www.boswachtersblog.nl/ Groningen

Boswerkzaamheden Trimunt en Haarsterbos (Marum)

19 november 2021 Boswachter Marieke de Boer in Groningen

Bos Trimunt

Staatsbosbeheer start in het bos bij Trimunt (Marum) op 22 november met boswerkzaamheden. Als de werkzaamheden in Trimunt klaar zijn starten wij in het Haarsterbos (Marum). Bomen worden verwijderd (dunning) zodat andere bomen, de zogenaamde toekomstbomen, zich volop kunnen ontwikkelen. Door toekomstbomen meer ruimte te geven, krijgen struiken ook meer ruimte zich te ontwikkelen, waardoor de variatie en biodiversiteit in het gebied wordt vergroot. Bos blijft dus bos.

Licht en ruimte

In het bos strijden de bomen voortdurend om licht en ruimte. Wil je de ene boom helpen, dan moet een andere sneuvelen. Hoe maakt Staatsbosbeheer hierin keuzes? Het begint met het aanwijzen van toekomstbomen. Dit zijn bomen die we willen behouden. Daarna bepalen we welke bomen gekapt moeten worden (blessen) om de toekomstbomen ruimte en licht te geven. En hoe we dat veilig doen, met zo min mogelijk schade voor planten en dieren kunt doen. Bij een dunning halen we de van tevoren geselecteerde bomen in het bos weg. Zo creëren we meer ruimte en licht in het bos voor de jonge, vitale bomen die er nu al groeien. In Trimunt en het Haarsterbos krijgen hierdoor loofbomen meer ruimte om spontaan te groeien en wordt er ruimte gecreëerd voor verjonging wat meer variatie in leeftijd en soorten oplevert.

Regulier bosbeheer

In het bosvak naast de vakantiewoningen op Trimunt, staan nu zoveel bomen, dat de bomen elkaar verdringen. Om te zorgen dat de bomen verder kunnen groeien is het noodzakelijk om een flink aantal bomen te oogsten. De bomen die blijven staan krijgen zo weer ruimte om te groeien. En doordat er meer licht op de bodem valt, gaan soorten als de berk, lijsterbes en vuilboom daar kiemen. Wij voeren het werk uit in de winterperiode, zodat er zo min mogelijk verstoring optreedt voor de dieren die in het bos leven. Ook voeren we de werkzaamheden met de hand uit, zodat de bosbodem niet beschadigd wordt door grote machines. We starten in Trimunt en vervolgens gaan we aan de slag in het Haarsterbos. In het Haarsterbos worden er in het bosvak eiken gedund om ook hier de toekomstbomen meer ruimte en licht te geven. De werkzaamheden zijn voor 1 maart klaar.

Plaatselijk kunnen de werkzaamheden voor overlast zorgen, gedurende de werkzaamheden zijn de naastgelegen wandelpaden afgesloten. Na afloop van de werkzaamheden worden de paden zo nodig hersteld. Wanneer een verjongingskap klaar is, kan het even wennen zijn. Er is namelijk een stuk bos weggehaald. Uiteindelijk is dit nodig, zodat er weer nieuw bos kan ontstaan.

Zorgvuldigheid

Staatsbosbeheer werkt zorgvuldig voor plant en dier. Dat betekent dat we voor aanvang van de werkzaamheden bekijken of er bijvoorbeeld dassenburchten of broedbomen van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied. En als die er zijn, nemen we maatregelen om deze te beschermen. We doen dat volgens de richtlijnen van de Gedragscode Bosbeheer. Ook wordt er niet méér geoogst, dan er bijgroeit. Het hout uit de bossen van Staatsbosbeheer is FSC gecertificeerd.

Boswachter Marieke

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog