www.boswachtersblog.nl/ Groningen

Doe op zaterdag 5 november mee met de Natuurwerkdag in Groningen

18 oktober 2022 Boswachter Marieke de Boer in Groningen

Help je onze boswachters mee? Op zaterdag 5 november kunnen wij jullie hulp goed gebruiken! Doe mee met de jaarlijkse nationale Natuurwerkdag. In Groningen kan je op vier Staatsbosbeheer locaties aan de slag, namelijk; Marumerlage, Marum (Westerkwartier), ’t Kosters Kampke, Sellingen (Westerwolde), De Garst, Westerlee (Oldambt) en op het Land van Juffrouw Alie, Lauwersoog (Lauwersmeer).

Marumerlage, Marum

Natuurgebied Marumerlage is gelegen ten noorden van het dorp Marum. Het waterschap Noorderzijlvest heeft in samenwerking met de provincie Groningen en Staatsbosbeheer het natuurgebied opnieuw ontwikkeld in 2014. Ontwikkeling laat spannende dingen zien, orchideeën en plantensoorten als noordse zeggen hebben zich al gevestigd. Ook komen elzen en wilgen op, vooral in de slootwallen doen ze het goed. Juist op deze plekken mag het gebied haar open karakter behouden, hier hebben we jullie hulp bij nodig!

Boompjes weghalen en houtsingels planten

Het Westerkwartier kenmerkt zich door haar karakteristieke houtsingels. Om de Marumerlage open te houden gaan we aan de slag met het verwijderen van elzen- en wilgenboompjes zodat het slotenpatroon zichtbaar blijft. Zo behouden we de open structuur in het beekdallandschap van de voormalige (rivier) Oude Riet. Om de houtsingels te versterken gaan wij samen met jullie de elzenboompjes planten op een naastgelegen locatie. Ook zullen er soorten als Gelderse roos en meidoorn worden geplant om een gevarieerde houtsingel te creëren. Koffie en thee is er bij aanvang en een warme lunch staat na afloop voor je klaar, graag aanmelden zodat wij voldoende hebben voor iedereen! Meer informatie over de locatie en aanmelden via deze link.

’t Kosters Kampke (Sellingen)

In 2019 is achter het gemeentehuis in Sellingen een terrein, ingericht voor natuurontwikkeling. Op verschillende plekken zijn slenken (laagten) gegraven die in de natte periode water bevatten en zomers min of meer droog staan. Ook is de vruchtbare bouwlaag verwijderd. Met de Ruiten Aa is een ecologische verbinding gemaakt. Het doel is om het te ontwikkelen tot een nat en schraal hooiland met als verschillende soorten amfibieën en libellen.

’t Kosters Kampke

Snoei je mee?

Inmiddels hebben pioniersplanten zoals melde, bijvoet en kamille hun intrede gedaan om straks plaats te maken voor dominante plantensoorten. Echter ook de eerste boompjes (opslag) zoals de wilg laten zich zien. Wanneer niet wordt ingegrepen zal over enkele jaren zich hier bos ontwikkelen hetgeen niet de bedoeling is. Daarnaast willen de directe bewoners kunnen genieten van een prachtig open landschap. Meer weten over deze locatie en aanmelden vind je hier. 

De Garst (Westerlee)

De Garst in Westerlee is een prachtige plek voor mens en dier. Het natuurgebied kenmerkt zich door de natuurwaarden maar ook door de cultuurhistorische achtergrond. Om dit te benadrukken loopt er een beleefroute door het hele gebied. Door de paaltjes met de klompjes erop te volgen, kom je langs punten die wat vertellen over de geschiedenis van het gebied. Op deze punten zijn ook leuke activiteiten voor kinderen te doen. Daarnaast leven er ook verschillende dieren in dit gebied. Een verscheidenheid aan vogels, maar ook reeën en vossen kan je er vinden.

Poel vrijmaken en snoeien

Bij de poel bij beleefroute de Garst is er veel dicht gegroeid waardoor de beleefroute minder toegankelijk is. We gaan aan de slag met het opfrissen van de poel zelf en met snoeiwerk rondom. Bij de poel zelf mag je flink snoeien zodat het zicht vanaf de bankjes richting de poel weer is hersteld. Hierna kun je weer in alle rust genieten van een prachtig uitzicht. Ook bij het fietspad langs de poel zijn snoeiwerkzaamheden nodig. Er hangen takken over het fietspad, dat willen we graag aanpakken! Meer informatie over de locatie en aanmelden doe je hier

Land van Juffrouw Alie

Nationaal Park Lauwersmeer is ongeveer 9.000 hectare, waarvan ongeveer 5.000 hectare wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Op het land van Juffrouw Alie steek je de handen flink uit de mouwen. Het is een uniek terrein, waar ‘normale’ machines niet wenselijk zijn, hier krijgt handwerk de voorkeur. Het maaisel moet worden weggehaald, om te voorkomen dat de bodem onnodig verrijkt. Hierdoor krijgen de zaden van de gemaaide grassen, kruiden en onder andere orchideeën, een kiemplekje voor volgend jaar. Diverse vlinders en insecten houden zo deze bloem- en kruidenrijke biotoop.

Hooien en afvoeren

Het land van Juffrouw Alie is een prachtig terrein waar handwerk nodig is. Traditiegetrouw gaan we tijdens de natuurwerkdag het gemaaide gras hooien en verwijderen uit het gebied dat moeilijk toegankelijk is voor machines. Dit maaisel moet vervolgens naar de weg gebracht worden om af te voeren. Daarnaast zal er gesnoeid worden aan de randen van de verschillende natuurveldjes. De werkzaamheden vinden plaats op het terrein van juffrouw Alie en rondom de Bosschuur en het activiteitencentrum. Voor koffie/thee aan begin en einde van de dag en een voedzame lunch wordt gezorgd! Aanmelden en meer informatie vind je hier!

Land van Juffrouw Alie

Help je ons mee? Graag tot zaterdag 5 november!

Boswachter Marieke

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog