuisbunker. De zes meter lange constructie bevat een holle ruimte van 1 bij 1 meter en is afgedekt met een dikke grondlaag. Hierdoor blijft de temperatuur in de bunker gedurende het jaar redelijk constant en kunnen vleermuizen vorstvrij overwinteren. Daarnaast is in het verblijf twee lagen gestapelde stenen aangebracht, zodat ook bruine kikker, pad en vooral kleine watersalamander een winterverblijf hebben.

Benieuwd naar het resultaat? De zwaluwwand is goed te zien vanaf het uitkijktoren in de Grote Brekken. Deze ligt pal ten noorden van de rioolwaterzuiveringsinstallatie, Wielewei 4 in Lemmer.

Boswachter Henk-Jan van der Veen

reageren

geef een reactie

  • Gust Van Limpt
    10 oktober 2019 om 15:26

    Mooi dat er vanuit enkele partijen toch nog rekening gehouden wordt met de diertjes. Top!

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog