www.boswachtersblog.nl/ Groningen

Staatsbosbeheer start aanplant nieuwe houtsingels

18 februari 2023 Boswachter Marieke de Boer in Groningen

Staatsbosbeheer gaat de komende weken nieuwe houtsingels planten in de Doezumermieden. Houtsingels zijn kenmerkend voor het prachtige coulisselandschap van het Westerkwartier. De Doezumermieden grenzen aan de Friese Surhuizumermieden. Houtsingels vormen een natuurlijke afscheiding tussen graslanden. Voor de natuur en biodiversiteit zijn deze singels heel waardevol en ze vormen een leefgebied voor vogels, insecten en zoogdieren.

Focus op landschap

Voor de ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland zijn diverse gronden uitgeruild. Hierdoor heeft Staatsbosbeheer een aantal ‘nieuwe’ percelen in beheer gekregen. Deze percelen zijn vaak jarenlang in agrarisch gebruik geweest. Op diverse plekken zijn houtsingels en landschapselementen verdwenen. Staatsbosbeheer heeft de wens om hier nieuwe houtsingels te planten om oorspronkelijke landschapsstructuren te herstellen.

Melle’s pad

Verdwenen boomsoorten

Op locaties in het Westerkwartier zijn diverse boomsoorten compleet (of gedeeltelijk) verdwenen uit de houtsingels en houtwallen. Specifieke soorten zoals ratelpopulier, zoete kers, veldiep en gewone es. Veldiepen kwamen regelmatig voor als solitaire boom, in het verleden vaak toegepast als markering van een dam of opgang of op de hoek van een perceel. In het Westerkwartier zijn veldiepen verdwenen door de iepziekte. Ook de recente essentaksterfte zorgt voor een grootschalige sterfte aan essen. Houtsingels kenmerken zich juist door beeldbepalende solitaire bomen in het landschap. Bomen versterken de landschappelijke waarde en leveren een bijdrage aan de biodiversiteit. In de Doezumermieden worden bovenstaande soorten geplant die passen bij de bestaande soorten in het gebied.

Zoete kers

Functies

De nieuwe houtsingels vormen een verbetering van de biodiversiteit in het gebied. De aanplant legt ook CO2 vast en levert een bijdrage aan het terugdringen van de hoeveelheid CO2 in de lucht. Het verbetert het leefgebied voor veel plant- en diersoorten en je kunt er als mens ontspannen en de natuur beleven in dit kenmerkende cultuurlandschap. Nieuwsgierig naar de nieuwe houtsingels? Ontdek de aanplant langs wandelroute Zandenpad, Melle’s pad of Doezumerstruun.

Afwisseling

De houtsingels bestaan uit verschillende soorten inheemse bomen en struiken. Van oudsher komen er in de bestaande singels zeldzame struiksoorten voor zoals tweestijlige meidoorn, kraakwilg, valse viltroos en viltroos. Voor veel van deze soorten geldt dat het aantal vindplaatsen beperkt tot zeer beperkt is en hierdoor afneemt. Om dit te herstellen zullen er nieuwe houtsingels worden aangeplant. De soorten die worden geplant komen al in het gebied voor. Er is voor deze soorten gekozen omdat deze zeer bepalend zijn voor de biodiversiteit in het gebied. Niet alleen insecten maar ook andere soorten inheemse soorten zijn ervan afhankelijk. Door het planten van verschillende inheemse boom- en struiksoorten wordt een houtsingel gevarieerder en aantrekkelijker voor dieren, planten en mensen. Het wordt ook veerkrachtiger, dus beter bestand tegen de gevolgen van ziektes, zoals de essentaksterfte.

tweestijlige meidoorn

Start werkzaamheden

Afgelopen vrijdag zijn de eerste boompjes geplant, de werkzaamheden zullen duren tot eind februari 2023. Ook langs het Melle’s pad en Bombay worden nieuwe singels aangeplant.
De nieuwe aanplant is gefinancierd vanuit het uitvoeringsprogramma Bos en Hout van de Provincie Groningen. Het doel van Bos en Hout is om te zorgen voor veel variatie is soorten bos en beplanting en dat kenmerkende landschappen versterkt worden. In de Doezumermieden en Bombay worden in totaal 9500 nieuwe bomen en struiken geplant.

reageren

geef een reactie

  • Jan Poel
    18 februari 2023 om 10:08

    Prachtig.veel succes!Ik ga deze zomer zeker kijken.Top werk wat jullie doen.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog