www.boswachtersblog.nl/ Groningen

Op (kraam)visite in natuurgebieden

15 maart 2021 Boswachter Mariska in Groningen

Vandaag, maandag 15 maart, is de start van het broedseizoen. Voor veel soorten duurt het broedseizoen tot 15 juli. In die periode broeden de meeste vogelsoorten. Enkele soorten zijn al begonnen, denk bijvoorbeeld aan de bosuil, de blauwe reiger en de zeearend. Andere soorten, bijvoorbeeld de houtduif, broeden zelfs nog tot na 15 juli. Tijdens het broedseizoen (vanaf het maken van het nest tot het uitvliegen van de jongen en voor elke vogelsoort dus een andere periode) zijn de vogels wettelijk beschermd door de Wet Natuurbescherming. Op deze manier kunnen vogelsoorten ongestoord en in alle rust hun jongen groot brengen.

Het is druk(ker)

Alhoewel, de coronacrisis zorgt voor een sterke toename aan bezoekers in de natuurgebieden. Mensen zijn massaal op zoek naar ontspanning en rust in de natuur. En hoewel die groeiende waardering voor de Nederlandse natuur heel positief is, brengt het ook nieuwe uitdagingen met zich mee. De bezoekers zijn te gast in de natuur. Het is ‘het thuis’ van de planten en dieren. En vooral in het voorjaar is de kraamkamer van Moeder Natuur kwetsbaar.

Op kraamvisite …

Wie op kraamvisite gaat, weet dat rust, hygiëne en een beetje afstand belangrijk zijn voor een kersvers gezin. De kraamkamers van Moeder Natuur vragen om exact hetzelfde.

… bij de otter

Een otter kan gedurende het hele jaar haar jongen (meestal 2 tot 3) baren, maar in de meeste gevallen gebeurt dit in de lente of zomer op een wat meer afgelegen plek. De jongen worden ongeveer vier maanden gezoogd. Na twee tot drie maanden krijgen de jongen hun eerste zwemles: de eerste stap naar meer zelfstandigheid.

Otter @ Jeroen den Hartog, Staatsbosbeheer

… bij de ree

Eind mei /begin juni worden de jongen van de ree geboren: de kalveren. Meestal worden er per worp één tot drie jongen geboren. In het begin worden de jongen om de twee uur een paar minuten gezoogd. Na het zogen zijn de jongen alleen en vertrouwen ze in het eerste half jaar op hun schutkleur. Met de witte stippen op de rug zijn ze goed gecamoufleerd.
Kom je een reekalf tegen? Raak het kalf niet aan, pak het niet op en neem vooral niet mee! De reegeit (de moeder) is niet ver weg.

Reekalf @ Aaldrik Pot, Staatsbosbeheer

… bij de das

In februari / maart krijgt de das jongen. Gemiddeld twee tot vier jongen, die de eerste twee maanden veilig onder de grond in de burcht verblijven. Na twee maanden krijgen de jongen voor het eerst het daglicht te zien. Na een verkenningsronde van moeder-das, volgen de jongen. Hoe vaker de jongen buiten komen, hoe langer zij buiten zijn.

Dassen @Aaldrik Pot, Staatsbosbeheer

… bij vogels

Eén van de meest kwetsbare diersoorten zijn toch de vogels. Zij maken hun nesten boven de grond op een vaste plek. En soms in de buurt

van menselijke activiteiten. Zij leggen de eieren waar ze vervolgens op broeden. Na het uitkomen van de eieren begint net als bij de zoogdieren het verzorgen van de jongen. Wel handig dat vaak het vrouwtje een minder opvallende verschijning is.

Eieren @Peter Maas, Staatsbosbeheer

Welkom

In veel gebieden hangen sinds deze week borden en spandoeken met de tekst ‘welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur’. Hiermee heten wij bezoekers welkom in de natuur. En tegelijkertijd wijzen we hiermee op de kwetsbaarheid van die natuur. Het hele voorjaar ben je in feite op kraamvisite in de natuur, het leefgebied van vele broedende, parende en barende dieren en van nieuwe, groeiende planten. Wij vragen alle bezoekers dan ook om respectvol met de kraamkamers om te gaan:

  • blijf op de paden
  • doe honden aan de lijn
  • laat geen afval achter

En niet alleen in deze extra kwetsbare periode, maar gedurende het hele jaar hopen wij dat alle bezoekers zich hier aan houden.

Ruimte voor natuur en mens

De meeste wandelpaden in Groningen zijn zo aangelegd dat er voldoende rustgebied overblijft waar wild zich kan terugtrekken en tegelijkertijd genoeg ruimte overblijft voor wandelaars, fietsers en ruiters om van de natuur te genieten. Op de websites van de terreineigenaren staat per gebied aangegeven of er afsluitingen zijn in verband met het broedseizoen. Zo kunt u volop genieten van de natuur, met respect voor het thuis van de dieren en planten.

De grote drukte die we in natuurgebieden constateren sinds de pandemie, kan tijdens het broedseizoen voor problemen zorgen. Met een gezamenlijke actie vragen boswachters van LandschappenNL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Goois Natuurreservaat bezoekers om rekening te houden met kwetsbare dieren in natuurgebieden.

reageren

geef een reactie

  • Dick van der Velde
    16 maart 2021 om 14:42

    Een prima actie en het zet even tot nadenken.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog