www.boswachtersblog.nl/ Limburg

Werk in de bossen van het Loobeekdal

17 september 2014 staatsbosbeheerlimburg in Limburg

Eind september 2014 gaat Staatsbosbeheer aan de slag met een aantal bossen in en aan de rand van het Loobeekdal bij Merselo. Diverse werkzaamheden worden uitgevoerd vanwege de verkeersveiligheid, de verhoging van de natuurwaarde en om verbetering van het brongebied van het Loobeekdal mogelijk te maken.

MINOLTA DIGITAL CAMERA10-stammige els
Het bos ten noorden van de Weversven wordt stevig aangepakt. Langs de weg worden een aantal overhangende essen en eiken weggezaagd. Zo wordt voorkomen dat deze bij de eerste de beste storm omwaaien en het verkeer in gevaar brengen. Ook worden de wilgen die in de bosrand staan omgezaagd. Deze wilgen zijn aangetast door de watermerkziekte waardoor ze langzaam afsterven en vroeg of laat ook op de weg kunnen vallen. Tegelijkertijd wordt de rest van het bos aangepakt. Een paar bijzondere bomen, zoals een 10-stammige els, die in de verdrukking zijn geraakt door het opdringerige bos worden vrijgezet. Zo krijgen ze weer meer ruimte en kunnen ze weer jaren mee. Tevens worden er stroken bomen gezaagd waardoor het bos in de toekomst meer variatie in leeftijd, ondergroei en boomsoorten krijgt en zo ook een hogere natuurwaarde.

Voedsel en beschutting
Aan de rand van het bos worden op meerdere plaatsen bomen weggehaald zodat er openingen in de bosrand ontstaan waar bramen, hop en verschillende soorten struiken als vlier, lijsterbes en vuilboom een kans krijgen. Dit levert weer voedsel op voor vlinders, insecten en vogels en geeft zoogdieren zoals bunzing, das en ree meer beschutting.

Brongebied Loobeek
Verderop aan de Zandstraat wordt in het brongebied van de Loobeek een bosje met wilgen en populieren weggezaagd. Dit is nodig om op deze plaats de werkzaamheden, die voortkomen uit het herinrichtingsplan Loobeekdal, mogelijk te maken. Het Waterschap Peel en Maasvallei, die dit plan uitvoert, gaat hier de bovenlaag van de grond afgraven. Hierdoor kunnen ondergrondse waterstromen (kwel) die de Loobeek voeden beter aan het oppervlak komen.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog