www.boswachtersblog.nl/ Noord-Holland

Herplant van bos langs de IJtocht, Haarlemmermeer

18 december 2020 Boswachter Anne Voorbergen in Noord-Holland

Vanwege de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding door TenneT in de Haarlemmermeer is sinds eind 2018 het gebied langs de IJtocht op de schop gegaan. Vele bomen en struiken moesten helaas wijken voor het werk aan de hoogspanningsmasten. Na afronding van de werkzaamheden door TenneT werd het fietspad langs de IJtocht afgelopen voorjaar (mei 2020) weer opengesteld. Afgelopen week is Staatsbosbeheer begonnen met voorbereidingen voor de herplant van bomen en struiken.

Nieuw bos

De nieuwe bomen en struiken worden aan weerszijden van het fietspad langs de IJtocht geplant. Door veel soorten te gebruiken, zal een gevarieerd bos en struikachtige begroeiing ontstaan. Naast boomsoorten als wilg en els en struiken als meidoorn, inheemse vogelkers en wilde roos, worden er fruitbomen (kers, pruim en appelbomen) geplant. Het duurt 10-15 jaar voordat het ‘bosgevoel’ weer terug is. De ontwikkelingsfasen naar dat bos toe zijn echter ook al aantrekkelijk voor insecten en vogels

Staatsbosbeheer heeft het plantwerk uitbesteed aan een aannemer. De voorbereiding van het plantwerk vindt momenteel plaats; de plantvakken zijn uitgezet en deze vakken worden gemaaid. Het plantwerk start in de eerste week van januari 2021 en zal rond half maart 2021 zijn afgerond.

Tijdens de werkzaamheden zullen er via het fietspad lichte voertuigen (‘quads’) van de aannemer rijden om het plantmateriaal te vervoeren van de kuilplaats (opslag) naar de plantvakken. Hierdoor is kans op gladheid aanwezig, doordat er mogelijk kleigrond op het fietspad terecht komt. De aannemer zal zo veel als mogelijk het pad schoonhouden, maar gladheid is niet helemaal te vermijden.

reageren

geef een reactie

  • william
    6 januari 2021 om 15:27

    Wat een schande 6 van die hoogspanningsmasten in het bos. Je wil er niet dicht bij in de buurt lopen vanwege de herrie en de indruk die het geeft. dus is het bos over een strook van (lengte) een paar kilometer x (zeg) 3 a 400 meter voor mij een no go gebied geworden.
    schande en zonde dat jullie deze hebben laten plaatsen. Ik kom uit Breezand maar dit maakt jullie bos er niet aantrekkelijk op. De zendmast had/heeft nog charme maar dit is je reinste natuur- en natuurbeleving vernietiging.
    william