www.boswachtersblog.nl/ Noord-Brabant

Poelen in West-Brabant

26 oktober 2018 staatsbosbeheerwestbrabant in Noord-Brabant

foto Ted Overmeer

Poelen zijn kleine wateren die niet in verbinding staan met sloten uit de omgeving. In een goed ontwikkelde poel kunnen heel veel soorten dieren en planten voorkomen, denk hierbij aan de zeldzame boomkikker, kamsalamanders en insectenlarven van libellen. Maar wat gebeurt er met deze dieren bij de extreme droogte van het afgelopen jaar, nu de meeste poelen in de omgeving zijn drooggevallen?

Ted Overmeer is boswachter beheer in o.a. Het Merkske. Hij legt u in dit blog graag iets uit over de droogte in relatie tot poelen.

Een goede poel moet ongeveer één keer in de drie tot vijf jaar droogvallen. De reden hiervoor is dat vissen die in de poel gekomen zijn (bijvoorbeeld door kuit wat aan de poten van vogels is blijven hangen, overstromingen of simpelweg door uitzet van mensen) niet kunnen overleven in een drooggevallen poel.

Zonnebaars

Vissen zijn in poelen niet gewenst omdat deze larven van insecten en amfibieën massaal opeten. Hierdoor kunnen poelen erg arm worden aan insecten en amfibieën. Een vis die een groot probleem vormt in poelen van West-Brabant is de zonnebaars, deze Amerikaanse vis is in de wateren van Nederland terecht gekomen omdat deze veel verkocht wordt in tuincentra en door mensen in de natuur wordt uitgezet na het opschonen van de vijver. Deze soort kan zich erg goed handhaven bij ons en komt soms met duizenden voor in één poel.
De droogte van afgelopen jaar is dus erg goed omdat er daarna tijdelijk geen of nauwelijks vissen in de poelen zitten. Een nadeel is dat veel insectenlarven de droogte ook niet overleven. Maar gelukkig zijn de meeste insecten erg mobiel en kunnen het jaar erop weer terug keren naar de poelen. Volgend jaar zit het er wel in dat we waarschijnlijk minder libellen dan anders zullen hebben. Als we vaker achter elkaar dit soort extreme droge jaren gaan hebben, zal dit negatieve invloed hebben op het aantal insecten dat in poelen voorkomt.

Ted Overmeer

boomkikker – foto Ted Overmeer

grote keizerlibel – foto Ted Overmeer

reageren

geef een reactie

  • Stella Damen
    26 oktober 2018 om 16:51

    Vind de waterschildpadden ook schadelijk.blijven steeds minder jonge eendjes over de waterschildpad eet alle jonge dieren op

  • Han Messie
    26 oktober 2018 om 16:36

    Ja, het is een levensgrote bedreiging, vissen in een poel. Dat de zonnebaars in deze kleine wateren, maar spoedig mag uitsterven. Laat dit ook maar bij de andere vissen gebeuren, die door toeval of door wat dan ook in een poel zijn gekomen, waar ze niet horen!

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog