www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Resultaten helikoptertellingen Oostvaardersplassen 2016

13 januari 2017 Boswachter Hans-Erik Kuypers in Oostvaardersplassen

Op 24 en 25 oktober 2016 zijn de edelherten, paarden en runderen in de Oostvaardersplassen weer vanuit de lucht geteld.

De afgelopen 6 jaar worden deze tellingen uitgevoerd op advies van de internationale commissies (ICMO 1 + 2) om meer inzicht te krijgen in de aantalsontwikkelingen van de populaties grazers in de Oostvaardersplassen. Tijdens de drie telmomenten in oktober is zowel boven het moeras als boven de grazige delen gevlogen. Steeds op een minimale hoogte van 150 meter, om verstoring van vogels en de grazers tot een minimum te beperken. Natuurlijk is het in een gebied zo groot als de Oostvaardersplassen (5600 hectare) onmogelijk om een telling te houden tot op het dier nauwkeurig. Daarom zijn er drie telmomenten geweest en worden hieronder de gemiddelde aantallen weergegeven.
• Edelhert 3400
• Konikpaard 975
• Heckrund 180
Tijdens de tellingen van november 2015 waren dit:
• Edelhert 3050
• Konikpaard 1075
• Heckrund 225
Naast de jaarlijkse tellingen in oktober, die gebaseerd zijn op tellingen vanuit de helikopter, publiceren we aan het begin van de zomer ook altijd de populatieaantallen van de grote grazers, de zogenaamde ‘1 mei stand’, in onze monitoringsverslagen. Het betreffen hier dan de aantallen die in oktober geteld zijn minus de sterfte tot aan 1 mei van het daarop volgende jaar.
De ‘1 mei-stand’ geeft lagere aantallen weer dan de oktoberstand en is de stand (de zogenaamde voorjaarsstand) waarop ecologen zich in hun onderzoeken over populatieontwikkeling baseren. Wanneer er in het beheer over populatieaantallen wordt gesproken dan wordt er doorgaans verwezen naar deze 1 mei stand.

reageren

geef een reactie

 • Johanna
  8 april 2017 om 11:24

  Helemaal met je eens Flora, mooi gezegd.

 • Henk Brongers
  17 januari 2017 om 14:18

  Helemaal met je eens Flora

 • Flora
  15 januari 2017 om 12:49

  Het verschil met de veehouderij is dat ze in vrijheid leven en heel goed in vrijheid voor zichzelf kunnen zorgen. Ken geen plek waar dieren zo een gelukkige uitstraling hebben dan in de OVP.
  Ga erheen om het met eigen ogen te aanschouwen.

 • L.J. Dorst
  13 januari 2017 om 15:30

  Het enige verschil met intensieve veehouderij is dat de dieren daar wèl verzorgd worden.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog