www.boswachtersblog.nl/ Groningen

Staatsbosbeheer zaait akkers in met voedzaam graan voor vogels

1 mei 2020 Boswachter Marieke de Boer in Groningen

Akker

In het Westerkwartier wil Staatsbosbeheer de voedsel- en schuilgelegenheid voor allerlei dieren vergroten. Op vier locaties worden akkers ingezaaid met graan, ook wel fauna-akkers genoemd. De akkers liggen verspreid in het Westerkwartier, het gaat om akkers nabij het Haarsterbos, Curringherveld, Marumerlage en Peebos.

Belangrijke voedselbron

De granen die worden gezaaid, geven veel voeding aan vogels. Niet alleen zomertarwe, ook soorten als spelt, gerst, rogge en haver. Akkervogels zoals geelgors, putter, sijzen, veldleeuwerik, patrijs en grauwe gors profiteren hiervan op verschillende manieren. In het voorjaar en de zomer trekken de nectarplanten insecten aan. Die zijn een belangrijke voedselbron voor de jongen van de vogels. De grote zaden van het graan zijn in het najaar belangrijk wintervoedsel voor de vogels. We laten de akkers dan ook ongemoeid tot volgend voorjaar, zodat ze een jaar lang van waarde zijn.

Geelgors

Kleinschalig akkerbeheer

Veel kleinschalige akkers zoals die in vorige eeuwen door boeren werden bewerkt, zijn na de Tweede Wereldoorlog verdwenen. Onder meer door onkruidbestrijding en gebruik van kunstmest in de landbouw. Juist die kleinschalige akkers zijn een belangrijke voedselbron voor talloze insecten, kleine zoogdieren en vogels en bieden dekking en schuilgelegenheid voor zoogdieren als ree en haas.

Regen kwam goed uit

Collega’s zaaiden de afgelopen week akkers met een totaaloppervlakte van 4 hectare in. Het  inzaaien van de akkers valt onder regulier beheer. De akkers liggen buiten het begrazingsgebied, daar kan de natuur haar gang gaan. In de schil eromheen is ruimte voor kleinschalig natuurbeheer. De voorspelde regen van deze week bood ons de kans om de akkers nu in te zaaien.

Fijn weekend!

 

Boswachter Marieke

 

 

reageren

geef een reactie

  • W. Roos
    23 december 2022 om 19:52

    Ik strooi elke week een kilo strooivoer. Er zitten graankorrels in die ze niet eten.
    Er blijft zeker 200 gr. over .Hoe komt dat? Geen idee wat voor korrels het zijn. Zo wordt mijn voer wel erg duur.

  • Joke A
    2 mei 2020 om 09:02
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog