www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Leuke waarnemingen

22 mei 2012 Boswachter Hans Breeveld in Oostvaardersplassen

Afgelopen tijd zijn er door verschillende mensen tijdens hun bezoek of hun werk enkele aardige vogelwaarnemingen gedaan in de Oostvaardersplassen. Zo was er een waarneming van een broedgeval van de grauwe klauwier. Een fantastische vogel die eigenlijk zelden gezien wordt. De grauwe klauwier is een broedvogel die van ruige, halfopen gebieden met opslag van struweel of jong geboomte houdt. De aanwezigheid van flink wat grote insecten als kevers, bijen en hommels is erg belangrijk, zij vormen de hoofdmoot van het menu. Verder worden hagedissen, kleine zoogdieren en jonge vogels gegeten.

Wouwen en raven
Maar er zijn ook twee zwarte wouwen gezien. Dit zijn echte alleseters die het liefst rondhangen bij vuilnisbelten of havens op zoek naar iets eetbaars. Op sommige plaatsen in de wereld komen enorme groepen zwarte wouwen voor. Ze zijn liever lui dan moe, want ze pakken liever een prooi af van een andere roofvogel dan dat ze zelf op jacht te gaan. In Nederland worden ze wel vaker gezien, maar of ze hier broeden is vaak zeer onduidelijk.

Ook de raaf blijkt steeds vaker in de directe omgeving of in de Oostvaardersplassen zelf te broeden. Dit jaar maar liefst vijf paar! Raven zijn alleseters, maar hebben een voorkeur voor eiwitrijk, dierlijk voedsel. De beschikbaarheid van dierkadavers is van groot belang voor het broedsucces van raven. Raven leven in Nederland in uitgestrekte gebieden met een (half) open landschap.

zeearendBroedende zeearenden
Verder kan het niet ontgaan zijn, dat ook de zeearend weer in de Oostvaardersplassen broedt. Ditmaal met tenminste één jong. Ook elders in Flevoland is er een broedgeval van de zeearend gesignaleerd. Een mooi detail van dit paartje is het feit dat het vrouwtje afkomstig is uit de Oostvaardersplassen. Het laat maar weer zien hoe verrassend de natuur eigenlijk is. In het verleden werd namelijk door mensen gesteld dat er in de Oostvaardersplassen geen zeearenden zouden kunnen broeden, nu zit er sinds 6 jaar al een paartje, en zorgen zij zelfs voor nieuwe vestigingen in Nederland.

De film
Veel mensen weten, dat momenteel hard wordt gewerkt aan de productie van een fantastische bioscoopfilm over de Oostvaardersplassen. EMS films is hier druk mee doende. Een film die spectaculair belooft te worden, gezien de eerste beelden. Ik kan hier een heel verhaal vertellen over deze film, maar nodig jullie liever uit om een bezoekje te brengen aan de volgende website: http://www.denieuwewildernis.nl/ De trailer spreekt voor zich.

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog