www.boswachtersblog.nl/ Noord-Brabant

Fase 1 project Westelijke Langstraat afgerond

14 juli 2022 Staatsbosbeheer in Noord-Brabant
langstraat

Fase 1 van het project Natuurontwikkeling Westelijke Langstraat is gereed. Op zaterdag 9 juli werd deze fase met open dag feestelijk opgeleverd voor geïnteresseerden door waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en gemeente Waalwijk. In fase 1 is gewerkt aan 650 hectare grond voor de natuurontwikkeling én het watersysteem.

Officiële handeling

Voorafgaand aan de open dag verrichtten de bestuurders van alle betrokken partners een officiële openingshandeling door met een druk op de knop een stuw omhoog te zetten waardoor water goed kan worden vastgehouden in het gebied. ‘’De eerste resultaten in dit project zijn al snel zichtbaar. Zo zien we de grote modderkruiper steeds vaker terug in dit gebied. De komende jaren gaat deze natuurontwikkeling verder en zorgen wij er voor dat ook de recreanten kunnen genieten van dit veranderende landschap’’, aldus Jan Fenten, programmamanager bij Staatsbosbeheer.

Natura 2000-gebied

De Westelijke Langstraat is een uniek natuurgebied. Het is een beschermd Natura-2000 gebied en waardevol landschap met veel natuur en cultuurhistorie. Verdroging en vervuiling door stikstof tasten de natuur in de Westelijke Langstraat aan. Deze achteruitgang wordt gestopt door de komende jaren nieuwe natuur te ontwikkelen en bestaande natuur en landschap te behouden en te herstellen. Eén van de maatregelen is een hogere en stabiele waterstand, waardoor er meer schoon kwelwater in het gebied blijft.

Naast de natuurdoelstellingen is voldoende ruimte en aandacht voor wonen, werken en recreëren. Ook is er oog voor bijzondere cultuurhistorie in het gebied, zoals het slagenlandschap.

Nieuw landschap

In totaal kwamen er zo’n 350 mensen op de open dag af. Staatsbosbeheer was met vijf man aanwezig. Boswachters Claudia Wessel en Allard Brekelmans hielden rondleidingen door het gebied en naar de eendenkooi. De bezoekers sloten hier graag bij aan en waren zeer enthousiast. Claudia Wessel vertelt: “Het project heeft al een nieuw landschap opgeleverd. Zo is hooiland bij de eendenkooi in Waspik veranderd in drassig gebied, ook te danken aan het graven van verschillende slootjes met flauwe oeverwanden: die trekken specifieke planten aan. We zien sommige planten die hier vroeger waren weer terugkeren. Puntkroos en ook al het krabbescheertje.”

Fase 2

In fase 2 wordt nog eens 250 hectare aangepakt. Het gaat dan vooral om graslanden inrichten tot nieuwe natuur door af te plaggen. Het waterschap en de provincie nemen hierin het voortouw. Het gehele project moet in 2027 gereed zijn. Wat betreft fase 1 sluit het projectkantoor op 27 juli en dan vertrekt de aannemer ook daadwerkelijk uit het gebied.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over dit project ook eens op https://www.brabantsedelta.nl/westelijkelangstraat

reageren

geef een reactie

  • Han Messie
    14 juli 2022 om 19:28

    Die weergaloze Dulver!
    Een gebied dat zelfs bewoners van de Langstraat nog lang niet genoeg kennen.
    Vele ontdekkingen wachten daar nog voor een ieder.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog