www.boswachtersblog.nl/ Groningen

Werken aan visie Klooster Ter Apel en omgeving

30 september 2021 Boswachter Jelka Vale in Groningen

Twee jaar geleden is de landschapsvisie Klooster Ter Apel en omgeving gepresenteerd. De plek is meer dan alleen het klooster. Een betere samenhang tussen het klooster en de omgeving met de cultuurhistorie als basis, maakt het gebied aantrekkelijker. Met verschillende partijen werken we samen aan de uitvoering van deelprojecten van deze visie. De nieuwe entree-elementen staan er al een tijdje. In november starten we met het versterken van de verbinding tussen het klooster en het Kloosterbos (ook wel wandelbos genoemd).

Zichtlijnen

Als je nu bij het klooster staat, zie je een muur van groen. En als je nu door het Kloosterbos loopt, heb je geen idee dat er vlakbij een klooster staat, want je ziet vooral groen. Om meer verbinding te krijgen tussen het klooster en het Kloosterbos leggen we zichtlijnen aan. Zo heb je straks op verschillende plekken in het bos zicht op het klooster. Om die zichtlijnen te maken, worden er struiken en bomen weggehaald. Vorig najaar plaatsten we de stippen op de bomen die gezaagd worden. In november starten we met het zagen van de bomen met een harvester (de houtoogstmachine) en het uitrijden van het hout uit het bos. Vlak voor de start van de werkzaamheden inventariseren we het bos op flora en fauna.

De zichtlijnen tussen het klooster en de vijver.

Vijver

Ook de omgeving van de vijver pakken we aan. Om te voorkomen dat de vijver dichtgroeit, is het belangrijk om licht in de vijver te krijgen. Daarom worden rond de vijver een aantal bomen weggehaald. Daarvoor in de plaats komt er een grasstrook en planten we stinzenplanten die horen bij een parkbos.

Oude ansichtkaart vijver Kloosterbos Ter Apel

Bijzondere boomsoorten

In het Kloosterbos staan ook verschillende bijzondere bomen, zoals de moeraseik en de tulpenboom. Om deze bomen de kans te geven om nog groter te worden, verwijderen we een aantal bomen in de directe omgeving van deze bijzondere bomen. Op deze manier krijgen ze de ruimte en het licht om verder te groeien.

Zorgvuldig beheer

Per situatie wordt gekeken hoe er gewerkt wordt in het bos. Om schade aan het bos zoveel mogelijk te beperken is er gekozen om te werken met een kraan en handzager. Deze kraan pakt de boom en de handzager zaagt de boom door. Omdat de kraan de boom vasthoudt, valt de boom niet om maar kan deze zorgvuldig neergelegd worden zonder schade aan de directe omgeving te brengen.

Wandelpaden tijdelijk slechter toegankelijk

Tijdens de boswerkzaamheden worden de wandelpaden zoveel mogelijk ontzien. Toch kan het voor komen dat een wandelpad op enkele plaatsen wordt beschadigd. Voor de veiligheid van de geïnteresseerde bezoeker is het van belang om niet te dicht bij de werkzaamheden te komen. Met bordjes en linten zijn de plekken waar gewerkt wordt gemarkeerd. Indien nodig worden ze tijdelijk afgesloten.

Locatiebezoek

Zodra de werkzaamheden in het Kloosterbos zijn begonnen, organiseren we een inloopmoment in het Kloosterbos . Geïnteresseerden kunnen dan een kijkje nemen bij de harvester en de eerste resultaten van de werkzaamheden zien. Er is dan ook alle gelegenheid om vragen te stellen aan de boswachters van Staatsbosbeheer.

Reguliere werkzaamheden

Naast de werkzaamheden in het Kloosterbos gaan we ook aan het werk in de omliggende bossen in Ter Apel. Wat we hier gaan doen licht ik toe in een ander blog.

Boswachter Jelka

 

P.s. Nieuwsgierig naar landschapsvisie? Klik hier om de visie in te zien.

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog