www.boswachtersblog.nl/ Noord-Brabant

Lage Vuchtpolder getransformeerd tot Natte Natuurparel

9 mei 2017 Boswachter Anneke Oomes in Noord-Brabant

Lage Vuchtpolder

Na jaren van voorbereidingen en maanden van werken door heel veel mensen is het aanstaande zaterdag dan zover. Het project Lage Vuchtpolder in Breda-Noord wordt officieel opgeleverd en afgesloten. Daarmee wordt een nieuwe Natte Natuurparel op feestelijke wijze geopend.

Opening Natte Natuurparel tijdens Week van Ons Water
Je ziet het misschien niet direct, maar de Lage Vuchtpolder in Breda-Noord heeft de afgelopen 16 jaar een transformatie ondergaan. In het gebied ten Noorden van de Zwarte Dijk kwamen paden, bruggen en ommetjes. Natuur, waterhuishouding, cultuurhistorie en recreatie werden versterkt. Om te vieren dat het laatste onderdeel van die transformatie -het project Natte Natuurparel– nu klaar is, organiseert Staatsbosbeheer samen met projectpartners een feestelijke opening op zaterdag 13 mei. Omwonenden zijn van harte welkom.
De Lage Vuchtpolder is een Brabantse Natte Natuurparel; een van de meest waardevolle natte natuurgebieden van Brabant. De opening van de Natte Natuurparel valt samen met de Week van Ons Water: een week waarin overal in de regio activiteiten zijn die te maken hebben met water. Bewoners en belangstellenden zijn van harte welkom bij de openingshandeling om 14:10 uur bij de Waterredoute aan de Zwarte Dijk. Bij slecht weer vindt dit programmaonderdeel plaats in de Parkhoeve.  Dan openen vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, gemeente Breda, provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta en Natuurboerderij Heining & Hoef officieel het project.

Excursie
Omstreeks 14:45 uur start een excursie onder leiding van natuurboer Emiel Anssems, waarin hij vertelt hoe hij onder andere met zijn brandrode runderen het gebied gaat beheren, in samenwerking met Staatsbosbeheer. Ook komen deelnemers meer te weten over het watersysteem en hoe de natuurlijke waterzuivering ‘Waterakkers’ in de stadswijk Hoge Vucht zorgt voor schoon water in het tegenoverliggende natuurgebied. Vertegenwoordigers van de gemeente Breda vertellen over de zogenaamde ‘redoutes’ die zijn aangelegd: verwijzingen naar de tachtigjarige oorlog en de aanwezigheid van de Spanjaarden in Breda.
Sluitstuk
De opening van de Natte Natuurparel vormt het sluitstuk van een jarenlange gebiedsontwikkeling die startte in 2000. Staatsbosbeheer, gemeente Breda, provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta en Natuurboerderij Heining & Hoef werkten hierin samen. In 2016 is circa 80 hectare grond ingericht als nieuwe natuur en toegevoegd aan het Natuurnetwerk Brabant. Er kwam een verbinding tussen de uit 2013 stammende waterzuivering Waterakkers en het natuurgebied. Twee nieuwe redoutes maken de rijke geschiedenis zichtbaar en beleefbaar.
Dankzij de medewerking van grondeigenaren en omwonenden kon het project voorspoedig worden uitgevoerd. De bijzondere planten en weidevogels in de Lage Vuchtpolder zijn nu verzekerd van een toekomst. Wandelaars en fietsers blijven welkom in het gebied.

Informatie:
Voor de excursie hoeft u zich niet aan te melden. Startpunt is de Waterredoute aan de Zwarte Dijk (ter hoogte van de kruising Nieuwe Dijkje – Zwarte Dijk). Meer informatie is te vinden op: www.staatsbosbeheer.nl/lagevuchtpolder

reageren

geef een reactie

  • Han Messie
    29 mei 2017 om 11:32

    Laat die groen parel ook een beschermde parel blijven!
    Nu het bij gemeente Breda hoort, moet deze groeiende gemeente zorg dragen voor dit unieke polder- en weidevogelgebied in een voornamelijk bosrijke omgeving.
    Laat hier alsjeblieft niets gebouwd worden!

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog