www.boswachtersblog.nl/ Noord-Holland

Afsluiting fietspad voor onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (NGE)

4 augustus 2017 Boswachter Louwra Postma in Noord-Holland
NGE

Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (NGE).

Als gevolg van de bombardementen en andere oorlogshandelingen in de Tweede Wereldoorlog zijn er in ons land op diverse plekken niet gesprongen explosieven (NGE) achtergebleven. Deze zogenoemde blindgangers leveren een gevaar op als ze verplaatst of aangeraakt worden bij graaf- of baggerwerkzaamheden. Om veiligheidsredenen kan de noodzaak ontstaan om deze blindgangers op te sporen en te ruimen.

Werk in uitvoering

Van begin 2017 tot medio 2018 vinden er in de Haarlemmermeer werkzaamheden plaats. Dit wordt gedaan door TenneT om de elektriciteitsmasten tussen Beverwijk en Bleiswijk te vervangen. De werkzaamheden worden ook uitgevoerd in of dichtbij een aantal gebieden van Staatsbosbeheer. Actuele informatie is te vinden op de website van Randstad380 KV.

Venneperweg

Op het traject waar TenneT de 380kV-hoogspanningsverbinding aanlegt, heeft op twee plekken langs de Driemerenweg (N205) aan weerszijden van de Venneperweg in de IJtochtzone (nabij Beinsdorp) dit voorjaar een eerste NGE-onderzoek plaatsgevonden. Tijdens het onderzoek bleek dat een deel van het dit gebied door verstoringen niet goed onderzocht kon worden. Daarom is er een tweede onderzoek nodig om te bepalen of daar ook daadwerkelijk blindgangers liggen. Om dit te kunnen doen wordt het fietspad ten zuiden van de fietsverbinding Noordelijke Randweg-Hillegommerdijk van 7 augustus tot en met 1 september afgesloten en deels opengebroken. Gedurende deze periode geldt voor fietsers een omleidingsroute (zie onderstaande afbeelding). De onderzoekswerkzaamheden vormen geen gevaar voor de omgeving.

Omleiding NGE
Het afgesloten fietspad i.v.m. onderzoek naar de NGE.

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen via T 026-3733239 of stuur een e-mail naar info@randstad380kv.nl. Je kunt ook een kijkje nemen op de facebookpagina van Randstad Noordring.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog