www.boswachtersblog.nl/ Limburg

Berichten met de tag:
hazelmuis

Limburg

Nieuw jaar, nieuwe kansen

Hallo! Mijn naam is Saïra van Essen ik ben sinds september 2023 senior boswachter publiek in het prachtige Zuid-Limburg. Ik ben nieuw in deze baan en deze regio. Inmiddels is 2024 alweer volop aan de gang, vandaar even een update. We zijn van het jaar van het konijn in het jaar van de mythische draak beland volgens de Chinese kalender. De draak staat voor voorspoed en succes. Dat is alvast een mooi begin!

lees meer
Limburg

Verbeteren leefgebied hazelmuis en grensbomen Vijlenerbos

In de bosrand van het Vijlenerbos in Zuid-Limburg worden deze winter werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van het leefgebied van de hazelmuis. De hazelmuis voelt zich thuis in bosranden met struiken. Door het verwijderen van opkomende bomen is er meer ruimte voor struiken en wordt het leefgebied van de hazelmuis versterkt. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden vallen twee oude knotbomen op die naast het wandelpad staan. Hier is meer over te vertellen….

lees meer
Limburg

Een aapje in het zuiden van Limburg

In braamstruwelen en langs de randen van bossen komt een klein muisje voor, de hazelmuis. In de beheermaatregelen van Staatsbosbeheer vraagt dit diertje veel aandacht. Veel van de plekken waar de muis leeft en zich in nestelt verdwijnen door bijvoorbeeld grootschalige landbouw en het gemis aan een goede bosrand.

lees meer
Limburg

Speurende vrijwilligers in Zuid-Limburg

Het telseizoen van de Hazelmuis is weer begonnen! Veel vrijwilligers gaan zich de komende tijd inzetten om hun eigen trace te bekijken en de nesten te zoeken.

lees meer
Limburg

Beheer voor de hazelmuis

De hazelmuis is één van de belangrijke diersoorten waar wij beheer voor uitvoeren in Zuid-Limburg. Afgelopen jaren hebben we intensief beheer uitgevoerd, omdat het aantal hazelmuizen flink achteruit ging als gevolg van intensivering van de landbouw. Natuurorganisaties en de zoogdiervereniging hebben de noodklok op tijd geluid en zijn met zijn allen intensief aan de slag gegaan om de leefomgeving van de hazelmuis te ontwikkelen, te versterken en uit te breiden.

lees meer
Limburg

Het aapje van het zuiden gedijt weer beter in het Vijlenerbos

De hazelmuis, vanwege zijn lange harige staart, zijn grote kraalogen en zijn grijpgrage vingertjes en teentjes ook wel aapje van het zuiden genoemd, komt alleen nog maar voor in het uiterste zuidoosten van Limburg.
De soort wordt op de voet gevolgd in het NEM Meetnet Hazelmuizen. Dit meetnet volgt de trend in aantal: gaat de soort qua aantal voor- of achteruit? Het NEM meetnet levert statistisch betrouwbare trends over hoe het gaat met de populatie van de hazelmuis in Limburg. En deze populatie gaat vooruit; blijkt uit het volgende mooie natuurbericht van Nature Today!

lees meer
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog