www.boswachtersblog.nl/ Fryslân

Berichten met de tag:
verbindingszones

Fryslân

Inrichting natuurvriendelijke oever langs Kûkhernsterfeart

Staatsbosbeheer streeft ernaar om samen met andere partijen, zoals Wetterskip Fryslân, de natuur te versterken. De maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water sluiten daarbij aan. We zijn er als Staatsbosbeheer blij mee dat we door onder andere zulke ingrepen het water langer kunnen vasthouden in onze gebieden. Door deze ingrepen hopen we een slag te kunnen maken in het verbeteren van de waterkwaliteit, en een verbeterde waterberging. Ook zijn de nieuwe natuurvriendelijke oevers een geschikt paaigebied voor vissen en een goed opgroeigebied voor insecten zoals Libellen.

lees meer
Drents-Friese Wold

Boswerkzaamheden Drents-Friese Wold 2019-2020

Graag informeren wij u over de komende werkzaamheden in het bos. Oogstmachines verwijderen bomen in de periode oktober tot februari 2020. Zie kaart. We doen dit in het kader van Natura2000-maatregelen in samenwerking met de provincie Drenthe. Plaatselijk kunnen de werkzaamheden voor overlast zorgen.

lees meer
Limburg

Adders veilig over door licht doorlatende tunnel

Staatsbosbeheer heeft in Nationaal Park De Meinweg een addertunnel in gebruik genomen. Deze door advies- en ingenieursorganisatie ARCADIS ontwikkelde tunnel is uniek voor Nederland vanwege de constructie die daglicht laat doorschijnen. De bouw van de tunnel betekent voor Staatsbosbeheer de afronding van ruim tien jaar werken aan verbindingszones voor adders  in Nationaal Park De Meinweg. […]

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog