www.boswachtersblog.nl/ Noord-Holland

Nieuwe inrichting Houtrakkerbeemden zorgt voor meer brakke natuur

2 oktober 2019 Boswachter Jamie Jenner in Noord-Holland

In opdracht van de provincie is de Westhoffplas in de Houtrakpolder nu met drie hectaren uitgebreid.

Op elke willekeurige dag zie je in de Westhoffplas in de Houtrakpolder allerlei vogels voorbijkomen. Het ondiepe, brakke water in de plas zorgt voor veel voedsel wat een aantrekkende kracht op de vogels heeft. Zo zijn de aanwezige garnalen een delicatesse voor onder andere de vele lepelaars. Dat wordt smullen, want dankzij een uitbreiding van de Westhoffplas met drie hectare krijgen de vogels een grotere plas tot hun beschikking. Dit draagt bij aan nog meer bijzondere brakke natuurontwikkeling in dit gebied dat mede dankzij de provincie is gerealiseerd.

Kwaliteitsimpuls Houtrak

In de Houtrakpolder lag nog een opgave om zo’n 57 ha. Natuurnetwerk Nederland (NNN) te realiseren. Het NNN zorgt voor de verbinding van waardevolle natuurgebieden onderling. De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor de realisatie van de NNN en financiert ook de aanleg van dit netwerk. Staatsbosbeheer voert de inrichtingswerkzaamheden uit en heeft deze kunnen combineren met de kwaliteitsimpuls van het Noorderbos.

Brakke natuur is bijzonder

Brakke natuur, oftewel verzilting van zoet water in een gebied, is niet op veel locaties in de provincie Noord-Holland te realiseren. In de Houtrak bestaat die mogelijkheid wel. Dit omdat het brakke water niet naar andere (agrarische) gebieden stroomt. De Houtrakkerbeemden, het zuidelijk deel van de Houtrakpolder, kan gemakkelijk brakker worden gemaakt door water in te laten vanuit het Zijkanaal C. Daarbij stroomt door de zandlagen in de bodem – vanuit het Noordzeekanaal onder de dijk door – continue brak water naar lagergelegen delen in de polder. Op deze plekken, waar dat zogenaamde ‘kwel’ naar boven komt, groeit daarom een andere soort vegetatie met bijvoorbeeld zeeaster. De provincie streeft naar het verbeteren van deze waardevolle, brakke natuurtypen en heeft in het natuurbeheerplan van de Houtrakpolder opgenomen dit hier ook te willen realiseren.

De aannemer is bezig met het verder uitgraven van de Westhoffplas.
Kaart van de Houtrakkerbeemden met de ingetekende maatregelen.
De zeeaster komt voor op brakke en zoute standplaatsen, zoals in de Houtrak.

Zilt overstromingsgrasland

Naast de uitbreiding van de brakke Westhoffplas zal ook het gebied ten noorden daarvan binnenkort worden omgevormd. Het deel tussen de Middentocht en de Noorderweg wordt zogenaamd ‘zilt overstromingsgrasland’. Deze werkzaamheden starten vanaf eind september.
Zilt overstromingsgrasland bestaat uit vegetaties van grassen, russen en kruiden op zand-, veen- of kleigronden, die in de winter en het voorjaar overstromen met brak of zout water. De vegetatie staat onder invloed van brak water, zonder dat er sprake is van een getijde. In de Houtrakkerbeemden loopt een oude stroomgeul van het Oer-IJ, die door deze ingreep weer vochtig en zichtbaar wordt.

Verbetering van de gehele Houtrak gaat verder

Brakke natuur is op Europees niveau van belang voor de Noordse woelmuis en is op nationaal niveau belangrijk als leefgebied voor (bedreigde) vogelsoorten, waaronder de kluut, tureluur en grutto. Door het gebied af en toe te maaien voorkomen wij dat de het gebied verruigt en dichtgroeit. Op de hogere delen in de Houtrakkerbeemden is er ruimte voor spontane ontwikkeling van struiken en bomen, die een ideale schuilplaats vormen voor de al aanwezige wezels in het gebied.
Doordat er onverharde beheerpaden in het gebied bijkomen kan de recreant buiten het broedseizoen ook door het gebied wandelen. Dit pad sluit aan op het Noord-Hollandpad. De planning is dat in maart 2020 alle inrichtingswerkzaamheden in de Houtrak zijn afgerond.

Al met al een win-win voor mens, plant en dier en daarom is het gebied zeker een keer een bezoek waard! Parkeren kan op de parkeerplaats aan de Noorderweg in Spaarndam, waarna je zo het gebied in kunt lopen. Nieuwsgierig geworden? Ga er eens heen of lees op de website van Staatsbosbeheer meer over de Houtrak.

reageren

geef een reactie

  • Harry
    29 oktober 2021 om 21:43

    We zien het gebied net op Vroege Vogels. Ik fiets er zo vaak langs en had geen idee dat er zoveel nieuwe natuur wordt gecreëerd. We zullen het gauw bezoeken, het lijkt me dat laarzen het beste schoeisel zijn!

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog