www.boswachtersblog.nl/ Noord-Brabant

De beken in het Ulvenhoutse Voorbos krijgen een opknapbeurt

12 september 2017 Boswachter Eveliene Jansen in Noord-Brabant

In eerdere blogs schreven we al over het bijzondere Ulvenhoutse Voorbos. Een bos met het Europees predicaat Natura2000. We schreven over onze inspanningen om het bos bijzonder te houden. Tot nu toe was het vooral voorbereidend papierwerk maar vorige maand zijn we gestart met daadwerkelijke boswerkzaamheden.

In een aantal bosvakken in het westelijke deel van het bos zijn in augustus (vooral) uitheemse naaldbomen verwijderd. Deze bomen verdampen het hele jaar door en onttrekken daardoor veel vocht uit de bodem. Volgend jaar planten we hier nieuwe bomen die van oudsher thuishoren in een nat bos.

Vanaf 18 september beginnen we met de volgende stap en dit keer zijn het waterwerkzaamheden, oftewel de beken in het bos krijgen een opknapbeurt. Zo kan het water weer goed doorstromen!

Kerkdreefloop en Huisdreefloop

Het gaat om de kerkdreefloop en de Huisdreefloop die allebei dwars door het voorbos lopen. Delen van deze beken zijn namelijk moerassig en bijna of geheel dichtgegroeid. Maar het is niet alleen dat; ook ophopingen van bladeren en takken en ingevallen boomstammen blokkeren de waterafvoer. Het bos blijft daarom te lang nat een regenrijke periode. Deze blokkades worden straks zoveel mogelijk opgeruimd met behulp van een kleine rupskraan. Stuwen krijgen waar nodig ook een opknapbeurt.  Zo worden de schotbalken weer vastgezet of vervangen. Tijdens de uitvoering wordt er zeer nauwkeurig gewerkt. Zo zijn er een ecoloog én een boswachter beheer bij de werkzaamheden aanwezig.

Onderhoudspaden

Op veel plekken is het lastig om bij de beek te komen omdat hier geen onderhoudspaden liggen. Schade aan bos en bodem wordt zoveel mogelijk voorkomen. In een enkel geval moeten er bomen en struiken verwijderd worden om grotere schade te voorkomen. Het vrijkomend hout uit de beken wordt op de oever gelegd en blijft in het bos liggen. Op een aantal locaties groeit gras en is overtollig slib aanwezig. Indien nodig, wordt het vrijkomend materiaal met een rupsvoertuig uit het bos gereden.

Mochten de omstandigheden te nat worden dan zal het werk uitgesteld of stilgelegd worden. In de toekomst wordt bovengenoemd onderhoud aan de beken jaarlijks uitgevoerd, als dit nodig is.

reageren

geef een reactie

  • Han Messie
    12 september 2017 om 16:43

    Verheugend nieuws , Eveliene!
    Wat een geluk dat er bomen aangeplant zullen worden, die op moerassige grond of in een nat bos thuishoren.
    Het Ulvenhoutse Voorbos krijgt hierdoor als het ware het aanzien van een moerassig oerwoud in het klein . Achter jouw glundere snoet spelen zich heel wat plannen af, die ook verwerkelijkt zullen worden.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog