www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Berichten met de tag:
Noordse Woelmuis

Fryslân

Op zoek naar poep van de ‘Rottekop’

We doen veel onderzoek naar planten en dieren in onze terreinen. Zo weten we welke soorten er voorkomen en welk beheer hierbij past. Sinds enige tijd doet Nico Beemster van bureau Altenburg en Wymega in samenwerking met Staatsbosbeheer onderzoek naar de verspreiding van een bijzondere muizensoort: de Rottekop.

lees meer
Aan Zee

Met woelmuisogen

De Haringvreter is in het Veerse Meer een van de laatste bolwerken van deze Europees beschermde soort. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer proberen het leefgebied op orde te houden.

lees meer
Noord-Holland

De panda van Waterland: de Noordse woelmuis

In Waterland komt een heel zeldzaam muisje voor. Een echte moerasmuis. Nu de werkzaamheden in de veenmosrietlanden vanaf september weer beginnen komen we deze muis regelmatig tegen. Als je na het maaien het riet weg harkt zie je dit muisje vaak ook wegrennen. Soms vlucht hij dan naar het water. Dat geeft niet, want hij kan juist erg goed zwemmen. In Nederland leeft een aparte ondersoort van deze muis die alleen nog maar in Nederland voorkomt. Vandaar dat ik hem wel eens vergelijk met de panda uit China; de Noordse woelmuis! Hij is erg zeldzaam dus.

lees meer
Noord-Holland

Een mooie dag in het riet

Werken in de natuur met een gezellige groep mensen. Het resultaat: behoud van bijzondere natuur. In de afgelopen maand ben ik met verschillende groepen mee gaan werken. Wat een leuke en gezellige sfeer hangt er rond deze werkgroepen!

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog