www.boswachtersblog.nl/ Groningen

De flora van Westerwolde

29 september 2018 Boswachter Jelka Vale in Groningen

Afgelopen jaren heeft Bauke Roelevink onderzoek verricht naar het voorkomen en de verspreiding van de in het wild levende plantensoorten binnen het Natuurnetwerk Nederland van Westerwolde. Afgelopen week heeft hij dit project afgerond. In dit blog vertelt Bauke Roelevink over het onderzoek en de resultaten.

Donderdagmiddag 27 september werd tijdens een bijeenkomst in Smeerling (Z.O.-Groningen) het project ‘De flora van Westerwolde’ afgerond. Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling was alleen een lijst met namen van planten te maken die in geheel Westerwolde groeien, is door de omvang van het gebied dit al snel beperkt tot de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van Westerwolde (de naam EHS is de laatste jaren door de overheid veranderd in Natuur Netwerk Nederland: NNN)

Werkwijze en resultaten

Alle beschikbare gegevens zijn ingevoerd in de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) en zijn nu voor iedereen toegankelijk via de site: verspreidingsatlas.nl.
Al snel werd duidelijk dat deze gegevens ook geschikt waren voor het maken van een vergelijking tussen de perioden 1970-2000 en 2000-2017. Er zijn 14 begroeiingstypen vergeleken zoals bijvoorbeeld natte-bossen, droge heide, etc. Maar ook de trends van Rode Lijstsoorten, doelstellingen en de resultaten van de reeds uitgevoerde inrichtingswerkzaamheden binnen de EHS van Westerwolde.

De planten geven een signaal af dat de inrichting van de EHS succesvol is geweest; het aantal plantensoorten is toegenomen, waaronder ook de Rode Lijstsoorten. Een Rode Lijst is een publicatie van de Rijksoverheid waarin aangegeven wordt hoe het met een bepaalde soortgroep gaat (welke soorten zijn bedreigd of zelfs verdwenen en welke niet). Er zijn ook planten die het moeilijk hebben zoals Kruipbrem, Hondsviooltje, Hengel, Klokjesgentiaan en Blauwe knoop.

Blauwe Knoop

Het project

Het project was een persoonlijk initiatief en geen opdracht. Met plezier heb ik er  in mijn vrije tijd ongeveer 3½ jaar aan gewerkt. Zo’n project doe je niet alleen. Veel personen en organisaties hebben een bijdrage geleverd. Het zou een rapport worden, maar door het enthousiasme van de vormgever is het een boek geworden. Het is de bedoeling het boek in pdf-vorm voor iedereen toegankelijk te maken via de website floron.nl. Het boek is aangeboden aan de voorzitter van de Gebiedscommissie Westerwolde met het verzoek de bestuurders, die lid zijn van deze commissie, te stimuleren de conclusies en aanbevelingen in eigen gelederen te bespreken.

Foto: Edwin Dijkhuis. Overhandiging boek “De flora van Westerwolde” door Bauke Roelevink aan Jan Bessembinders

Hopelijk draagt het boek bij om initiatieven te ontwikkelen, waardoor de inrichting van de EHS succesvol blijft of zelfs nog een groter succes kan worden.

Bauke Roelevink

reageren

geef een reactie

 • SMS Gateway
  9 juni 2020 om 10:17

  An SMS Gateway is now among the most popular communication tools for online business. It allows them to form one complete functional unit which may be their website or software application using which they can send notifications to users or customers.

 • Bulk SMS
  8 juni 2020 om 13:14

  With many communication and marketing channels currently down or rendered ineffective due to covid-19, smart businesses have already put an effective contingency in play. Mass texting is one of the leading communication channels in the world and highly effective in these difficult times to maintain communication with contacts.

 • emilyray
  10 april 2020 om 00:00
 • emilyray
  9 april 2020 om 23:58
  • emilyray
   10 april 2020 om 00:00

   Great project, I’m so fascinated by the research of various biologists and chemists. I believe that every person should worry about the conservation of flora and fauna. Right now, I’m working on a presentation for a lecture, which frankly I’m not very interested in, so I use the service https://primeessay.org/free/Analysis/compensation-at-microsoft.html

 • Brayden Marco
  22 januari 2019 om 12:43

  One of the factors that makes students apprehensive of Assignment help online is the cost of the service. Most of the assignment help seekers think that online assignment writing is an expensive affair. We understand that budget is a constraint for college students.

  • assignment writing service in darwin
   8 mei 2019 om 08:47

   ABC Assignment Help is an incomparable online assignment help in darwin company delivering excellent academic assignments, essays, coursework and reports. Through a team of over 3000 subject experts we ensure individual attention to every student making the assignment help experience completely personalized in nature. With our round the clock services, you can be assured of high grades every time.

 • Shehroz Qasim
  22 januari 2019 om 10:11

  This is the era of WordPress web development services and especially for the personal blogs, sharing the stories, experiences and others. Now the people like to do such kind of positive activities writing and visiting the blogs.

 • shubham
  7 januari 2019 om 06:53

  Its so good for the using because here easily we can get the help by this site and its https://onlinecheckers.net so interesting because this is a technique for the gaming.

 • Assignment Help Dubai
  20 december 2018 om 10:37

  The Assignment Help Dubai services continue giving by the StudentsAssignmentHelp.com are the highest quality and always giving students’ satisfaction at the highest level. Our experts have amazing experience; they always follow the guidelines in the assignment.

 • kelly Leona
  17 december 2018 om 12:59

  With the rather excessive amount of jobs he’s had, often consecutively, I doubt he’s in any debt Online Assignment Help. You need a lot of money to be able to gather up all your friends and even some enemies to to gocarting all over the world.

 • col
  11 december 2018 om 13:11

  Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such Paralegals in Brampton a helpful information here.

 • mariakim
  8 december 2018 om 15:22
 • jenny martin
  6 december 2018 om 22:07

  I reside in the united states, soi am no longer sure, however, i would wager that they wouldn’ stop you, just be tougher on you and maintain an in-depth eye on you. That isn’t bad, although; you can be a greater police officer!
  24 h Write my essay

 • michael jones
  6 november 2018 om 05:26

  You should try to keep your article short. If you want to finish in lessen time. Make sure worlds limit should not exceed more than 500 words. Try to add only relevant data and information. If you feel that you are stuck, you can take assignment help online to get a proper idea. There are several web services which can help you to find out a suitable solution to your problems.
  https://www.allassignmenthelp.com/java-assignment-help.html

 • Ymir
  4 oktober 2018 om 16:23

  Wat goed dat iemand met zoveel enthousiasme, in z’n vrije tijd, zo’n rapport maakt complimenten voor Bauke Roelevink! Wat goed om nu meer inzicht te krijgen in de flora van het prachtige Westerwolde!

 • Ine
  29 september 2018 om 10:21

  Interesssante inkijk in wat de EHS voor de natuur in ons prachtige Westerwolde betekent, ook in het Dagblad van het Noorden vandaag werd er een artikel aan gewijd. Leuk als de inhoud van het boek publiek gemaakt wordt!

  • Trijntje
   29 september 2018 om 14:33

   wat een aanwinst voor Westerwolde, mooi hoor !

  • LimoServicesBoston
   18 juni 2019 om 14:10

   http://www.masterliveryservices.com
   You may ponder move around the city in an extravagant ride than limo services boston is the most noticeable decision to deal with all these transportation duties. Now save time and always reach on time to your destinations.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog