www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Even bijpraten

24 april 2015 staatsbosbeheer1 in Oostvaardersplassen

Het is alweer veel te lang geleden dat ik in de gelegenheid was om te schrijven voor het weblog. Dit komt vooral doordat het beheer en het toezicht een groot beslag op de tijd heeft gelegd. Reden te meer om jullie lezers even bij te praten over de verschillende gebeurtenissen van de afgelopen tijd. We hebben met verschillende nieuwe vrijwilligers gesprekken gevoerd. Ik vind het fantastisch om te zien hoe enthousiast de mensen over de Oostvaardersplassen zijn. Mensen die zich volop willen inzetten om een bijdrage te leveren aan het gebied.

Die Neue Wildnis
De première op 8 april in Duitsland van de film De Nieuwe Wildernis, die in Duitsland de titel ‘Die Neue Wildnis’ heeft, was bijzonder. Aan de reacties van het publiek en de reacties uit de Duitse pers verwacht ik dat hij ook in Duitsland veel publiek gaat trekken. We hebben een aantal Duitse journalisten in het gebied op bezoek gehad.

Edelherten in Hollandse Hout
Natuurlijk mag in deze opsomming van gebeurtenissen niet ontbreken dat nu duidelijk is dat edelherten welkom zijn in het nabij gelegen Hollandse Hout. Dit zal een belangrijke impuls geven aan de aantrekkelijkheid van het bos. Vooral de kans op het waarnemen van edelherten in het bos is natuurlijk fantastisch. Maar niet alleen voor het publiek is dit goed nieuws, ook voor de natuur. Voor edelherten is er dan de gelegenheid om zich hier terug te trekken wat het welzijn ten goede komt. Maar ook zal door de aanwezigheid van edelherten het bos gevarieerder worden. Er zal wat meer licht in het bos komen, waardoor er meer verjonging van het bos kan plaatsvinden, en ook vogels en insecten meer plekken krijgen waar zij zich kunnen gaan ophouden. Een aanwinst dus. En zelfs voor de plaatselijk economie zal dit een impuls zijn. Het zal de bezoekersaantallen positief beïnvloeden, waar natuurlijk de plaatselijke ondernemers weer van profiteren. Een duidelijke win-win-win situatie.

Winter
De afgelopen tijd heeft vooral het beheer veel impact gehad op ons werk. Deze winter was een winter die vooraf is gegaan door een redelijk doorsnee jaar, maar wel een jaar met een zeer zachte voorgaande winter. Hierdoor was de uitval van de vorige winter beperkt. In deze winter blijkt maar weer eens dat de natuur een uitstekend zelfcorrigerend vermogen heeft. Nu de winter voorbij is, maar de temperaturen niet echt stegen de laatste weken, bleek dat de uitval van dieren langer door ging dan we eigenlijk hadden verwacht. Niets bijzonders, maar toch wel lichtelijk verrassend. De cijfers komen begin mei beschikbaar en zullen dan ook weer op de website van Staatsbosbeheer te vinden zijn.

Vogeltellingen
Gisteren kreeg ik de resultaten binnen van de vogeltellingen. Hieruit blijkt dat er maar liefst 171 nesten van grote zilverreigers in de Oostvaardersplassen zijn geteld. De zeearend heeft zoals wij het nu kunnen zien in ieder geval één jong, of het er meer zijn zal de komende tijd duidelijk worden. Verder zijn er nog steeds veel brandganzen aanwezig, hebben de grauwe ganzen volop jongen, en zijn ook de lepelaars weer aanwezig.

Jonge zeearend

Winteropenstelling
De winteropenstelling is nog niet in alle gebieden opgeheven. Juist omdat de dieren nog veel gebruikmaken van met name de Driehoek, en de noordelijkste punt van het Oostvaardersbos, hebben we besloten om ook nu het belang van de dieren voorop te stellen en deze gebieden niet voor 1 mei a.s. weer open te stellen.

Al met al veel nieuws. Meer vragen? Een mailtje is altijd welkom.

Vriendelijke groet,

Hans Breeveld, boswachter van Staatsbosbeheer in de Oostvaardersplassen
Boswachter Hans Breeveld
reageren

geef een reactie

 • Lies Kassies
  28 april 2015 om 16:06

  Boswachter bedankt voor de Nieuwsbrief. Volop nieuw leven zoals u beschrijft in de Oost-Vaarders-Plassen. Prachtige foto van het Zeearend jong!

 • theodoor
  28 april 2015 om 08:09

  Waar

 • piet voorhaar
  26 april 2015 om 20:10

  bedankt voor het bijpraten we weten weer wat meer

 • Erica Hennekes
  26 april 2015 om 16:01

  Nog een vraagje over het beheer. Wanneer een zogende koe sterk vermagerd is, wordt dan eerst het kalf geschoten en daarna de moeder? Ik zag een foto van een sterk vermagerde koe met kalf in een volstrekt kaal gebied en dan vraag je je af, hoe moet dit verder.
  Voor wat betreft “Die Neue Wildnis” onderstaande reacties in de Duitse pers.
  http://www.welt.de/print/wams/kultur/article139139265/Halb-so-wild.html
  en deze;
  http://www.uni-muenster.de/NiederlandeNet/aktuelles/archiv/2015/april/0409neuewildnis.html
  Ze nemen toch niet klakkeloos de voorlichting van SBB over.

  De openstelling van het Hollandse Hout, stelt helemaal niets voor, wat betreft het welzijn van de grazers in de OVP. Er zal hooguit plek zijn voor 30 edelherten, wat 1% van de huidige hertenpopulatie is, voor de runderen en paarden is hier geen plaats. Bij een bezoek aan het Kotterbos zal duidelijk zijn wat de invloed van herten op een bos zijn. Zoals ook uit het SOVON broedvogelrapport bleek = overbegrazing vernielt landschap, biodiversiteit en vogelrijkdom. Het verbaasd mij dan ook dan hier beweert wordt dat door de hertenbegrazing er meer vogels en insecten zullen voorkomen.
  Of het gebied er voor de bezoekers veel interessanter op wordt is nog maar zeer de vraag. Er komt een groot hekwerk dwars door het gebied en mogelijk wordt het ook wel ’s winters afgesloten zoals ook met het Kotterbos gebeurt is. Het enthousiaste win win win verhaal is weer een fraai staaltje SBB propaganda.

 • Good great egret and eagle news | Dear Kitty. Some blog
  24 april 2015 om 21:22

  […] Hans Breeveld reports today from Oostvaardersplassen nature reserve in the […]

 • Peter
  24 april 2015 om 16:44

  Waarom is de westelijke/Oostvaardersdijk-ingang gesloten en de oostelijke/LageVaart-ingang geopend voor fietsers/wandelaars? Voor de beesten of onderhoud?

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog