www.boswachtersblog.nl/ Limburg

Staatbosbeheer plant 17 hectare nieuw bos in Limburg

19 februari 2020 Boswachter Andy Liebrand in Limburg

Staatsbosbeheer plant dit voorjaar op 10 locaties in Limburg nieuw bos. Om dat te vieren plaatsen Staatsbosbeheerder Peter van de Rijdt, Gedeputeerde Carla Brugman, Trees for All-directeur Simone Groenendijk en Hielke Heida van Landlife Company, 5 bomen in het nieuw aangeplant bos bij aan de Blaktdijk in Sevenum.

De tien stukken nieuw bos – samen 17 hectare – zijn het begin van 5.000 ha nieuw bos die Staatsbosbeheer tot 2030 in Nederland gaat planten. Later dit jaar wordt er ook in andere provincies nieuw bos aangeplant. Ook in Limburg volgt meer bos: Staatsbosbeheer is in Limburg bezig met selectie van locaties voor volgend plantseizoen.

Nieuw bos levert een bijdrage aan de beperking van de klimaatverandering. Het draagt ook bij aan de soortenrijkdom in de natuur, de kwaliteit van het landschap, waterbuffering, de gezondheid van Limburgers, en de aantrekkingskracht voor toeristen en recreanten. Het nieuwe bos is klimaatbestendig bos, bos met soorten die beter tegen droogte en warmte kunnen zoals kastanje, notenboom en boomhazelaar.

De nieuwe bossen van Staatsbosbeheer worden betaald door Trees for All en Landlife Company, beiden organisaties die met bijdragen van donateurs wereldwijd nieuw bos mogelijk maken.

Het Limburgse provinciebestuur heeft afgesproken tot 2023, 1,1 miljoen nieuwe bomen te willen planten. Het nieuwe bos dat nu wordt geplant telt niet mee voor die 1,1 miljoen. Staatsbosbeheer en de provincie zijn echter in gesprek over een omvangrijk gezamenlijk project voor nieuwe bossen die wel horen bij dit voornemen van de provincie.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog