www.boswachtersblog.nl/ Noord-Holland

Waterland is een nieuw weidemolentje rijker

11 juni 2022 Kayleigh Ranzijn in Noord-Holland

Burgemeester Luzette Kroon opent weidemolentje

Daar staat hij dan; weidemolentje ‘Het Kroontje’ Dit nieuwe watermolentje werd aan Staatsbosbeheer geschonken dankzij de inzamelingsactie bij het afscheid van de burgemeester Luzette Kroon van de gemeente Waterland. De watermolen werd eind vorig jaar geplaatst en op 6 mei feestelijk geopend in Broek in Waterland en houdt het waterpeil in het gebied op hoogte, wat bijdraagt aan een nat leefgebied voor de weidevogel.

Het nieuwe weidemolentje met op de voorgrond vlnr. Riena Tienkamp, Friso de Zeeuw, Luzette Kroon, Bert Schalkwijk en Bertien van der Kolk

Daar staat hij dan; weidemolentje ‘Het Kroontje’ Dit nieuwe watermolentje werd aan Staatsbosbeheer geschonken dankzij de inzamelingsactie bij het afscheid van de burgemeester Luzette Kroon van de gemeente Waterland. De watermolen werd eind vorig jaar geplaatst en op 6 mei feestelijk geopend in Broek in Waterland en houdt het waterpeil in het gebied op hoogte, wat bijdraagt aan een nat leefgebied voor de weidevogel.

Van 2012 tot 2020 was Luzette Kroon burgemeester in de gemeente Waterland. Toen bekend werd dat ze gemeente Waterland zou verlaten, zocht zij naar een mooi  afscheidscadeau voor de prachtige omgeving waar zij al die tijd mocht werken. Via een oproep bij de afscheidsaankondiging zamelde zij geld in voor een bijdrage aan ’een vogelpomp of een watermolen ten behoeve van de weidevogels. Een gesprek met Riena Tienkamp, hoofd Staatsbosbeheer Noord-Holland, leidde ertoe dat dit afscheidscadeau aan staatsbosbeheer zou worden geschonken en als locatie  Varkensland bij Broek in Waterland werd gekozen.

Het molentje komt daar goed van pas. De weidevogels profiteren meteen van de komst van het weidemolentje, die ervoor zorgt dat het waterpeil op hoogte blijft, waarna met een zonnepomp het water op het perceel gebracht wordt De grutto’s, kieviten en veldleeuweriken zijn rondom de molen goed te horen en te zien. Het belang van een goede waterhuishouding gaat zeker ook op voor de weidevogels en dit prachtige landschap. “aldus de inmiddels tot dijkgraaf van Friesland benoemde Kroon.

Varkensland is één van de weidevogelkerngebieden in beheer bij Staatsbosbeheer in Noord-Holland. De weidevogelpopulatie staat al jaren onder druk. Voor een goed weidevogelgebied is het van belang dat het open is met minimale bebouwing en zonder bomen en struwelen. Weidevogels hebben graag uitzicht terwijl hun vijanden, roofdieren en roofvogels, juist bomen en dekking benutten om toe te slaan. Daarbij is het waterpeil cruciaal voor het overleven van de weidevogels.  Tienkamp geeft aan erg blij te zijn met ‘het Kroontje’ omdat “het optimaliseren van het waterpeil essentieel is voor de overleving van de Grutto en andere weidevogels.”

reageren

geef een reactie

  • Nico Dekker
    12 juni 2022 om 23:13

    Eindelijk is het idee wat ik via Ab ooit bedacht werkelijkheid .groet Nico

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog