www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Kralen en bomen voor meer beschutting in Oostvaardersbos, Kotterbos en Driehoek

21 november 2017 Boswachter Mikal in Oostvaardersplassen

Vanaf deze week zijn we hard aan het werk in het Oostvaardersbos, het Kotterbos en de Driehoek. Er worden ‘kralen’ aangelegd en bomen aangeplant om zo de dieren meer beschutting te bieden in deze gebieden.

Deze kralen zijn in cirkels gelegde takkenhopen, waarbinnen doornstruiken en jonge bomen worden aangeplant. De kralen zorgen er de eerste jaren voor dat de jonge bomen en struiken die we aanplanten beschermd worden tegen vraat van de grote grazers. Na verloop van tijd zullen deze kralen steeds meer inzakken en ontstaan er boom- en struikgroepen in het gebied. Deze kunnen in de winter als beschutting dienst doen voor de dieren.

Naast het aanleggen van kralen planten we de komende weken individuele bomen van circa 4 meter hoog in het Oostvaardersbos, het Kotterbos en de Driehoek. Ook dit doen we om meer beschutting te kunnen bieden aan de dieren. Door deze oudere bomen te planten komt de nieuwe generatie bomen sneller van de grond. Hierdoor is er eerder meer beschutting. Om deze bomen, die niet in de kralen staan, te beschermen tegen de vraat van de grote grazers worden de individuele bomen van gaas voorzien. Dit gaas kan na verloop van tijd weggehaald worden als de bomen vraatbestendig geworden zijn.

De aanplant van de bomen in het Oostvaardersbos en het Kotterbos maken deel uit van de ontwikkeling van de Almeersepoort, waarbij de doelstelling is om de bossen aantrekkelijk te maken voor dieren, maar ook voor bezoekers.

Natuurlijke processen
In de Oostvaardersplassen staan natuurlijke processen voorop. De spontane bosontwikkeling, die voor beschutting kan zorgen, laat echter naar verwachting te lang op zich wachten, terwijl we de beschuttingsopgave sneller gerealiseerd zouden willen hebben. Daarom hebben we ervoor gekozen om op deze manier de natuur een handje te helpen.

In totaal worden er de komende weken ruim 2.000 bomen geplant. Houdt er rekening mee dat je in deze periode wat ongemakken kunt ondervinden in verband met de werkzaamheden.

reageren

geef een reactie

 • Peter Heuvelman
  3 mei 2018 om 19:45

  Verrek, ik zie nu pas dat het bericht van November was…… nou, dat heeft geholpen (wordt spontaan misselijk).

 • Peter Heuvelman
  3 mei 2018 om 19:44

  Uiteraard is zo’n beetje iedereen uitermate kritisch, wat er ook gebeurt aan maatregelen nu. Het vertrouwen is de afgelopen winter tot diep onder het nulpunt gedaald. Deze berichten poetsen dat niet weg, het enige dat wellicht zou helpen is de hand echt in eigen boezem steken in plaats van deze houding van “Alles is weloverwogen, omgeving bewust en alles in acht nemende, qua beleid en maatregelen”. Sterker nog, zulke berichten triggeren bij mij volledig de tegengestelde houding dan het bericht voor ogen heeft.

 • Conny
  10 april 2018 om 17:42

  Aha dus als iets niet snel genoeg gaat in de natuur, mag er wel door de mens ingegrepen worden.
  En waarom de bomen beschermen is toch de natuur als grazers die opeten.
  Nergens in de natuur heb ik nog spotaan gaas om bomen zien groeien

 • Erica Hennekes
  22 november 2017 om 12:52

  Toch vreemd dit inplanten in gebieden waar ooit bos was. Past toch niet in de wildernisfilosofie, het statement op de website “zo zag ons land er duizenden jaren geleden uit”. De laatste jaren lees je in de jaarverslagen dat er duizenden bomen en struiken geplant zijn. Slaan deze wel goed aan, of wordt een groot deel daarvan ook weer opgevreten? Een stuk nieuwe wildernis met een hek eromheen waarbinnen grote bomen geplant worden met gaas eromheen. In oude jaarverslagen lees je dat er jaren geleden gedurende enkele jaren onderzoek is gedaan naar de invloed van (over)begrazing op bosgebieden. Over de uitkomst van dat onderzoek werd nooit gerept, paste klaarblijkelijk niet in het straatje. Men uitte de verwachting dat binnenin het giftige jacobskruiskruid wel eens meidoornzaailingen zouden kunnen opkomen, die dan weer bescherming zouden kunnen bieden aan bijv. jonge eiken. Dit ongefundeerde “wishful thinking” bleek dus niet te gebeuren. Nu is men bezig aangrenzende bossen open te stellen in de winter voor de grazers, die dus ook weer vernield worden en ondertussen binnen omheiningen (die na enkele jaren verrotten) bomen/struiken te planten. Blijft dweilen met de kraan open en gigantische geldverspilling. Conclusie uit SOVON broedvogelrapport en waarschijnlijk bovenvermeld onderzoek is overduidelijk dat zolang de omvang van de kuddes door verhongering bepaald wordt het gebied afgekloven blijft, er niet uitziet, geen broedvogels en Natura-2000 wordt niet gehaald.
  Wordt het niet eens tijd dat het kwartje valt?

 • Marit
  21 november 2017 om 23:07

  Sinds een paar maanden kom ik wel weer regelmatig in de Driehoek. Maar daarvoor ben ik er echter al jaren niet meer geweest (mede doordat de Driehoek steeds afgesloten was).
  En ik vraag me al maanden af waarom het zo’n kale boel geworden is in de Driehoek. Een aantal jaren geleden liepen we nog door bos naar de Zeearend. En dan stonden die paarden tussen de bomen. Het was er fink begroeid. Wat is er gebeurd>

 • Nico Lippe
  21 november 2017 om 18:01

  Aardige acties, maar waarom worden er niet eindelijk eens een flink aantal dieren uit het gebied verwijderd?

 • Hans Hegeman
  21 november 2017 om 17:58

  Prima ontwikkeling Mikal , ga zo door en gebruik gaas moet kunnen. Wordt ook gebruikt op de Veluwe en b.v. in Duitsland bij nieuwe aanplant

 • Frans Vera
  21 november 2017 om 12:39

  Waarom worden de individuele bomen niet met 3 of meer meidoorns of al doorgegroeide struiken van sleedoorn in hetzelfde plantgat gezet, zoals eeuwenlang gebeurde in de met runderen en paarden begraasde bosweide systemen. Dat geeft de bezoeker tenminste nog enige cultuurhistorische informatie ipv van gaas dat er dan nog eens wellicht een 20 jaar omheen moet blijven staan.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog