www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Berichten met de tag:
Koningsdiep

Fryslân

Meer kinderen naar buiten in Zuidoost Fryslân dankzij Buitenfonds!

Kinderen een echte natuurbeleving meegeven, ervaar ik als een van de mooiste onderdelen uit het werk van de boswachter. Via het Buitenfonds is er nu extra geld voor een educatieproject voor basisschoolleerlingen over het laagveen in natuurgebied de Rottige Meente en voor de uitbreiding van het speelbos Sparjebird bij Hemrik.

lees meer
Fryslân

Maaisel natuurgraslanden gebruikt als bodemverbeteraar voor weidevogels

Deze week wordt gestart met het uitrijden van een vorig jaar opgezette bokashi-bult over weidevogelgrasland. Benieuwd wat dat is? Lees verder!

lees meer
Fryslân

Natuurgras steeds populairder

Vele natuurgebieden worden jaarlijks 1 keer gemaaid. Meestal gebeurt dit na 15 juni i.v.m. het broedseizoen en omdat de meeste planten dan uitgebloeid zijn om zo bijzondere planten te behouden.

lees meer
Fryslân

Meer broedgelegenheid voor visdiefjes in Van Oordt’s Mersken

TIJNJE – Afgelopen week werden door onze stagiaires Kjeld de Caes, Jelmer van Hattem en Jente Sijtsema onder begeleiding van boswachter Bennie Henstra vlotjes uitgelegd in een waterplas in natuurgebied Van Oordt’s Mersken, om meer broedgelegenheid te geven aan visdiefjes. Deze vogels broeden het liefst op kale en open plaatsen in of nabij water buiten het bereik […]

lees meer
Fryslân

Van Oordt’s Mersken biedt ruimte voor water

Terwispel. In het natuurgebied Van Oordt’s Mersken langs het Koningsdiep is een deel van de polder langs de nieuwe vaart zo ingericht dat het kan dienen als retentiegebied voor water. Dit betekent dat regenwater kan worden vastgehouden met het doel verdroging en piekafvoeren tegen te gaan en om wateroverlast voor burgers en boeren te vermijden. […]

lees meer
Fryslân

In het spoor van de otter

 Tientallen kinderen uit Weststellingwerf trokken dezer dagen natuurgebied de Rottige Meente in, de otter achterna. Ze dobberen op een vlot in een petgat. Met grote buiskijkers turen ze onder water, om zelf te zien welke organismen een zwemmende otter in het donkere water zoal tegenkomt. Het zicht blijkt nihil. ,,De vissen zitten laag omdat het […]

lees meer
Fryslân

Otter ontdekt beekdal Koningsdiep.

Ondanks teleurstellende berichten over otters die verkeersslachtoffer worden blijkt  dat de otter volop actief is in Fryslân. Bij het Koningsdiep tussen Wijnjewoude en Bakkeveen werden nieuwe spraints( poep) van de otter gevonden dus een teken dat de otter hier daadwerkelijk aanwezig is. Het beekdal het Koningsdiep is een van de beekdalen in Fryslân waar veel gedaan […]

lees meer
Fryslân

Start inrichting nieuw natuurgebied de Poasen

De inrichting van het nieuwe natuurgebied de Poasen is gestart. Het gebied, onderdeel van de landinrichting Koningsdiep, is 50 hectare groot (80 voetbalvelden) en ligt langs de weg De Poasen tussen Olterterp en Hemrik. De belangrijkste inrichtingsmaatregel: het herstel van de oude loop van de Beek het Koningsdiep, ook wel Âld Djip genoemd. Met het […]

lees meer
Fryslân

Minder houtkap in de Hemrikerscharren

Het plan voor natuurgebied Hemrikerscharren tussen Hemrik en Lippenhuizen houdt de gemoederen flink bezig. Daarom hebben we besloten de plannen enigszins bij te stellen. We laten minder bomen kappen, maar uitgangspunt blijft herstel van het heidegebied. Dit om een aantal direct betrokkenen tegemoet te komen in hun klacht dat het landschap te ingrijpend veranderde. De […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog