www.boswachtersblog.nl/ Noord-Holland

Boswerkzaamheden in middengebied Schoorlse Duinen

19 oktober 2018 Boswachter Maarten in Noord-Holland

We zijn begonnen in het middengebied van de Schoorlse Duinen met het dunnen en ruimte maken in het bos. Bomen worden gezaagd en ook worden grote machines ingezet. Op de open plekken die ontstaan krijgen inheemse boomsoorten als eik, berk en lijsterbes de kans zich te ontwikkelen. Zo ontstaat een meer gevarieerd en gemengd bos. Dit zorgt voor meer planten- en diersoorten en maakt het bos minder kwetsbaar voor aantasting door ziekte en brand. Deze reguliere boswerkzaamheden nemen enkele maanden in beslag en kunnen plaatselijk voor overlast zorgen. Het gebied blijft gewoon toegankelijk. Wel kunnen tijdelijk paden zijn afgesloten. Dit staat ter plekke duidelijk met bordjes aangegeven. In het weekend vinden er geen werkzaamheden plaats.

 

Bos blijft bos
Bos blijft bos, alleen de samenstelling verandert op termijn. De bossen in de Schoorlse Duinen bestaan op dit moment voornamelijk uit zwarte den (Corsicaanse en Oostenrijkse den) van dezelfde leeftijd. Hierdoor is er weinig variatie en is het aantal planten- en diersoorten beperkt. Staatsbosbeheer verwijdert daarom dennenbomen om ruimte te maken voor andere soorten. Takken en dood hout blijven achter in het bos omdat onder andere insecten hiervan profiteren.

Natuurreservaat

Niet overal wordt ruimte gemaakt voor loofbomen. In het deel dat is aanwezen als natuurreservaat laat Staatsbosbeheer de natuur volledig zijn gang gaan. Daar vindt geen beheer plaats en kunnen we zien hoe de natuur zich zelfstandig ontwikkelt. Een aantal andere plekken wordt aangewezen als cultuurhistorisch bos. Op deze plekken blijven de dennen staan en vindt alleen regulier onderhoud plaats zodat de dennen elkaar niet verdringen.

 

Ecologisch toezicht

Dit voorjaar hebben de boswachters de dennenbomen geselecteerd die ruimte moeten maken voor loofbomen. Die zijn voorzien van een stip. Daarbij is rekening gehouden met de dieren en planten die in het bos leven en broeden, zoals bijvoorbeeld mierennesten en nesten van roofvogels. Bomen die blijven staan, krijgen een rood-wit lint. Tijdens de werkzaamheden is er dagelijks een ecoloog aanwezig die toeziet op de werkzaamheden. Zo volgt Staatsbosbeheer de richtlijnen van de Gedragscode Bosbeheer.

Herstel paden
De eerste tijd na de werkzaamheden ziet het bos er voor bezoekers niet aantrekkelijk uit. Paden kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn doordat het werkverkeer deze heeft stuk gereden. De paden worden zo snel mogelijk hersteld, maar dit herstelwerk kan pas uitgevoerd worden als het werk is afgerond.

Excursie:

Op donderdag 25 oktober is er om 14 uur een excursie gepland over de werkzaamheden, je kunt je opgeven via deze link

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over deze en andere werkzaamheden in de Schoorlse Duinen op schoorlseduinen.staatsbosbeheer.nl

 

 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog