www.boswachtersblog.nl/ Noord-Holland

Het Eiland in Waterland

13 juni 2019 Boswachter Inga Tessel in Noord-Holland
Zonnedauw

Het rondbladig zonnedauw vangt met zijn plakkerige druppeltjes insecten om deze vervolgens ‘op te eten’.

Vlakbij Zuiderwoude ligt verscholen in het riet een mooi stukje natuur. Dit gebied wordt ‘het Eiland’ genoemd. Dit is een niet-toegankelijk moerasgebied waar veel rietvogels broeden en mooie planten groeien. Het is kwetsbare natuur dat om rust vraagt.

De ontstaansgeschiedenis

Lang geleden stroomde hier een veenrivier. Deze kronkelde door het hoogveenlandschap en in de binnenbocht van zo’n kronkel (ook wel een meander genoemd) werd door de rivier klei afgezet. Het veenlandschap eromheen is in de loop van de tijd ingeklonken. Waardoor wij nu leven in een laagveen gebied.
In het laagveengebied van Waterland ligt nu dus een kleibult dat hoger ligt dan het gebied eromheen. De oude rivierkronkel is zoals ze dat noemen langzaam verland. Op die plek zijn nu mooie veenmosrietlanden ontstaan.

Bijzondere planten

En in zo’n veenmosrietland groeien veel bijzondere planten. Zoals het rondbladig zonnedauw. Dit is een vleesetend plantje dat in een zuur veenmosgebied weet te overleven. Veel planten kunnen in zo’n zure omgeving niet genoeg voedsel opnemen uit de grond. Het zonnedauw compenseert dit door insecten te vangen en ze ‘op te eten’. Op de roodachtige blaadjes zitten kleine plakkerige druppeltjes. Een insect denk een lekker druppeltje water te drinken, maar komt bedrogen uit! Het insect blijft vastgeplakt en wordt langzaam verteert.

Een andere bijzondere plant die je hier tegenkomt is de koningsvaren. Dit is een grote varen waarvan de grote oranjebruine sporendragers opvallen. Deze varensoort kan wel 100 jaar oud worden.

Ga of doe eens mee

Om al dit moois te behouden moet ‘het Eiland’ onderhouden worden door het te maaien en het maaisel af te voeren. Dit gebeurt vanaf september. Het afvoeren van het maaisel doen we vaak samen met vrijwilligers, die het maaisel bijeen harken. Eenieder die van de natuur houdt en wilt uithelpen kan zich hiervoor opgeven. Het is een unieke kans om mee te helpen met het beheer van een bijzonder stukje natuur, waar men normaal gesproken niet mag komen.

Voor iedereen die ‘het Eiland’ met zijn bijzondere planten wel eens wilt zien organiseert Staatsbosbeheer een aantal excursies. Zo is het mogelijk om op 15 juni onder leiding met Simone Opdam hier natuurfoto’s te maken. Op dezelfde dag kan je ook om 10.00 uur een excursie doen met het thema orchideeën. Kortom, ga eens mee en ontdek zelf de mooie natuur van ‘het Eiland’. Boek je excursie op www.tinyurl.com/y6xhfan2.

Deze blog is ook gepubliceerd als column in het Waterlands Weekblad.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog