www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Onderhoudswerkzaamheden op landgoed Stania State

30 september 2021 Boswachter Gjerryt Hoekstra in Fryslân

Staatsbosbeheer pleegt de komende periode onderhoud op het landgoed Stania State. Op bepaalde plekken, vooral langs wegen en paden, zullen een paar dode en minder vitale bomen met aftakelende kronen worden weggehaald. Dit zodat er geen gevaarlijke situaties langs wandelpaden ontstaan.

Een toekomstbestendig landschapspark.

Op verschillende plekken in de tuin lopen een aantal oude eiken en beuken uit de tijd van de aanleg tegen hun leeftijdgrenzen aan. De kronen beginnen af te takelen en sommige van deze bomen zijn inmiddels dood. Op de plekken langs wegen en paden kan dit leiden tot gevaarlijke situaties. Dit omdat ze dreigen om te vallen, of omdat er takken uit de kronen beginnen te vallen. Door de zieke en dode bomen te verwijderen en de gezonde bomen vrij te zetten, krijgen deze bomen de kans om groot en gezond te blijven.

Het onderhoud is vooral gericht op de veiligheid langs wegen en paden. Het is een druk bezocht park en we willen niet, dat bomen of dode takken op de paden vallen.

Voordat de velling plaatsvindt worden de bomen geïnventariseerd door onze boswachters. De bomen die moeten worden geveld, krijgen een rode stip. De werkzaamheden worden door Staatsbosbeheer uitbesteed aan een aannemer.
Bij het onderhoud wordt rekening gehouden met het behoud van waardevolle bomen en ook met de oude bomen die uit de Roodbaardaanleg stammen.

De wat grotere zieke of dode bomen die worden weggehaald vervangen we door nieuwe bomen aan te planten.
Het onderhoud staat gepland in de maand oktober en gebeurd gefaseerd met een start in de voortuin van het landgoed.

Waarom nu ingrijpen?
Door nu tijdig onderhoud te plegen blijft het een landgoed met gezonde, vitale bomen waar de bezoekers op een veilige manier van kunnen blijven genieten in de toekomst.

Werkzaamheden en veiligheid
Tijdens de werkzaamheden worden er waarschuwingsborden geplaatst om de bezoekers erop te attenderen dat er werkzaamheden gaande zijn.
Tevens kunnen er tijdens de werkzaamheden tijdelijk paden worden afgesloten om de veiligheid te garanderen.

Wettelijke bepalingen
Volgens boswachter Hoekstra is nu het goede moment om onderhoud te plegen. Het is buiten het broedseizoen. Daarnaast meldt Staatsbosbeheer de kap van bomen bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Ook worden de bomen met broedplaatsen voor vogels gespaard en beschermd tijdens de werkzaamheden. Dit zijn we verplicht vanuit de natuurbeschermingswet.

reageren

geef een reactie

  • Peter en Christine Pratley
    15 oktober 2021 om 09:18

    We hebben bij een wandeling door het park van Stania state ook bomen gezien met blauwe stippen. Wat gebeurt daar mee?

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog