www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Herstel cultuurhistorische elementen Landgoed Veenwijk

27 februari 2023 Boswachter Paula Swinkels in Fryslân

De beukenlaan van het Veenwijkbos

De geschiedenis van Landgoed Veenwijk voert terug tot halverwege de 17e eeuw. Het fungeerde als zomerverblijf voor de familie van Bienema en werd destijds aangelegd in de Engelse landschapsstijl.

Kenmerkend voor deze stijl zijn slingerende wandelpaden, bochtige waterpartijen en siertuinen. Daarnaast werden er vele laanbomen aangeplant die mooie zichtlijnen creëerden over het landgoed. Een van de kenmerkendste elementen op het landgoed is toch wel het Woutersbergje en de aangrenzende slingervijver. Oorspronkelijk aangelegd om te genieten van de vergezichten op de omgeving.

Plattegrond landgoed Veenwijk, zichtbaar zijn het Woutersbergje en de grafkelder

Lange termijn project
Landgoed Veenwijk is belangrijk historisch erfgoed binnen de omgeving van Oranjewoud. Staatsbosbeheer gaat de komende jaren aan de slag om de cultuurhistorische elementen van het landgoed in ere te herstellen. Een groot project waarin onder andere gewerkt wordt aan het herstellen van het Woutersbergje, het terug brengen van de oude lanen en zichtlijnen, en het opnieuw aanleggen van slingerpaden in het originele wandelbos. Het doel van het project is om Landgoed Veenwijk zijn oude allure weer terug te geven en dit erfgoed te bewaren voor de komende generaties. In het kader van dit project is in 2020 een monument geplaatst bij de oude grafkelder van de familie van Bienema.

Zicht op het Woutersbergje


Werkzaamheden rondom Woutersbergje
Vanaf eind februari tot uiterlijk 15 maart wordt er gewerkt rondom en op het Woutersbergje. Het Woutersbergje ligt op de centrale as van landgoed Veenwijk en is een belangrijk landschapselement. De begroeiing op de berg wordt gesnoeid zodat de contouren en hoogteverschillen weer zichtbaar worden. De waterpartij, ooit zo typerend voor de Engelse tuinstijl van dit landgoed, wordt vrij gemaakt van begroeiing. Zo worden de originele zichtlijnen van het landgoed weer hersteld. In de loop der jaren zijn er bomen geplant voor houtproductie, hierdoor is de originele lanenstructuur verdwenen. Deze bomen worden nu deels verwijderd zodat de oude laanbomen weer zichtbaar worden en deze statige structuren weer tevoorschijn komen.

reageren

geef een reactie

  • ERIK WETHMAR
    16 mei 2023 om 14:49

    Goed bezig ! Ben kleinzoon van één der van Bienema ‘s

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog