www.boswachtersblog.nl/ Limburg

Aanvraag vergunning kap en her-plant populieren Julianakanaal

29 april 2015 staatsbosbeheerlimburg in Limburg

Afgelopen week is de vergunningsaanvraag bij de gemeente Meerssen in de Geulbode gepubliceerd. Bijgevoegd een toelichting (deze staat deze week in de Geulbode) op deze aanvraag.

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Staatsbosbeheer een aanvraag bij de gemeente Meerssen ingediend voor het kappen (en her-planten) van de populieren rondom het Julianakanaal.
Tijdens de laatste storm begin april is wederom gebleken dat de populieren aan weerszijden van het Julianakanaal niet meer gezond zijn en daarom ook onveilig zijn. Tijdens deze storm heeft Staatsbosbeheer, in opdracht van Rijkswaterstaat, de omgevallen populieren verwijderd en de meest onveilige weggehaald.

Voor deze storm is al uit onafhankelijke boomcontrole onderzoek (VTA) in dit gebied gebleken dat de populieren niet veilig zijn.
Om de situatie echt veilig te krijgen is het nodig om de overige populieren ook weg te halen en hier nieuwe voor in de plaats te planten.
Over welke bomen gaat het:
De populieren vanaf brug Geulle tot aan Broekhoven (aan beide zijden van het Julianakanaal). Hiervoor wordt deze vergunning aangevraagd. Deze kap is gepland vanaf week 35, eind augustus.

Hoe gaan we dat aanpakken:
Voordat alle vergunningaanvraagprocedures doorlopen zijn en voordat er daadwerkelijke toestemming voor de kap verkregen is zullen conform de eisen van de vergunningverlener voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden.

Deze werkzaamheden houden in dat de locaties waar gekapt gaat worden voorzien worden van amfibieënschermen. Deze schermen worden in de eerste weken van mei geplaatst, ruim voor de daadwerkelijke kap, om de amfibieën die in het gebied zitten buiten de werklocatie te houden. Alle dieren die na het plaatsen van deze schermen op de toekomstige werklocatie nog aanwezig zijn worden weggevangen en buiten de werklocatie (aan de andere kant van de scherm) geplaatst. Bureau Sprink gaat dit uitvoeren.

De kap vindt plaats na het broedvogelseizoen (wettelijk lopende van 15 maart tot 1 augustus) en voordat de vleermuizen in hun winterslaap gaan. Dat houdt in dat de vleermuizen nog actief zijn en dus ook een nieuwe overwinteringsplek kunnen zoeken.
Wanneer de populieren gekapt zijn zullen, medio november, zwarte populieren (Populus nigra) her-plant worden op de locaties. Gekozen is voor de zwarte populier; onder meer vanwege zijn markante uiterlijk, zijn groeisnelheid, zijn vermogen om de maretak in stand te houden en deze soort populier behoeft na planten weinig onderhoud.

De zwarte populieren worden met een grotere afstand tot elkaar geplaatst zodat er meer zonlicht het onderliggende gras kan bereiken. Dit komt weer ten goede van de ontwikkeling van een bloemrijk grasland. Overigens zullen er westelijk van het kanaal (aan de maaszijde) evenveel populieren terug geplant worden.

Graag nodigen wij jullie maandagavond 8 juni om 19.00 uur uit voor een locatiebezoek omtrent de voorgenomen kap en her-plant van de populieren. Aanmelden hiervoor kan via c.hanssen@staatsbosbeheer.nl.

reageren

geef een reactie

  • Populieren Julianakanaal in de stilte voor de voorjaarsstorm gekapt - Limburg
    21 december 2016 om 13:35

    […] Vanwege veiligheidsredenen is toen al besloten de overige populieren ook weg te halen (zie blogbericht van 29 april 2015). Doordat het gehele vergunningentraject lang heeft geduurd kan de bomenkap nu pas […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog