www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Berichten met de tag:
buizerd

Fryslân

Waarom de Buizerd in het Fries Mûzebiter heet…

Het voorjaar is altijd het moment dat vogels een ei leggen en jonge vogels opvoeden. In de buurt van Bakkeveen is de afgelopen weken een camera bij een Buizerdnest geplaatst en als je dit bekijkt is duidelijk waarom een Buizerd in het Fries een Mûzebiter heet… Op de 2e foto zijn dezelfde jongen te zien, […]

lees meer
Oostvaardersplassen

Wandelgebieden weer open

Dit weekend zijn de gedeelten van de Oostvaardersplassen die eerder deze winter tijdelijk werden afgesloten, weer opengesteld. Vogelkijkhut De Zeearend en de wandelroutes in het Oostvaardersbos zijn weer toegankelijk. Er is nog een klein stukje dicht, omdat daar een buizerd broedt. Dit is met borden aangegeven. De tijdelijke afsluiting was nodig om de dieren in […]

lees meer
Overijssel

Dier in nood

Vorige week zaterdagmorgen gaf ik een weidevogelexcursie samen met leden van de Weidevogelvereniging Staphorsterveld in de Olde Maten bij Rouveen.Op een gegeven moment zagen we, naast de regulier rondvliegende weidevogels als grutto, wulp, tureluur, kievit enz. ook een vreemd geval. In een weiland, een eindje van ons af, vloog een buizerd op met daaraan een […]

lees meer
Drenthe

Alles doen om op te vallen bij de vrouwtjes

In de lente gedragen dieren zich vaak anders dan de rest van het jaar, vooral bij vogels is dit nu goed waarneembaar. Ik heb het over het baltsgedrag in de paartijd. De mannetjes vogels gaan in deze periode bijvoorbeeld pronken met hun verendek of worden er speciale geluiden gemaakt. De mannetjes doen er alles aan om op te vallen bij de vrouwtjes en ze over te halen om te paren. In dit blog neem ik je mee in enkele baltsgedragingen van diverse vogelsoorten zodat je het buiten kunt herkennen.

lees meer
Noord-Brabant

Boomfeestweek Breda: een hele beleving!

Deze week vindt de jaarlijkse boomfeestweek plaats in Breda. Een mooie week waarin kinderen lekker vies mogen worden tijdens het vangen van allerlei waterdiertjes, de kinderen kunnen schatten hoe vaak ze met hun lengte in een boom passen, de oren worden getest op vogelgeluiden en met verrekijkers getuurd wordt naar allerlei roofvogels.

lees meer
Ameland

Dood doet leven

De één zijn dood is de ander zijn brood. Dit geldt al helemaal in de natuur. Zowel dode planten als dode dieren zijn essentieel voor een goed functionerend ecosysteem. Dood hout is bijvoorbeeld belangrijk voor insecten, vleermuizen en vogels. Dode dieren zijn op hun beurt weer een belangrijke voedselbron voor insecten, vogels en zoogdieren.

lees meer
Ameland

Geringd!

Net zoals voorafgaande jaren zijn ook dit jaar de gegevens van broedende roofvogels op Ameland verzameld. Daarbij werken Staatsbosbheer, It Fryske Gea nauw samen met het Vogelringstation Ameland. Afgelopen weken zijn Peter en Piet veel in het veld geweest om de roofvogels te spotten. Buizerd, sperwer, havik, (boom)valk, bruine kiekendief allen werden gevolgd om het broedsucces van deze […]

lees meer
Rottum

Broedseizoen komt op stoom

Nicolette Branderhorst en Aaldrik Pot hebben in hun tweede volle week als vogelwachters op Rottumerplaat de eerste nesten van de eidereenden gevonden. De grauwe ganzen hebben inmiddels kuikens en proberen met hun kroost een veilig heenkomen te zoeken. En tussen het inventariseren van de flora en fauna door, haalden ze ook weer veel rommel van het strand.

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog