www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Berichten met de tag:
Bakkeveen

Fryslân

Aanscherping huisregels Bakkeveense duinen

Vanwege toenemend recreatief gebruik en het niet navolgen van de huisregels die gelden voor de Bakkeveense duinen kan er schade ontstaan aan de natuur. Daarnaast zorgt het voor onderlinge frustraties bij bezoekers. It Fryske Gea en Staatsbosbeheer hebben daarom de huisregels aangescherpt. Met deze maatregel beschermen we samen dit prachtige natuurgebied met haar bijzondere plant- en diersoorten.

lees meer
Fryslân

Koninklijk bezoek bij Freulevijver in Oude Bosch

Bakkeveen – De Freulevijver in het Oude Bosch tussen Wijnjewoude en Bakkeveen is een geliefkoosde pleisterplaats voor wandelaars en fietsers. Uit bovenstaande foto blijkt dat de vijver een rijk verleden heeft. Het is ruim 80 jaar geleden (juni 1935) dat Juliana als prinses de lunch gebruikte bij de Freulevijver. Aan de voorkant van het prieel (wat er toen stond) […]

lees meer
Fryslân

Hond aangelijnd blijft welkom in Bakkefeansterdunen en Heide fan Allardseach

Het afgelopen jaar was er vanuit It Fryske Gea en Staatsbosbeheer  veel aandacht voor de hondenproblematiek op de heidegebieden van Bakkeveen. Reden waren de diverse bijtincidenten van loslopende honden, die de daar grazende schaapskudde aanvielen. Daarom werd er verscherpt toezicht gehouden op de heide en moesten bekeuringen worden uitgedeeld aan overtreders van het verbod op […]

lees meer
Fryslân

Grote buiten-beweeg-dag voor ouderen rond Bakkeveen

Op zaterdag 24 mei 2014 organiseert Staatsbosbeheer samen met De Friesland Zorgverzekeraar en It Fryske Gea een grote ‘buiten-beweeg-dag’. Met leuke activiteiten zoals beweegclinics en wandel- en fietsroutes, midden in de natuur van Bakkeveen. We willen op 24 mei 1.500 mensen van 60 jaar en ouder in beweging krijgen. Niet alleen oudere mensen die nog […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog