www.boswachtersblog.nl/ Groningen

Bakkerom en Bevervallei krijgen maaisel uit Polder Oude Riet

30 juli 2021 Boswachter Marieke de Boer in Groningen

Moeras-vergeet-me-nietje

Zelf ben ik de afgelopen weken vooral druk met het Blotevoetenpad in Opende. Want door de vele regen moeten we extra onderhoud plegen aan het pad en met hekken een en ander afzetten en aanduiden. Op dit moment is het Blotevoetenpad vanuit veiligheidsoverwegingen gesloten. Maar er gebeurt natuurlijk meer in onze beheereenheid.

In juli strooiden we maaisel  uit de Oude Riet in Bakkerom-Zuid . In de Bevervallei zal dit ook nog plaatsvinden als dit is afgewerkt door de aannemer. De voornaamste reden om geschikt plantmateriaal te strooien is om soorten te introduceren die niet in de directe omgeving voorkomen, maar wel thuishoren in het natuurgebied. We zouden kunnen wachten tot de soorten via natuurlijke verspreiding het gebied bereiken, maar door versnippering van natuurgebieden kan dat (tientallen) jaren duren of zelfs niet gebeuren. Wegen, watergangen, agrarisch gebied en bebouwing vormen een barrière die veel plantensoorten niet kunnen passeren.

Echte Koekoeksbloem

Introductie van gewenste soorten

Met het opbrengen van plantmateriaal zorgen we voor versnelling van de groei van gewenste soorten van natte graslanden zoals klavers, vergeet-mij-nietjes, zeggen, distels, ereprijzen, grote ratelaar en echte koekoeksbloem in de ingerichte gebieden. Zo voorkomen we deels dat minder gewenste soorten gaan overheersen. Heringerichte gebieden hebben per definitie te maken met een verstoord systeem, doordat de bodem is vergraven of de waterhuishouding is veranderd. Veel soorten kunnen daar slecht tegen, maar enkele soorten profiteren er juist van. Deze storingssoorten, zoals pitrus, akkerdistel en witbol, kiemen en groeien goed op kale of omgewoelde plekken. Doordat de oorspronkelijke vegetatie is verwijderd of niet goed meer kan groeien vanwege veranderde omstandigheden krijgen de storingssoorten vrij spel en kunnen ze gaan overheersen. Dat is moeilijk te doorbreken en kan erg lang stand houden. Door direct na de inrichting geschikt plantmateriaal uit te strooien proberen we dit te voorkomen. Daarbij is het belangrijk om dus de juiste soorten te kiezen, die goed passen bij de terreinomstandigheden. Met gericht beheer helpen we deze gewenste soorten een handje, meestal in de vorm van vrij intensief maaibeheer in de eerste jaren.

Grote ratelaar

Maaisel uit andere natuurgebieden

Het maaisel komt uit de Oude Riet, waar bewust iets te vroeg is gemaaid, vlak voordat het zaad rijp is. Dit gebeurt op kleine schaal zodat niet al het zaad uit de herkomst locatie wordt verwijderd; dat zou negatieve gevolgen hebben voor de oogst locaties. Het maaisel is in Bakkerom-Zuid uitgestrooid waar het zaad kan narijpen. Hetzelfde gaan we doen in de Bevervallei, zodra de aannemer dit heeft afgewerkt. Zo verplaats je in een keer relatief eenvoudig het zaad van een hoop plantensoorten.

Ophalen van gras uit Polder Oude Riet

Polder de Dijken – Bakkerom

In dit gebied komt een waterberging gecombineerd met natuur. Op dit moment is het ontzettend nat door de hevige regenval maar afgelopen zomers was het juist in deze gebieden te droog. De inrichtingsmaatregelen gaan droogte tegen en daardoor ontwikkelt zich hier natte natuur. Polder de Dijken-Bakkerom krijgt met de herinrichting een waterbergingscapaciteit van 1,1 miljoen m3 water. De verwachting is dat het gebied één keer in de 25 jaar gebruikt moet worden voor waterberging. Het gebied krijgt een afwisseling van natte lage delen en hogere droge delen. Het gebied Bakkerom-Zuid wordt onderdeel van de boezem, dat betekent dat bij hoog water het gebied vanzelf onderstroomt. Bij lagere waterstanden bestaat het gebied uit graslanden en moeras.

Dronebeeld Bakkerom december 2020 (Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier)

 

Alvast een fijn weekend!

 

Boswachter Marieke

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog