www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Konikveulen wordt beschermd door harem

21 februari 2014 staatsbosbeheer1 in Oostvaardersplassen

Het gaat prima met het konikveulen dat vorige week is geboren in de Oostvaardersplassen. Het drinkt goed bij de moeder en wordt beschermd door de harem. Andere merries houden het jonge dier goed in de gaten en blijven in de buurt. Dat is natuurlijk kuddegedrag, zoals we dat dagelijks zien in de Oostvaardersplassen.

Koniveulen wordt beschermd door harem

reageren

geef een reactie

 • Erica Hennekes
  27 februari 2014 om 15:48

  Ik wil nog even terugkomen op de uitleg van Hans Breeveld.
  Het is inderdaad wat kort door de bocht om te stellen, dat alle dieren die gestorven zijn verhongerd zijn. Jasja Dekker spreekt van slechte conditie. Ik lees; bij de edelherten is 1% geschoten in score 3, 33% in conditie 2 en 66% in score 1. Is dit lijden? Als de dieren buiten de hekken van de OVP er zo bij lopen heb je binnen de kortste keren de dierenbescherming op je stoep omdat dit strafbaar en onacceptabel is.

  Ik geloof echt wel dat jullie onder dwang van de ICMO commissie en de beheeradviescommissie je best doen om een zo hoog mogelijk afschotpercentage te krijgen, maar dat dit een ondoenlijke opgave is. Misschien helpt het om de dieren bij langdurige vorst drinkwater te verstrekken, zodat ze minder het water opzoeken. Volgens het onderzoekrapport was het afschotpercentage 86% afgelopen winterseizoen en het aantal dieren 1728.
  Wanneer je echter de gemiddelden van alle najaarstellingen neemt en die van de voorjaarstelling daarvan aftrekt kom je op een aantal van 1959 dieren uit, waarvan 76% geschoten. Jasja Dekker schrijft hierover; “Bij de paarden en runderen laat de voorjaarstelling een iets lagere stand zien dan op basis van de najaarsstand was berekend. Tijdens de tellingen is geconstateerd dat er enkele tientallen dode edelherten in het moeras liggen, maar dode paarden en runderen zijn daar niet waargenomen. Op basis hiervan nemen we aan dat bovengenoemd verschil tussen najaar- en voorjaarstelling voor deze twee soorten wordt veroorzaakt door onder- en overtellingen, onvolkomenheden in de sterfteregistratie en niet gevonden dieren,”

  Het werkt dus niet het hele ICMO gebeuren, echt zo’n halfslachtig Nederlands polderpolitiek gedrocht. Het komt niet overeen met de wildernisfilosofie van” Dood doet leven” om de natuur het allemaal zelf uit te laten zoeken. De mens is gedwongen in te grijpen, met de aanleg van schuilrichels, het afschot en gesleep met kadavers.
  De situatie voor de dieren is er wel iets op vooruit gegaan, maar nog steeds een lijdensweg.
  Ik begrijp ook niet waarom SBB niet één beleid heeft voor alle natuurgebieden voor wat betreft het beheer van de grote grazers. Kijk nu eens naar Lauwersmeer of Tiengemeten hoe ze daar het gebied en de dieren beheren. Veel minder werk, Het gebied hoeft niet zo lang voor publiek afgesloten te worden. Deze mensen hoeven niet steeds hun beleid te verdedigen en kunnen rustig hun werk doen. Ik hoop vurig dat de politiek binnenkort ander beleid voor de OVP bewerkstelligt.
  Zal voor alle aspecten een verademing zijn. Het landschap, de vogels, de grazers en ook de boswachters.

  • N.Dijkshoorn
   27 februari 2014 om 21:19

   Beste Erica,
   Ik vind dit zeer wijze woorden, die ik dan ook van uit het diepst van mijn hart wil onderschrijven!!!!
   vr.gr.
   Nico

  • R. van Bergen
   28 februari 2014 om 11:57

   Tja Dijkshoorn. Ik heb een geheel tegengestelde mening.
   Roelf

 • R. van Bergen
  26 februari 2014 om 09:39

  Kristof, kijk van zo’n reactie wordt ik nu helemaal blij. Doe je best jongen toon maar aan dat mijn stelling dat jagers doorgaans eerder barbaars zijn dan gewoon fatsoenlijke mensen en alleen al daarom van hun hobby gehaald moeten worden helemaal juist is. Blijf het misselijk vinden dat mensen zoals jij en nog enkele anderen dit blog verzieken. Maar betere anti jacht propaganda is niet te realiseren als door de jagers zelf.

  Roelf

  • Kristof
   26 februari 2014 om 10:01

   Hahahahahahah…hij weet echt niet van ophouden die Roelf 🙂 Blijft rustig verder wentelen in je eigen verzuurde en verwaande jus…Ik weet ook niet wat jij onder barbaars verstaat maar ik zou me toch even een nieuw woordenboek aanschaffen. De versie die jij gebruikt lijkt me al enkele eeuwen oud…

  • R. van Bergen
   26 februari 2014 om 16:39

   Wie weet er niet van ophouden dit blog te verzieken? Ga spelen bij Leo van Malsen. Maar daar vanaf gezien ben ik blij met zulke reacties als jij vooral schrijft. De reden zie boven.
   Roelf

 • Erica Hennekes
  25 februari 2014 om 22:52

  Ik heb geen enkele evangelisatiedrang en ook niet de behoefte om met alle geweld mijn gelijk te krijgen, maar ik probeer eraan bij te dragen dat er ooit een eind komt aan het crepeerbeheer in de OVP. Met de bekende gevolgen; onmetelijk dierenleed, vertrapping/verwoesting van landschap. Dieren die opgroeien voor de kadaverbak en stank in het voorjaar als de zaak opwarmt..
  Hier nog even wat alinea’s uit een artikel van Frits van Beusekom, oud directeur van SBB.

  Wildernis in Nederland is een illusie. Echte wildernis wordt het natuurlijk nooit, schaal en structuur zijn en blijven door de mens bepaald of beïnvloed, evenals de kwaliteit van bodem, water en lucht. De sturende hand van de mens is en blijft aanwezig en nodig.
  Dit geldt ook en misschien wel in het bijzonder voor de OVP, met name het begraasde deel. Het gebied is te klein, de waterhuishouding kunstmatig, grote roofdieren ontbreken en – het ergste – er staat een hek omheen.
  In feite is het een wildpark dat door de grote grazers tot op het bot wordt afgekloven. Hun aantallen worden door honger gereguleerd. Het is een sterfhuis waarin de natuurlijke voedselpiramide volledig is verstoord, Voor aaseters is het een paradijs, maar verder is de biodiversiteit er bedroevend.

  Zoals alle ideologieën is het wildernisgeloof toekomstgericht, irrationeel en utopisch. De barre werkelijkheid wordt bezworen met enkele eenvoudige geloofsartikelen, waarvan de kern is; laat uw oude maakbaarheidsdenken los en geef natuurlijke processen de ruimte dan komt alles goed.
  Deze alleenzaligmakende heilsboodschap wordt door haar aanhangers verbreid met grote zendingsijver en met een zeker dedain voor degenen die het licht nog niet gezien hebben.

  Het verkopen als topnatuur van een uit de hand gelopen wildpark is niet minder dan een huzarenstuk. Maar het zegt meer over de gedrevenheid van de gelovigen en over de kracht van de media dan over de kracht van argumenten en feiten. Het is natuur die geschikt gemaakt is voor massaconsumptie.
  Voor het hele artikel; http://www.groene.nl/artikel/de-wildernisutopie

  • R. van Bergen
   26 februari 2014 om 09:42

   Tja is ook een mening. Maar kennlijk vinden jij en je vriendjes dat andere mensen jullie geloof door de strot geduwd moeten krijgen . En helaas Erica op jullie zogenaamde wetenschap is wetenschappelijk erg veel af te dingen. Maar als je al teksten uit rapporten aanvult met je eigen wens denken dan schiet het echt niet op. Het laatste geldt ook voor Martijn.

 • Martijn de Jonge
  25 februari 2014 om 20:59

  Je zou eigenlijk denken dat Roelf een onderdeel is van ICMO-2 als je zo de ruimte ziet die SBB hem biedt. Vreemd dat Hans c.s. in alle talen zwijgen over het hakken en maaien in het Oostvaardersveld. Er wordt daar weer gezaagd, gefreesd en gemaaid in een zeer hoog tempo. Als dat gebied inderdaad de ‘etalage’ van de Oostvaardersplassen moet worden is de toon gezet. Er is overigens wel eens een onderzoek geweest wat uitwees dat op die plek een ringslangen- populatie leeft, die zullen nu hardhandig uit de winterslaap gewekt zijn.

  Fijn dat er mensen zijn als Erica die wel de rapporten lezen die de berichten van Hans volstrekt tegenspreken over vogelrijkdom en grote grazers. Feiten en fabels in de Oostvaardersplassen: je zou er een film over kunnen maken.

  Groeten, Martijn de Jonge

 • Kristof
  25 februari 2014 om 12:21

  Beste Erica, tegen mensen als Roelf valt niet in te gaan…hij heeft een bepaalde idée fix van ‘de’ jager in z’n hoofd en dat krijg je er zelfs met redelijke argumentering echt niet uit…wat baten kaars en bril als den uil niet zienen wil…. Misschien kan Roelf even wat tijd nemen om het eindwerk van Maxim Vandenberghe door te nemen. Maxim is 17 jaar, heeft niemand in zijn familie die jaagt maar dankzij een vriend die regelmatig mee gaat op jacht werd zijn interesse gewekt. Hij heeft geen ambities om zelf te jagen maar heeft wel een heel objectief en duidelijk eindwerk geschreven dat hier in België door zowel voor- als tegenstanders van jacht, heel goed bevonden wordt…
  Met weidelijke groet, Kristof

  • R. van Bergen
   25 februari 2014 om 15:31

   Kristof mijn inschatting van Erica en jouw zijn wederkerig aan jullie vaststellingen: Absoluut doof en ongevoelig voor wetenschappelijk staafbare argumenten, omdat ze niet in jullie wereldbeeld passen, Ik schreef het hier eerder. Ik heb helemaal niet de bedoeling om jullie te overtuigen, kennelijk hebben jullie die evangelisatie drang wel in mijn richting, ik weet al sinds ik gestopt ben met jagen zo’n 40 jaar geleden dat ik absoluut niet tot die groep wil behoren, vooral gezien de idiote macho cultuur en de onderlinge agressieve uitlatingen richting jacht critici. En wetenschap heeft mij niet alleen gesterkt daarin, maar mij ook geleerd dat alle beweerde zaken de natuur betreffende geponeerd door jagers in haast alle gevallen gebaseerd zijn op eigen waan en een behoefte om een hobby , het voor het plezier doden van dieren , vooral een voor de buitenwacht legale ondergrond te geven. Kortom nogmaals Kristof ik schrijf hier om jullie verzinsels eventueel te weerleggen. Hoewel Hans Breeveld dat al op een veel betere manier heeft gedaan dan ik nu van plan ben .

   http://oostvaardersplassen.wordpress.com/2014/02/02/feiten-en-fabels-over-de-oostvaardersplassen/

   Maar de manier waarop je over mij en andere mensen meent te moeten oordelen vind ik wel weer precies zo als ik het graag zie, zo zien mensen die denken dat jagers respectabele mensen zijn, dat dat in elk geval op dit blog totaal anders ligt. Wat dat joch betreft, wat sneu zo jog al gehersenspoeld.

   Roelf

  • Kristof
   25 februari 2014 om 16:30

   Ik had het kunnen denken..een verzuurd oud iemand die niet meer rationeel kan (wil) denken en niet van zijn eigen standpunt kan (wil) afgaan en die denkt dat hij door zijn ouderdom ook de wijsheid in pacht heeft… Ik heb absoluut niet de bedoeling om iemand te overtuigen maar ik heb wel héél sterkt de indruk dat jij dat wel met ons probeert. Mijn berichtje was niet eens aan jou maar aan Erica gericht. Wat dat ‘joch’ betreft, beter eerst eens zijn eindwerk lezen vooraleer hem te beoordelen. Nogmaals een bewijs van jouw arrogante houding. Op gebied van objectiviteit kan je zeker nog iets leren van Maxim. Met weidelijke groet, Kristof

 • R. van Bergen
  24 februari 2014 om 21:34

  En nog even voor de duidelijkheid Erica. Natuurlijk moet jij wel vinden dat ik niet gevoelig ben voor argumenten. Maar Erica ik ben niet gevoelig voor jouw argumenten. De reden is dat ik aanvaard dat de natuur en het ecosysteem altijd in wankel evenwicht is en zich altijd in een vorm van successie bevindt. Een grote vogelrijkdom is geen vaststaand feit in een habitat die in beweging is. Het ineenstorten van de vogelrijkdom in ons cultuur landschap is daar een schrijnend voorbeeld van, omdat dit veroorzaakt is door dom kortzichtig menselijk handelen, handelen waarin ook jagers hun plaats hadden. vergeleken met dat wat landbouw en jacht hebben vernield is de OVP een verademing,. Dat er wijzigingen tijdens de successie optreden in de bezoekende dieren van buitenaf, inclusief dus de vogels, is een natuurlijk gegeven en wordt niet beïnvloed door menselijk handelen. Maar wie kortzichtig met een jagers oog of zelfs een landbouwers oog (ik heb overigens het idee dat in landbouwers kringen een kleine kentering is waar te nemen) naar de natuur kijkt, die zal altijd iets vinden om de gang van zaken in de OVP negatief voor te stellen, want er wordt niet, zoals zelfs in de meeste natuurgebieden, ook die van SBB, ook die van de Provinciale landschappen, ook die van Natuur Monumenten een vorm van landbouw bedreven die dan natuurbeheer heet en waarbij jagers hun absoluut niet positieve inbreng opeisen en waar het streven is, wat overigens vaak mislukt, om “GEEN” veranderingen in het “natuurgebied” te krijgen zodat men vrijwel verzekerd is van de aanwezigheid van steeds de zelfde dieren en dat noemt men dan een “grote soorten rijkdom” niets op tegen, nee zelfs veel op voor, maar het is wel een vorm van landbouwen, vaak dan bosbouw genoemd.

  Roelf

 • R. van Bergen
  24 februari 2014 om 21:06

  Erica prima voorbeeld, ik sta verbaasd dat de overeenkomst je kennelijk ontgaan is, of misschien verbaasd me dat ook wel helemaal niet, en is het je onmogelijk om de overeenkomst als cynisch te kunnen zien.:
  “Stel je wordt op straat doodgeschoten door een vakkundige huurmoordenaar, ”
  Dat jagers vreemde denkbeelden hebben was mij bekend, maar zo iets absurd had ik niet verwacht.

  Verder kun je uiteenzetten wat je wilt. Maar volgens mij zijn hoogbejaarde hindes een bewijs dat het leven ook voor hindes het leven waard kan zijn. Jouw jagers meten zich het absurde idee aan dat zij de absolute kennis hebben waar moeder natuur niet over beschikt. Ik heb niet de illusie dat ik jou zal overtuigen. En reken er maar niet op dat jij mij nog kunt overtuigen het meten van geweien aan de ijdelheid van de trofeeën jager is een rare manier van bepalen wat de kwaliteit van leven van een hert is.

  Maar in elk geval heb je de laatste tijd je taal iets gematigd. Hoewel je opmerking over de goudplevieren op het randje is.

  Roelf

  • R. van Bergen
   24 februari 2014 om 21:18

   Overigens ben ik heel benieuwd naar dat rapport van Jasja Dekker dat in opdracht van SBB is geschreven, Waar jij dit uithaalt.

   Overigens ken ik vrij recente rapporten van een jonge onderzoeker van het Van Hall-Larensteyn, mede gesupport vanuit de RUG, in Leeuwarden omtrent de predatie op weidevogels in Zuid-West Friesland. Op het rapport is niets aan te merken maar de jonge onderzoeker matigt zich dan aan om volkomen onwetenschappelijke aanbevelingen aan dat rapport te verbinden, Kennelijk had hij al voor zijn onderzoek een idee wat er aan aanbevelingen uit zou moeten komen. Een aanfluiting van zowel zijn school als van de RUG.

   Maar als je me een link kunt geven naar dat rapport waar jij dit meent uit te kunnen concluderen, dan houdt ik me aanbevolen.

   Roelf

  • Erica Hennekes
   24 februari 2014 om 23:17

   Googelen op Jaarrapportage-monitoring-oostvaardersplassen 2012-2013 en dan naar OVP feiten en cijfers.

  • R. van Bergen
   25 februari 2014 om 16:03

   Rapport ingezien: Je aangehaalde zin ook gevonden:
   “Vlgs. Rapport Jasja Dekker.
   “De lengte van stangen nam toe tot een maximum in 1997 – toename door enkele geïntroduceerde
   herten. Na 1997 verdwenen deze herten (sterfte) en vanaf 1999 wordt de populatie van 5 jaar en ouder gedomineerd door herten die in de OVP zijn geboren. Vanaf 1999 nam het gemiddeld gewicht af van ca. 2.400 gram naar 1.900 gram in 2012. De hoge gewichten die in 1996-1997 voorkwamen tot wel 5 kg per stang, kwamen na 1998 niet meer voor. Het soortelijk gewicht van de complete stangen is eveneens significant afgenomen in de periode 1999-2012″.

   En wat zegt dat nu over de algehele toestand van deze herten? Niets. Maar wel alles over jagers die menen zich te kunnen aanmeten om aan de hand van het gewei te bepalen of een hert geen plaats hert meer mag zijn. Dat is wel op pure grond va eigen ijdelheid, want het betreffende gewei zak zeker indruk maken op de jacht minnende, vaak ook uit onkunde, bezoekers. Jasia Dekker trekt helemaal geen conclusies die jou zouden kunnen bevredigen. Jasia Dekker stelt gewoon het een en ander vast als waarneming punt dat is het.

   Verder dit:
   “Ik heb al uiteengezet dat hoogbejaarde hindes niet natuurlijk zijn, evenmin als veel te jeugdige plaatsherten, maar je bent blijkbaar niet geïnteresseerd in argumenten.”

   Dit beste Erica zijn uit het brein van jagers ontsproten argumenten zo kunnen ze rechtvaardigen wat ze doen voor een ondeskundige buitenwacht. Het zou logisch zijn als iemand zich zo realiseren dat daar waar vrij in de natuur zonder menselijke inmenging een diersoort opeens ouderdommen bereikt die voor velen als onmogelijk werden beschouwd, en er geen aanwijzingen zijn dat juist die hoge leeftijd ook maar enige nadelige invloed heeft op de reproductie.

   Iimmers daar hebben jij en je vrienden nogal wat commentaar op, want hoge sterfte in een strenge winter levert juist geen aantoonbaar nadelig effect op en dus is de hoge leeftijd van deze hindes dus eerder significant voor een gezonde populatie waarbij ook die bejaarde hindes kunnen overleven als hun gestel sterk genoeg is gebleken en dat heeft de prakrijk bewezen en hebben deze hindes geen enkel nadelige invloed op de uiteindelijke reproductie en de overleving kwaliteit van de populatie, weer een jagers sprookje om zeep geholpen en ik schat in dat jij en je jagers als de dood zijn dat er opeens echt goede inzichten ontstaan ten aanzien van wat er natuurlijk werkelijk met een diersoort aan de hand is. Die Leo van Malsen is zo geschrokken dat hij meent te kunnen delibereren dat de paarden in de OVP geen natuurlijk gedrag zouden vertonen en meent dat te kunnen onderbouwen door paarden houders aan te halen , mensen dus die als hobby paarden manipuleren hebben of het zelfs beroepsmatig doen, maar ook mensen die nog nooit een paard in zijn natuurlijke staat hebben (kunnen) bestuderen, . Nu die paarden vertonen, juist omdat menselijke inmenging ontbreek, het meest natuurlijke gedrag dat maar denkbaar is. En zo zit het met die herten ook. Maar het staat vast jagers sprookjes over hoe de natuur in elkaar steekt worden dag na dag , jaar na jaar door het beleid in de OVP met bewezen waarnemingen verder onderuit gehaald. Dat jij en je vriendjes dat niet bevalt, dat begrijp ik. Dat je de weblog van Hans Breeveld daarmee constant moet proberen te verzieken dat lijkt mij de standaard karaktertrek van de jager. En ik denk dat ik dat kan weten, ik was er ooit zelf één ruim 40 jaar geleden.

   In het rapport dus geen enkele gevolgtrekking kunnen vinden die jij er meent zelf maar even van te kunnen maken.

   ( Zo ging het dus ook met de door mij aangehaalde jonge onderzoeker in Zuid_West Friesland , die wel meende vanuit zijn jagers achtergrond ook maar enige, bewezen onzinnige aanbevelingen te moeten doen . Jasia Dekker trekt helemaal geen conclusies hij geeft alleen weer wat hij heeft waargenomen.

   Roelf

  • Hendrik
   25 februari 2014 om 16:42

   Ik heb zelden in m’n leven iemand zulke keiharde stalinistische en demagogische argumenten horen aanvoeren als deze R.v.B. Ik zou ieder willen adviseren: stop met deze discussie en laat R.v.B zich lekker wentelen in zijn eigen gelijk. Hij vertoont dezelfde verschijnselen als die lui van Al-Qaida en Al Shabaab. Totaal niet geinteresseerd in meningen van anderen. Blind en doof zijn deze mensen.

  • Jasja
   2 maart 2014 om 21:50

   Roelf, welk rapporten zijn dat?

 • Erica Hennekes
  23 februari 2014 om 23:38

  Beste Roelf, Even wat informatie over de hertenpopulatie in de OVP. De verhouding herten/hindes is op de Veluwe 1,5 hinde per hert. In de OVP is dat ongeveer 6 hindes per hert. Dit komt doordat de herten die aan de bronst meegedaan hebben, hierdoor zoveel energie = vetvoorraad verspeelt hebben, dat ze het voorjaar niet halen. Op de Veluwe worden plaatsherten vaak +/- 15 jaar, in de OVP, niet ouder dan 7 á 8 jaar. De hindes in de OVP worden wel oud, wanneer ze eenmaal onvruchtbaar zijn, hebben ze niet zoveel energie meer nodig en kunnen beter overleven. In echte natuur (Yellowstone, bijv.) moeten deze dieren soms een sprintje trekken vanwege wolven, of lange trektochten ondernemen en zullen daardoor niet hoog bejaard worden.
  Vlgs. Rapport Jasja Dekker.
  “De lengte van stangen nam toe tot een maximum in 1997 – toename door enkele geïntroduceerde
  herten. Na 1997 verdwenen deze herten (sterfte) en vanaf 1999 wordt de populatie van 5 jaar en ouder gedomineerd door herten die in de OVP zijn geboren. Vanaf 1999 nam het gemiddeld gewicht af van ca. 2.400 gram naar 1.900 gram in 2012. De hoge gewichten die in 1996-1997 voorkwamen tot wel 5 kg per stang, kwamen na 1998 niet meer voor. Het soortelijk gewicht van de complete stangen is eveneens significant afgenomen in de periode 1999-2012”.
  Dus genetisch kunnen deze herten gigantische geweien ontwikkelen, alleen in de OVP komt het er niet van. Wist je dat de Noord Koreanen, met hetzelfde dna als Zuid Koreanen, kleiner blijven door slechte voeding? Een goed wildbeheer geeft aantoonbaar gezondere kuddes dan het crepeerbeheer op de OVP, waar iedere winter alle dieren weer honger lijden. Voor een oplossing en een voorbeeld van verantwoord beheer, kijk eens op http://www.freenature.nl.

  • R. van Bergen
   24 februari 2014 om 14:27

   Erika Hennekes. Laat je me nu niets nieuws vertellen! En laat ik nu weten dat er erg veel heel grote duim bij is komen kijken!

   Blijft vooral ook daarom het volgende en ik citeer maar even gewoon de tekst die ik biologisch en vooral ecologisch volkomen juist vind en die totaal verziekt wordt op de Veluwe.
   De betreffende link staat hierboven.

   En dan voor de duidelijkheid ook maar even de totale tekst:
   “Vijftig aanhangers van de Stichting Welzijn Grote Grazers waren afgelopen Valentijnsdag in Lelystad om ‘de aandacht te vestigen op het jaarlijks laten verhongeren door Staatsbosbeheer en de Politiek, van duizenden grote grazers’. Dit alles onder de slogan: ‘Stop Tragedie Dierenleed Oostvaardersplassen NU.’ Hoewel wij onszelf zeker rekenen tot dierenvrienden en ons al bijna veertig jaar inzetten voor in het wild levende dieren in Nederland, was dit een actie die wij absoluut niet steunen.

   De retoriek is niet van de lucht: absolute dierenmishandeling, dierenkwelling, zinloos lijden en sterven, de ‘killingfields van de lage landen!’, waarbij het laatste overigens uit de pen van een bekende jager kwam. De indieners en ondertekenaars suggereren dat grazers in de Oostvaardersplassen (OVP) verhongeren omdat ze ‘opgesloten’ zitten en daardoor in een strenge of lange winter niet weg kunnen om voedsel te zoeken.

   Jachtsites
   De intenties van de actievoerders zijn – naar ik hoop – ingegeven door liefde voor dieren, maar de actie is koren op de molen van plezierjagend Nederland. Dit blijkt wel uit het feit dat op stophetleed.nl, naast een link naar de petitie een blog staat van een jager, inclusief links naar twee projachtsites. Laat De Faunabescherming nu juist de hobbyjacht een vorm van dierenkwelling en zinloos lijden en sterven vinden.

   Bejaarde herten
   Wat geboren wordt, gaat dood. Het is een natuurwet en deze geldt voor alle levende wezens. Waar een overweldigende meerderheid van de gehouden dieren in Nederland sterft of wordt gedood lang voor hun natuurlijke levenseinde, lopen er in de OVP nog bejaarde hindes rond die in 1992 zijn uitgezet. Het is dus wel degelijk mogelijk om een lang, natuurlijk én vrij leven te leiden in dit gebied, dat door tegenstanders zo vaak laatdunkend als ‘dierentuin’ wordt aangeduid.

   Grenzen aan groei
   Populaties dieren groeien nooit tot in het oneindige door, of zoals Midas Dekkers het eens omschreef: ‘[…] alles wat exponentieel groeit, groeit uiteindelijk de dood in. Vergelijk het met een bos. Elk eekhoorntje wil meer eikeltjes verzamelen dan zijn soortgenoten. Maar op een gegeven moment zijn de eikeltjes op, want in zo’n bos draait maar een beperkte hoeveelheid voedsel in de rondte. Met andere woorden: de natuur heeft de grenzen aan haar groei al lang erkend. Ze bestaat niet voor niks drie miljard jaar.’

   Moeder Natuur
   De dieren in de OVP zijn geen ‘gehouden’ dieren in de wettelijke zin van het woord. Elke vorm van door mensen uitgevoerd populatiebeheer zal resulteren in het verstoren van familiebanden en de beperking van hun vrijheid om hun natuurlijke gedrag te vertonen. Een stervend dier is verschrikkelijk om te zien, maar er leven in de OVP niet meer dieren dan de omgeving toelaat. Sterfte toeschrijven aan te weinig voedsel en te veel dieren, druist in tegen een van de basisprincipes van de natuur: Moeder Natuur kent het begrip ‘te veel’ niet.

   Knallen
   De mensen achter de actie in Lelystad mogen dan begaan zijn met dieren, maar met hun actie hebben ze vooral de jagers een handje geholpen in hun lobby om van de OVP een jachtgebied te maken. Want oh boy, wat zouden zij daar graag ‘preventief’ gaan knallen ‘om dierenleed te voorkomen’!”

   En laat ik dan ook maar even een snel cursus van een half uur middels een reportage van de ZDF aangaande jacht en de schade die jacht aan de natuur en het ecosysteem toebrengt er ter nader informatie bij doen:

   http://www.youtube.com/watch?v=K4q9RXUkrEo

   Roelf

  • Erica Hennekes
   24 februari 2014 om 16:08

   Beste Roelf
   De gegevens over de degeneratie van de hertenpopulatie heb ik uit een officieel rapport, in opdracht van SBB opgesteld, van de site van Oostvaardersplassen. Is dus helemaal geen duim aan te pas gekomen, kun je zelf ook opzoeken. Ik neem niet aan dat Jasja Dekker zit te liegen. Heeft hij ook geen enkel belang bij.
   Ik heb het artikel van de Faunabescherming gelezen en het Duitse filmpje bekeken. Toch ben ik nog steeds van mening, dat maandenlang honger lijden en in veel gevallen tot het laatst creperen vele malen erger is dan een goed schot, zonder voorafgaande lijdensweg.
   Stel je wordt op straat doodgeschoten door een vakkundige huurmoordenaar, jammer dan, maar je merkt er maar weinig van. Of je bent speleoloog, raakt opgesloten in een grot met nog een klein beetje voedsel bij je en wel water voorhanden en sterft na een maand of zo.
   De oplossing die ik naar voren breng is niet de jacht, maar de beheermethode van Free Nature, die zich in veel natuurgebieden bewezen heeft.
   Ik heb al uiteengezet dat hoogbejaarde hindes niet natuurlijk zijn, evenmin als veel te jeugdige plaatsherten, maar je bent blijkbaar niet geïnteresseerd in argumenten.
   Je hebt het over de schade van jacht aan het eco-systeem. Dit is niet te vergelijken met de schade door overbegrazing, bomen schillen en vertrapping van de bodem in de OVP, waar de bio-diversiteit volledig naar de knoppen is.
   Zie Sovon broedvogelrapport. “De vogelrijkdom is vergelijkbaar met grootschalig agrarisch gebied in de Flevopolder.”

 • wilma
  21 februari 2014 om 14:09

  leuk om te horen dat het goed gaat groetjes wilma

 • mijnwerelddraaitdoor
  21 februari 2014 om 13:07

  Fijn om te lezen dat het veulen zo goed beschermd wordt. Als ik er met de trein langs kom, lijkt het zo’n kale vlakte. Hebben ze wel genoeg te eten nu? Of teren ze nog op het vet van het eten van vorige zomer en herfst. En lukt het wel met zo veel dieren dat het gras weer gaat groeien? Als ze alles meteen opeten heeft gras geen tijd om toot bloei te komen en zich zelf te uit te zaaien of hoe zien jullie dat? Nou ik hoop dat het veulen deze voor een leek uitziende armoede overleeft.
  groetjes, Anne

  • Erica Hennekes
   21 februari 2014 om 21:39

   Elke winter komt ongeveer een derde deel van de dieren om van de honger. Vorig jaar was dat een hoger percentage door de strenge winter en het koude voorjaar. Toen zijn ongeveer 2000 dieren verhongerd, waarvan 1485 geschoten vanwege slechte conditie en de rest gecrepeerd, vaak verzopen in moeras of watergang. Met de huidige zachte winter gaat het niet zo hard, maar er is nu niets te vreten meer en de laatste bomen worden geschild.De kale vlakte wordt nog steeds kaler, dankzij dit bijzondere natuurbeheer in de OVP wat afwijkt van bijna alle andere natuurgebieden, zoals De Veluwe, Lauwersmeer, Tiengemeten, Gelderse Poort, etc.
   Voor informatie; zie YouTube ” De nieuwe wildernix” Of lees De Groene Amsterdammer van 12-2-2014 “de wildernisutopie”door niemand minder dan Frits van Beusekom geschreven, de vroegere directeur van Staatsbosbeheer.

  • R. van Bergen
   22 februari 2014 om 20:08

   Zie je liever dat de dieren met stropers methoden, waarbij ze geen enkele kans maken betreft dan ook nog eens dieren die wellicht voor de populatie juist van essentieel belang kunnen zijn wegens goede kwaliteit DNA. Geen jager en zeker niet als die achter de lichtbak zit, kan die kwaliteit beoordelen. En hier betreft het dan ook nog eens extra afschot om de al duizenden dieren die jaarlijks naar de eeuwige jachtvelden worden gejaagd bij volle gezondheid, Een sterk dier kan 25 jaar worden, als het op de Veluwe de 8 jaar haalt , de kop heeft dan meer status als die aan de muur hangt, ligt dat aan de trofee behoefte van de jagers en aan niets anders, Duizenden dieren sterven onnodig aan menselijke ijdelheid. Dit schrijft de Faunabescherming er over en ik ben het daar helemaal mee eens. :
   Overigens staat vast dat zelfs op de Veluwe dieren dan nog sterven zonder uit hun lijden verlost te worden door die flinke jagers.
   http://www.faunabescherming.nl/2014/02/20/natuur-kent-geen-te-veel/

  • Boswachter Hans Breeveld
   27 februari 2014 om 08:23

   Beste Erica, Ik heb me tot nu toe op het standpunt gesteld dat men hier zijn eigen mening best mag ventileren mits juist en op een correcte wijze. Helaas moet ik nu constateren, dat jij hier zaken plaatst die zoals je weet niet juist zijn. Er is GEEN derde van de dieren verhongerd, of verzopen. (een foto van een kadaver zegt niets over de wijze waarop dat dier aan zijn einde is gekomen) Wel is het aantal dieren gedaald met een derde. Van de dieren die in dat jaar zijn afgevallen, is circa 90 % conform een vastgesteld protocol geschoten. Hier is dus geen sprake geweest van verhongeren, creperen, of hoe jij dat dan ook wilt noemen. Er wordt hard gewerkt door ons als beheerders om eventueel mogelijk dierenleed op alle mogelijke manieren te voorkomen. Wij zijn hier 7 dagen in de week met meerdere mensen mee bezig. Ik begrijp dat je de rapporten op onze site weet te vinden, dan kun je ook vinden dat wij werken volgens een protocol waarbij dieren volgens het z.g. vroeg reactief beheer worden beheerd. Voor degene die dit (nog) niet wisten: het vroeg reactief beheer geeft dieren alle ruimte om hun leven te leven. Het geeft het dier de ruimte om vetvoorraden op te bouwen in tijden van overvloed, en om dezelfde vetvoorrasden te gebruiken waarvoor zij zijn bedoeld, namelijk het leveren van energie tijden periodes dat het voedsel schaars is. Echter als een dier in een conditie komt vanwaar uit het niet te verwachten is dat het onder de gegeven omstandigheden, zoals conditie en de weersverwachting weer voldoende in conditie kan herstellen wordt het desbetreffende dier geschoten. Dit is dus al lang vóórdat er mogelijk lijden (wat is dat?) op kan treden. Het is dus beheer op het niveau van het individuele dier. Aangezien het gebied zeer groot is, is een 100 % afschot niet practisch uitvoerbaar alhoewel dat wel ons streven is. Ook in gebieden waar met het geweer op aantallen wordt beheerd vindt natuurlijke sterfte plaats. Ik vind het van belang om aan te geven dat in de discussies die hier ontstaan men zich wel aan de feitelijkheden houdt, en zich onthoud van allerlei stemming makende retoriek. Dat draagt nergens toe bij en zorgt alleen maar voor verhardende standpunten, maar geeft niet meer inzicht in de materie. Voor meer informatie kijk eens op onze website in het dossier Oostvaardersplassen:

   http://www.staatsbosbeheer.nl/Nieuws%20en%20achtergronden/Themas/Oostvaardersplassen.aspx

   Hans Breeveld

 • stiefbeen
  21 februari 2014 om 12:51

  het is prachtig om te zien

 • R. van Bergen
  21 februari 2014 om 11:47

  Prachtig toch een heel leerzaam betreffende de ethologie van paarden die vrij kunnen leven. Ik kan me voorstellen dat jullie daar ook een registratie van bij houden. Ik meen me te herinneren dat een telg van een circus familie, ik meen Rentz, zo ook het een en ander aan vrij levende paarden heeft onderzocht en dat zijn conclusie was: Paarden hebben een gloeiende hekel aan springen. Dat lijkt ook logisch want bij springen loopt een paard een flink risico op beenbreuken en dat loopt voor een paard doorgaans fataal af. Als ik me goed herinner werd in het betreffende circus, als er met paarden werd gewerkt het paard niet meer gedwongen om te springen, want, dus volgens de ethologische bevindingen van het familielid, tegen natuurlijk en alleen onder dwang mogelijk ( nogmaals als ik het me allemaal nog goed herinner, ik ben honden man en neem wel intensief kennis van de bevindingen bij primaten ethologie , Frans de Waal en anderen), Volgens de onderzoeker ouden paarden bij het achtervolgen door een predator sloten en andere obstakels die tot springen zouden nopen, zo lang mogelijk ontwijken. Als dat allemaal juist is is bijvoorbeeld een military pure dieren kwellingen evenals een spring concours. wellicht hebben jullie ook waarnemingen die hiermee stroken of juist tegenspreken? Ik zou het graag horen.

  Roelf

  • Hendrik
   21 februari 2014 om 20:22

   Nou ,Roelf, ik kan je zeggen dat alle hoefdieren met groot gemak hindernissen nemen. Edelherten , reeën, zwijnen, de één springt hoger dan de ander maar ze doen het allemaal, en zonder dwang. Als ze aan de andere kant van de hindernis ( sloot, heg, raster) voedsel of veiligheid weten, dan gaan ze er over. Bij het springen over hindernissen breekt een dier niet z’n poten. Dat een dier alleen onder dwang springt is nonsens. Military’s kun je geen normaal gedrag noemen en dat daarbij ongelukken gebeuren is de schuld van de ruiter.

  • R. van Bergen
   21 februari 2014 om 20:28

   Tja Hendrik en toch ben ik er haast zeker van dat ik dit juist voor paarden jaren terug eens heb vernomen. Wat de andere dieren betreft, heb ik geen vragen over dat is mij absoluut bekend. Maar nogmaals misschien hebben ze in de OVP ook zulke waarnemingen gedaan en dan ben ik daar echt benieuwd naar.

   Roelf

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog