www.boswachtersblog.nl/ Noord-Brabant

Vleermuizen, veelvoorkomend maar toch bijna onzichtbaar

30 januari 2018 Boswachter Eveliene Jansen in Noord-Brabant

bron: Wikipedia

Wist u dat één op de vijf zoogdiersoorten op deze aarde een vleermuis is? Er zijn wereldwijd maar liefst 1100 verschillende soorten. In Nederland zijn een twintigtal soorten waargenomen maar sommige slechts sporadisch of in het verleden. Vleermuizen leiden een vrij mysterieus leven. Ze slapen overdag en vliegen in de schemering en het donker. Onbekend maakt soms onbemind. Wat erg jammer is want in Nederland hebben alleen insecten iets van vleermuizen te vrezen. Hun bijzondere manier van leven is reuze interessant om je eens in te verdiepen. Velen zullen zich niet realiseren dat de vleermuis bijna overal voor komt.

Onlangs heeft Ecologisch Adviesbureau Regelink op ons verzoek onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van vleermuizen in het Ulvenhoutse Voorbos. Verschillende vleermuissoorten gebruiken het Ulvenhoutse Voorbos als leefgebied. (o.a. watervleermuis, laatvlieger, gewone dwergvleermuis, grootoorvleermuis). In het kader van de Natura2000status (Europees netwerk van beschermde natuurgebieden) die het Ulvenhoutse bos heeft, werden en worden een aantal beheermaatregelen uitgevoerd die effect zouden kunnen hebben op de leefwereld van de vleermuis. Verwijderen van bomen kan leiden tot het verdwijnen van slaapplaatsen. Daarom nemen we op voorhand al mitigerende maatregelen. (Onder mitigatie wordt verstaan het voorkomen of reduceren van de negatieve effecten van een besluit of feitelijk handelen door het treffen van maatregelen.) 

Vleermuiskasten
Door het hele bos worden vleermuiskasten opgehangen zodat genoeg nieuwe verblijfplaatsen aanwezig zijn. Daarbij worden verschillende type vleermuiskasten gebruikt, zowel voor individuele vleermuizen als voor de dieren die in groepen overnachten. Hierdoor ontstaan er nieuwe verblijfplaatsen voor alle soorten die aanwezig zijn in het Ulvenhoutse Voorbos.
U heeft de nieuwe kasten misschien al zien hangen. Misschien zag u ook dat we een aantal bosuilenkasten hebben opgehangen. We willen namelijk niet alleen vooruit te lopen op het mogelijk verdwijnen van vleermuis-slaapplaatsen  maar ook op die van bosuilen.

Natura2000
Het Ulvenhoutse Voorbos met haar bijzondere status (Natura2000) heeft als doel het behouden en uitbreiden van de habitattypen. Daarvoor moeten maatregelen worden getroffen zoals het verwijderen van ongewenste boomsoorten. Maar ook het werken aan verjonging van het bos en uitbreiding van het aantal voorkomende soorten is nodig. Op diverse plekken zijn al nieuwe bomen aangeplant (zo’n 400 stuks per hectare). Uiteraard is hier gekozen voor de soorten die in dit specifieke bos thuishoren zoals fladderiep, winterlinde, hazelaar, beuk, haagbeuk, en wintereik.
Ondanks dat het uitgangspunt van deze maatregelen natuurherstel is, betekent dit natuurlijk niet dat de bestaande natuurwaarden daaronder mogen lijden. Het is juist een streven dat naast het natuurherstel ook de natuurwaarden uitbreiden. Het ophangen van de vleermuis- en uilenkasten is een hulpmiddel om de al aanwezige soorten te helpen om ook in de overgangstijd te kunnen overleven.

vleermuiskast in Ulvenhoutse Voorbos

 

bosuilkast in Ulvenhoutse Voorbos

 

jonge aanplant in Ulvenhoutse Voorbos
reageren

geef een reactie

 • Han Messie
  30 januari 2018 om 16:16

  Eveliene, ik heb vooral vleermuiskasten gezien bij landgoed Oosterheide . Voortaan zal ik ook in het Ulvenhoutse Voorbos naar deze woonplaatsjes uitkijken. Vleermuiskasten en kasten voor bosuilen zo dicht bij elkaar? Worden die vleermuizen dan geen al te makkelijke prooien voor de bosuilen? Dat zou ik graag weten!

  • Boswachter Eveliene Jansen
   5 februari 2018 om 15:13

   Beste Han Messie,Bedankt voor je reactie op het blog.
   Op een aantal plekken in het Ulvenhoutse Voorbos hangen bosuil- en vleermuiskasten redelijk dicht bij elkaar. De bosuil eet met name muizen en jonge vogeltjes. Daarnaast is de vleermuis erg snel. Het komt daarom niet vaak voor dat een bosuil een vleermuis ook daadwerkelijk te pakken krijgt. Hopende zo je vragen te hebben beantwoord.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog