www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Kotterbos binnenkort open voor edelherten

16 december 2013 Staatsbosbeheer in Oostvaardersplassen

edelherten zoeken beschuttingDeze winter wordt het voor edelherten mogelijk om ook het deel van het Kotterbos te gebruiken dat tussen de natuurboulevard en de Kottertocht ligt. Edelherten kunnen hier in de komende winter beschutting vinden en meehelpen aan het open houden van het boslandschap. Het Kotterbos ligt tegen de Oostvaardersplassen aan, gescheiden door een spoorlijn. De spoorlijn kan hier worden gepasseerd door een brede onderdoorgang. Een deel van het bos is al enige jaren in de winter toegankelijk voor alle drie de grote grazers.

Alleen edelherten
Voorlopig zal het gebied niet toegankelijk zijn voor de andere grote grazers uit de Oostvaardersplassen. Dat wordt gedaan door een laag rasters in de opening in het spoorwegtalud te plaatsen. Alleen edelherten springen daar overheen. De verwachting is dat tijdens de winterperiode edelherten druppelsgewijs het Kotterbos zullen verkennen. Edelherten vinden vanzelf hun weg als zij daar behoefte aan hebben.

De toegankelijkheid van het Kotterbos heeft niet alleen voordelen voor de edelherten. Omdat edelherten nieuwe opslag van essen en struiken eten, helpen zij mee om het landschap half open te houden. Om jong aangeplante loofbomen staan doornige struiken zodat ze de eerste jaren beschermd zijn tegen grazende edelherten.

Bezoekers
Het Kotterbos is een bijzonder stuk half open bos naast de Oostvaardersplassen. De kwaliteitsverbeteringen door provincie Flevoland en Staatsbosbeheer voor recreant en natuur zijn in de afrondende fase. Het gebied heeft een prachtige natuurboulevard in het midden van waaruit je als bezoeker uit kunt kijken over het gebied en vernieuwde wandelpaden en meer fietsmogelijkheden, onder andere door twee fietsbruggen die de provincie nog gaat aanleggen over de Lage Vaart en de A6.

Voor bezoekers zal het Kotterbos een extra dimensie krijgen. Zij kunnen hier oog in oog staan met een edelhert, een ware wilderniservaring. In de wintermaanden hebben de dieren hun energie hard nodig. Daarom worden in de wintermaanden de fiets- en de wandelpaden in het midden van het bos omgelegd. Bezoekers en fietsers die het pad gebruiken voor woon-werk verkeer langs het Kotterbos hebben kans om deze winter al een edelhert te zien.

reageren

geef een reactie

 • Erica Hennekes
  29 januari 2014 om 22:27

  Ik zou zeggen beste mensen neem de officiële rapporten eens bij de discussie. Dit zijn peperdure schrijfsels, die niet voor niets worden opgesteld. Zo zou de hobby-ecoloog zijn vraag betr. de veldleeuwerik kunnen opzoeken. Heb ik inmiddels voor hem gedaan .vlgs Sovon broedvogelrapport.
  In 1997 207 veldleeuweriken, in 2002 51, in 2007 26 en in 2012 2 stuks en wat denk je van de blauwborst in 1997 281, in 2002 92, in 2007 88 en in 2012 39. Deze tendens zie je in tientallen vogelsoorten. Voor informatie zie Sovon broedvogelrapport Oostvaardersplassen voor het droge gedeelte en het rapport van Altenburg & Wymenga betr, Broedvogels in de moeraszone van de OVP in 2005-2011 met een overzicht van langjarige ontwikkelingen. Ook een aanrader is het rapport van Jasja Dekker, monitoringsrapportage OVP. Met ook interessante nieuwe gegevens
  betr. aantallen dode dieren en afschotpercentages. Voor een gefundeerde mening, eerst rapporten lezen.

 • Erica Hennekes
  18 januari 2014 om 22:03

  Ik lees op een reactie dat de aloude wolf ook weer van stal wordt gehaald, evenals het wilde zwijn, wat lekker kan helpen met kadavers opvreten, eens wat anders dan eikels en beukennootjes. Wolven vormen roedels van 2 á 10 dieren , die een territorium van 100 á 200 km2 nodig hebben en die je dus niet op een modderige kale vlakte kunt houden. Varkens horen daar ook niet thuis, houden ook wel van beschutting en een droog plekje en eikels. Er wordt steeds weer beweert dat er bij verminderd voedselaanbod, de vruchtbaarheid van de dieren afneemt. Hoe kan dat werken als de dieren bevrucht worden in een periode waarin er nu eens geen voedseltekort heerst? De oudere onvruchtbare vrouwelijke dieren hebben de meeste kans de barre winters te overleven. Veel jonge dieren in de groei, bouwen geen vetvoorraad op en bezwijken, evenals drachtige en zogende dieren. Bij de hertenpopulatie zijn het veel mannelijke dieren, die aan de bronst hebben meegedaan en daardoor energie = vetvoorraad hebben verbruikt, wat ze later niet meer kunnen aaneten. De verhoudingen mannelijke en vrouwelijke dieren bij de herten komt steeds meer scheef te liggen (meer hindes dan herten) . Er zijn voor steeds jongere herten steeds meer hindes beschikbaar. De geweien van de herten worden gewogen en gemeten en het blijkt dat deze significant afnemen in gewicht alsook in soortelijk gewicht. Er is alom hoop, dat nu de aantallen grote grazers afnemen de bomen en struiken weer gaan groeien. Volgens SOVON broedvogelrapport; De ganzen grazen de vegetaties, die toch al kort zijn nog korter. Bovendien bedekken ze de de grasmat met uitwerpselen. Beide factoren maken de open gebieden onaantrekkelijk als fourageergebied voor de grote grazers. Deze concentreren zich daardoor op plekken waar de ganzen niet komen en bespoedigen de omvorming van de laatste bosrestanten tot grasland, waardoor de invloed van ganzen tweeledig is. Dus; minder grote grazers, meer kleine grazers het blijft een kale vlakte.

 • Rikken
  15 januari 2014 om 20:12

  Na de aankondiging dat het Kotterbos open gaat voor de herten zijn we inmiddels een maand verder. Is het bos inmiddels al opengesteld? Kunt u ook aangeven waarom dit slechts voor de herten opengesteld wordt en niet voor de andere grote grazers?

 • Segher Marc
  3 januari 2014 om 11:04

  Mijnheer Breeveld zou het mogelijk zijn om bovenstaande belachelijke reacties, vooral van de heer R. Van Bergen, te weren. Ik heb het moeilijk met het dierenleed in de OVP maar ik heb wel respect
  en aandacht voor de meningen die hier naar voorgebracht worden. R. Van Bergen bezit deze gave blijkbaar niet en is daardoor een meer dan storend element op deze site.
  Verder wil ik u als gastheer bedanken en u een goed 2014 toewensen.

 • BarryV
  1 januari 2014 om 22:04

  Goh, ik voel me bijna bezwaard om een vraag te stellen n.a.v. het artikel van de heer Breeveld, gezien de bovenstaande verhitte discussies. Wellicht is het een idee dat bovenstaande kemphanen zich in een separaat forum vermaken…

  Beste Hans Breeveld,
  Ik heb vandaag, via een verouderd en modderig mountainbike pad, een kijkje genomen bij de brede onderdoorgang van de spoorlijn. Eerlijk gezegd zag ik alleen een met stelcon platen ‘gedempte sloot’ en geen (voorbereidingen voor een) “laag raster” o.i.d..
  Mijn vraag: vanaf wanneer wordt het kotterbos vrijgegeven voor de edelherten?, is vanaf deze datum het nieuw omheinde deel van het kotterbos afgesloten voor wandelaars en fietsers?, wat bedoel je met “…Daarom worden in de wintermaanden de fiets- en de wandelpaden in het midden van het bos omgelegd…”.
  groet,
  BarryV

  • Boswachter Hans Breeveld
   4 januari 2014 om 15:02

   Beste Barry,
   er is nog geen exacte datum bekend over de openstelling van het kotterbos. De voorbereidning zijn nog bezig, maar met name de levering van hekwerk laat op zich wachten. Maar mocht het weer er aanleidng toegeven, dan wordt e.e.a. versneld uitgevoerd. Zodra de koppeling een feit is, meld ik dat op dit weblog.
   m.vr.gr.

   Hans Breeveld

 • R. van Bergen
  30 december 2013 om 11:33

  mazza18467
  Een verademing . 😉

  Roelf

 • mazza18467
  29 december 2013 om 17:57

  ah de nieuwe wildernis, heerlijk.en ik val met mijn neus in een discussie wel of geen jacht. in mijn ogen niet, niet nodig , de natuur handhaaft zich uiteindelijk zelf wel alleen met een resultaat dat wij mensen dan weer niet leuk vinden. de natuur blijft in beweging. Exoten overleven het hier ineens of we het leuk vinden of niet, blijkbaar is er iets weggevallen waardoor die exoten de kans krijgen. Waarschijnlijk zijn wij mensen daar de oorzaak van en niet de exoot. neemt deze wel broedplaatsen is of komen deze vrij omdat wij het leefgebied vernielen van onze eigen soorten.

  Veel grazers betekent veel schade, veel schade betekent minder voedsel, minder voedsel meer slachtoffers ( de sterksten blijven over) minder nakomelingen dus uiteindelijk herstelt het groen zich en zal in balans komen met vraag en aanbod. alleen denk ik dat je moet denken in jaren, decennia misschien wel en dat is voor ons mensen die zo ongeduldig zijn en zo graag van mening veranderen weer te lang om op te wachten. Ieder ander zal er zijn eigen mening over hebben. Ik ben in ieder geval benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen.

  en ik zal het log graag in de gaten houden.

 • K. de Groot
  29 december 2013 om 16:44

  je wil het laatste woord, nu PvdD aanhanger, van mij mag je hoor. Je bent niet voor rede vatbaar en voor mij en veel mensen op dit blog een stumper. Voor goede en juiste informatie sluit je oren en ogen en het is voor de dieren te hopen, dat jij er geen in je bezit hebt, want dan zijn ze er slecht aan toe.

 • R. van Bergen
  29 december 2013 om 14:46

  De Groot. Lees eens een aardige stelletje teksten op het blog van Leo van Malsen. Kun je je eens oriënteren bij je eigen club. En aan het objectiveren van opponenten zul je je daar niet storen, immers het taalgebruik is je eigen en zal je niet opvallen, want hier boven vindt je in je eigen tekst al een prachtig voorbeeld, ook voor “gedragswetenschapper” Joos, maar ook die leest daar van nature overheen als ze uit de jagers hoek komen is mij gebleken.

  Roelf

 • R. van Bergen
  29 december 2013 om 14:41

  Joos wat jammer nou dat je mij geen equivalenten aanbiedt om het hufterige gedrag van de jacht adepten , met jouw welgevallige termen te omschrijven. Ook jammer Joos dat je de jacht adepten juist niet wijst op onbeschaafd en laakbaar gedrag, maar ik heb zo’n vermoeden waaruit dat voort komt. Wat gedrags wetenschap betreft Joos, laat ik nu juist bij me zelf bij het juiste adres zijn? Hoe zit dat met jou Joos? En waarom niet zo’n advies naar de jachtadepten Joos, soortgenoten?

  Roelf

  • Joos
   30 december 2013 om 17:06

   Omdat ik niet wens op deze manier aangesproken te worden met de nodige verdachtmakingen, daar ook geen ervaring mee heb,zoals u, alswel ik me niet wil mengen met lui van dit niveau onthoud ik me verder van iedere commentaar. Dit besluit heb ik ook genomen omdat elke bijdrage misbruikt wordt door u, meneer van Bergen, die zich manifesteert als de bezitter van deze Weblog en zichzelf kennelijk niet ziet als gast.
   Ik neem aan dat andere gebrukers van deze site mijn beslissing kunnen respecteren.

  • N.Dijkshoorn
   30 december 2013 om 20:57

   Beste Joos,
   Jammer dat je er mee stopt. Bedankt voor je poging ons zo ver te krijgen dat we wat netter op elkaar zouden gaan reageren..
   N.D.

 • K. de Groot
  29 december 2013 om 00:56

  Och, och je laat weer zien dat je er niets vanaf weet. Het is wel degelijk de Landelijke dierenbescherming geweest die aangifte heeft gedaan. Toen had de DB nog een directeur die om dieren gaf en veel van dieren afwist, in tegenstelling tot deze oud burgemeester, die geen snars van dieren begrijpt en alleen maar achter de PvdD aanhobbelt. Aanhangers van deze partij willen altijd het laatste woord hebben, nou van mij mag je hoor. Ik heb je al gezegd, ga eens juiste informatie halen bij de Stichting Welzijn Grote Grazers. de voorzitter is lid van de stakeholderscommissie en staat in verbinding met de Beheercommissie ( ICMO2 ). In de stakeholderscommissie zijn vertegenwoordigt: KNMvD, Landelijke dierenbescherming, Vereniging het Edelhert, de Vogelbescherming Flevoland, SBB, dierenarts Luten voor de OVP en de SWGG. Ga toch maar die winterslaap houden, zal je goed doen, krijgen je hersenen rust en misschien als je dan wakker wordt gaat je geweten spreken en besef je dat je door je uitspraken je mede schuldig maakt aan het enorme dierenleed in de OVP. En stemmingmakerij maak niet ik, maar jij, alleen dat besef je niet.

 • K. de Groot
  28 december 2013 om 19:12

  tjonge, tjonge, Roelf wil over alles meepraten en hij weet zo weinig. neem nou zijn uitspraak over de wilde dieren in de OVP. je komt met allemaal ouwe koek. Eerst over de commissie Gabor, wat al achterhaald is en nou weer over wilde dieren. ik heb alles van zeer nabij meegemaakt en zal je de informatie geven hoor. De landelijke dierenbescherming had aangifte gedaan en die is in behandeling genomen. De rechter moest uitspraak doen en hier begint het smerige spel wat toen gespeeld werd over de ruggen van onschuldige dieren. De rechterlijke uitspraak is 3 dagen uitgesteld zodat de landsadvocaat van de Overheid ( mr. Paris ) dit in handen kreeg en geen onafhankelijke rechter. Deze besliste toen dat landbouwdieren als wilde dieren werden betiteld en geen zorg zouden krijgen. de Edelherten kun je als wild beschouwen, hoewel ze dat ook niet meer zijn in de OVP. Een grote Nationale Schande. En het is nog steeds een schande dat onschuldige schepsels de dupe zijn van een stelletje malloten. Dieren die zelf geen stem hebben en overgeleverd zijn aan proleten die zo nodig Oernatuur terug willen hebben in een dicht ( bijna overbevolkt ) landje. Dieren die bij duizenden moeten leven op een postzegel, een kaal gevreten gebied waar maanden lang geen voedsel is te vinden, waar ze niet kunnen migreren. En waar SBB miljoenen subsidie voor krijgt, wat allemaal belastinggeld is. Hopelijk komt de tijd dat deze proleten eindelijk gestraft worden voor het leed wat ze de dieren aandoen. Misschien met een regering waar de PVV aan de top staat en deze tijd komt zeker.

  • R. van Bergen
   28 december 2013 om 20:19

   kijk De Groot, als je nu eens je ongeremde diskwalificerende opmerkingen over mensen die het met je oneens zijn hier had weg gelaten, maar ik heb allang begrepen dat jij en je maten dat zelfs niet kunnen, dan had je hier een verhaal neergezet dat jouw kijk op de OVP weergeeft en dat jouw oordeel over de rechtsgang weer geeft. Maar omdat je juist niet het fatsoen kunt opbrengen om bijvoorbeeld mijn kennis en inschatting van de zaak te respecteren en dus daaraan kwalificaties moet verbinden, die je absoluut niet met feiten kunt staven, maar alleen jouw onbeheerstheid van gevoelens weergeven , maken dit soort uitingen tot wat ze dan in werkelijkheid zijn, schofferingen van mensen die een andere mening zijn toegedaan en een poging tot karaktermoord op die mensen en dan nog wel met de brutaliteit dat te doen op een weblog van iemand die tot de groep met die tegengestelde mening behoort en dit blog heeft opgezet om de gang van zaken die hem zijn toegedaan uit de doeken te doen en dat de Groot maakt dat kleine beetje essentie in dit bericht van nul en generlei waarde, want zo is er voor een normaal mens, die niet in jouw ongeremde emoties mee wenst te gaan en kan gaan, zelfs tekst delen die wellicht het overwegen waard zouden kunnen zijn, verdacht. Maar De Groot zoals eerder gezegd ga zo door met je onfatsoenlijke vervuiling van het blog van je gastheer. Elke uiting van jouw en je maten die de “plezier” jacht in diskrediet kan brengen, ik weet zeker dat nette burgers geen heethoofden in hun openbare ruimte wensen met geladen geweren, juich ik toe. Blijf het erg vinden voor Hans Breeveld, maar kennelijk is hij niet in staat om rotzooi trappers te weren. En het zal zeker niet zijn bedoeling zijn om op zijn reportages over de OVP, ook ruimte te bieden aan een discussie pro- of contra “plezier” acht, maar helaas de jacht adepten kunnen het niet laten om juist op Hans Breeveld’s blog hun propaganda pro zogenaamde beheers jacht te promoten en daarmee een ernstige inbreuk op normaal goed fatsoen te maken.

   Roelf

  • R. van Bergen
   28 december 2013 om 20:33

   En dan nu de feiten De Groot, Er is een poging gedaan om de Dierenpolitie een aangifte te laten opnemen, die weigerde omdat er geen strafbare feiten worden gepleegd (Dat jij en je maten daar anders over denken is bekend, dat je moet liegen om over niet aanvaardbare of niet gedane aangiftes te gaan schijven is al tot een gewoonte geworden)( Reden van geen aangifte willen accepteren dus geen strafbare feiten de uitspraken van de Raad van State betreffende de vaststelling dat het om wilde dieren gaat) . Ook heeft men geprobeerd om de Dierenbescherming voor dat karretje te spannen en in tegenstelling tot wat jij hier beweert, de dierenbescherming heeft dat geweigerd .
   In nagenoeg de gehele volksvertegenwoordiging is nauwelijks iemand te vinden die jouw mening en die van je maten wenst te onderschrijven.

   Sterker nog, maar dat heeft niet tot nauwelijks een relatie tot de OVP, er is, op grond van de verkiezingsbeloften van nagenoeg alle partijen, duidelijk een meerderheid om de “plezier” jacht te gaan verbieden .

   Ook de commissie Gabor is niet achterhaald, de bevinden van de commissie Gabor staan nog steeds en ook de toekomstige functie van die commissie staat nog steeds overeind. En de Groot dat is de essentie van je boodschap als die van je overlopende emoties is ontdaan en dus totaal gelogen om de stemmingmakerij..

   Roelf

  • Joos
   29 december 2013 om 13:34

   Helaas, helaas, meneer Roelf.
   U tracht mij met argumenten en defensieve opmerkingen te overtuigen waarom scheleden soms en zelfs vaak gelegaliseerd is.
   Meneer, ik vind dat schelden op dit blog nimmer, nimmer op z’n plaats is en ook nimmer mag plaats vinden.
   Ik heb niet ontkend dat uw oponenten zich niet schuldig maken aan verkeerd gedrag, echter ik heb in eerste instantie u aangesproken, omdat u het wel erg bont maakt en vooral omdat juist u uw opponenten steeds aanspreekt over hun “kwalijk gedrag”.
   Vooral om deze reden zou u het voorbeeld moeten geven.
   Ik moet na uw verdediging toch ook weer concluderen dat u weinig ruimte geeft aan meningen van andersdenkenden en dat u wederom uitgaat van uw eigen gelijk.
   U vraagt en verlangt respect. Respect dwingt u nimmer af door anderen te kleineren.
   Respect kunt u verdienen en afdwingen met o.a. fatsoenlijk gedrag.
   Verder wil ik u adviseren om de teksten van uw opponenten en uw eigen teksten eens te laten toetsen door een gedragswetenschapper.
   Zijn/Haar beoordelijng over de wijze van met elkaar communiceren kan verhelderend werken en daarmee wat rust brengen.
   Het zal de lezers duidelijk zijn waarom ik me in deze boodschap niet meng in de inhoudelijke discussie. Het was slechts de bedoeling een oproep te doen.
   Verder wens ik eenieder vruchtbare discussies met veel respect voor elkaar.

 • Joos
  27 december 2013 om 21:17

  Meneer Roelf, ik ben geen ijverige deelnemer aan de discussies over de OVP; we hebben reeds te veel dierenleed en m.i. zijn er ook vele andere plaatsen waar het dier tekort komt, eenieder ziet dat bijna dagelijks gebeuren, of het deze winter weer het geval zal zijn in de OVP of gedurende het jagtseizoen op de Veluwe en elders. Wellicht zou de wetgeving en vooral het toezicht op en de uitvoering van de wetten met mogelijke sancties kunnen meehelpen het dierenleed te beperken.
  U en ik kunnen niet voorkomen dat we te vaak de aan ons toevertrouwde dieren slecht verzorgen.
  Wat we wel kunnen beperken in de samenleving is het gebruik van beledigende taal .
  Vooral op een publieke site als deze behoren de gebruikers zich m.i. meer correct te gedragen !
  Ik ben daarom ook verheugd dat u hiertoe regelmatig oproept.
  Echter,als neutrale lezer, wil ik toch allereerst een beroep doen op u zelf; ja op u, die regelmatig oproept tot meer fatsoen. Juist bij u en vooral bij wat u schrijft moet ik constateren dat u zeer frequent zeer beledigend bent naar deelnemers op dit blog.
  Ik raad u zelfreflectie aan, in de spiegel te kijken. Ik zal u wat bijstaan door enige opmerkingen, die u bezigde gedurende slechts 3 dagen ( tussen 19 en 22 dec.) te citeren :
  ” hufterig, brutaal, onfatsoenlijk,vuilspuiterij, dom gezwets, onfatsoenlijke hufter,hersenspinsels “.
  Verder kan het uzelf toch niet ontgaan dat u zeer frequent de bedoeling heeft deelnemers niet serieus te nemen en ernstig te beledigen.
  Ik ben van mening dat, indien u uw best gaat doen een andere toon te zetten, uw vele opponenten op deze site u ook serieus en met meer respect zullen behandelen.
  De situatie waarin u verkeert heeft u zelf veroorzaakt.
  Rest mij nog een laatste opmerking naar u :
  Appius Claudius Caecus, filosoof en architect (o.a. van de Via Appia Antica) 312 v.c. :
  ” Eenieder is de architect van zijn eigen lot ” .

  • R. van Bergen
   28 december 2013 om 15:35

   Joos.
   Kijk Joos je weet heel best dat je hier de zaken omkeert. Jij kunt niet weten dat ik en zeker velen met mij, zich storen aan het taalgebruik van al die mensen die negatieve kwalificaties en denigrerende opmerkingen en vooral ook karaktermoord proberen te plegen op de medewerkers van SBB in de OVP, als we dat taalgebruik niet zouden kwalificeren. En dan is een term als hufterig op zijn plaats, stel je voor jij, maar ik twijfel of je tekst hier boven die bedoeling had, zou kunnen denken waar stoort die persoon zich aan, hij kwalificeert niet eens de waarde van de gemaakte opmerkingen. Kortom, de reageurders die ik aanspreek, die spreek ik aan op hufterigheid, het onwaarheden debiteren kwalificeer ik als “vuilp[uiterij” evenals mensen proberen te beschadigen , En jawel als beweringen staafbaar niet waar blijken te zijn en dan ook nog de bedoeling hebben om ook langs die weg gelijk af te dwingen, want dat is de uiteindelijke teneur van al dat gedoe , zoals bijvoorbeeld vooral het vooroordeel van vegetariërs/ veganisten aan te voeren als dat in het geheel niets met de OVP van doen heeft , dan is de term “hersenspinsels” volkomen op zijn plaats.

   Als men zich zou bedienen van fatsoenlijke argumenten, zonder op de mens , wie dan ook, te willen spelen dan was dit al niet de 32 e reactie maar dan was het bij hooguit 10 gebleven. Dat men zich niet wenst te bedienen van argumenten is tekenend.
   Want kortweg komt de controverse er simpelweg op neer, of de vraag: Hebben we hier te maken met Wilde dieren ( niet gehouden dieren) of met de vraag hebben we hier te maken met huisdieren ( gehouden dieren) , door de tegenstanders anders wordt ingevuld dan door de mensen die de OVP een goede zaak vinden en daarbij door een uitspraak van ons hoogste rechtscollege de Raad van State , goed beargumenteerd, in het voordeel van de OVP en de mede standers is “BESLIST” het betreft hier wilde dieren ( niet gehouden dieren) en daarmee is het beleid van de OVP door ons hoogste rechtscollege gesanctioneerd. In alle gevallen van recht verschillen kunnen er altijd mensen blijven die moeite hebben met het aanvaarden van hun ongelijk uitgesproken door dat college, echter alleen in dictaturen kan de groep die de macht over anderen uitoefent, het gelijk afdwingen. Echter de hier opererende opponenten van de OVP, die zelfs geen poging doen om fatsoenlijk ingekleed hun tegen argumenten hier te plaatsen, maar per direct zich van alles wat platvloers is, weer een term die je kunt opschrijven Joos, menen te moeten bedienen om hun gelijk alsnog af te dwingen. Deze mensen verzieken,(nog een op te schrijven term Joos) welbewust Joos, een weblog dat de bedoeling heeft mensen voor te lichten over de ontwikkelingen van de OVP. Fatsoenlijk mensen dragen eventueel hun tegen argumenten aan en laten het daarbij. En verder gaan ze zich bedienen van een eigen voortuig als bijvoorbeeld een weblog om hun gelijk wereldkundig te maken. Nogmaals Joos, maar je weet het zeker heel goed, alleen had je even vileine bedoelingen als de mensen die ik hier wraak omdat ze hier uiteindelijk niets te zoeken hebben , de enige bedoeling die deze mensen hebben is dit Weblog van Hans Breeveld te verzieken. Kennelijk geeft het voldoening en dat is inherent aan een bepaalde gemoedstoestand van mensen een toestand die vaak is te linken aan nauwelijks verholen agressie, om mensen te beschadigen op voorhand. En Joos nog maar eens voor alle duidelijkheid, dat soort gedrag wordt het kernachtigst omschreven met de term “hufterig”.

   Verder heeft het geen enkele invloed op het beleid in de OVP, dart moest er nog eens bij komen en ook dat weten deze mensen, dus is het voor dat onderdeel volkomen nutteloos en dus kan het alleen maar de functie van “hufterigheid” hebben. En die mensen mogen in ons land met een geladen wapen in de openbare ruimte opereren., en dat is zeer zorgwekkend

   Roelf.

  • R. van Bergen
   28 december 2013 om 16:58

   Joos had ik bijna het belangrijkste vergeten.
   Als je werkelijk meent wat je schrijft, dan kun je mij natuurlijk ook wel helpen aan andere omschrijvingen van het door mij gesignaleerde gedrag. Ik zou je daar zeer erkentelijk voor zijn.
   Roelf

 • "Hobby ecoloog"
  26 december 2013 om 12:50

  Ik heb de serie de Nieuwe Wildernis gezien. Zeer goede film. Laat mooi de dynamiek van het gebied zien en de biomassaliteit die het herbergt, en ook mooi het dood-doet-leven gebeuren.

  Ik had gelezen dat het aantal broedvogels wel omlaag is gegaan van belangrijke soorten in de rapporten. Dat had verschillende redenen: successie, begrazingsdruk en de status van het moeras. Dat is natuurlijk de kantzijde van handen-af-beheer. Neemt niet af dat ik nog steeds voorstander ben van zo’n beheer, omdat het betekent dat het gebied uiteindelijk zelfredzaam wordt en dat natuurlijke processen meer kansen krijgen. Conventioneel natuurbeheer is veelal statisch, er is niet veel ruimte voor dynamiek. Eenmalige acties, zoals het droogleggen van het moeras, en sturende manipulaties, zoals het helpen van de doornachtige struiken, passen goed bij het gebied en ben ik ook voorstander van. Het vroeg tijdig afschieten begrijp ik ook goed ten aanzichte van de maatschappij.

  In de Stentor stond te lezen dat het aantal grazers in een dip zit, dus zou begroeiing zich enigszins kunnen herstellen. Misschien moeten onze planten ook “wennen” aan de begrazing in het gebied omdat er, misschien, niet zo’n natuurlijke selectie als deze begrazingsdruk was. Wie weet herstelt de vegetatie zich en wordt het weer aantrekkelijk voor de afnemende broedvogels, maar het kan ook aantrekkelijker worden voor andere soorten. Er stond in een rapport, als ik het me goed herinner, dat het gebied aantrekkelijker wordt voor kraaien en spreeuwen. (laten dat nou net soorten zijn die minder worden gewaardeerd.) Ik ben van mening dat het gebied tijd nodig heeft om te ontwikkelen, want het is ook een tamelijk jong gebied.

  Ben heel benieuwd hoe het gebied zich verder gaat ontwikkelen in de toekomst. Hier wat zeer wilde gokken, ik ben geen bioloog: Gaan er nieuwe soorten zich er vestigen? De zwarte ooievaar? Lijkt me meer een vogel van broekbossen. Zwarte Ibis? Het lijkt erop dat Leidschendam populairder is, misschien wel door Amerikaanse rivierkreeften, en het is maar de vraag of deze vogel gaat broeden in Nederland. Visarend? Rode/zwarte wouw? Klauwier/klapekster? Als er meer struiken komen lijkt me het geschikt voor grauwe klauwieren, ik zou zeggen dat de karkassen, stront en vele bloemen veel grote insecten waarborgen. Veldleeuwrik? Weten doornstruiken het open gebied te koloniseren? Begint het een parklandschap te worden?

  Ik hoop dat u ons op de hoogte houdt van de ontwikkelingen van het struikgewas zoals meidoorn, hondsroos en dergelijke.

  Erg mooi dat de otter het gebied heeft gevonden, ik weet niet hoe het met de waterkwaliteit zit maar als ik kijk naar het voedselaanbod is het zeer geschikt; muskusratten, woelratten, bruine ratten, watervogels en natuurlijk het belangrijkste, vis.

  Het schijnt dat Frans Vera wel graag wilde zwijnen in het gebied wil. Ik heb begrepen dat deze door hun woelen grond geschikt maken voor ontkieming en daardoor het “verstruiken” van het gebied versnellen, daarnaast maken zwijnen poelen waar kikkers en libellen onder andere van kunnen proviteren.

  Ik denk dat het maatschappelijk draagvlak echter te laag is voor het wilde zwijn. Beter kan worden gewacht op hun komst. Ik heb het dan over de vogelliefhebbers, die erg kritisch zijn over het ontbreken van broedvogels, en dus ook het wilde zwijn.

  Ik persoonlijk zou graag wolven willen zien. Volgens mij kwam het hier ter sprake maar er zijn mensen die beweren dat het gebied te klein is. Het is echter zo dat het voedselaanbod het territorium bepaald, voedselrijke gebieden hebben meestal een grotere dichtheid en kleinere territoria aan dieren dan voedselarme gebieden. In de stad zijn dichtheden van de vos bijvoorbeeld het hoogst, maar bij de vos zal het ook meespelen dat bejaging laag is in de stad.

  Naast het feit dat edelherten plekken gaan vermijden als wolf aanwezig is, wat verbossing aanstuurt, zou de wolf een mooi trekpleister zijn. Ik denk namelijk dat net als de vossen wolven in de Oostvaardersplassen zich wel overdag laten zien (met verekijker). Maar wolven introduceren heeft ook zijn complicaties, en dan doel ik meer op maatschappelijke dan ecologische. Ik vraag me ook werkelijk af of wij Nederlanders het wel aankunnen om een wolf zien te jagen, want bij hondachtigen (wolf, Aziatische wilde hond en Afrikaanse wilde hond) gebeurt het regelmatig dat het prooidier levend wordt verorberd.

  En herintroduceren mag ook niet zomaar, men doet ook moeilijk over de subsoorten (gaat mij soms te ver, natuurlijke selectie zorgt er wel voor dat subsoorten weer ontstaan). En je kunt er vanuit gaan dat er mensen zijn die herintroductie van de wolf gebruiken als “reden” om het gebied nog dieper de grond in te boren (herten kunnen niet vluchten voor wolven (in een wetenschappelijk rapport stond dat Wapiti in Yellowstone het vaakst overleven als ze vechten in plaats van rennen, wolven zijn uitputtingsjagers), het is een dierentuin zelfs de wolven zijn niet wild etc.)

  En de wolf weet het gebied vast zelf te vinden uiteindelijk. Dan zijn er nog damherten en wisenten, waar ik niet van afweet wat voor plek ze hebben naast respectievelijk edelherten en runderen. Volgens mij is er zelfs bij wetenschappers twijfel waar de wisent thuis hoort (bos/struweel of open gebieden). Eland stond ook in de ontwikkelingsvisie, vraag me af of dat net als het wild zwijn minder is voor broedvogels. Eland zou ook een mooie trekpleister zijn als het gebied geschikt zou zijn.

  Een lang verhaal, want ik vind het een interessant gebied en mag er graag over speculeren hoe het zich ontwikkeld. Ik kijk ook met regelmaat op waarneming.nl om te kijken wat voor soorten er in het gebied komen (en gaan). En niet Oostvaardersplassen gerelateerd mag ik graag wetenschappelijke rapporten/studies lezen over ecologie. Ik moet wel bekennen dat ik nog niet zelf in het gebied ben geweest, maar ik ben nog jong.

  Groeten,

  • "Hobby ecoloog"
   26 december 2013 om 14:10

   Ik las net op de twitter van Frans Vera dat het de bedoeling is dat het riet ruigte komen en gaat. Dynamiek dus, met tijden van veel en weinig ruigte.

   Ik wist al dat de doornstruiken met bomen ook van tijdige aard waren.

   Je kunt dus eigenlijk als het gaat om broedvogels pas op lange termijn echt oordelen. Omdat er sprake is van dalen en pieken.

   Zo’n dynamiek kan nog erg waardevol zijn want in theorie kan het betekenen dat je steeds verschillende broedvogels hebt. Ik bedoel dus dat het gebied voor broedvogel x in jaar x niet gunstig is maar dat er daardoor in jaar x wel meer ruimte is (geschikt habitat en minder concurrentie) voor broedvogel y.

   Ik zie trouwens op waarneming.nl dat er een juveliene grauwe klauwier bij het praambos was. http://waarneming.nl/waarneming/view/69768449

  • R. van Bergen
   26 december 2013 om 15:15

   Hobby ecoloog. Kijk dat zijn nu eens fatsoenlijke reacties, die passen hier voor een gast. Zelfs kritiek lijkt me te passen, maar de jagers en hun adepten die hier reageren vinden beledigen een vorm van argumenteren. Was het mijn blog, wat sommigen ook proberen te suggereren, dan waren er al aardig wat blokkades van notoire vuilspuiters op hun IP adres geweest, want die mensen kunnen helemaal niet fatsoenlijk reageren in een eventuele afwijzing van het OVP gebeuren. Maar het is wel het keurmerk van jagers en hun adepten. Dus persoonlijk vind ik hun anti reclame voor hun hobby, het doodschieten van dieren voor de lol, zal ik ook eens hard zijn, hier prima. Alleen ik vind het spijtig voor Hans Breeveld, die zijn blog daarvoor misbruikt ziet worden.
   Roelf

  • N.Dijkshoorn
   30 december 2013 om 22:03

   Beste Hobby ecoloog,
   Een mooi verhaal van Frans, maar de praktijk is anders.
   In de beginjaren negentig heeft men gekozen voor het zogenaamde regenmodel. SBB wilde niet langer ingrijpen op de waterstanden in het moerasgedeelte: de oorspronkelijke Oostvaardersplassen. Men heeft een brede stuw in de kade rond het moeras aangelegd. Pas wanneer de waterstad in de winter boven het niveau van deze stuw stijgt, gaat er water afstromen. Het resultaat is dat ieder voorjaar de waterstand op hetzelfde niveau staat. Steeds maar weer dezelfde uitgangssituatie.Er is dus geen sprake van dynamiek.

   Doordat men deze stuw op een te hoog niveau heeft aangelegd, is de waterstand sindsdien te hoog. Daardoor is de waterstand ook in de nazomer te hoog, vallen er vrijwel geen slikplaten meer droog en komen er tegenwoordig in de nazomer en herfst veel minder eenden, ganzen, steltlopers, plevieren, meeuwen, sterns enz. enz. voedsel zoeken en rusten in de Oostvaardersplassen.

   Door de hoge waterstand is de begrazing van het riet door ruiende grauwe ganzen fors toegenomen en is de oppervlakte riet in het moeras met enkele honderden hectares afgenomen. Daardoor zijn sommige broedvogelsoorten sterk in aantal afgenomen en voldoen de Oostvaardersplassen op een aantal punten niet meer aan de eisen zoals gesteld bij de aanwijzing als Natura 2000 gebied. Men overweegt nu het moeras weer enkele jaren te laten droogvallen in de hoop dat het riet zich kan hervestigen.
   Dus toch ingrijpen. En terecht.

 • D.van Dierenvriend
  26 december 2013 om 12:07

  Gho en ik maar denken dat we op het blog van v Bergen zaten gezien de vele rare reacties van deze heer.

 • Barbera
  25 december 2013 om 22:13

  Voor meneer Roelf heb ik een nuttige therapie: Voor slechts 34.95 Euro kan hij zich te goed doen aan de nieuwe wildernis met het getoonde dierenleed, hij kan genieten van de dieren, van de botten, die door de huid steken, van de rijke keuken voor de gieren.
  Vorige winter werd een boer nabij de OVP vervolgd omdat hij zijn twee veulens niet op tijd op stal had gezet. De massale overtredingen en overtreders in de OVP worden nog immer niet gestraft voor de slechte verzorging van de door hen gehouden dieren.
  Voor meneer Roelf, die via deze site steeds weer aangeeft, dat hij niet van dierenliefhebbers houdt en wellicht ook niet van andere nette mensen komt de winter weer als geroepen; hij kan binnenkort weer gaan genieten van de jacht op verzwakte en andere lijdende dieren.

  • R. van Bergen
   26 december 2013 om 11:54

   Goed zo Barbara. Blijf je gastheer hier, via mij, maar beledigen. De beschaving druipt er vanaf. Betere anti jacht reclame kan zelfs ik niet bedenken. Je doet me hier weer veel plezier mee. Ik vrees dat Hans Breeveld hier wel heel erg moe van moet worden. Want het schijnt niet tot jullie door te dringen, je bent te gast op een blog van de OVP en niet op een pro jacht blog. Maar wat mij betreft ga zo door.

   Roelf

 • R. van Bergen
  25 december 2013 om 11:39

  D. van Dierenvriemd K. de Groot

  Wat ben ik toch blij met jullie. Dierenvriend wellicht nog enige hoop voor jou. Als je je zou beperken tot de feiten, je doet een te waarderen poging, dan had je geschrijf ook enig nut voor een fatsoenlijke discussie over het natuurlijke sterven in de OVP. Maar met je kleuring evenals die van De Groot, maak je andermaal een heel goede anti reclame voor je zelf en de jacht (of je nu jager bent of niet, voorstander ben je overduidelijk) , wie zich zo over andere mensen, die men niet kent, uitlaat voelt zich boven die andere mensen hoog verheven, onze oosterburen hebben daar een leuke benaming voor en die mensen lopen dan met geladen geweren in de openbare ruimte, hoe veilig is Nederland zal men zich toch ooit eens moeten gaan afvragen? Goed jullie bevorder dat denk proces en daar ben ik heel blij mee.

  Roelf.

  • D.van Dierenvriend
   25 december 2013 om 17:18

   Ik vraag mij af wat onze oosterburen over mij te vertellen hebben, gelukkig hebben ze wel een mening over het beleid in de OVP en daar ging het volgens mij over.

  • N.Dijkshoorn
   26 december 2013 om 12:38

   Beste schrijvers op deze weblog,

   Wat spijtig, dat de reacties op deze weblog in veel gevallen ontaarden in scheldkanonnades en persoonlijke aanvallen.

   Er is meestal geen sprake van een inhoudelijke discussie..

   R.van Bergen heeft de afgelopen tijd meermalen aangegeven het niet correct te vinden dat er op deze weblog kritische reacties op het beleid van SBB worden geplaatst. Dat ben ik deels met hem eens. Enige terughoudendheid is dan ook geboden.
   Maar juist deze weblog is m.i. de plaats om te discussiëren over wat er in de Oostvaardersplassen gebeurt. Ik mag toch aannemen dat juist deze weblog door veel bewonderaars van de Oostvaardersplassen wordt bezocht? En geregeld gelezen wordt door de beleidsmakers van de Oostvaardersplassen!?

   Eén van de aanbevelingen van het rapport Gabor was dat SBB betere voorlichting moest verzorgen betreffende de Oostvaardersplassen.Deze weblog is een uitvloeisel van dit advies. Een plaats waar Staatsbosbeheer een toelichting kan geven op de ontwikkelingen in de Oostvaardersplassen, maar ook een podium waar mensen die zich betrokken voelen bij de Oostvaardersplassen hun mening kenbaar kunnen maken en een middel voor de beleidsmakers om te ervaren hoe de samenleving over het beheer denkt.

   Ik verbaas me er over dat R. van Bergen zo fel is in zijn bewoordingen en vrijwel iedereen in het kamp van “jagers” probeert te plaatsen. Het lijkt wel alsof daarmee geprobeerd wordt de tegenstanders van het huidige beheer van de grote grazers in een klein hoekje terug te dringen. Ik weet dat onder de beheerders van de Oostvaardersplassen een zekere aversie heerst tegen jagers. Deze “angst” heeft me altijd verbaasd. De kans dat jagers een grote rol gaan spelen bij het beheer van de grote grazers lijkt mij uiterst klein.

   In meerdere reacties van R.van Bergen probeert hij aan te geven dat de KNMvD volledig achter het huidig beheer van de grote grazers staat. Volgens mij is dat toch een niet geheel juiste veronderstelling. De KNMvD heeft enkele jaren geleden na een zorgvuldige raadpleging van de leden een standpunt ingenomen. Een netjes geformuleerd standpunt. In zijn reactie op 21 december 2013 citeert R. van Bergen een (deel) van het persbericht van de KNMvD.
   Ik herhaal een gedeelte uit dit persbericht:

   “We zijn blij, dat zowel de ICMO als staatssecretaris Bleker hebben aangegeven dat het beheer in de Oostvaardersplassen anders moet dan tot dusver het geval was. Voor ons is belangrijk dat met dit advies een aantal nieuwe maatregelen wordt geÏntroduceerd dat onnodig lijden van de grote grazers in de Ovpl voorkomt.Genoemde maatregelen zoals eerder afschot, beschutting en uitbreiding van het gebied kunnen hiervoor zorgen.Feitelijk komt het voorgestelde afschot in een eerder stadium dicht in de buurt van ons eigen voorstel, waarbij ook de focus lag op het voorkomen van een lange lijdensweg en een genadeschot aan het eind.
   Doordat nu weersverwachtingen, het gedrag en de conditie van dieren en de omstandigheden in het gebied betrokken worden in de besluitvorming van dieren af te schieten, wordt in de komende winter de dieren in de Oostvaardersplassen hopelijk veel leed bespaard”.

   Tot zover een deel van het persbericht van de KNMvD enkele jaren geleden.

   De KNMvD ging er van uit, dat -in vervolg op het ICMo-rapport- Staatsbosbeheer in een veel eerder stadium over zou gaan tot het afschieten van verzwakte en hongerende dieren.
   Gelukkig is er na het uitkomen van het ICM0 2 rapport wel het een en ander verbeterd: Staatsbosbeheer schiet de laatste jaren in een eerder stadium lijdende grote grazers af. Maar is daarbij in veel gevallen toch te laat. Volgens het ICMO 2 rapport zou 90 % van de jaarlijkse sterfte door afschot moeten zijn gerealiseerd. Tot op heden zijn de beheerders op dit punt in gebreke gebleven en heeft men de 90 % afschot niet gehaald. Men is te terughoudend geweest bij het plegen van het afschot.

   Een probleem bij dit beheer blijft ook te bepalen wanneer er sprake is van lijden bij de grote grazers. Staatsbosbeheer gaat daarbij tot de uiterste grens. De beheerders schieten pas dieren af, wanneer het echt duidelijk is dat ze de winter niet zullen overleven. Staatsbosbeheer gaat daarbij voorbij aan het lijden van de dieren in de weken weken/ maanden voorafgaand aan het moment van overlijden!!

   Ik heb de indruk dat het met het afschot van de lijdende dieren in de de grote kuddes op de grasvlaktes nog enigszins verantwoord gaat. Het grote probleem doet zich voor bij de grote grazers die zich in het moerasgedeelte hebben teruggetrokken. Daar hebben de beheerders blijkbaar te weinig zicht op. Met als resultaat creperende en gestorven paarden op een eilandje in het moeras in het voorjaar van 2012 en de vondst van tientallen dode herten in het moeras afgelopen voorjaar!!
   Ook in het moerasgedeelte zullen de beheerders hun verantwoording moeten nemen!!

  • R. van Bergen
   26 december 2013 om 15:36

   N. Dijkshoorn.
   Ik kan me aardig vinden in uw betoog. Wel heb ik bezwaar tegen de volgende zinsnede”:
   “Ik verbaas me er over dat R. van Bergen zo fel is in zijn bewoordingen en vrijwel iedereen in het kamp van “jagers” probeert te plaatsen.”

   Dat ik stevig antwoord op rechtstreekse beledigingen lijkt me evident , daarbij wens ik op te merken dat ik nooit beledigend wordt door bijvoorbeeld mensen te “diagnosticeren” op bijvoorbeeld een geestte ziekte. Dat is specifiek voor de reageerders die ik hier bekritiseer en per direct en wel bij de eerste reactie op een item van Breeveld. Ik heb de indruk dat u dit blog nog niet zo lang volgt, anders had u kunnen constateren dat het hier werkelijk, gezien hun consistentie in uitingen, jagers en mensen die de “plezier” jacht kennelijk een warm hart toedragen zijn die reageren en dus niet alleen, juist vooral niet, in negatieve zin over het gebeuren OVP.

   Verder heb ik bezwaar tegen de volgende zinsnede omdat die volkomen onjuist is”:

   In zijn reactie op 21 december 2013 citeert R. van Bergen een (deel) van het persbericht van de KNMvD.

   Ik citeer niet uit een “deel” van het persbericht, ik citeer het “gehele” persbericht inclusief de vermelding van de wijze waarop men de voorlichter kan benaderen en ik publiceer dat in reactie op jagers en hun adepten niet eenmaal, maar op dit blog zelfs al 4 maal.

   Verder heb ik helemaal geen angst dat jagers invloed zouden kunnen krijgen in de OVP. Ik constateer gezien de wijze van agressief reageren juist door jagers en hun adepten dat zij vrezen voor hun hobby “plezier” jacht , omdat de OVP wellicht aantoont dat wat zij beheers jacht noemen een wassen neus is. Kortom uw gevolgtrekking over mijn visie ten aanzien van jacht en de OVP is een grote vergissing. Als u constateert dat ik tegenstander van “plezier” jacht ben, wat u kennelijk nu juist niet doet, dan hebt u gelijk. Ik zie geen enkele nuttige bijdrage van de “Plezier” jacht voor onze natuur, in tegendeel .

   Maar veder vind ik uw betoog prima en kan ik me er dus ook in vinden.

   Roelf

 • K. de Groot
  25 december 2013 om 11:18

  Bertus Zuidema, een deskundige van Stichting Welzijn Grote Grazers heeft in verschillende artikelen geschreven dat het aantal van 1728 dode dieren een lint is van 4 kilometer.
  Dit artikel stond ook in de krant van het Noorden. Maar daar ligt Roelf niet wakker van. Zijn duidelijke mening is: Liever laten creperen dan met zijn Partijtje voor een goede oplossing te zorgen. Mocht hij aan zijn winterslaap beginnen, welterusten en geef die gepijnigde hersenen maar veel rust, misschien gaat dan de kronkel eruit en kan hij realistischer denken. Het zou de dieren ten goede komen.

 • D.van Dierenvriend
  24 december 2013 om 17:15

  Gho ik dacht dat Roelf al wel met de winterslaap bezig was ,maar gelukkig is hij nog wakker .
  Meestal sluit hij zijn ogen voor dit dierenleed en daarom heb ik voor hem even sommetje gemaakt.
  De afgelopen winter zijn er 1728 dieren gestorven of afgeschoten omdat ze om kwamen van de honger.
  En om aan te geven hoeveel dat is heb ik even uitgerekend dat als je alle dode dieren achter elkaar legt (kop / kont) dus niet kop / staart want dat is nog langer.
  Dan heb je ongeveer een lint van 3234 Mtr aan dode dieren.
  Nu zal ik volgens Roelf wel een jager zijn en ook niet kunnen rekenen maar dan vergist hij zich weer eens.

 • eclips2013
  23 december 2013 om 17:58

  Zoals gemeld en bekend is was het Kotterbos al enige tijd overloop gebied voor de OVP-grazers. Wat niet gemeld wordt in Hans Breeveld’s bericht is waarom er nu geen koeienb en paarden meer mogen komen. Tot zeer recent stonden er juist borden dat het speciaal voor de koeien was open gesteld. Zoals vaak bij de OVP is het interessanter wat er niet staat dan wat er wel wordt gemeld.
  Dat geld overigens ook voor de boodschappen van Roelf van B.

 • R. van Bergen
  22 december 2013 om 14:41

  En verder De Groot vooral zo doorgaan wat toonzetting betreft, je doet me daarmee een groot plezier.

  Roelf

  • Josephine
   22 december 2013 om 15:21

   En verder meneer Roelf, de dierenartsen en allen die het niet met je eens zijn zijn dus jagers !!
   Je bewijst hiermee wederom dat je een primitief jochie bent en kennelijk wilt blijven.
   Ik zie uit naar positieve bijdragen op deze site !

  • R. van Bergen
   23 december 2013 om 17:37

   Nou Josephine van jou en je ” plezier” jacht vriendjes zullen die niet komen. Die hebben op dit blog nog nooit een positieve bijdrage geleverd. Maar ik ben daar, zoals gezegd, wel blij mee. Ik betwijfel of Breeveld blij is met jullie vuilspuiterij op zijn blog.

   Roelf

 • R. van Bergen
  22 december 2013 om 14:40

  De Groot. Tja achterhaald of niet in het meest recente verhaal van de KNMvD komt het volgende voor en volgens mij is wetgeving en een rechterlijke uitspraak daarover nog altijd bindend. :

  “4. Wettelijk kader
  Voor de discussie over de zorg aan dieren in spoor A natuurgebieden, zoals de OVP, is van belang of we
  ze als gehouden dieren beschouwen of niet. Uit bestaande jurisprudentie4 is af te leiden dat de grote
  grazers in de OVP juridisch moeten worden gezien als niet gehouden dieren. Dit gegeven in acht nemend
  is vervolgens de vraag of dit betekent dat we de grote grazers in natuurgebieden dan ook zorg moeten
  onthouden en hoe ver het onthouden van die zorg strekt.
  De zorgplicht voor dieren is wettelijk geregeld in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD).
  Deze wet heeft in hoofdzaak betrekking op gehouden dieren. Een uitzondering vormt artikel 36. Dit artikel
  is van toepassing op gehouden en op in de vrije natuur levende dieren. Lid 1 van artikel 36 stelt dat het
  verboden is om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel
  toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier
  te benadelen. Artikel 36, lid 3 luidt: een ieder is verplicht hulpbehoevende dieren de nodige zorg te
  verlenen.
  Het Gerechtshof te Den Haag bepaalde in 2007 dat wat onder de “nodige zorg” moet worden verstaan
  afhankelijk is van de omstandigheden van het geval. Uit de wetsgeschiedenis kan worden afgeleid dat
  met artikel 36 lid 3 beoogd wordt te voorkomen dat iemand die met een ziek of gewond dier
  geconfronteerd wordt, dit aan zijn lot overlaat. Het Hof stelt dat in deze context door SBB in de OVP aan
  3
  de zorgplicht wordt voldaan door hulpbehoevende dieren die uitzichtloos lijden zo pijnloos mogelijk te
  doden.
  Het volgende artikel in de GWWD, artikel 37, heeft uitsluitend betrekking op gehouden dieren. Het luidt:
  het is de houder van een dier verboden aan het dier de nodige verzorging te onthouden. Het Hof stelde
  echter dat er hier geen sprake is van gehouden dieren. En dat SBB dus ook geen zorgplicht in de zin van
  artikel 37 heeft ten opzichte van de in het wild levende dieren in de OVP.
  Ten slotte is in artikel 2 van de Flora- en faunawet een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in
  dat menselijk handelen geen nadelige gevolgen voor flora en fauna mag hebben. De zorgplicht geldt voor
  alle planten en dieren, beschermd of niet. De zorgplicht voor dieren betekent niet dat er geen dieren
  mogen worden gedood. Maar wel dat dit, indien noodzakelijk, met zo min mogelijk lijden gepaard gaat.
  Het Hof gebruikt hier de zelfde overweging als bij artikel 36 lid 3 van de GWWD en was van mening dat
  ten aanzien van de grote grazers in de OVP geen sprake is van onvoldoende zorg door SBB.”

  Blijft dat de KNMvD kennelijk in de maag zit met het eerder ingenomen standpunt. Niet zo vreemd lijkt me, ik weet uit ervaring dat er nogal wat dierenartsen ook graag jagen, overigens ook opmerkelijk veel mensen artsen. En dan komt om de hoek kijken hoe binnen een organisatie die zich bezig behoort te houden met het welzijn van “gehouden dieren” sec, kennelijk tegengestelde belangen een rol gaan spelen. Kennelijk heeft binnen de KNMvD het jagersbelang de laatste tijd het pleit gewonnen en wordt er nu voorzichtig geopperd dat de Fauna in de OVP moet worden beschouwd als “gehouden dieren” ( overigens hoe sommige dierenartsen met hun zorgplicht bij de werkelijk gehouden dieren omgaan zou ook een stevige discussie waard zijn). Kortom je beroepen op die club of het nu om het ene standpunt gaat of over het andere blijft dubieus en dus niet erg sterk en De Groot, op voorhand, jouw Jacht liefhebbers, hebben vanaf het begin hier op de KNMvD gewezen als “medestanders” en per direct kon ik aantonen da dat zeer de vraag was. Nu jullie lobby daar kennelijk gaten in heeft geschoten maakt dat uitspraken van KNMvD n juist niet geloofwaardiger als verdediger van jullie standpunten. Kennelijk is de KNMvD niet erg wind bestendig.

  Roelf

 • K. de Groot
  21 december 2013 om 23:12

  Wat een achterhaald artikel hierboven. Er wordt nog steeds niet uitgevoerd wat in het ICMO2 rapport staat. De dieren zijn al in een terminale fase als ze afgeschoten worden en velen worden geen eens geschoten maar verrekken. de stichting Welzijn Grote grazers kan hier over vertellen, Trouwens de ICMO2 commissie heeft veel gesprekken gevoerd met de Stichting en had de voorzitter ook uitgenodigd bij het uitreiken van het ICMO2 rapport op 22 november 2010, waar ze dan ook bij aanwezig was. En de KNMvD heeft de laatste 3 jaar zeer slecht achter zijn uitspraken van 2010 gestaan. Sinds kort heeft het bestuur van de KNMvD zijn mening bijgesteld en wil een andere weg in slaan. Hopelijk doen ze dat dan ook. Ik merk dat Roelf mee wil praten, maar weinig weet van de zaken zoals ze nu zijn. En het rapport van de commissie Gabor was in 2006.
  Maar Roelf, al doende leert men, kun je een beetje meer verstandig mee praten.
  Misschien een goed advies om eens contact op te nemen met de Stichting, krijg je tenminste goede informatie uit eerste hand.

  In feite wordt het rapport van Stichting de Ark uit 2009 uitgevoerd, Laat de dieren maar aan hun lot over, feitelijk laat ze maar creperen en dat doen ze dan ook.

 • Marinus
  21 december 2013 om 14:19

  Beste Collega”s Dierenvrienden,

  Is de uitbreiding van het gebied wel de juiste oplossing ?
  Komen er na verloop van tijd niet weer te veel herten op wederom een te klein gebied ?
  Ik ben van mening dat we voldoende dierentuinen en hertenparken in Nederland hebben.
  Meer en grotere dierentuinen vereisen ook meer zorg, wat een plicht is !
  Moeten we daarna weer geconfronteerd worden met “afschot” ? Het woord alleen al doet me pijn !
  Als u thuis niet goed voor uw dieren kunt zorgen, zodanig dat ze verhongeren en lijden, schiet u ze dan ook af ?
  Dit kan toch niet verdedigd worden, dit mag in onze cultuur toch niet plaatsvinden !
  De KNMvD heeft reeds eerder gepleit voor ingrijpen in de OVP om het dierenleed te stoppen.
  De dieren in de OVP worden door de KNMvD beschouwd als gehouden dieren. Daarom heeft ieder dier een afzonderlijke intrinsieke waarde. De dieren zijn door de mens neergezet; de mens heeft dus “moreel gezien” een zorgplicht. Indien de mens niet voldoende zorg kan bieden moet er hoe dan ook worden ingegrepen.
  Iedere dierentuin, iedere bezitter van dieren heeft een zorgplicht. De wetgeving voorziet hierin..
  Als niet aan de noodzakelijke zorg kan worden voldaan moeten we helpen, dit mag m.i. niet m.b.v.
  van het geweer. Ik hoef niet uit te leggen dat er een zeer intensief zorgtraject aan vooraf dient te gaan. Het is evident dat we in de OVP deze intensieve hulp niet kunnen bieden.
  De ernstige toename van vleesetende roofvogels geeft voldoende bewijs dat er wanorde heerst in dit afgezette gebied.
  M.I. is genoegzaam bewezen dat deze wijze van dierenhouden onjuist is.
  Ik pleit er dan ook voor het gebied zodanig te saneren dat alle overblijvende dieren van een gezonde leefomgeving kunnen genieten, dat we aan ieder dier de noodzakelijke individuele zorg kunnen bieden.
  We kunnen dan wellicht nog meer dan voorheen genieten van een zeer bijzonder vogelgebied. (Vogels worden niet beperkt door afzettingen).
  Gaarne verneem ik via deze discussie-site uw mening over hoe een mogelijke sanering moet plaatsvinden.
  Ik heb reeds eerder gepleit voor een gefaseerde evacuatie. Ik sta open voor iedere andere practische oplossing.
  Er moet een oplossing komen om het dierenleed te stoppen ! Het is m.i. niet zeer ingewikkeld; er hoeven ook geen rapporteringen (zoals dat van de commissie Gabor) meer plaats te vinden.Hebben ook niet tot een oplossing geleid.
  De feiten zijn ons allen bekend !
  Ik kijk uit naar alle diervriendelijke reacties en constructieve ideeën, die mede kunnen bijdragen aan een positieve opkossing.

  • R. van Bergen
   21 december 2013 om 20:51

   http://www.knmvd.nl/cms/showpage.aspx?id=1205
   “KNMvD-reactie rapport Gabor
   Reactie van de KNMvD op het rapport van de commissie Gabor dat maandag 22 november 2010 werd gepresenteerd en de reactie van staatssecretaris Bleker. Wij zijn blij dat zowel de ICMO als de staatssecretaris Bleker hebben aangegeven dat het beheer in de OVP anders moet dan tot dusver het geval was. Voor ons is belangrijk dat met dit advies een aantal nieuwe maatregelen wordt geïntroduceerd dat onnodig lijden van de grote grazers in de OVP voorkomt.
   Genoemde maatregelen zoals eerder afschot, beschutting en uitbreiding van het gebied kunnen hiervoor zorgen.
   Feitelijk komt het voorgestelde afschot in een eerder stadium dicht in de buurt van ons eigen voorstel,waarbij ook de focus lag op het voorkomen van een lange lijdensweg en een genadeschot aan het eind.
   Doordat nu weersverwachtingen, het gedrag en de conditie van dieren, en de omstandigheden in het gebied betrokken worden in de besluitvorming om dieren af te schieten, wordt de komende winter de dieren in de Oostvaardersplassen hopelijk veel leed bespaard.
   We gaan ons inzetten om actief betrokken te zijn bij het toekomstig bindend adviescollege van deskundigen en mensen uit het veld zoals de staatssecretaris dat voorstelt.
   Meer informatie:
   De perscoördinator is bereikbaar via 06-22996097.

 • K. de Groot
  21 december 2013 om 02:36

  Het geduld van duizenden echte dierenvrienden wordt op de proef gesteld, niet van mensen die aan het dierenleed in de OVP hun brood verdienen. Er komt steeds meer kritiek vanuit de maatschappij en uiteindelijk zal de gedachten gang van Vera met zijn consorten tegen hun gaan werken. Trouwens hun redenering heeft veel weg van een hersenkronkel. Heeft Roelf een schouderklopje nodig van SBB, kan het zijn dat hij in de maatschappij niet voldoende aandacht krijgt en daarom op deze manier een wit voetje probeert te halen. Want met een gezond verstand
  verafschuw je toch het laten creperen van dieren die zich niet kunnen verdedigen.

  • R. van Bergen
   21 december 2013 om 13:18

   Ach dat een mens meent met dit soort argumentatie zijn gelijk te “moeten afdwingen” is tekenend voor jagers en hun adepten. Gewoon zo door gaan, betere anti reclame voor de plezier jacht is niet te maken, dan vooral door de plezier jagers zelf. De getoonde mentaliteit geeft bij de gewone burger een ongemakkelijk gevoel, alleen al als die zich realiseert dat dit soort mentaliteit, die andere mensen objectiveert die niet hun opvattingen delen, gewapend in de openbare ruimte mogen rondlopen.

   Verder De Groot en al die anderen: De enquête van NM is niet erg bemoedigend betreffende jullie insteek, het lijkt er op dat die massaal wordt afgewezen. Nu nog een verbod op de plezier jacht en dan zijn we klaar. Ook geen heet hoofden die anderen als dingen zien als ze hun opvattingen niet delen , heet hoofden die kennelijk toch al niet veel problemen met het doden hebben, met geladen geweren in de openbare ruimte. Dat zou wel heel mooi zijn. En dan natuurlijk zo snel mogelijk een goede verbinding tussen de OVP en de Veluwe en daarna naar het Reichs-wald.

   En DE Groot, ik kan het kennelijk niet vaak genoeg zeggen, je gedraagt je, even als die andere “plezier” jagers als een zeer onfatsoenlijke gast op dit blog.

   Roelf,

  • Barbera
   21 december 2013 om 16:12

   Roelf,
   Je karakter is genoegzaam bekend en berucht.
   De blog- lezers hebben meer dan genoeg van je, gaan je wellicht ook meer en meer als ding zien, je drukt een beetje op zijn “ziel ” en Roelf begint te spuiten, maakt daarna eenieder uit voor “jager” .
   Lever toch eens een constructieve bijdrage.
   Verder: NM rekent de OVP niet tot de natuurgebieden.
   Verder toon je voortdurend zeer slecht op de hoogte te zijn.
   Je hoeft geen reactie te geven ! Als je het toch niet kunt laten doe het dan toch maar,
   wellicht kun je sommige lezers er mee vermaken !

  • R. van Bergen
   22 december 2013 om 14:18

   Goed zo Barbara, zo hoor ik het graag.

   Roelf

 • R. van Bergen
  20 december 2013 om 16:52

  Marinus. Beleefd? Noem jij je geschrijf beleefd? Daar heb ik echt een andere definitie van. Op voorhand hufterig. Maar goed je krijgt wel antwoord, of het aan jou besteed is betwijfel ik, maar dat lijkt me ook op voorhand al duidelijk.

  Jawel deze site is van de Boswachter en daar zou jij en die jagers en hun aanhang wel eens rekening mee kunnen houden, dat is al heel wat beschaafder. En deze boswachter verdedigd dat wat in de OVP aan natuurgebeuren gaande is. En met de boswachter ben ik van mening , overigens ook met de beroeps vereniging van dierenartsen, dat er helemaal geen sprake is van “vreselijk dierenleed” maar van normale sterfte zoals dat in de natuur, hoe kan het anders, van nature, plaats vindt. Wat jagers doen is tegen natuurlijk en ethologisch gezien veroorzaken jagers in veel gevallen ernstig dieren leed juist bij de dieren die ze niet doodschieten, maar ik vrees dat dat voor u een te hoog gegrepen insteek is. In de OVP wordt onnodig lang lijden voorkomen door afschot en dat hebt u hier herhaaldelijk kunnen lezen, dat u dat niet bevalt is van een andere orde. ook al zouden wolven hier hun werk doen, dan nog zou u blijven spreken van “vreselijk dierenleed”. Dat dit jagers niet bevalt is te verklaren uit hun , gerechtvaardigde, angst dat dit hun hobby: de “plezier ” jacht op termijn de doodsteek zal geven. Je hoeft alleen maar te zien hoe jagers zich in het veld gedragen ten aanzien van het enige nog aanwezige haas en dat kun je jaarlijks in deze tijd waarnemen, dan weet je per direct hoe dat met dat respect staat, wat jagers met de mond belijden.

  Als u bovenstaande te hoog gegrepen vindt en u zich daarom door mij gedibiliseerd voelt, dan ligt dat echt geheel aan u zelf.

  Nogmaals de boswachter heeft dit blog om aan ons, het publiek, te vertellen van de gang van zaken in de OVP en hij doet dat niet omdat hij het met u of welke jager dan ook eens is, maar omdat hij er achter staat wat hij beroepsmatig aan het doen is. U kunt mij, omdat ook ik daar achterstaat en de boswachter waar u te gast bent, kennelijk ongestraft uitschelden voor dierenbeul en dan ook nog vinden dat u netjes bezig bent, want duidelijk is dat in uw beleving wereld mensen die het in deze met u oneens zijn rustig geschoffeerd kunnen worden en dan gaan klagen als u daarop gewezen wordt en natuurlijk u dan ook nog eens beledigd voelen.

  Dat mensen zoals bijvoorbeeld Leo van Malsen en anderen de brutaliteit hebben om op dit blog uw activiteiten en strevingen tegen de OVP te promoten dat getuigd nog eens van een onvoorstelbare brutaliteit. En als dat nu voor een keer zo was, ik vind het geduld van Breeveld haast boven menselijk, maar jullie blijven dit blog maar vervuilen en vervuilen. Nee Marinus, over netjes en beschaving gesproken, moeten ik en anderen niet bij u zijn.

  Roelf

  • Rikken
   8 januari 2014 om 11:05

   40 % van een populatie laten verhongeren en dan nog steeds volhouden dat er een natuurlijke situatie en de dieren niet lijden getuigt van grote onkunde op zowel het gebied van natuurlijk evenwicht als van dierhouderij.

  • Boswachter Hans Breeveld
   8 januari 2014 om 19:17

   Beste Rikken,
   om even duidelijk te zijn het volgende: in het beheer van de Oostvaardersplassen is vastgelegd, dat dieren waarvan duidelijk is dat zij de winterperiode niet door zullen komen vroegtijdig geschoten worden. Het streven hierbij is dat het afschot percentage op 90 % ligt. In de praktijk komt dit erg dicht in de buurt van het streef percentage namelijk ongeveer 88 % (afhankelijk van de winter). Dit betekent dus dat het percentage dieren dat een natuurlijke sterfte sterft op circa 10 % van de totale uitval ligt. Dat is in de verste verte geen 40 % van de totale populatie. Verder even voor de helderheid, ook in systemen waar beheerd wordt vindt natuurlijke sterfte plaats. Ik zou willen voorstellen dat alvorens dergelijke uitspraken te doen men zich eerst goed in het beheer van het gebied verdiept.

   m.vr.gr.

   Hans Breeveld

  • Rikken
   9 januari 2014 om 23:07

   U bent inderdaad duidelijk.
   Ondanks dat het beheer is vastgelegd kan het zo zijn dat mensen het hier niet mee eens zijn. Uit diverse bronnen zowel uit de kring van boeren, jagers en natuurbeschermers bereiken mij berichten dat er de afgelopen jaren ongeveer 40 % van de totale populatie grote grazers is omgekomen. Ik heb in mijn eerste reactie niet beweert dat deze allen dood gehongerd zijn. Dat maakt u ervan. Een deel van deze dieren is afgeschoten, maar een deel ook niet. Ik twijfel niet aan uw goede bedoelingen om zoveel mogelijk dieren te kunnen schieten, maar in een uitgestrekt (moeras) gebied als de oostvaardersplassen is het ook voor u onmogelijk alle zeer zwakke dieren te schieten. 88% afschot van deze 40% uitval is voor mij niet te controleren maar lijkt me erg / te positief. Het is te prijzen dat uw organisatie haar best doet iets eerder dan voorheen tot afschot over te gaan. Ik ben van mening dat dit nog steeds rijkelijk laat is, maar dit terzijde. Inderdaad is een natuurlijke sterfte van ongeveer 10% per jaar normaal. De totale sterfte (afschot en verhongeren) is in de ovp zoals genoemd 40%. Dit omdat er reeds vroeg in de winter te weinig voedsel beschikbaar is. Waar het mij om gaat is dat het beheer van de grote grazers in de ovp tekort schiet met ieder jaar hetzelfde resultaat.
   Het idee achter de ovp is zo min mogelijk in te grijpen in natuurlijke processen. Dit is echter al lang geleden mis gelopen.
   Had uw organisatie werkelijk natuur gewild dan had men geen hek om de ovp moeten zetten en geen grote grazers moeten introduceren. Was het gebied dan uiteindelijk een bos geworden? Waarschijnlijk wel. Maar wel een ‘natuurlijk’ bos, dat past bij ons klimaat en de locatie waar het ontstaan is, met een overvloed aan reën en andere zoogdieren en vogels die in Nederland thuis horen. De natuur zijn gang laten gaan betekend dat een gebied een ander aangezicht kan krijgen. Daar kan uw organisatie slecht mee omgaan, de OVP ‘moet’ in uw ogen een open gebied blijven. Dat daar nu grote grazers voor opgeofferd worden is in uw ogen niet anders.
   SBB heeft bij de introductie van deze grote grazers reeds gekozen voor menselijk ingrijpen in dit gebied. Nu is het aan u dit beheer een vervolg te geven en de populaties zodanig te verkleinen dat ook in de ovp de 10% uitval per jaar ( natuurlijk sterven en afschot) weer normaal wordt.
   Zoals u kunt lezen was mijn vorige reactie wellicht wat fel maar zeker niet ongefundeerd. Rest mij nog te zeggen dat ik geen enkele binding met de jacht, maar des te meer met de agrarische sector en in het bijzonder Flevoland heb.
   Ik hoop dat we komende maanden kunnen zien dat er daadwerkelijk op tijd geschoten wordt en SBB langzaam tot de conclusie komt dat het echt anders moet.
   We houden elkaar in de gaten.
   Met vriendelijke groet,
   J. Rikken

 • K. de Groot
  19 december 2013 om 01:44

  Op de site van de krant van Flevoland ongeveer 3 weken terug stond een artikel van Stichting welzijn grote grazers. Er werd tegengesproken dat het gebied 100 hectare groot zou zijn, maar 70 hectare. Alleen Edelherten worden er toegelaten en de paarden en koeien dan? hebben die geen beschutting nodig. Die mogen de komende winter weer creperen van honger en kou. Het is inderdaad zo wat Bertus Zuidema op 17 december in de Telegraaf schreef. Ik citeer: Vanaf 2000 gaf Staatsbosbeheer aan dat het aantal grazers in de Oostvaardersplassen zijn top had bereikt en dat vanwege het voedselaanbod de natuurlijke regulatie in gang was gezet. De aantallen waren volgens de zogenaamde deskundigen duidelijk aan het afnemen. Hoe kan het dan zijn dat het er inmiddels tegen de 5000 zijn en dat tussen 2000 en 2013 meer dan 10.000 dieren van pure ellende zijn gestorven c.q. zijn weggeschoten? Dit door mensenhanden in elkaar geknutseld, totaal mislukt experiment heeft een onvoorstelbare hoeveelheid dode dieren en een daaraan gekoppelde en onvermijdelijke onvoorstelbare hoeveelheid dierenleed opgeleverd. 10.000 dode dieren is een hoeveelheid van ongeveer 300 bieten auto’s vol met kadavers. Mag zoveel hufterigheid tegen de dierlijkheid de consequentie zijn van ecologisch natuurbeheer? Ik wordt daar niet goed van . Net zoals ik er niet goed van word dat 600.000 mensen over de rug van die arme hulpeloze gestorven dieren, die hier helemaal niet om gevraagd hebben, een gemanipuleerde film over deze ellende hebben bekeken. Eigenlijk kleeft er dan ( ook ) bloed aan je handen en ben je in feite medeplichtig aan deze grootste Misdaad tegen de Dierlijkheid !

  • R. van Bergen
   19 december 2013 om 11:22

   Over onnodig grote hoeveelheden gedode dieren. Dit is België maar de cijfers gaan evenzo goed op voor Nederland waar je van de provincies dan ook nog mag STROPEN met een lichtbak, dan heeft het dier helemaal geen kans.. En dan een grote mond over “natuurlijke” sterfte in de OVP. Het Gross van de Nederlanders heeft helemaal niet door wat er aan Natuurvernieling en het veroorzaken van dierenleed door jagers wel wordt veroorzaakt. Nu hier is dus zo’n voorbeeld en daar zijn zeer veel voorbeelden met andere dieren aan toe te voegen.

   http://www.vulpesvulpes.nl/index.php/typography/mediaberichten-2013/binnenland/item/669-bijna-12500-vossen-geschoten-in-2012

   Roelf

  • Marinus
   20 december 2013 om 11:12

   Waarom vergelijkt of verdedigt u steeds het dierenleed ( door mensen veroorzaakt ) in de OVP met wat jagers en stropers elders verkeerd doen?. Beiden zijn zeer fout !
   Echter, meneer Roelf, deze site van de boswachter gaat over de Oostvaardersplassen en o.a. over het vreselijke dierenleed wat daar plaats vindt. Niemand en zeker een dierenliefhebber, kan dit verdedigen.
   Verder, meneer Roelf, vraag ik u beleefd gewoon antwoord te geven op mijn vraag en mij niet denigrerend, debiliserend en dus beledigend, zoals ik dat helaas vaak van u zie, te antwoorden.

 • stiefbeen
  16 december 2013 om 16:34

  dat klinkt heel mooi.

 • Viv
  16 december 2013 om 15:46

  Ben zeer benieuwd

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog