www.boswachtersblog.nl/ Noord-Holland

Boswerkzaamheden in Purmerbos

30 juni 2022 Boswachter Jamie Jenner in Noord-Holland

Binnenkort vinden er weer boswerkzaamheden plaats in het Purmerbos.

Staatsbosbeheer voert deze zomer boswerkzaamheden in het Purmerbos. In het bos worden oude en slechte populieren weggehaald. De open plekken worden daarna opnieuw ingeplant met jonge bomen. De werkzaamheden starten na 1 augustus en vinden plaats in het meer oostelijke en met name zuidelijke deel van het bos. Het werk neemt ongeveer zes weken in beslag.

Regulier bosonderhoud

Staatsbosbeheer voert met regelmaat bosbeheer in de vorm van houtoogst uit in het Purmerbos. Dit reguliere bosonderhoud houdt in dat in een cyclus van 6 jaar steeds in een ander bosvak zorgvuldig wordt afgewogen welke bomen er vanwege duurzaam bosbeheer geoogst moeten worden. De laatste houtoogst vond plaats in 2020.

In het Purmerbos worden deze zomer vooral oude en slechte populieren gekapt. De populieren zijn in de jaren 1980 ingeplant. Van de oorspronkelijk 16 verschillende populierenklonen bleek echter een groot deel slecht te groeien. Hierdoor zijn de bomen niet sterk genoeg en vele staan op instorten. Daarom worden oude en gevaarlijke bomen langs fiets- en voetpaden weggehaald. Daarnaast vindt er dit jaar op een aantal plekken in het bos een verjongingskap plaats: bestaande open plekken in het bos worden groter gemaakt. Deze plekken worden daarna weer ingeplant met soorten als wilg, populier, berk, els, linde, kers en kastanje. De herplant volgt het komende plantseizoen in de maanden november 2022-maart 2023. Zo ontstaat er een divers en gezond bos dat voor mens, plant en dier aantrekkelijk is.

Locaties waar gewerkt wordt nabij de Groeneweg (links) en in het zuidelijk deel (rechts) van het Purmerbos.

Mogelijk hinder

De kap vindt tijdens de zomerperiode plaats, omdat de grond in de andere jaargetijden te nat is om met grote machines door het bos te rijden. Plaatselijk kunnen de werkzaamheden voor hinder zorgen. Tijdens de uitvoering kunnen voor een korte periode de wandel-, ruiter- en fietspaden worden afgesloten.  Zie ter plaatse voor de aangegeven tijdelijke afzettingen. Daarbij raden wij bezoekers aan om de hond aan te lijnen in het gedeelte van het losloopgebied waar de werkzaamheden plaatsvinden. Na de werkzaamheden worden de paden zo snel mogelijk hersteld. Dit kan echter wel langere tijd duren, omdat eerst al het hout uit het bos moet worden gehaald. Pas daarna zullen de paden worden hersteld.

UPDATE: Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het ruiterpad kapot gereden in het zuidelijke deel van het Purmerbos, te bereiken via parkeerplaats ‘de Es’. Deze moeten worden hersteld alvorens zij weer veilig begaanbaar zijn. Tot die tijd is dit deel van het ruiterpad afgesloten. Het overige ruiterpad is wel gewoon opengesteld en begaanbaar. Waarschijnlijk zal voor het eind van het jaar alle paden weer volledig hersteld zijn.

Toepassing van het hout

Nadat de houtoogst heeft plaats gevonden worden de boomstammen opgestapeld in afwachting van transport naar de zagerijen. De populieren in het Purmerbos zijn van onvoldoende kwaliteit om als hoogwaardig hout te kunnen gebruiken. Het merendeel van het hout zal gebruikt worden voor de vervaardiging van papier. Het tak- en tophout wordt verzameld en wordt later gechipt en afgevoerd naar de BioWarmteCentrale in Purmerend. De opbrengst van deze houtverkoop wordt gebruikt voor de herplant en het herstel van de paden in het Purmerbos.

Een deel van de slechte en gevaarlijke populieren zullen worden weggehaald.

Zorgvuldig vakmanschap

Staatsbosbeheer werkt zorgvuldig voor plant en dier. Dat betekent o.a. dat voor aanvang van de werkzaamheden wordt bekeken of er bijvoorbeeld broedbomen van (roof)vogels aanwezig zijn in het werkgebied. En als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen. We doen dat volgens de richtlijnen van de Gedragscode Bosbeheer. Ook wordt er niet méér geoogst, dan er bijgroeit. De bossen van Staatsbosbeheer zijn FSC®- gecertificeerd.

reageren

geef een reactie

 • Annemieke
  11 juli 2022 om 20:25

  Goed te lezen dat in het hondenvrije bos de bomen langs het onverharde (ruiter)pad langs de middentocht gespaard blijven. Vond het al erg jammer dat ze gekapt zouden gaan worden. Het is zo’n mooi pad door die bomen erlangs.
  Daar broedt zeker een wielewaal: ik heb op dit pad vorige maand een geluidsopname gemaakt van een langdurig zingende wielewaal.
  Heb vorig jaar in alledrie de bosgedeelten wielewalen gehoord, ook bij de golfbaan dus.

 • Rob Jager
  1 juli 2022 om 13:37

  Ik ben erg blij dat in het hondenvrije bos (ingang de Es)de bomen worden gespaard langs het onverharde pad , dat parallel loopt aan de Middentocht. Weet niet of dit een gevolg is van een gesprek dat ik in mei had met iemand van SBB, zo ja, bedankt . De intimiteit van een bos is heel wat waard!
  Zoals velen weten broeden er sinds twee jaar wielewalen. Mijn inschatting is dat er dit jaar sowieso een broedgeval in het midden van het bos was, waar niet gekapt gaat worden blijkens de plannen.

  • jamiejenner
   5 juli 2022 om 10:36

   Beste Rob,

   We wegen steeds af waar welke boswerkzaamheden nodig zijn. De bomen langs dat deel van de Middentocht worden nu inderdaad niet weggehaald.
   En er zitten inderdaad Wielewalen in het bos. Logischerwijs houden we met alle flora en fauna rekening tijdens de werkzaamheden en controleren we o.a. op de aanwezigheid van broedende vogels, ook al starten we na het officiële broedseizoen. En natuurlijk hopen we dat de Wielewalen volgend jaar dan weer terugkomen om in het Purmerbos te gaan broeden!

   Met vriendelijke groet,
   Boswachter Jamie

  • Sanne
   15 februari 2023 om 18:32

   Beste Jamie,

   Wanneer zal er gestart worden met het aanplanten van nieuwe bomen? Eerder is aangegeven dat dit tussen november en maart plaats zou vinden. Is dat nog steeds de planning? Dank alvast voor je reactie!

  • Boswachter Jamie Jenner
   19 juni 2023 om 14:18

   Beste Sanne,

   Jouw vraag is nooit doorgekomen, omdat het als antwoord op Rob was. Maar bij deze alsnog antwoord; het is inderdaad niet gelukt om tussen november en maart nieuwe bomen te planten. Dit had te maken met de levering van het plantmateriaal. Wij nemen plantmateriaal af bij onze eigen afdeling Zaad & Plantsoen, zodat de herkomst van de bomen bekend is. Zie voor meer informatie: https://www.staatsbosbeheer.nl/wat-we-doen/zaden-en-plantmateriaal. De vraag naar plantmateriaal is erg hoog voor heel Nederland en daarom is besloten om pas aankomend winterseizoen aan te gaan planten.

   Groetjes,
   Boswachter Jamie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog