www.boswachtersblog.nl/ Noord-Holland

Filmavonden op buitenplaats Elswout

21 juli 2022 Staatsbosbeheer in Noord-Holland

De filmavonden vinden plaats op het veld bij het Koetshuis.

Op 11, 12 en 13 augustus vinden er een filmavonden plaats op buitenplaats Elswout. Per avond wordt één film vertoond voor een publiek van maximaal 300 mensen. Voorafgaand aan de film geven de boswachters van Elswout rondleidingen over het landgoed, zodat de filmbezoekers meer over de natuur en cultuurhistorie van Elswout te weten komen. Elke avond duurt van 19.00 tot 23.00 uur, na de film gaan bezoekers onder begeleiding van kaarslicht weer naar huis. In deze blog leggen wij uit hoe wij tot de afweging zijn gekomen om dit kleinschalige evenement op Elswout toe te staan.

Zorgvuldige afweging
De gemeente Bloemendaal heeft de initiatiefnemers, BoraBora, een evenementenvergunning verleend voor de filmavonden. Ondanks de kleinschaligheid van de filmavonden en de mate waarin rekening wordt gehouden met de natuur, leidt dit evenement tot ophef onder enkele inwoners van Bloemendaal en belangengroeperingen. Wij staan niet zomaar elke gevraagde activiteit op Elswout toe, daar gaat een zorgvuldige afweging aan vooraf. Elke activiteit op Elswout wordt door onze ecoloog getoetst op het effect op de bestaande natuurwaarden. Wij gebruiken hiervoor een ecologisch kader, specifiek opgesteld voor Elswout. Op basis van deze toets stellen wij verplichte randvoorwaarden op of wijzen een activiteit af. Zo vinden de filmavonden plaats buiten het broedseizoen, is er geen sprake van overlast door geluid omdat gebruik wordt gemaakt van koptelefoons en zijn er speciale bepalingen ten aanzien van licht om verstoring voor vleermuizen te voorkomen. Zorgvuldig maatwerk dus. Binnen dit ecologisch kader is er geen sprake van schade of verstoring van de natuurwaarden. Wij controleren of de activiteit hier binnen blijft.  Voorafgaand aan de filmavonden wordt nog een aanvullende controle uitgevoerd. Ook bij andere activiteiten op Elswout gaan wij zo te werk.

Ontwikkeling Elswout
Er vinden diverse mooie en passende activiteiten op Elswout plaats gedurende het jaar. Dat is al jaren zo. Een paddenstoelendag in de herfst, een lichtjesavond, verschillende vormen van locatietheater. Afgelopen weekend vond nog Klaterklanken plaats, een jaarlijks terugkerend en zeer geliefd muzikaal evenement. Staatsbosbeheer heeft enkele jaren geleden een nieuwe visie op Elswout ontwikkeld. Deze is via deze link te vinden: Impuls Buitenplaats Elswout. De essentie van deze toekomstvisie voor Elswout zien wij in het vinden van een passende herbestemming van leegstaande gebouwen, met af en toe een kleinschalige passende activiteit. Wij streven niet naar meer en grootschaliger evenementen.

Staatsbosbeheer voor alle Nederlanders
De terreinen van Staatsbosbeheer zijn er voor alle Nederlanders. Elswout is elke dag vrij toegankelijk voor wandelaars die genieten van het park, de gebouwen en al het moois waar de boswachters dagelijks hard voor werken. Een aantal keer per jaar vinden er kleinschalige en passende activiteiten plaats, waarbij heel zorgvuldig wordt omgegaan met alle waarden die Elswout vertegenwoordigt. Staatsbosbeheer zal nooit de natuur of cultuurhistorie op het spel zetten en heeft dat nooit gedaan. Hoe mooi dat kan zijn bleek afgelopen zondag tijdens het terugkerende en geliefde Klaterklanken.

Meer informatie en vragen
Heb je vragen of behoefte aan meer informatie, elke 1e vrijdag van de tijd is er een boswachter-inloopspreekuur in de Jachtkamer van 14.00 tot 16.00 uur voor vragen en informatie over de natuur, gebouwen, ontwikkelingen en activiteiten op Elswout. Heb je liever contact per mail, dat mag ook natuurlijk ook via elswout@staatsbosbeheer.nl

Wil je meer weten over de filmavond, kijk dan hier: https://hermitage.stager.nl/elswout/tickets

reageren

geef een reactie

 • Raoul Trentelman
  27 juli 2022 om 15:34

  Beste Rien,

  Een aanvulling op mijn eerdere bijdrage.

  Luister nog even naar je eigen opname van een vleermuis op 60 meter van de filmlocatie. https://mobile.twitter.com/home.

  En lees daarna ook nog even jullie regels m.b.t. het bezoek aan Elswout. Ik citeer: Het gebruik van studiolampen, lichtschermen en geluid / muziek is niet toegestaan.

  • Raoul Trentelman
   28 juli 2022 om 08:29

   https://we.tl/t-dM92daIWW3
   Opname op 30 meter van de evenement locatie respectievelijk direct naast de tijdelijke toiletvoorzieningen. Gaan 3 x 300 mensen die aankomen, een quiz met DJ doen, kletsen, een drankje halen en meer het foerageren van de vleermuizen niet verstoren? Dat gelooft toch niemand..

 • Robbie
  22 juli 2022 om 23:44

  Als ik ervan uit ga dat de datums op de hermitage.stage site kloppen, zijn de datums op deze site als op de site van NH Nieuws en de Petitie allemaal fout.

  • Joost van der Linden
   25 juli 2022 om 12:27

   Dank voor de scherpe blik. De datums zijn inmiddels veranderd. De filmavonden zijn op 11,12 en 13 augustus.

 • Raoul Trentelman
  22 juli 2022 om 14:42

  Beste Rien, toch even een korte reactie. Dit aanvullend op de goed onderbouwde bezwaren die ook zijn verwoord in de inmiddels ingediende bezwaarschriften en het verzoek tot handhaving van o.a. Natura -2000 normen resp. wet- en regelgeving ten aanzien van vleermuizen.
  Je spreekt over bezwaren van enkele inwoners. Dat zijn er inmiddels al zo’n 600. Belangrijker echter, vorig gaf SBB qua intentie ook ruimte aan het ‘Borski-festival’. Tegen de komst van de daarmee samenhangende duizenden bezoekers werden meer dan 6000 ondertekeningen van de petitie tegen dit festival geplaatst. Met de nadrukkelijke context ‘geen grootschalige festivals!!’. Ofwel, die bezwaren gelden ook voor het Movies at Elswout evenement. Je noemt dat kleinschalig….3 keer 300 bezoekers vind ik niet kleinschalig. Verder is de eindtijd van de film niet 23.00 uur, maar pm. 23.15. En zijn de bezoekers niet voor 24.00 van het terrein af. Hoezo het bordje van SBB bij de ingang: Na zonsondergang sluit Elswout voor bezoekers, dit gelet op de rust voor de flora en fauna? Geldt dat dan opeens niet meer? Verder staat er in jullie eigen rapportage dat er vogels zijn die ook in augustus nog broeden. SBB heeft toegezegd daar nog een toets op te doen. En ook in jullie rapport wordt gesteld dat vleermuizen de bestaande waterwegen volgen. Er ligt er nota bene een naast het veld. Zo zijn er nog wel wat punten die je niet noemt.. De DJ bij start van de film bijvoorbeeld!! Ja, ‘zachtjes’ staat er in de vergunning. Maar wil je 300 pratende en lachende mensen bereiken dan kom je vast en zeker ver boven de decibel-norm uit.

  Kortom, mooie verzachtende woorden. Wat mij betreft van de slager die zijn eigen vlees keurt.

  Een positief punt: SBB heeft toegezegd ons binnen zes maanden een concreet toetsingskader ter bespreking voor te leggen. Daarin dan expliciet wat wel zou kunnen m.b.t. aantallen, tijden, periode, geluid & licht. En natuurlijk.. wat past er op Elswout vanuit de natuur- en historische waarden waar SBB namens ons burgers voor staat! Film hoort daar wat mij betreft al niet in thuis.

  • R Dijkman
   23 juli 2022 om 08:20

   Erg hypocriet van SBB bij zo’ns ondergang worden auto’s bekeurt als die nog op de parkeerplaats staan. Dat zijn de regels we hebben tenslotte wel met natura 2000 te maken en respect voor de dieren zo word er regelmatig door de boswachters gewezen naar de bezoekers hoezo nu dan in drie dagen 900 bioscoop bezoekers toelaten en met DJ optreden.

   Ben erg benieuwd of handhaving en de politie komt op treden met deze totaal onzinnige bioscoop actie en de bioscopen krijgen geen bezoekers 900 in drie dagen hoe dom moet je zijn om dit te organiseren.
   Een totaal verkeerd beleid.

 • hans moolenaar
  22 juli 2022 om 11:16

  Ik ben het met dhr. Vonck eens dat er voor een film genoeg plekken zijn in Haarlem. Een film over de natuur hier in Kennemerland zou ik nog wel zien zitten.
  Activiteiten die een duidelijk link met de natuur hebben of met het landgoed Elswout moeten gestimuleerd worden. De paddenstoelen dag van de IVN of de uilen en vleermuizen excursies van boswachter Rien zijn daar een goed voorbeeld van. De schoolexcursies zijn de manier om jonge mensen vertrouwd te maken met de natuur. Laten we daar de nadruk op leggen anders blijft er straks alleen maar ““dood hout” over op het landgoed.

 • Pieter Vonck
  21 juli 2022 om 14:56
i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog