www.boswachtersblog.nl/ Noord-Brabant

Ruimen van sloten in de Langstraat, een noodzakelijke beheermaatregel!

30 augustus 2017 Boswachter Hans Backx in Noord-Brabant

In de Langstraat wordt de komende tijd onderhoud uitgevoerd, namelijk het opschonen van enkele sloten. De Langstraat is een Natura2000 gebied. Dat houdt in dat de natuur hier zo bijzonder is dat het zelfs op Europees niveau wordt beschermd. Een bezoek aan het gebied maakt al snel duidelijk waarom dat is. In de zomer staan orchideeën en klokjesgentianen uitbundig te bloeien, zie je het witte pluis van wollegras en kun je veel libellen-, vlinder- en vogelsoorten waarnemen. Naast deze makkelijk waar te nemen soorten heeft De Langstraat nog meer te bieden! In het gebied liggen talloze slootjes waarin verscheidene internationaal bedreigde waterplanten (bijv. verschillende kranswiersoorten) en diersoorten (zoals de grote en kleine modderkruiper) voorkomen.

Ook deze meer verborgen soorten  zijn karakteristiek voor De Langstraat. Om te voorkomen dat ze verdwijnen moet er echter op zijn tijd wel hard worden gewerkt.  Immers, een belangrijke eis voor deze soorten is de aanwezigheid van voldoende open water.  Door inwaaien van o.a. bladeren,  het dichtgroeien met en vervolgens afsterven van waterplanten en inspoelen van bodemmateriaal van elders hoopt er zich organisch materiaal en modder op in de sloten. Wanneer hier niks tegen wordt gedaan zijn de meeste sloten binnen enkele jaren volledig dichtgeslibd en verdwijnen vanzelfsprekend de specifieke soorten.
Om dit te voorkomen voert Staatsbosbeheer onderhoud uit. Hierbij wordt in delen van bepaalde sloten  modder uit de sloot verwijderd. De ingreep ziet er “heftig” uit aangezien dit  met een hijskraan gebeurt. Maar schijn bedriegt in dit geval. Immers, er is sprake van een zeer nauwkeurig proces waarover  al lang van te voren is nagedacht! Zo wordt van te voren bepaald welke delen er geruimd gaan worden. Verder is er tijdens de werkzaamheden sprake van ecologische begeleiding.  Dat betekent dat gekwalificeerd personen in de gaten blijven houden of er geen kwetsbare soorten worden verstoord. Verder kijken die het slib dat op de kant terecht komt grondig na. Wanneer er bijvoorbeeld een grote modderkruiper in zit wordt die voorzichtig  uit het slib verwijderd, even tijdelijk in een kuip met vers water geplaatst en snel op een geschikte plaats teruggezet. De gedachte achter deze beheermaatregel is dus dat er ruimte wordt gecreëerd voor bedreigde natuur maar dit mag niet ten koste gaan van de aanwezige natuurwaarden.  Door dit uit te voeren en in de toekomst te herhalen doet Staatsbosbeheer zijn best om natuurwaarden te handhaven zodat ook inde toekomst modderkruipers en kranswieren aanwezig zijn naast de orchideeën en klokjesgentianen!

 

Wilt u meer lezen over de westelijke Langstraat? Kijk hier: https://www.brabant.nl/subsites/westelijke-langstraat.aspx

reageren

geef een reactie

  • Han Messie
    31 augustus 2017 om 15:01

    Een heel verlichtende gedachte, dat bij al dat zware hijskraanwerk al die opgehaalde modder ook wordt onderzocht op dieren en planten, die behouden mogen blijven.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog