www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Resultaten helikoptertellingen oktober 2015

13 januari 2016 Boswachter Hans Breeveld in Oostvaardersplassen

helikoptertelling in de Oostvaardersplassen in oktober 2015De gegevens van de op 26 en 27 oktober 2015 gehouden helikoptertellingen van de grazers in de Oostvaardersplassen zijn bekend.

De afgelopen 5 jaar worden deze tellingen uitgevoerd op advies van de internationale commissies (ICMO 1 + 2) om meer inzicht te krijgen in de aantalsontwikkelingen van de populaties grazers in de Oostvaardersplassen.

Tijdens de tellingen is zowel boven het moeras als boven de grazigere delen gevlogen. Steeds op een minimale hoogte van 150 meter, om verstoring van vogels en de grazers te voorkomen. Natuurlijk is het in een gebied zo groot als de Oostvaardersplassen (5600 hectare) onmogelijk om een telling te houden tot op het dier nauwkeurig. Daarom zijn de aantallen afgerond. In totaal zijn er 3 vluchten gemaakt, waarvan dit de uitkomsten zijn:

 • 220-225 Heckrunderen
 • 1075 konikpaarden
 • 2900-3350 edelherten

Tijdens de tellingen van november 2014 waren dit :

 • 250 Heckrunderen
 • 1350 konikpaarden
 • 3150 edelherten

Hans Breeveld

reageren

geef een reactie

  • Nanno Siegers
   15 januari 2016 om 14:13

   Bijzonder, helicopter tellingen zijn dus ook niet zaligmakend merk ik wel (inclusief de verstoring die het met zich mee brengt). Waar het mij vooral om ging is een reactie van Staatsbosbeheer over mijn inhoudelijke stelling dat het wellicht zo zou kunnen zijn dat de edelherten toenemen ten koste van de koeien en paarden. Als je kijkt naar de verschillende voedselstrategieën dan zou dat m.i. kunnen. Ik geloof zelf namelijk niet in het idee van zelfregulering in een afgesloten gebied zonder een biologische evenwicht.

  • Boswachter Hans Breeveld
   15 januari 2016 om 23:09

   Beste Nanno Siegers,
   de verhoudingen waarin verschillende grazers naast elkaar in gebieden leven zullen uiteraard verschillen. Zij zijn afhankelijk van bijvoorbeeld hun voedsel strategie. Zo hebben paarden een ander darm stelsel en gebit dan een rund of edelhert. Ook hebben ganzen weer een andere manier van fourageren. Met hun korte snavel kunnen zij niets met lang, stekelige gewassen, terwijl die voor runderen en paarden geen enkel probleem vormen. Omdat onder invloed van de verschillende soorten van begrazing het landschap eigenlijk constant in beweging is, zullen ook de verhoudingen van de verschillende diersoorten naast elkaar verschillen. Iets wat ook mee speelt is de levensverwachting van dieren, maar ook de vraag hoe het de ganzen in hun broedgebieden in het vorige jaar is vergaan. (veel of weinig nakomelingen) Kortom, er zijn heel veel variabelen die hier een rol in spelen.En dit zijn nu juist de zaken die er op termijn voor zullen zorgen dat een landschap constant beweegt. Wat vervelend hier bij is het feit dat landschapsvormende processen tientallen jaren kunnen duren, en wij daar vaak niet het geduld voor kunnen opbrengen. Ook weten wij absoluut niet hoe het uiteindelijke landschap zal zijn. Vermoedens en ideeën zijn er genoeg, maar weten doet niemand dat. En misschien is dat nu juist wel het mooie van de natuur.

   m.vr.gr

   Hans Breeveld

 • prachtig hans
  14 januari 2016 om 16:38

  De mensen die eerder zo negatief waren kunnen hier lering uit trekken de natuur regeld
  zich zelf wel minder voedsel hoe minder er jongen dieren er bij komen’.
  groetjes

  • Erica Hennekes
   15 januari 2016 om 00:29

   De jonge dieren die het niet halen door voedselgebrek en binnen enkele weken na de geboorte door gebrek aan moedermelk verhongeren, worden niet meegeteld. Zo’n dood veulentje zag ik eind juni liggen. Dus kan het verhaal van de verminderde vruchtbaarheid niet kloppen. Al zou het aantal dieren min of meer stabiel blijven betekent dit dat er jaarlijks meer dan 1000 meestal jonge dieren (geen oude en zwakke omdat die in de groei minder vetvoorraad kunnen aanleggen), verhongeren.

 • Nanno Siegers
  14 januari 2016 om 08:25

  Waarom worden de edelherten niet exacter weergegeven? In het jaar ervoor gebeurde dat nog wel
  ” okober 2015: Edelherten: 2900 tot 3350 dieren vs. november 2014 Edelherten: 3150 dieren ” Het zou dus best kunnen dat de edelherten populatie nog steeds groeit, wat best logisch zou zijn als je kijkt naar de verschillen in foerageer gedrag. De herten kunnen dan toenemen ten koste van de afname van heckrunderen en konikpaarden.

 • Big mammals counted in Dutch national park | Dear Kitty. Some blog
  13 januari 2016 om 18:24

  […] The results became known today. […]

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog