www.boswachtersblog.nl/ Noord-Holland

Derde meedenkronde in april voor gebiedsvisie Oostflank Purmerend

12 april 2022 Staatsbosbeheer in Noord-Holland

Op 9 november en 14 december spraken wij omwonenden, gebruikers van het Purmerbos, woningzoekenden en andere geïnteresseerden over de toekomst van de oostflank van Purmerend. Wensen, zorgen en ideeën hebben we doorvertaald naar een eerste visie op het gebied. Daarin wordt concreet gemaakt hoe een robuuster Purmerbos, meer recreatie, woningen, klimaatbestendigheid, ecologie, parkeren en bereikbaarheid een plek kunnen krijgen in de oostflank van Purmerend. Tijdens de 3e meedenkronde in april 2022 gaan we graag (opnieuw) in gesprek over de ideeën en eerste schetsen. We organiseren daarvoor verschillende bijeenkomsten op diverse locaties in de stad en in het bos op 19, 20, 22 en 23 april. Ook is er opnieuw een enquête om te reageren op de plannen en ideeën die er op dit moment zijn.

Op dinsdag 19 april organiseren we rondetafelgesprekken in Hotel BurgGolf. Meer informatie en aanmelden: via de website oostflankpurmerend.nl.

Tijdens de 3e meedenkronde staan we op een aantal locaties we klaar met informatiepanelen en koffie om met in gesprek te gaan:

Woensdag 20 april
10.00 – 13.00 uur op de markt in Purmer Zuid
14.00 – 17.00 uur in het Purmerbos (bij ingang Populier)

Vrijdag 22 april
14.00 – 17.00 uur markt Purmer Noord

Zaterdag 23 april
10.00 – 13.00 uur Purmerbos (bij ingang Populier)
10.00 – 13.00 uur Centrum (kaasmarkt)

Enquête
Via de enquête is er (nogmaals) gelegenheid om te reageren op de plannen en ideeën die er op dit moment zijn. U vindt hier de enquête.
Deze is in te vullen tot en met zondag 15 mei. Het invullen duurt ongeveer 10-15 minuten, maar hou er rekening mee dat het bestuderen van de informatie en het eventueel toelichten van antwoorden meer tijd in beslag kan nemen.

Over de samenwerking
De gemeente Purmerend, BPD en Staatsbosbeheer maken samen een gebiedsvisie op de gehele oostkant van Purmerend. Er spelen diverse ontwikkelingen en uitdagingen in dit gebied, zoals woningbouw, versterken van natuur, recreatie en waterberging, die zo als één geheel bekeken worden. Wil je meer weten over de gebiedsvisie oostflank, kijk dan op oostflankpurmerend.nl. Hier kun je je ook op de nieuwsbrief abonneren. Meer informatie over Staatsbosbeheer vind je ook op onze website.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog