www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

De gans als architect

11 april 2018 Boswachters in Oostvaardersplassen

Iets wat mij opvalt in de vele berichtjes over de grazers in de Oostvaardersplassen is onder andere, dat regelmatig het woord ‘experiment’ of ‘project’ wordt gebruikt. Waar is dat experiment of project beschreven? Wat zouden de doelen geweest zijn? En het tijdspad?

De veronderstelling daarbij lijkt een beetje dat de mensen van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, die in 1983/1984 de Heckrunderen, de koniks en 8 jaar later de edelherten hebben geïntroduceerd ooit hebben gedacht:
“Het kan leuker, spannender en mooier in de Oostvaardersplassen. Het gebied is groot genoeg, laten we daar eens lekker wildernisje gaan spelen; we gooien er een partijtje grote grazers in die daarbij moeten helpen. En als er iets anders uit komt dan we hopen? Geen nood, dan verzinnen we te zijner tijd wel iets anders.”
Zo ging het dus niet!

Moerasgebied

Om dat duidelijk te maken duik ik even in de ontstaansgeschiedenis van het gebied. Vanaf de eerste dag dat er grazers rondliepen in de Oostvaardersplassen hadden ze maar één opdracht: help de ganzen. Na de inpoldering van Zuidelijk Flevoland bleef er water staan op de laagst gelegen plek langs de Oostvaardersdijk. De prioriteit lag daar even niet bij verder ontginnen waardoor de natuur haar kans kon grijpen. Er ontstond spontaan een moerasgebied dat uiteindelijk werd gedomineerd door riet. De ganzen ontdekten het moeras al snel als ideale plek om een kleine maand te verblijven om hun grote slagpennen te wisselen, de rui. Niet alleen volop schuilgelegenheid maar ook voedsel in overvloed in de vorm van rietbladeren en –spruiten.

Beschermde status

Door dit graasgedrag ontstonden kleine poeltjes waar de ganzen het waterleven voedden met hun mest. Dit waterleven was weer een enorme voedingsbron voor vissen, insecten en amfibieën, op hun beurt weer voedsel een groot aantal, vaak zeldzame water- en moerasvogels, waar de Oostvaardersplassen in de eerste plaats zijn beschermde status aan te danken heeft. De gans als architect van het waardevolle moeras. De vraag werd: waar leeft hij de rest van het jaar van en waar moet hij dan heen? De oplossing lag naast het moeras. Een groot gebied tussen het moeras en de Lage Vaart had namelijk nog geen definitieve bestemming. Ideaal voor de ganzen om daar de rest van het jaar te vreten. Ook voor de andere moerasbewoners een mooie kans om dicht bij huis te jagen. En niet te vergeten de grote aantallen wintervogels. Onmisbaar dus.

Hulp

Het gevecht om het ‘buitenkaadse’ gebied naast het moeras begon en resulteerde uiteindelijk in de Oostvaardersplassen zoals we die nu kennen: een moeras met daaraan onlosmakelijk verbonden een open gebied met grasland, struwelen, sloten en plasjes. Was het daarmee voor de ganzen geregeld? Niet helemaal. Een gans vreet namelijk niet alles. Geen zaailingen van bomen en struiken, geen taaie, moeilijk te verteren planten, kortom, alles wat niet zo sappig is als vers gras. Planten waarmee het gebied uiteindelijk dicht zou groeien. De ganzen hadden dus hulp nodig om hun eigen leefgebied open te houden. Hulp van dieren die dit soort begroeiing wel aan kunnen.

Zelfredzaam

Een nieuw landschap met een nieuw soort beheer, een innovatie in het natuurbeheer in Nederland die in deze context ook wel ‘experiment’ in de zin van ‘leren door het te doen’, werd genoemd. Deze innovatie werd ingevuld met een combinatie van Heckrunderen, konikpaarden en edelherten. Allemaal zelfredzame dieren met een eigen specialisme bij het open houden van het gebied en die een groot deel van het jaar kunnen leven van de rijkdom aan voedsel in het gebied. In de winter kunnen ze teren op het vet dat ze in de rest van het jaar hebben kunnen opbouwen. Intussen hebben ze de ruimte om hun natuurlijke sociale leven te leven. Afgewogen tegen andere denkbare opties de meest passende vorm van beheer. Dit is de Oostvaardersplassen die Staatsbosbeheer in 1996 in beheer kreeg. Compleet met grote grazers, die tot op heden dezelfde opdracht hebben als toen ze het gebied voor het eerst betraden: help de ganzen, anders gaat de natuurwaarde van het moerasgebied verloren!

Dit verhaal heeft natuurlijk een vervolg, daarover een volgende keer meer.

reageren

geef een reactie

 • Niek L
  2 mei 2018 om 21:32

  3000 beesten verhongerd en dan ligt de dood aan verkeerd hooi…..
  Nee, die zijn dood gegaan omdat ze te lang veel minder dan 1/3 van hun rantsoen kregen.
  Maar goed, we wachten op het sectie rapport, wat angstvallig stil wordt gehouden.

 • Niek L
  2 mei 2018 om 21:26

  Sylv dat klopt dat dieren weten waar voedsel te halen.
  Maar dan moet er wel voedsel zijn.

  Ook als de dieren op de zgn spaarstand staan, hebben ze 1/3 nodig van wat ze normaal nodig hebben.

  3 maanden minder dan het absolute minimum dan gaan de dieren gewoon dood van de honger.
  Dat is deze winter ook gebeurd.

  Dat ze 1/3 nodig hebben vertelt SBB zelf hoor, dat is de bron.
  En dat deze winter er te weinig voedsrl was, wisten ze ook al in plm november.

  Dus ze zijn deze winter bewust zo in gegaan.
  En dan zo lang wachten met dieren uit hun lijden te verlossen.
  Ziek ben je dan, erg ziek.

 • Annemarie
  29 april 2018 om 09:20

  Syl,
  Paarden naar Spanje is een goede optie, er zullen er meer zijn, Polen, Duitsland, ect. Daar terplekke zit de Nederlandse stichting Paard in nood, die een geinteresseerde partij hebben gevonden met voldoende grond voor een flinke kudde. Het vervoer is minder ingewikkeld dan jij denkt. Zoiets gaat niet met kleine trailers, maar met grote veewagens, zo zijn die dieren hier tenslotte ook gekomen. De dieren worden samen gedreven en gevoerd en gewaterd binnen een corral, een kleine omheining. De kudde legt zich binnen paar dagen bij nieuwe situatie neer. Via een vee schotten sluis worden dieren dan de vrachtwagen op gedreven en vervoerd. Wilde paarden zijn niet wild. Wij paarden mensen scharen ons jong vee twee tot vier jaar in in kuddes alvorens ze te beleren. Dan zijn ze net zo “ wild “ als de dieren v OVP. Het is wild gehouden vee, en vee is door mensen die er verstand van hebben keurig te beheren!

 • Sylv
  18 april 2018 om 21:21

  Ja Els,
  geen tegenstand zonder in dit geval ‘betweterige’ tegenstanders . sorry

 • Sylv
  18 april 2018 om 21:17

  Tea,
  je ziet het wel , Lelystad airport-uitbreiding gaat door. Waar geld moet rollen, kunnen opeens allerlei vergunningen e.d. te voorschijn getrokken worden, waar menigeen de weg niet weet. Dus als burger heb je altijd het nakijken. Geen tegenstander die zal zeggen, die uitbreiding is niet gezond voor de OVP-gr gr . Laat staan Mevr. Meulendijk , die dan wel weer met een gr grazersbrug middels L-airport de boel aan wil zwengelen. Over gr. gr–gezondheid gesproken. grt S.

 • Sylv
  18 april 2018 om 21:01

  Jos,
  wat heb jij een vertrouwen in de gr. grazers zelf. Juist deze dieren wéten waar ze hun voedsel kunnen halen en ‘hoe” met kommervolle tijden om te gaan. Dat de demonstranten het overlevingssysteem van deze dieren in de war brengen, en medeverantwoordelijk zijn voor nóg meer dodelijke risico’s voor de gr. grazers daar hebben de demonstranten nog steeds niet over nagedacht blijkbaar. Wel zo snel mogelijk een petitie aanbieden ondertekent door tegenstanders waarvan het grootste percentage nog nooit 1 voet in het OVP-gebied hebben gezet . Daarnaast als je hooi meeneemt als demonstrant en je weet niet eens of het wel het juiste hooi is dan vraag ik me af: durf je jou ‘landingsbaan qua verantwoording’ wel aan, als jouw meegebrachte hooi ‘mogelijk’, extra dode grazers oplevert?

 • Jose
  18 april 2018 om 14:56

  Tea

  Daarom hebben de demonstranten hooi meegenomen . Daar kunnen de groot grazers direct van eten. Dat groene is nog zo kort dat krijg je met een grasmaaier nog niks van af. De demonstranten zijn aan het demonstreren zodat de gg het hele jaar door wat te eten hebben . En niet alleen in de zomer een beetje. En zo omkomen van de hongersnood. En als het dieren leed op deze manier steeds terug zou keren mogen ze er van mij een landingsbaan van maken. Maar als je er tegen bent kan je dat ook zijn en streven voor een beheerd natuurgebied . Heb je twee problemen opgelost .

 • Corinne Polpe
  18 april 2018 om 14:27

  Als het naast de Vogelrichtlijn ook de Habitatrichtlijn heeft dan kan de Provincie Flevoland het wél schudden! Dáár komt dan écht géén landingsbaan hoor!!

 • Corinne Polpe
  18 april 2018 om 14:12

  Lieve mensen, een Natura 2000-gebied is een EU-regeling! Daar heeft de Provincie Flevoland niks over te zeggen! Voornoemde regeling is aan strenge regelgevingen verbonden! Groet, Corinne Polpe

 • Tea
  18 april 2018 om 13:50

  Sylv en Els,

  Zag een foto van demonstranten in de OVP.

  Daarbij vielen mij 2 dingen op:
  1e. Het gras was groen.
  2e. De demonstranten stonden daar met zijn allen dat groene gras te vertrappen…..het voer voor de grote grazers dus.

  Leek me niet zo’ n slimme actie.

  Tja, de politiek wil naar mijn idee van het hele gebied af…..misschien een mooie landingsbaan van maken?

  Aan de andere kant vraag ik me af hoeveel ‘bewegingsruimte’ de politiek heeft gezien het feit dat het hier om een Natura2000 gebied gaat met de daaraan ver-gebonden wetten en regelgeving.

  We moeten het afwachten.

 • Niek L
  18 april 2018 om 08:39

  Heerlijk, die zure reacties 😂

  En dan is het dit jaar ook niet klaar als er een waasje groen is…
  De dieren moeten, waar ze ook terecht komen, vanaf nu een waardig leven krijgen.

 • Els
  18 april 2018 om 07:47

  Ja gezien..wat een ergernis.
  Goochelen met cijfers. Er worden nu nog elke dag 30 dieren perdag afgeschoten, zegt mevrouw.
  Dat is stemmingmakerij en niet waar!
  En zo wordt er meer beweerd. Men gelooft het zelf. Jammer voor de mensen die dit allemaal voor waar aan nemen.
  Die man was van een advies commissie.
  Ik ben bang dat inderdaad andere belangen ( politiek) zwaarder zullen wegen in de adviezen die zullen komen.
  Nou ja.. de actievoerders kregen weer even hun momentje. Is er toch iemand blij.

 • Jose
  18 april 2018 om 07:31

  Wat mij opviel bioloog Jelle reumer had het over project !!

 • Niek L
  18 april 2018 om 07:29

  Ja, en die Spanjaarden zullen hun honden en trouwens ook paarden, ook wel niet hier heen willen sturen als ze de foto’s van de Oostvaardersplassen, het kadaverend succes, hebben gezien.
  En als ze horen dat de honden hier van straat geplukt worden om als vechthondenvoer te dienen….

 • Tea
  18 april 2018 om 01:39

  Sylv,

  Ja, kreeg ook het idee dat mevrouw Meulendijk het wel even gaat regelen….
  En dan naar Spanje ??? …terwijl wij de honden uit Spanje hierheen halen omdat ze daar zo slecht behandeld worden…..
  Zou het niet een idee zijn als Spanje dáár eerst eens iets gaat doen voordat ze paarden uit Nederland laten over laten komen??
  ….. en het land waar het stierenvechten nog steeds als een significant onderdeel van hun nationale cultuur wordt beschouwd.
  Nou ja, misschien kunnen ze daar nu leuke ‘rodeo’- evenementen gaan organiseren met konick paarden uit de OVP!?

  Waar ik me wel weer zorgen over maakte was de opmerking van die ene meneer ( van SBB geloof ik ) die opmerkte dat de provincie ‘de handen niet op elkaar lijkt te krijgen om de Oostvaarderswold alsnog te realiseren “….. “die indertijd door de heer Bleker werd afgeschoten”….zoals hij ook zei.
  En hij trok daar bepaald geen positief gezicht bij toen hij die opmerking maakte.
  Die meneer was duidelijk niet ‘gecharmeerd’ van de enorme flater die Bleker toen geslagen heeft met die desastreuze beslissing.

  Maar als die meneer inderdaad gelijk heeft met zijn opmerking, dan begin ik toch ernstig te twijfelen aan de ‘vakkundigheid’ en het ‘inzicht’ van de Flevolandse politici.

  Ik ben bang dat geld hier constant een rol blijft spelen in de politiek:
  De aanleg van de Oostvaarderswold KOST geld!
  De OVP als recreatie- hertenkamp EN vliegveld Lelystad LEVERT geld OP !

  En vwb. het vliegveld ik denk dat de OVP de politici daarvoor hinderlijk in de weg ligt….dus een reden/aanleiding om met zo negatief mogelijke conclusies te komen als het om de OVP gaat).
  Niks is voor hen mogelijk als het om de OVP gaat:
  – Lelystad hield jarenlang het Hollandse Hout dicht.
  – En nu weigert de provincie zelf de Oostvaarderswold te realiseren en houdt daarmee dus de OVP bewust ‘op slot’.

  Ik begin toch ernstig te vermoeden dat ‘geld verdienen’ het belangrijkste argument is voor de meerderheid van de politici in Flevoland om de OVP ‘op slot’ te houden en ‘uit te kleden’.

  Jouw opmerking over Pauw: Je hebt gelijk, maar ook andere TV presentatoren vragen niet door om de simpele reden dat ze niet weten wáár ze het over hebben.
  Het enige wat voor hen telt zijn de kijkcijfers…. en de commotie die er nu is en de sensatie die daar omheen hangt kan daar duidelijk aan voldoen.
  Zoiets vult weer het programma.

  Al met al : ik ben bang dat we van de Flevolandse politici niet veel goeds kunnen verwachten als het om de OVP gaat.

 • Niek L
  18 april 2018 om 01:09

  Och Sylv, zij zit er maar mooi….
  En als je eens de moeite neemt om naar de filmpjes te kijken, zie je dat een hoop wel aanraakbaar zijn.

  Bovendien worden er wel meer wilde dieren verplaatst, bv de eerste dieren die in de Oostvaardersplassen zijn gekomen.
  In Afrika zie je het ook in wildlife programma’s.
  En hoe denk je dat de wilde dieren in dierentuinen, circussen ooit terecht zijn gekomen?

  Kortom als ze het vergeten zijn, kunnen ze altijd hulp inroepen.
  Lijkt me beter dan de volgende sterfscènes

 • Sylv
  18 april 2018 om 00:12

  Ja Jos
  en een Belinda Meulendijk die met een zogenaamde ‘m.i. bizarre’ ‘oplossing’ komt, (verplaatsen) zoals je met tamme/verwilderde paarden zou kunnen doen naar ha ha ha ha ha Spanje !!!!

  Mevr. Meulendijk is DE heldin en heeft haar bekende organisatie al op de SBB afgestuurd en heeft al . enz…. Wie denkt ze wel dat ze is?

  Er zijn al zovele wachtenden voor U mevr. Meulendijk ‘ met oplossingen !!!!
  Het vreemde is dat mevr. Meulendijks ‘haar’ paardjes ook naar Spanje zijn getransporteerd? Vreemd ‘luchtje” ruik ik toch van uit die richting…..

  En Pauw objectief?

  Pauw, vraagt niet door en nergens hoor ik dat deze OVP-paarden, welke amper ooit door mensenhanden zijn aangeraakt een corridor nodig hebben die meneer Bleker hen ontzegt heeft.

  Te horen van mevr, Meulendijk dat de paarden nog steeds naar het gaas zouden komen vanwege de honger, ook al zo;n misvatting . Immer ze zijn al weken bijgevoerd…. Hoe is dat te rijmen? De OVP-paarden welke idd naar het gaas komen , hebben middels actievoerders’ geleerd om te schooieren !!!!! . Dat is gedrag wat ze voorheen nooit vertoonden, omdat ze wisten waar ze nog voedsel konden vinden.

  Bah alle gemaskeerde dieren-hulp-helden. Hun faam daar gaat het om en verder nergens.

 • Jose
  17 april 2018 om 23:44

  Allemaal pauw gezien?👍👍

 • Corina
  17 april 2018 om 21:23

  Laat iedereen maar wakker worden, zijn al aardig op weg.
  En er is nog meer in petto van de actie groepen.

 • Niek L
  17 april 2018 om 19:41

  Ja, nou ja, ik moet zeggen dat ik op mijn eigen pagina ook wel zou modereren….
  Maar ja ze zijn gewoon een staatsbedrijf en staan ten dienste van het land en wij allemaal zijn het land…..

  Fijn om te horen Corinne!

  Vanavond bij Pauw gaat het over Oostvaardersplassen of iig over de konikpaardjes met Belinda Meulendijk.
  En ja, de druk wordt opgevoerd, zeker nu het mooier weer wordt, het mag niet zo zijn dat het nu vergeten wordt, zoals voorgaande jaren.

  Ik ben benieuwd!

 • Corinne Polpe
  17 april 2018 om 19:28

  Ja hóór eens, we leven tóch hoop ik in een vrij land waar een ‘vrije meningsuiting een groot goed is’! Wát zég ik ‘ een democratisch recht is’!!!

 • Poema
  17 april 2018 om 19:28

  Aad,

  Inderdaad de buitenlucht en het zonnetje heeft Poema goed gedaan!!!..net als vele andere Nederlanders die de zon opgezocht hebben…..
  Dank u wel voor de belangstelling.

  Maar nóg beter: ik ben mensen tegengekomen waar ik heel leuk en gezellig mee kon praten.
  Wat een verademing, na al het verbale geweld op dit blog.

  Ik raad u echt aan óók eens met ‘leuke mensen’ te gaan babbelen …..

  Met een pootje van Poema

 • Joyce Craig
  17 april 2018 om 19:14

  AUB “DON’T feed the animals”.

 • Corinne Polpe
  17 april 2018 om 19:08

  Corina, dank je wel! Yes, love to the animals!!!
  Met een diervriendelijke Oostvaardersplassen groet, Corinne Pe

 • Corinne Polpe
  17 april 2018 om 19:01

  Niek L ‘you’re my friend!
  We gáán ervoor. Een fijne avond met Fay Lovsky ‘ don’t feed the animals’!!!…….

 • Corina
  17 april 2018 om 18:58

  Corinne bedoel ik en zie helaas nog twee tikfoutjes ha ha

 • Corina
  17 april 2018 om 18:56

  Corrine, ben er ook van overtuigd dat het roer omgsat.
  En inderfaad de gedenk tekens en stille tocht waren indrukwekkend.
  Love to the animals into the oostvaardersplassen.

 • Corinne Polpe
  17 april 2018 om 18:48

  Héél graag een reactie!
  Hóór en verneem niks van jullie?? Én don’t forget it: Don’t feed the animals! Dit móet onze lijfspreuki worden! Te gek! Love to the animals into the Oostvaardersplassen!

 • Corinne Polpe
  17 april 2018 om 17:46

  Lieve allemaal, een waardevolle én gedenkwaardige plaats: de witte gedenktekens in de Oostvaardersplassen!
  Be right: déze prachtige dieren zijn niét vóór niéts gestorven! Hét roer móet om! Het maakt niet uit welke kant: maar het roer gaat om naar een lief- en diervriendelijk beheer in de Oostvaardersplassen!
  Liefs, Corinne Polpe

 • Corinne Polpe
  17 april 2018 om 16:45

  Mijn allerbeste Niek L, kijk maar uit met:’Don’t feed the animals’!!!
  Lachen tóch?? Groet, Corinne Polpe

 • Corinne Polpe
  17 april 2018 om 16:28

  Ik wéét wel wat een moderatie is. Maar mag je in een vrij land als Nederland niét méér zeggen dat je het beheer in de Oostvaardersplassen een k.t-beheer vindt???

 • Corinne Polpe
  17 april 2018 om 16:08

  Het lijkt wel op de vroegere Oostbloklanden, haha!!??

 • Corinne Polpe
  17 april 2018 om 16:03

  Géén idee? Maar ik móet wachten op een moderatie??? Wát is dit??

 • Aad
  17 april 2018 om 14:30

  Beste Poema, vindt u uw reacties een schoolvoorbeeld hoe discussies gevoerd moeten worden? De wandeling in de buitenlucht doet mij altijd goed, hopelijk u ook.

 • Corina
  17 april 2018 om 14:27

  Poema,
  Niemand vraagt jou op mensen te reageren waar jij geen normale discussie mee kan voeren.
  Maar het lijkt wel of je het niet laten kunt steeds ook weer voor andere te reageren.
  Pas een beetje op je hart zou ik zeggen.
  O en ik reageer niet voor Corinne maar als een van het zelfde laken en pak
  Wat heerlijk moet het voor je zijn je zo boven andere te voelen.
  Pas maar op dat je straks niet een keer hard naar beneden valt.
  Ben nog steeds onder dit blog op zoek naar jou positieve bijdrage
  , helaas buiten een hoop zelfverheerlijking niks kunnen vinden.
  Maar natuurlijk zie ik dat als een van die andere vast verkeerd.
  Veel plezier buiten

 • Corinne Polpe
  17 april 2018 om 13:41

  Lieve mensen, misschien weet iedereen het niet:
  1983 werden er 32 Heckrunderen uitgezet;
  1984 werden 20 Konikpaarden uitgezet;
  1992 werden er 44 Edelherten uitgezet.
  Zie resultaat dieren in 2017/2018!
  In en in droevig!!!…….

 • Poema
  17 april 2018 om 13:32

  Corinne …

  DOE ALSJEBLIEFT eens ÉÉN keer NORMAAL !!!!

  Denk je dat je dat gaat lukken!!???

  Dat idiote gedram en getrap tegen anderen die toevallig een andere mening hebben dan jij, is van zo’ n laag en bedenkelijk niveau dat Poema het een opluchting zou vinden als SBB jouw zinloze ‘bijdrage’ op dit blog zou blokkeren….. ( en ook die van sommige anderen die van hetzelfde laken een pak zijn.)
  Zodat wij, de ‘anderen’, hier niet meer mee geconfronteerd hoeven te worden….. En een normale goede discussie kunnen voeren.

  Doe als Dotan….ga met je ‘medegenoten op dit blog’ ergens anders op ‘ social media’. een leuke actie voor ‘zelfpromotie’ opstarten.
  Krijg je misschien veel meer bijval.

  Els heeft helemaal gelijk: DIT soort gedram daar is dit blog niet voor!!!!

  Er is gewoon geen fatsoenlijke discussie te voeren met jou. ..het is meteen ‘uithalen’ .

  Nou ja Els, denk maar zo:
  Ze (Corinne) wéét niets beter …en ze kán niets beter!
  DAT is mij, Poema, onderhand wel duidelijk geworden.
  Het zit haar blijkbaar gewoon in het bloed.

  En ja Els…zucht, zucht….. Ook Poema weet al wat nu gaat volgen!!!….Poema heeft het gedaan!!!
  Maar inderdaad, zucht zucht…..het is hopeloos, geen goed garen mee te spinnen met dit soort negatievelingen.

  Poema gaat maar op pad…..het is mooi weer en dus naar buiten……beter dan in een megastal.

  Met een pootje van Poema

 • Corina
  17 april 2018 om 13:22

  Els , laten we het dan over de natuurlijke processen in de OVP hebben

  1Het uitzetten van dieren in een mooi natuurgebied die daar niet thuishoren
  2 Het plaatsen van hekken zodat ze niet kunnen migreren
  3 Die zelfde dieren afschieten als ze bijna verhongerd zijn
  4 stukken van het gebied afsluiten ter voorkoming dat die dieren het kaal eten
  4Nieuwe bomen planten met gaas eromheen met het zelfde doel
  5 In grote getale kadavers afvoeren
  6 Het ontbreken van natuurlijke vijanden

  Waar kan ik hier een natuurlijk proces ontdekken.
  Het wordt allemaal door de mens geregiseerd, binnen hun kader mogen er naar hun idee natuurlijke processen plaats vinden.
  Past het niet in het plaatje wordt weer wat bijgesteld.
  Hoe natuurlijk is dat.
  Pech voor de gr. grazers dat ze onder hun etiketje van natuurlijk proces vallen en daardoor mogen verhonger

 • Corinne Polpe
  17 april 2018 om 12:21

  Haha Els, dat dachten de boswachters van de Oostvaardersplassen ook! Mvg, Corinne Polpe

 • els
  17 april 2018 om 11:49

  Zoals te verwachten… zucht.
  Lekker aan het werk maar.

 • Corinne Polpe
  17 april 2018 om 11:14

  Els, zijn de Oostvaardersplassen positief dan? 3000 grote grazers zijn daar van de herfst/winter een jammerlijke hongerdood gestorven en/of afgeschoten! Laat naar je kijken als jij dit positief noemt! Mvg, Corinne Polpe

 • Niek L
  17 april 2018 om 10:56

  Tja Els, het item wordt te snel vergeten door SBB.
  En boswachters zijn volgens enkelingen hersenloze wezens die je niet hoeft uit te dagen verder te kijken dan hun neus lang is. Ze doen hun werk en voeren het beleid uit….
  Het spijt me zeer maar na de 2de wereldoorlog is toch vrij algemeen aanvaard dat zelf nadenken over wat je doet en verantwoordelijkheid nemen ook betekent dat je mag worden aangesproken op wat je doet.
  En dat gebeurd nu.

  Ongeacht of Els vind dat het gepast is of niet 😉

 • els
  17 april 2018 om 10:44

  Corina ( en andere zeer frequente -negatieve- reageerders)

  deze blog gaat helemaal niet over “het leed” in de Oostvaardersplassen.
  Deze blog gaat over de natuur en de ontwikkelingen in de Oostvaarderplassen.
  Over de processen in de natuur en hoe deze zich zelf kan reguleren en dit ook doet als wij dit de gelegenheid geven. Dat is niet altijd “mooi” of “leuk”.
  Jullie hebben je eigen kanalen wel voor het ……….. Ik zou zeggen gebruik die lekker.
  Maar blijf anderen hier niet mee lastig vallen en misbruik dit blog hier niet voor.

  Ik vind het ook jammer dat Bleker destijds de stekker uit de uitbreiding heeft getrokken.
  Wat zou het mooi zijn als dit alsnog gebeurde.

 • Janine
  17 april 2018 om 09:33

  Vandaag weer een foto gezien waarbij mijn hart brak.

  Al het leed in de wereld ( o.a. bio industrie) maakt dit niet goed.

  Elk dier dat langere tijd uitgehongerd wordt lijdt. Ook volgens de ICMO2 mocht er geen massale hongersnood plaatsvinden. Dat zou volgens de ICMO2 voorkomen moeten worden.

  Wat is er gedaan om de hongersnood te voorkomen ?

 • Corinne Polpe
  17 april 2018 om 09:22

  Dank je wel Niek en Corona. Déze blog gaat over het leed in de Oostvaardersplassen! En laten we het daarbij houden! Groet, Corinne Polpe

 • Niek L
  17 april 2018 om 09:12

  En waarom betrekken we dan niet gelijk de broodfok honden en katten, de oepsnestjes, de veel te afgebakende hondenuitlaatveldjes, kattenenhondenvergiftigers, de vogeltjesmarkt, de forellenvijvers, de ganzenleverkwekerijen, de plastiksoep, de verasfaltering van de tuinen van Nederland, het landbouwgif, de sterfte van de bijen, de massa visserij, de zeehondenknuppelaars, Monsanto, de farmacies en de geneesmiddelen die via urine onze wateren verpesten, de windmolens waar veel vogels in blijven hangen, de fokkerijen die allerlei dieren tot ongezonde exemplaren maken alleen maar voor vlees, of melk maar ook voor een bepaald uiterlijk, vogels in volière, de topsport voor paarden, de bordercollies die als huishond worden gehouden ipv als werkhond, de leibomen…..enz…..
  Laten we vooral niks vergeten in dit blog over de Oostvaardersplassen…..

 • Corina
  17 april 2018 om 09:08

  Gelukkig zijn we allemaal mensen begaan met het lot van de dieren op onze steeds meer overbevolkte en vervuilde aarde.

  Hoop dat de OVP een natuurgebied mag blijven, liefst ook met uitbreiding, maar inderdaad zonder een zo’n grote populatie hongerende dieren.

  Die kunnen er niets aan doen dat de mens steeds meer leefomgeving omzet in asvalt en steen.

  Denk ook dat vele mensen demonstreren tegen het leed in de OVP omdat ze geloven daar invloed op te kunnen uitoefenen.

  Dat word al moeilijker wat betreft de toename van de wereldbevolking en hun consumptie gedrag.
  En ja dan heb je bij protesten altijd meelopers die niet echt weten waar het om gaat helaas.

  Ik persoonlijk was geschokt te lezen over het kalfsvlees verdrag met China
  En merk ook dan een bepaalde onmacht.

  Maar zoals Niek schrijft je kan wel keuze maken op ander vlak.
  En het is inderdaad moeilijk mensen in beweging te krijgen.

  Hoop dat de mensen die nu opkomen voor het dierenleed in de OVP, hun energie straks ook willen inzetten tegen , ander dierenleed, want helaas dat is er op vele vlakken

 • Niek L
  17 april 2018 om 08:55

  En wat is natuur?
  Voor de een is dat het Vondelpark en voor de ander zijn dat de Rocky Mountains.
  Dus alleen dat al is een erg rekbaar begrip.

  Maar er wordt in de Oostvaardersplassen om de een of andere rede vanuit gegaan dat natuur zichzelf moet bedruipen.
  Maar creeer dan een gebied waar ook natuurlijke vijanden zijn.
  Dat kunnen wolven zijn maar dat kan ook de mens zijn maar ook bv de lynx maar die laatste heeft niet zoveel aan de Oostvaardersplassen
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Lynxen
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Lynxen

  We kunnen alle eilandjes weer aan elkaar gaan verbinden maar ik denk eerder dat we als mens weer onderdeel van de natuur moeten worden.

 • Niek L
  17 april 2018 om 07:50

  In de jaren 80 werd er veel actie gevoerd en ook erg hard actie gevoerd voor oa bioindustrie.
  Als die er niet waren geweest was er nog niks veranderd.

  Ik vind het mooi om te zien hoe je steeds meer kunt kiezen.
  Hoe ik bv boeren zie die blij zijn dat ze biologisch kunnen boeren.

  Een Amerikaanse boer die de wereld afrijd om boeren er attent op te maken dat je als je een gemengd bedrijf hebt, de ene tak de andere kan helpen.
  En hoe je meer regionaal kunt werken. Ik meen dat in de Groene een artikel stond. Eens kijken of ik er een link naar kan vinden.

  Ik was een actievoerder in mijn jonge jaren en ik snap niet dat mensen niet meer in beweging komen.
  Ik snap niet dat mensen de troep vreten die je in de winkel kunt kopen.
  Niet snappen dat het rede 1 is waarom zoveel mensen moddervet zijn.

  Maar ik vind het grote voordeel dat je kunt kiezen.

  By the way, niet alle actievoerders zijn van de harde lijn.
  De meeste mensen niet en ik zelf was bv meer van de ludieke actie.

  Ik snap niet waarom je er niet aan ontkomt deze discussie te voeren.
  Waarom moet je je verantwoorden waarom je voor of tegen de situatie op de Oostvaardersplassen bent?

  Ik snap het benauwde ook niet.
  Waarom zou ik degene die strijd voor de corridor afvallen?
  Maar ik snap ook niet dat als je voor de verbindingen Europawijd bent je hier niet voor de verandering van dieren in de Oostvaardersplassen kunt zijn.

  Ik denk dat het allemaal wel raakvlakken heeft ook al ben ik niet perse voorstander van de corridor op zich, zoals het nu is.
  Wil niet zeggen dat ik tegen alles ben wat het idee in zich heeft.
  Geen haar op mijn hoofd om daar tegen te zijn.
  Ik snap niet dat het allemaal zo persoonlijk wordt gemaakt.

  Maar wat op dit moment het belangrijkste is, is dat de dieren die nu nog in leven zijn en degene die nog geboren worden, niet volgende winter opnieuw de hongerdood ingejaagd worden.

  En mij zal het een zorg zijn waardoor mensen weer in beweging komen.
  Maar het is de hoogste tijd dat mensen weer in beweging komen.

  Wakker dier en consorten, ik snap niet dat jullie niet aanhaken, het geeft veel mogelijkheden.
  Maar ik pas als ik ter verantwoording geroepen wordt, trouwens door wie dan ook en waarvoor dan ook.

  Ik vind het te idioot voor woorden.

  Ik heb 100x liever een jager die het te zot voor woorden vind wat daar gebeurt dan een zure dierenactivist, die iedereen de maat neemt.

 • Tea
  17 april 2018 om 01:54

  Sylv, Corina e.a. ,

  Inderdaad….het gaat op dit blog over de OVP en de dieren aldaar.

  Maar je kunt in een dergelijke discussie niet ontkomen aan het benoemen van andere situaties in (in dit geval) de dierenwereld ….al is het alleen maar om een andere kant van de zaak te laten zien ….of om iets duidelijk te maken….of te accentueren.
  Dat kan naar mijn mening helemaal geen kwaad en heeft ook niets te maken met
  ‘je gelijk te willen halen’.

  in zo’n ‘discussie’ komen verschillende mensen met opmerking, argumenten en statements waar je andere opmerkingen, argumenten en statements tegenover kunt zetten…. en de één heeft misschien gelijk , maar de ander kan óók misschien wel gelijk hebben….Of de één heeft misschien géén gelijk, maar de andere heeft misschien óók geen gelijk….. of wél.

  Dát is naar mijn mening zelfs het idee van ‘een discussie voeren’….. en niet een ‘wedstrijdje-wie-het-meeste-gelijk-heeft’….waar we hier zo tegenaan lopen….althans, zo ervaar ik dat.

  Het benoemen van de bio-industrie relativeert (de andere) zaken weer en heeft niets te maken met het willen ‘verdoezelen van het onderwerp OVP.

  Wat ik met mijn ‘verhaal’ ook wil laten zien is het fenomeen:
  het gedrag van de mens!
  Het gedrag van de mensen die in situaties waar wél dezelfde ‘elementen'( dieren) in betrokken zijn, heel verschillend reageren.
  Ofwel: hoe de mens heftig reageert bij het één ( de OVP) , maar niet heftig reageert op het andere (de bio-industrie of de dieren in andere natuurgebieden in de wereld.)

  Ikzelf, persoonlijk, hoop van ganser harte dat de OVP in haar waarde gelaten wordt en niet ‘gedegradeerd’ gaat worden tot een zoveelste ‘hertenkamp’ met vooral véél leuke recreatiemogelijkheden voor ‘de mens’ oid.

  Mogelijk zullen er veranderingen worden aangebracht in het beheer….maar dat moet dan nog blijken.

  Maar bovenal hoop ik dat er weloverwogen beslissingen zullen worden genomen, die niet gebaseerd zijn op de emoties van de laatste weken, maar op de realiteit.

  …… en ik hoop uiteraard dat de Oostvaarderswold weer ‘op tafel komt’ en gerealiseerd gaat worden….
  De Oostvaarderswold is voor mij zelfs een ‘must’……

  Maar ja , de politiek !!?? ….. en geld verdienen!!! geld verdienen aan de OVP en het vliegveld…..ik heb daar toch wel een beetje een ‘dubieus en donkerbruin’ vermoeden over dat dát wel eens een hele grote rol zou kunnen spelen in de besluitname betreffende de OVP.

  Ik hoop dan ook echt dat ik dáár, in dit laatste, héél erg ongelijk in heb.

  Vr. Gr.

 • Sylv
  17 april 2018 om 00:21

  Niek L, Tea, Corina
  ongeacht waar, maar we vinden hier allemaal dierenleed erg.

  Het dierenleed in de bio-industrie e.d. , waarom zou dat niet in verhouding gezien mogen worden, t.o.v. OVP-dierenleed ? De aantallen zijn gigantisch in de bio-industrie! En de dierenleed-ellende in allerlei ‘ nette’ maneges is helemaal amper geweten .
  Toch is de onkennis over deze problematiek bij het gros van de Nederlanders niet bekend. Immers zoals Tea ook schrijft de dieren zitten achter hoge deuren en dus worden we er lekker’ niet mee geconfronteerd. Het OVP-winter-dierenleed is zichtbaarder, er wordt niet stiekem geschoten en er worden geen vermagerde dieren uit het zicht gehaald. Veel mensen denken bij het zien van een vermagerd dier, dat het dier uitgehongerd is . Doch menigeen weet niet dat zelfs sterk vermagerde dieren in een prima conditie kunnen zijn, als zijn belangrijkste voorraden vet (rond de organen aldus Gr. ) maar op peil zijn. Maar door menig buitenstaander wordt er geconcludeerd dat het dier uitgehongerd is omdat men alleen de buitenkant kan zien. Van alle petitie-ondertekenaars is het gros absoluut geen deskundige genoeg om in te schatten of een dier wel al dan niet uitgehongerd zou zijn en de winter verder niet kan overleven.

  Dat de bio-dieren hier zodanig door enkelen zo onwaardig worden weggezet, zoals dat hier in dit blog gebeurt en er geen vergelijking mogelijk zou zijn met de OVP-dieren dat begrijp ik dan weer niet . Vreemd’ voor onze ,vrij vertaald: ‘ consumptiedieren’ daar hoeven we ons blijkbaar niet druk te maken, die hebben toch al geen leven. Als iedereen maar ziet dat iemand een dierenliefhebber is die de OVP gr grz wil redden, dat is pas heldhaftig.

  Er stond een mevr bij 1 van de hekken , waar een paar Koniks vlak bij stonden. De manen van de Koniks zagen er volgens de mevrouw niet uit !!! Dus zie je wel dat die beesten hier niet goed verzorgd worden !!

  Dit’ zijn maatstaven waar bij de OVP door mensen zonder enige kennis mee gemeten wordt en de petitie ondertekend.

  Toch maar goed dat die mevrouw alle te slachten bio-dieren niet voorbij zag komen.

  Immers daar kun je SBB geen verwijt maken.
  Hooguit zoals altijd de politiek die dit in ons land gewoon laat gebeuren.
  Ik hoop van harte dat de nodige corridorverbindingen er echt komen.
  Dat je dan het beheer aan moet passen , dat is dan weer van latere orde.

  vr grt

 • Tea
  16 april 2018 om 23:41

  Corina,

  Ik ben met alle dieren begaan.
  Maar ik vind dat er wel degelijk een heel groot verschil zit in de omstandigheden waar en waarin verschillende dieren/diersoorten opgroeien en leven….
  En ik vind dus ook dat er een wezenlijk verschil is tussen lijden en lijden.

  Voor mij heeft het lijden van dieren die gedwongen moeten produceren in gevangenschap, zonder daglicht etc. en die niet hun natuurlijke levensbehoeften kunnen volgen, een véél tragischer karakter dan het lijden van dieren die in vrijheid hun jongen krijgen, in hun vertrouwde leefomgeving met soortgenoten kunnen leven in de buitenlucht.
  Hun lijden vind ik ook tragisch en ‘hard’ en ook niet ‘leuk’ om te zien en mee te maken …maar maar dat is gewoon wél onderdeel van de vrije natuur…

  Ik vind de gedwongen ‘productie status’ van de bio-dieren (een soort ‘slavenarbeid’ onder de dieren !!) veel schrijnender en ‘dier-onwaardiger’ dan dieren die hun natuurlijke ‘instinct’ kunnen volgen in vrijheid….die daarbij uiteraard ook de harde werkelijkheid en de gevolgen van die vrijheid/natuur zullen voelen en ondergaan.
  ….maar die horen (óók) bij die vrijheid ….

  Ik vind het veel zorgwekkender dat we de dieren in andere natuurgebieden in deze wereld uit hun eigen leefomgeving jagen omdat wij/de mens zo nodig hun leefruimte in beslag moeten nemen om er zelf maar beter van te worden…
  Ook dáár zie geen heftige demonstraties om dát tegen te houden.

  Mijn mening is en blijft dan ook:
  de OVP is zichtbaar, we kunnen er makkelijk bij komen, het is qua oppervlakte te behappen…. en dus is het een makkelijke ‘prooi’.

  En nee, ik ga niet demonstreren, want ik ben geen demonstrant…. en heb eerlijk gezegd ook ‘niet veel’ met ‘actievoerders’ zoals die regelmatig in het nieuws komen….
  Maar dat zal je waarschijnlijk al wel duidelijk zijn.
  …..maar goed, we zijn niet allemaal hetzelfde.

  Bovendien wordt er sowieso al wel actie gevoerd tegen de bio-industrie, maar lang niet zo heftig als wat we nu gezien hebben.

  En DAT is precies wat ik dus zo opvallend en zo vreemd vind.
  Het verbaast mij enorm dat er over het algemeen niet zó heftig gereageerd wordt op dieren die in gevangenschap moeten produceren tot ze ‘het loodje leggen’…of juist na hun (óók gedwongen geboorte) IN gevangenschap dan ook nog heel jong geslacht worden om ons maar van een lekker jong mals stukje vlees te kunnen laten ‘genieten’ ( wat misschien straks in de OVP óók gaat gebeuren !?) ……..als nu de laatste tijd tegen dieren in de OVP , die het weliswaar zeker zwaar kunnen hebben in de ‘BUITENlucht’ en in hun vertrouwde sociale leefomgeving, maar dit alles wel in vrijheid kunnen doen….en die een normaal levenscyclus in vrijheid kunnen meemaken.

  Dat vind ik persoonlijk een heel wezenlijk verschil !…

  Dat wil niet zeggen dat ik niets doe….maar ik doe het op mijn eigen manier.

  Vr. Gr.

 • Jose
  16 april 2018 om 21:07

  Tja tja echte natuur hoor. En dan is er nog de visproef !!

  Nee echte natuur wat is echte natuur?

 • Niek L
  16 april 2018 om 20:59
 • Corina
  16 april 2018 om 20:49

  Corinne en Niek, helemaal met jullie eens.
  Ze mogen van mij verder geloven dat grazers 3 maanden zonder eten kunnen.
  Vele weten beter gelukkig.

 • Corinne Polpe
  16 april 2018 om 20:39

  Beste allemaal, de bio industrie vergelijken met de Dieren in de Oostvaardersplassen, is een zwakte bod! Heeft totáál géén gelijkenis met elkaar! Maar de ‘drie eenheid’ móeten en zullen hun gelijk hebben!
  Nou, ik stop met de alsmaar gelijk willende hebben ‘drie eenheid’! Ik ben hélemaal KLAAR mét Tea, Sylv en Poema!
  Ik stel voor hun berichtgeving te negeren!
  Mvg, Corinne Polpe

 • Niek L
  16 april 2018 om 20:38

  Ook in de winter hebben de dieren 1/3 van het voer nodig om gezond te kunnen blijven leven.
  Dit heeft SBB zelf aangegeven.

  Dus 3 maanden geen eten is funest, zoals 3 maanden geen eten voor alle dieren die niet in winterslaap gaan funest is.

 • Niek L
  16 april 2018 om 20:34

  Voor mij is het dierenleed in de bioindustrie of op maneges niet anders dan het dierenleed in de Oostvaardersplassen.
  Onwaardige levens gecreeërd door de mens.
  Alleen is dit een blog wat over de Oostvaardersplassen gaat.
  Dus vrij zinloos om het hier over dierenleed aangedaan door anderen hier ter discussie te stellen, nogal zinloos.

  Bovendien is dat iets waar je zelf wat aan kunt doen, je kunt besluiten geen vlees te eten of niet te paardrijden op een manege waar niet goed met paarden wordt omgegaan.
  En je kunt je aansluiten bij wakker dier, partij voor de dieren etc, die voor deze dieren opkomen.
  Ik snap niet zo goed waarom selectief te zijn, in wat zwaarder weegt.

  En zo snap ik ook niet zo goed waarom het verbinden van gebieden als enige oplossing wordt gezien.
  Ik vind het goed om daar mee bezig te zijn, maar het is toekomstgericht.
  Daar hebben de dieren die daar NU onder erbarmelijke omstandigheden niks aan.
  Tja, en de baby van een moeder in Ethiopië, heeft honger maar wel zijn moeder…..vergelijken met een baby die uit huis wordt geplaatst.
  …..wat is de bedoeling van zo’n soort vergelijking…..
  Verder denk ik dat iedereen zijn mening heeft, de een wat onderbouwder dan de ander maar dat maakt voor de overtuiging niks uit.Ik voor mij heb heel lang Staatsbosbeheer geloofd, tot ik zag dat er iets fundamenteel mis was met hun uitgangspunten.

  Maar goed, er was een meneer die stelde: de werkelijke vraag, is Nederland klaar voor de rauwe natuur die de groot grazers met zich mee brengen.

  En ik denk dat het antwoord inmiddels is:
  Nee, Nederland is daar niet klaar voor en wil daar ook niet klaar voor geraken.In het huidige systeem hebben we daar niet de draagvlak voor.
  En aangezien alle doorgangen en verbindingen niet of moeizaam tot stand komen, zullen we die vraag over een jaar of 20 opnieuw moeten stellen.

 • Mirjam Kakelbont
  16 april 2018 om 20:32

  “Om het wildernisidee kort en krachtig te ontzenuwen, vat ik samen dat de Oostvaardersplassen een (1) door de mens gemaakt, (2) klein en (3) vlak bij een stad gelegen gebied is met een (4) gereguleerde waterstand, waarin (5) door de mens teruggekruiste rassen, dus verre van wilde, hoefdieren grazen in (6) onnatuurlijke grote aantallen die (7) geen last hebben van predatoren, en (8) in de winter niet genoeg te eten hebben.”

  Prof. dr. em. Eddy van der Maarel; ecoloog
  “Falende grazers. Falend natuurbeheer én falende wildernisromantiek” 2013.

 • Corina
  16 april 2018 om 20:23

  Thea,
  Respect dat je het leed van de bio industrie zo aantrekt.
  Is het dan niks voor jou daar meer ruchtbaarheid aan te geven.
  Wie weet word het dan net zo actueel als de OVP, ik sta er als jij een demonstratie gaat organiseren.

 • Corina
  16 april 2018 om 20:18

  Sylv nog mijn opa nog de literatuur kent winterstand voor grazers.
  Ik zou graag met je verhaal meegaan maar klopt niet helemaal
  Grazers kennen wel een schrale stand, het klopt dat ze bij voldoende voedsel aanbod reserve opslaan voor schraal of beperkt voedsel aanbod in wintertijden
  ze teren dan inderdaad in op hun vetreserve.
  Echter grazers moeten altijd wat te grazen hebben, hoe weinig ook maar om te kunnen overleven minstens 1/ 3 van hun normale voedselbehoefte ( vlg. SBB )
  Daarbij zijn paarden vluchtdieren die gaan niet een helewinter onder een boom staan wachten.
  Zeker niet in de natuur waar normaal vijanden op de loer liggen.
  Voor de spijsvertering van grazers is het van belang dat er altijd een beperkt voedsel aanbod aanwezig is
  En daar gaat het mis want vanaf half nov was er al niets meer te eten en vele dieren hebben ook niet voldoende vetreserve op kunnen bouwen omdat ze het zomervoedsel met te veel andere moesten delen.
  Vetreserve aanspreken is ook wat anders dan interen op je spieren en orgaanbeschadeging.
  Dieren die echt de winter op hun reserve kunnen overleven zonder enig voedsel zijn dieren die een winterslaap houden.
  Grazers gaan wel op een spaarzame stand en zijn wat minder actief, maar kunnen absoluut niet zonder een minimale hoeveelheid voedsel, willen ze gezond blijven en een kans op overleven hebben.
  Maar ik krijg sterk de indruk dat dat juist niet is wat men wil, want dan word de populatie te groot, en wil en wetens dieren laten verhongeren is een zeer kwalijke zaak.
  Dat jullie voorstander zijn van het gebied doortrekken lijkt me ook prachtig, maar zoals Thea ook al zegt wij mensen nemen alle leefruimte in.
  Dan zullen we er ook bij een groter gebied niet aan ontkomen aan populatie beheer te doen
  Maar nooit of te nimmer door dieren moetwillig te laten verhongeren in een vooraf bepaalde te kleine leefomgeving zonder natuurlijke vijanden.

 • Corinne Polpe
  16 april 2018 om 19:07

  Drie eenheid: wát is er zó moeilijk om SBB te laten toegeven dat het beheer in de Oostvaardersplassen niét overeen is gekomen met hun ‘nature’ uitgaven? M.a.w. wél moeilijk misschien, maar gewoon oprecht ‘kleur durven bekennen’? Een natuurlijke oprechtheid?
  Dán pas kunnen we nader tot elkaar komen! See you, Corinne Polpe

 • Jose
  16 april 2018 om 19:07

  Zwaar onder de indruk van de goed onderbouwde toespraak tijdens de demonstraties tegen de gang van zaken in de ovp. Ongelofelijk dat dit nog kan in Nederland. Een compliment voor alle mensen die zich hard maken voor de gg in dit gebied. En wat een groot aantal petitie ondertekeraars.

  Bij dat er toch nog mensen zijn die hier iets tegen willen doen. Ik dacht al iets van 123000 .

  Ik reken op een goede vredige afloop en herstel van het mooie gebied. Ook ik zie liever gevoede dieren dan ondervoede dieren.

 • Tea
  16 april 2018 om 18:56

  Corina,

  Ik weet dat je het niet met mij eens zult zijn maar ik geef je een serieus antwoord:

  Ik persoonlijk vind alle dierenleed erg….en zie het ook liever niet gebeuren.

  Maar, ik vind het dierenleed in de bio industrie zoveel kwalijker omdat de dieren gedwongen !!! worden om te produceren voor ONS, de alles eisende mens.

  Dat zijn geen dieren meer, dat zijn productiemachines geworden!!!

  Dát is toch vreselijk, dat we dát met de dieren doen.???…dat vind ik nou persoonlijk onacceptabel.!!

  Deze bio-dieren moeten gedwongen jongen krijgen om maar weer méér te kunnen produceren…daar komt geen ‘natuur’ aan te pas.
  ….en dat alles voor de consument en ONZE maag ….. EN welvaart!!…niet te vergeten.

  We staan daar helemaal niet bij stil, want ‘wij’ ofwel het gros van de mensen gaan naar de supermarkt en kopen onze eieren, melk, vlees etc. zonder daarover na te denken…want ja…dat ZIEN we allemaal niet…die dieren zitten achter de hoge muren van de stallen……en dus worden ‘we’ er lekker niet mee geconfronteerd.

  Dat deze dieren in gevangenschap geboren worden en hun hele leven alleen maar! MOETEN produceren , vind ik persoonlijk één grote vernedering van en gebrek aan respect voor deze (bio) dieren.

  En ja, er gebeuren misschien nare dingen in de OVP…..die vind ik óók niet prettig om te zien of te ervaren…. Maar: deze dieren krijgen jongen wanneer de natuur dat aangeeft, de jongen blijven bij de moeder….etc. Ze leven in hun eigen sociale omgeving, in hun eigen kuddes etc.
  Over hekken gesproken: Zij hebben niet de ‘hekken’ van een stal met alleen maar kunstlicht om zich heen.

  De dieren in de OVP leven gelukkig niet in stallen met hoge muren om zich heen, waar ze soms op afgebakende kleine plekjes geen ruimte hebben om ‘met hun staart te zwaaien’…..en waar ze het daglicht nooit zullen zien.

  En ja, in de OVP zullen ook jonge dieren sterven oid. Maar dát is de natuur…… Ook in de Serengeti en ook in Yellowstone Park gebeurt dat…..overal.
  Wij verheerlijken bijna deze parken ….gaan leuk op Safari en gebieden die wel veel groter zijn , ….maar uiteindelijk zijn die gebieden óók begrensd….hebben ook grenzen. …….
  Zie maar hoe dieren in andere gebieden in Afrika, Azië ( en hier !! want we moeten alsmaar méér huizen bouwen en wegen aanleggen) VERjaagd en BEjaagd worden omdat ze de ‘dorpen’ intrekken ……
  omdat diezelfde dieren door ons uit hun leefomgeving worden gejaagd,… Omdat wij bossen omhakken en steeds meer ruimte voor onszelf opeisen etc. etc.
  Oók in die gebieden gaan echt dieren dood van de honger, droogte, hitte etc….of door het geweer van geldbeluste ivoorjagers.

  En dan dit:
  ik weet dat veel respondenten het hier niet mee eens zijn, maar sorry, ik blijf erbij:
  de ecologische doorgang blijft voor mij nog steeds de meest logische en natuurlijke aanpassing voor de migratie mogelijkheid van de OVP dieren….en had allang gerealiseerd moeten zijn, ware het niet….etc. etc.

  Mogelijk komen er nog andere aanpassingen, dat moeten we afwachten…
  .maar voor mij geldt toch:
  die vrijheid voor de dieren, hoe hard de natuur ook kan zijn, is voor mij belangrijker dan de miljoenen opgepotte dieren die in gevangenschap MOETEN leven in onnatuurlijke stallen…
  ….om alleen maar te produceren voor ONS!

  Afijn, wat ik alleen nog wil zeggen:
  ….aangezien Sylv blijkbaar van dezelfde mening is, kan ik zeggen dat ik het met Sylv eens ben .
  Er zijn er meer op dit blog die een andere mening zijn toegedaan dan de tegenstanders. Dus ook met hen kan ik het eens zijn.
  Zó simpel is het gewoon.

  Vr. Gr.

 • Corinne Polpe
  16 april 2018 om 18:21

  Marianne, laat maar. Dit is tégen dovemansoren praten! Negeren, nét als Poema! Een fijne avond,
  Corinne Polpe

 • Marianne
  16 april 2018 om 18:06

  Ehhh beschutting welke beschutting.

  De maag en darmen van een paard moeten altijd in beweging blijven anders gaat het al mis. Zijn geen herkauwers. Leuk verhaal. Het sprookje van de vetreserves.

  Denk dat jij nog nooit een dier gezien hebt. Ja plaatjes.

  Luister maar naar de opa van corina die weet wel beter kunnen veel mensen wat van leren

 • Sylv
  16 april 2018 om 18:03

  Marianne,
  Ja heel zichtbaar. Of was het als slechte grap bedoeld?,
  Je bent zeer wss nog nooit verder geweest dan alleen de ingang van het bezoekerscentrum en hebt daar vooral heeeeeel veel koffie gedronken. !
  Of je bent er alleen geweest tijdens de momenten om te demonstreren tegen iets wat je dus werkelijk niet kent !

 • Sylv
  16 april 2018 om 18:00

  Corina
  Delen, van de folder, van de letterlijke tekst SBB: Natuur in de spaarstand! = winterstand.
  In de winter draait alles om energie. Als de winter inzet worden alle dieren in de natuur, ook de grazers, op de proef gesteld. Die hebben energie opgeslagen in hun vetvoorraad. De grote grazers hebben in het voorjaar en de zomer, als er voedsel in overvloed is een vetreserve opgebouwd. Daar moeten ze de winter mee door zien te komen. Als de winterse koude toeneemt loopt het voedselaanbod terug . Het beroep op de vetvoorraad wordt groter en de dieren moeten daar dus heel zuinig mee omspringen. De beste manier om dat te doen is door weinig bewegen. Rust in het gebied helpt daar bij. We geven de kudde grazers de kans om de beschutting op te zoeken door in de wintermaanden extra een aantal gebieden open te stellen. Daarnaast zijn er schuilrichels aanbevolen door de ICMO2-commissie. Ondanks deze maatregelen blijft het einde van de winter j, f, m , a, een moeilijke periode . De dood ligt op de loer en de hoeveelheid voedsel is beperkt. De dieren met de minste vetvoorraad halen de zomer niet, terwijl de sterke dieren overleven.

  Dat je opa die stand niet kent dat wil ik geloven , mijn oma kende de meeuwen enz. in het binnenland ook niet.

 • Marianne
  16 april 2018 om 17:59

  Ehhh Oostvaardersplassen wel zichtbaar??? Gebied word standaard afgesloten. Om het leed niet aan het grote publiek te tonen wat naar mening van een paar mensen natuur is. Beetje raar.

 • Corina
  16 april 2018 om 17:25

  Thea en Sylv,
  Ikwilde met mijn opmerking over de bio industrie alleen duidelijk maken dat daar ook veel mensen tegen in opstand komen.
  Maar hier gaat het inderdaad over de OVP en het dierenleed wat daar plaats vind, kan nooit gebagetaliseerd worden als vergelijk met ander dieren leed.
  Leed is leed, pijn is pijn.
  Zou nu het weer genoemd wordt toch wel eens uitleg willen over winterstand bij grazers.
  Nergens in de literatuur terug te vinden.
  Ook mijn opa die vroeger boer was kent het niet.

 • Corinne Polpe
  16 april 2018 om 17:16

  De reden waarom ik op mijn 6de weigerde vlees te eten? Omdat een lieve koe uit een stal die ik élke dag verzorgde, een pen in haar kop zag geschoten worden! DAAROM! Mvg, Corinne Polpe

 • Corinne Polpe
  16 april 2018 om 17:06

  Dan nóg wat ‘drie eenheid’: vanaf mijn 6e jaar bén ik vegetariër!
  Ja, om de bio-industrie!
  Duidelijk zo? We hadden het over het desastreuse beheer in de Oostvaardersplassen! Dáár gáát déze blog over! Laten we het daarbij houden a.u.b.????
  Mvg, Corinne Polpe

 • Tea
  16 april 2018 om 17:06

  Corinne,

  Ook toevallig.: Laat ik nou diezelfde gedachte hebben over : Corinne, Niek, Jos, Ronald, Janine etc. etc. etc. etc. etc.

  Allemaal hetzelfde geluid.

  Is het zó moeilijk om te accepteren dat er óók nog mensen zijn met een andere mening?

 • Corinne Polpe
  16 april 2018 om 16:56

  Lieve mensen, volgens mij zijn Poema, Tea en Sylv één en dezelfde persoon! Door SBB ingehuurd! Ze kakelen hetzelfde repertoire!
  Een fijne avond allemaal,
  Corinne Polpe

 • Corinne Polpe
  16 april 2018 om 16:48

  Sylv, droom maar lekker verder! De bio-industrie erbij halen om je gelijk te krijgen over de MISTOESTANDEN in de Oostvaardersplassen, slaat als een tang op een varken! Hou daar over op oké? Mvg, Corinne Polpe

 • Sylv
  16 april 2018 om 16:39

  Corina en Tea.
  Idd en thx

 • Sylv
  16 april 2018 om 16:37

  Ja Janine er zullen ongeacht in welke natuurgebied, altijd redenen zijn, waardoor het mis gaat dus moeder en jong helaas. Het is mij te kort door de bocht om dan maar te roepen dat komt door de honger. M.i. erg kortzichtig, daar wil ik niet in mee gaan.

 • Sylv
  16 april 2018 om 16:34

  Corinne,
  Een blog over mistoestanden? Ja helaas er staan er een aantal vernoemd, doch in 1ste instantie gaat het nog altijd om OVPinfo, Daar waar de gr. grazers stuk voor stuk van elkaar weten welke rang zij hebben, Waar de gr gr. hun jongen kennen en als het enigszins mee zit ook nog volwassen zien worden Waar de gr gr hun jongen leren welke planten te kunnen eten. Daar waar de volwassen dieren hun jongen leren ‘hoe’ zich te gedragen bij allerlei weersoorten. Daar waar de dieren zelfs in winterstand toch nog overlevingsstrategien kennentotdat het idd ophoudt. Doch al die dieren hebben een ‘leven’ gehad of hebben alsnog een leven te gaan. Dat kun je van de AL die dieren in de vleesindustrie geen moment zeggen.
  Dag Corinne

 • Janine
  16 april 2018 om 16:02

  SYLV, je schrijft dat kalfjes ten alle tijde hun moeder hebben gekend.

  Klinkt mooi, maar ook bij de OVP is dat wat minder sprookjesachtig dan verwacht. Sommige moeders hebben geen melk voor hun ukkie, en ze verlaten ze dan, ligt zo n uk helemaal alleen op de vlakte.
  Ook zijn er meerdere verhalen bekend van veulentjes in paniek, omdat hun moeder al was gaan hemelen.

  Het verbaast mij nog steeds dat de voorstanders van het huidige beleid zo koppig en vasthoudend niet willen zien dat honger meer kapot maakt dan je lief is.

  Met vriendelijke groeten,

 • Corinne Polpe
  16 april 2018 om 15:49

  Waar gaat dit over Tea en Sylv? Dit is een blog over de mistoestanden in de Oostvaardersplassen! Hou je dus bij de leest!
  Mvg, Corinne Polpe

 • Corina
  16 april 2018 om 15:49

  Sylv en Thea,
  Mbt. het dierenleed in de bioindustrie ben ik het wel met jullie eens.
  Voor mij een rede geen dierlijke producten te eten.
  Ook ben ik actief voor de st. Anti dierenleed, against animal cruelty.
  Zijn op fb deze week ook petities gepasseerd tegen kalfsvlees, schapentransport, slachterijen, doden van net geboren haantjes enz.
  Ook daar strijden vele mensen tegen en inderdaad dat leed zou ook meer zichtbaar moeten worden.
  Zodat meer mensen bewuster worden wat daar gebeurd.

 • Niek L
  16 april 2018 om 15:37

  Nou , wat leuk om te horen Corinne!
  Ze is zo leuk, nog altijd trouwens, ook al hoor je niet meer zoveel van Fay Lovsky.

  Toen ik net keek nog 2 stemmen verwijderd van de 123.000, de petitie tegen diermishandeling in OVP.

 • Tea
  16 april 2018 om 15:01

  Sylv,

  Helemaal met je eens…. Ik heb het al vaker gezegd.

  Ik zie de mensen die zó fel tegen de OVP zijn niet zo heftig staan demonstreren bij de bio-en megastallen.
  Terwijl het daar gaat om dieren die:
  – al in gevangenschap geboren worden
  – die vanaf geboorte een onnatuurlijk leven leiden in gevangenschap
  – inderdaad al jong bij de moeder weggehaald worden
  – en verder hun ‘hele’! leven ( hoe lang ??) voor ons mensen moeten produceren…..
  – Miljoenen liters melk, miljoenen eieren, inderdaad lekker mals kalsvlees etc.

  DAT is het leven van de dieren in de bio-industrie…… Maar daar ‘smelten’ de harten van sommigen blijkbaar niet van.
  Tenminste niet genoeg om luidruchtig en, in mijn beleving, toch opdringerig te gaan demonstreren.

  Ik zeg het nogmaals: het heeft er voor mij mee te maken dat:
  – De bio-industrie onzichtbaar is…. alles zit achter gesloten deuren.
  – De OVP wél zichtbaar is en qua gebieds grootte nog ‘te behappen’ is om tegen te ageren.

  Verder: ik noemde het al eerder:
  Ik las dat:
  – de EU commissie niet ingaat op de vragen van het CDA/Annie Schreier mbt. de OVP
  – de Commissaris van de Koning in Flevoland ook bedreigd wordt/werd.

  Vr. Gr.

 • Corinne Polpe
  16 april 2018 om 14:45

  Natuurlijk kén ik Fay Lovsky! Ander verhaal: als je Poema loslaat, héb je twee handen vrij!!!!……

 • Poema
  16 april 2018 om 14:40

  Lieve mensen,

  Fantastisch al die reacties op Poema….. Poema geniet ervan…..
  Het houdt de gemoederen blijkbaar écht lekker bezig….. zo’ n toneelstukje.

  En het leidt lekker af….men praat ineens over iets anders dan ‘slechte SBB mederwerkers, en harteloze respondenten die de OVP en SBB een beetje ‘in bescherming nemen’….. Er wordt nu gesproken over’spiegels, blikverruiming, het doden van roofdieren etc. etc. …Het leert Poema weer veel over mensen…..

  Maar, u bent ‘gewaarschuwd’ …..Poema is een roofdier ….
  Poema is dus een ‘lui(erend)’ dier, zoals de meeste ‘katachtigen’….. het wordt nu dan ook tijd voor een ‘middagdutje’.

  …. MAAR !! …. het kan dus zomaar zijn dat Poema ineens weer ‘op jacht gaat’ naar de prooidieren op dit blog.!!!

  Met een pootje van Poema!!!

 • Corinne Polpe
  16 april 2018 om 13:36

  Hahaha, die Niek L. ik ben gek op jouw humor! Bedankt! Groetjes, Corinne Polpe

 • Sylv
  16 april 2018 om 13:28

  Heel vreemd Niek L , k’ krijg de link nu zelf ook niet meer geopend. Sorry

 • Sylv
  16 april 2018 om 13:19

  Sorry Niek L
  Hij staat er echt exact op.
  Mss toch zelf even op internet opzoeken?

 • Niek L
  16 april 2018 om 13:07

  Haha Jos, graag gedaan 😀

  Sylv, de link doet het jammer genoeg niet.

 • Jos
  16 april 2018 om 11:48

  Niek L,

  mijn WEEK kan al niet meer stuk!! En die muziek……………………
  Nogmaals dank!!!

  Groet, Jos.

 • Sylv
  16 april 2018 om 11:16

  Niek L,
  Erg mooi om zo te zien.
  M.i. kun je daar in Nederland maar een klein gedeelte van realiseren. Doch wat zou het prachtig zijn , dat vanuit de OVP bewaarheid te zien worden.

 • Jos
  16 april 2018 om 09:18

  Niek L,

  mijn dag kan al niet meer stuk! Hahaha…………..
  Dank je wel!!!!

  Met een bijzonder vriendelijke groet, voor jou, Jos.

 • Corinne Polpe
  16 april 2018 om 07:34

  Door steeds weer te reageren op Puma, voeren wij dat roofdier nog steeds! Niét méér voeren dus! Sterft ie óók een langzame hongerdood net als de grote grazers in de Oostvaardersplassen! Mvg, Corinne Polpe

 • Corinne Polpe
  16 april 2018 om 06:27

  Lieve mensen, het beste is om op Poema hélemaal niét meer te reageren! Gewoon KLAAR zijn met dat roofdier! Groetjes, Corinne Polpe

 • Niek L
  16 april 2018 om 01:02

  Haha ik lees net dat Dotan 14 trollen had, wedden dat Poema en Sylv dat ook zijn.
  Goed bedacht SBB, wie is de trol?

 • Astrid Damstra
  15 april 2018 om 23:06

  Die Poema, zelfs al overgegaan in de derde persoon enk.voud als het hij/zij het over Poema heeft…
  Tijd om bij die spiegel weg te gaan en een tijdje uit het raam te kijken, beetje blik verruimen, weet je wel, Poema.

 • Marianne
  15 april 2018 om 22:48

  Bas is een voorbeeld voor velen.

  Hij verdient een lintje.👍👍

 • Hendrik
  15 april 2018 om 22:34

  Beste Poema,
  Gaat het u eigenlijk nog wel over de OVP.
  Al u reacties onder dit blog gaan eigelijk alleen over het verdedigen van SBB, (bent u daarvoor gevraagt soms ).
  En de rest is alleen maar kritiek op wat een ander schrijft.
  Mooi voorbeeld anticonseptie als mogelijkheid populatie beheer.
  U: wat wil je dan met een geweer beetje gaan schieten kijken wie je raak
  Uitleg: dieren door corridor geleiden is ervaring mee.
  U : geeft alleen maar hoop stress voor de dieren enz.
  Antwoord ws. niet meer stress dan verhongeren en dan de kogel
  U zwijgt hier stil over dit onderwerp maar gaat weer kritiek leveren op een ander persoon en of onderwerp.
  En dan komt u met de spiegel theorie.
  Bijna beetje narcistische, zou er maar eens heel goed in kijken.
  Ik ga nu maar eens de dag van vandaag nagenieten, van tevreden hooi etende dieren in de OVP, en de vreedzaam verlopen demonstraties.

 • Jos
  15 april 2018 om 22:15

  Inge,

  sorry voor mijn late reactie. Stond even voor……………
  Tja, sommige mensen kunnen je dan zo aan het wankelen brengen.

  En, uiteraard, ook voor jou een vriendelijke groet Jos.

 • Inge
  15 april 2018 om 21:55

  Pas op Jos voor de spiegel😃😃

  Laten we maar zeggen dat wij als we er in kijken ons recht in de ogen kunnen kijken

  Pas op komt ie 😃😃

 • Jos
  15 april 2018 om 21:51

  Niek L,

  dat lijkt me te veel gevraagd voor Poema.
  Ik kan me de dag nog herinneren dat Poema in mijn leven kwam. 31 maart j.l. was dat. Het reageerde toen op de blog van 30 maart, van boswachter Mikal.
  Ook erg respectvol naar mensen die er net iets anders over dachten dan het zelf! Citaatje?? Kom ‘tie; Ach, wat zijn dit soort mensen tocht zieluuuugggg!!!!!

  Geeft niet Poema. Had ik ook eens wat te lachen.

  En toch weer met een vriendelijke groet, Jos.

  P.s. Niek L, houdt jij Poema aan de praat. Bel ik de politie. Volgens mij is het die poema, die in juni 2005 op de Veluwe is gesignaleerd. Die bestond ook niet!!

 • Poema
  15 april 2018 om 21:41

  Jammer hè meneer Niek….dat u die van die ‘spiegel’ niet zélf bedacht hebt.
  Dat moest een ander voor u doen….Namelijk Poema.

  En u kunt er alleen maar weer een ‘jij-bak’ van maken.

  Nogmaals een hele prettige avond.

 • Niek L
  15 april 2018 om 20:16

  Goh poema, en wat denk je ervan als de rest van de reacteurs hier een spiegel voor jou zijn?

 • Poema
  15 april 2018 om 20:00

  Meneer Hendrik,

  Ook u heeft blijkbaar in de Spiegel van Poema gekeken….en blijkbaar ook goed ervaren dat dat kinderachtige taalgebruik en dat kinderachtige gedrag van Poema heel erg kinderachtig is…..inderdaad….dat IS het ook……u heeft helemaal gelijk!
  En moge ook u daarvan leren.!!!!…dát zou fijn zijn.

  En ja, Inderdaad….ik vind het beledigen van SBB medewerkers door sommigen óók op dit blog héél infantiel gedrag !!… En ongepast!!!

  Maar het beledigend en denigrerend aanspreken van SBB medewerkers, dáár kunt u Poema zéker niet op betrappen.
  Omdat Poema héél goed weet dat je mensen, wie dan ook, zo niet behoort aan te spreken.

  Zie Poema’ s ‘actie’ maar meer als een soort ‘koekje van eigen deeg’…..
  Dan komt de ‘boodschap’ misschien beter ‘binnen’ bij diegenen die zich al van begin af aan minderwaardig tov. andersdenkenden en SBB medewerkers hebben opgesteld.

  Poema’ s boodschap heeft een functie: namelijk de mensen de ogen openen …..
  …. .maar dan moet men wél objectief kunnen lezen, meneer Hendrik…..en er niet alleen maar dát uithalen wat toevallig ‘goed uitkomt’.

  Gaat u dáár ook eens ook eens over nadenken.

  En u heeft het over ontbreken van onderbouwing: meneer Hendrik….naast inhoudsloze ‘beschuldigingen’ richting andersdenkenden en SBB medewerkers en de ‘uitdagende’ uitlatingen over demonstraties en acties etc. word ik ahw. ‘overgoten’ met ‘statements’…dat is in mijn optiek iets héél anders dan ‘bewijzen’ en onderbouwing.

  Ik wens u allen een hele prettige avond.

  Met de groeten van Poema.

 • Niek L
  15 april 2018 om 18:22

  Ik ben blij dat het een rustige demonstratie was, er circuleren op facebook weer enorm veel filmpjes, foto’s en verhalen.
  Vannacht waren er kruisen neergezet op de Praambult, erg indrukwekkend!
  Ik hoop dat het wat op gaat leveren in de gesprekken, ook de petitie die dinsdag wordt ingediend, langzaam maar gestaag blijft het aantal handtekeningen groeien.

 • Niek L
  15 april 2018 om 17:59

  De draagkracht van een gebied, tja als iedere winter er erg veel dieren sterven, zijn er teveel dieren voor een bepaald gebied.

  Maar Han Olff had wel een berekening van gemaakt, 70 %teveel dieren.
  En ik meen dit jaar zelfs 90%.

  Er is geen ruimte voor de kuddes om op te splitsen.
  En in november/december was het voedsel al op.

  Dus het draagvlak voor dit gebied is vele malen kleiner dan het aantal dieren dat er is.

  Maar goed, het aantal tegenstanders groeit en het lijkt er niet op dat het rustig gaat worden.

 • Hendrik
  15 april 2018 om 17:33

  Geachte Poema,
  Kinderachtig gedrag vertonen omdat een ander dat ook soms doet, sorry bent u de kleutertijd nog niet gepasseerd.
  Daarbij als je aller reactie, s leest zijn die van u vaak net zo weinig onderbouwd als omgekeert.
  Daarbij heeft de andere partij zal ik maar zeggen ook vaak goede argumenten waar u dan ook net zo makkelijk overeen fietst.
  Het linkt een welles nietes spelletje.
  De tijd zal het uitwijzen, maar ik denk
  en hoop dat de gr. grazers in de toekomst geen hongerdood meer gaan sterven in de OVP.
  Als je het daar aan de natuurlijke processen wilt overlaten dan moet je dat ook consequent doen, en niet alleen al het in het mooi bedachte straatje past van hoe men vind dat het moet gaan.
  Er zijn voorbeelden genoeg hoe regelmatig de natuur in de OVP , door de mens naar believe wordt bijgesteld.

 • Aad
  15 april 2018 om 16:06

  Ik heb respect voor de mening van anderen, zeker als diegene ook respect hebben voor mijn mening.

  Ga nu weer verder lezen met het lezen van de Telegraaf van gisteren. Een pagina grote advertentie “Stop het dierenleed in de Oostvaardersplassen”. 1 foto zegt meer dan 1000 woorden hoe het werkelijk is gesteld met het dierenwelzijn in de OVP.

  Misschien zijn er mensen, die de advertentie ook even willen bekijken en wellicht hierdoor hun mening willen bijstellen?

 • Poema
  15 april 2018 om 14:39

  Mevrouw Janine,

  Ja, sommige mensen leren het nooit…..Ook u , mevrouw Janine , bezit kennelijk niet over ‘voortschrijdend inzicht en zelfreflectie ‘…

  En mevrouw Janine, u heeft duidelijk óók niet gelezen WAAROM Poema niet meer aan deze zogenaamde ‘inhoudelijke’ debatten deelneemt…..
  Maar Poema zal het u nog 1 keer uitleggen:
  OMDAT HET GROS VAN DE RESPONSES NIET INHOUDELIJK IS !!!!……

  ….. Maar meer ontaard is in een wedstrijd van ‘wie de grootste beledigingen en sneren kan uitdelen’…. naar andersdenkenden EN…. VOORAL!!! heel kwalijk:
  aan het adres van de SBB medewerkers.

  En mevrouw Janine. : denk in dit geval svp. ook eens even aan het kip-en-ei verhaal.

  EN denk svp. ook even aan die respondenten die op dit blog laten blijken een andere mening te hebben, en daarvoor veel onzin en waanzin hebben moeten incasseren.
  Goede raad van Poema: Ga gewoon eens nadenken.

  Poema gaat nu de krant lezen.

  Met de groeten van Poema.

 • Corinne Polpe
  15 april 2018 om 13:59

  Beste állemaal, ik heb geen idee hoor, maar kunnen een grote hoeveelheid aan ganzen vogelgriep overbrengen op de populatie grote grazers? Mvg, Corinne Polpe

 • Corinne Polpe
  15 april 2018 om 13:19

  Beste Jan, inderdaad zó klein zijn de Oostvaardersplassen nu óók weer niet! Maar wél voor het aantal grote grazers die dáár gelopen hebben! Mvg, Corinne Polpe

 • jan
  15 april 2018 om 13:07

  Beste Peter,

  Zitten die ijsvogels in een speciale ijsvogelopvang dan? Als ze er niet meer zijn, zijn ze echt niet duizenden kilometers weg gevlogen. Dat doen ijsvogels niet. U debiteert dus een volstrekt ononderbouwde stelling

 • Janine
  15 april 2018 om 13:06

  Beste Jan.

  je schrijft “Dat wordt dus een door mensen bedacht nivo. Volstrekt subjectief. Het is mij wel duidelijk op basis van de aantalsontwikkeling en schommelingen in de afgelopen 15 jaar dat de draagkracht van het gebied fors is. ..”

  Het is sowieso door de mensen bedacht. De Heckrunderen zijn er voor teruggefokt, ze stammen af van huisdierrassen, en zijn helemaal niet wild. Ze zijn ook niet bestand tegen de koude, zie de cijfers ze sterven massaal uit. Ook de Konikpaarden zijn speciaal naar dit gebied toe gebracht.

  De mens heeft dit gebied ontworpen, en heeft de voorwaarden bepaald.

  In andere echte natuurgebieden lopen er 4 grazers per vierkante kilometer, in de ovp 260 !!!!!!!!!, tel uit je winst, oh nee je verlies.
  Elke winter moeten 5000 dieren een hongersnood meemaken, enkel en alleen omdat een paar ecologen en SBB dit een goed idee vinden.

  Het heeft niets met natuur te maken !
  Helemaal niets.

  In de natuur zijn sterftecijfers voor muizen en ijsvogels hoog, ja dat klopt. Maar de hongersdood voor grazers is iets wat juist zeldzaam is. En door dit project moeten duizenden dieren nodeloos lijden. Het is nergens ! goed voor.

  En mevrouw Poema, jammer dat u zo schreeuwerig en kinderachtig doet. Om de beste inhoudelijke posts verkiest u niet te reageren. Wie wil er nou geen debat ?

 • jan
  15 april 2018 om 13:03

  Beste Marianne,

  Je laatste reactie vind ik niet echt inhoudelijk. Je onderbouwt je betoog totaal niet. Kan je alsnog een inhoudelijk antwoord geven?

 • Poema
  15 april 2018 om 12:52

  DE SPIEGEL van POEMA:

  Voor iedereen die Poema nú kinderachtig vindt.!

  Mijn spiegel heeft kennelijk gewerkt !!!!

  Ben heel blij met uw reacties ….nu heeft u ervaren HOE kinderachtig dit soort reacties zijn…..en het leidt tot niets!….zeker niet tot een serieus debat.

  DE SPIEGEL van POEMA heeft dus gewerkt.
  INEENS ZIET men NU wél dat dit géén goed gedrag is…..
  Blijkbaar omdat Poema nu zo ‘praat’.

  Maar voor degenen die Poema juist op dit soort zielige gedrag aansprak was er geen enkele kritiek…..men vond het heel gewoon en acceptabel.
  Maar nu Poema zo ‘praat’ is het helemaal fout.
  Uw ogen zijn kennelijk open gegaan……eindelijk…..vooral open hóuden!

  Wel eens de reacties van ene ‘Jos’ gelezen op dit blog ( en de vorige), met zijn kinderachtige gewauwel waarmee hij mensen, die het voor OVP en SBB opnemen , alleen maar belachelijk maakt….. Met zijn.: hahahahahahah. Etc. Etc.

  Wel eens gelezen hoe hij (en die lieve Niek ….en er was ook nog eens ene Ronald, maar die is waarschijnlijk inmiddels verdwaald ergens in de OVP of in het moeras gezakt …en andere ‘onsportievelingen’) mensen die het niet met hem eens zijn ‘aanspreekt???.

  Deze mensen doen niets ANDERS dan mensen met andere meningen ‘te kakken’ zetten……
  Nee, DAT is flink! ….en zinvol.!!?????
  Maar heeft Poema dáár uw verontwaardiging over gezien of gelezen??: NEE !!!
  Nou ja, het toont alleen maar aan dat hij en anderen niet tot een serieuze discussie in staat zijn.

  Heb ik van andere mensen dan alleen Poema zelf reacties gelezen waarin zij ZIJN kleutergedrag en dat van anderen afkeuren ???: NEE !!!!!
  ( alleen Sylv….. Maar die kreeg eenzelfde ‘behandeling’ als Poema ook alleen al vanwege het feit dat zij een andere mening heeft).

  Maar nu Poema ‘ de tanden laat zien’ en laat zien hoe zielig en kinderachtig dergelijke reacties zijn is door nu zo te schrijven als zij doen, nu weet men wél kritiek te leveren op Poema. Dat is toch echt wel ‘met 2 maten meten’.
  Zou het soms toch weer iets te maken hebben met het gegeven dat wij van mening verschillen over de OVP?????….kan me toch niet helemaal aan die gedachte onttrekken.

  Met mijn laatste bericht houdt Poema jullie een spiegel voor, want NU kunt u tenminste zélf ervaren hoe kinderachtig dit inderdaad is. …EN,: hoe ‘dodelijk’ dit is voor een debat.

  Vraag me daarnaast ook echt serieus af hoe oud die jongen is : 3 ?….. of 30?……. of 300?…,,
  Zit ook nog in de zorg…… Moet er niet aan denken, dat ik van ‘zo iemand’ afhankelijk zou moeten worden….sorry, maar zo is het wel. Nou ja, de zorgsector gaat ook met sprongen achteruit…maar dit even terzijde.

  Je ziet het ja…..Poema spaart dit soort mensen niet meer.
  Poema is mijn naam en ik ben een roofdier’ ……!!!!! Ik ga er achteraan als het moet!!!!…en zet mijn tanden erin.

  In ieder geval dames en heren…..Poema’s opzet is gelukt…men is nu wél erg ontstemd over Poema’s taalgebruik….. Nu ziet men wél hoe kinderachtig dergelijke reacties zijn.
  Ik zou zeggen: Ga nu dus even nadenken voordat u de één wél de maat neemt en de ander niet.

  En verder: Poema heeft het inderdaad even helemaal gehad met dit debat.
  Kan het inderdaad niet meer serieus nemen….met ‘dank aan’ al die kleuters die zó slecht en minderwaardig ‘communiseren’ en zich alleen maar a-sociaal kunnen gedragen op ‘SOCIAL MEDIA’.
  Wil niet zeggen dat ik mijn mond blijf houden,….mijn naam is Poema, ik ben een roofdieren en blijf dus altijd alert.

  Doeiiiiiiiii
  Ik ga de katten verzorgen……

  Met de groeten van Poema.

 • Peter
  15 april 2018 om 12:48

  Beste Jan en poema

  Ik schrok van uw reactie meneer poema niet op gerekend.

  Ik krijg een beetje de indruk dat julie bepaalde reacties aan het uitlokken zijn.

  Ik raad dan ook aan om dat tegen standers van de gang van zaken in het gesloten natuurpark de ovp hier niet op in gaan.

  Tot slot wou ik nog even duidelijk maken dat de ijsvogel dit jaar niet massaal gestorven zijn maar dat dit alleen gebeurt bij zeer strenge winters. En Nederland heeft geen extreem strenge winters meer en vogels worden massaal bijgevoederd .

  Vriendelijke groet Peter

 • jan
  15 april 2018 om 12:48

  Beste Corinne,

  Wat die vergelijking met vogels betreft; uiteraard gaat die vergelijking per definitie mank vanwege de mogelijkheid die vogels hebben om ergens anders heen te vliegen. Met de ijsvogels blijkt dat hun dat niet in staat heeft gesteld te overleven.
  Grotere zoogdieren kunnen echter niet wegvliegen. Aan de andere kant; aan elk gebied zit een grens, aan elk natuurgebied een maximale draagkracht. En zo klein zijn de OVP nou ook weer niet (rond de 60 vierkante kilometer, waarvan ruim 40 vierkante kilometer leefgebied voor de grotere planteneters). Maar je hebt gelijk natuurlijk is het beter als er verbinding met andere gebieden zou zijn.

 • Marianne
  15 april 2018 om 12:41

  Jan

  Ik denk dat er nog wel meer kan lopen denk wel 10000den.
  Alleen ik vraag me af of sbb het ruimen dan nog wel aan kan en of er materiaal genoeg is.

  U heeft een goed beeld van de ovp.

  Laat ik er verder maar niet op in gaan.

  Triest in triest

 • jan
  15 april 2018 om 12:34

  Beste Marianne,

  Dat wordt dus een door mensen bedacht nivo. Volstrekt subjectief. Het is mij wel duidelijk op basis van de aantalsontwikkeling en schommelingen in de afgelopen 15 jaar dat de draagkracht van het gebied fors is. Draagkracht is zeker enkele duizenden dieren.

 • Corinne Polpe
  15 april 2018 om 12:29

  Wát is het verschil: een vogel die in vrijheid vliegt, of grote grazers die opgesloten zitten?
  Gewoon éventjes je hersens gebruiken, lijkt me? Mvg, Corinne Polpe

 • Marianne
  15 april 2018 om 12:00

  wat Dacht je van de aantallen van de begin jaren met max een verdubbelen en dit aantal niet te laten overschrijden.

  Hongersnood is iets anders dan normaal natuurlijk verloop.

  Maar daar is de meerderheid van Nederland het al over eens.

 • jan
  15 april 2018 om 11:50

  Beste Marianne,

  Dat het een triest en zielig gezicht is om dieren te zien verhongeren en sterven begrijp ik. Maar zoals die situatie met de ijsvogels laat zien, niet per se ‘onnatuurlijk’.

  een vraag aan jou; hoe denk je te gaan bepalen hoeveel dieren er in een gebied kunnen leven?

 • Marianne
  15 april 2018 om 09:39

  Poema

  Waar is je fatsoen gebleven wat zo hoog bij je in het vaandel staat.

  Je vriend Jan deed een aanname.

  Heb het stuk even voor je opgezocht maar er staat helemaal niet een jaartal bij en ten tweede is die populatie in het echte wild in vrijheid zonder foliere zeer groot toegenomen.

  Misschien dat jij met Jan een petitie voor de ijsvogel kunnen starten ! Zal ik dan voor je tekenen heb je in iedergeval 1 handtekening.

 • Niek L
  15 april 2018 om 09:24

  Voor iedereen die vanmiddag meedoet, ik wens jullie een mooie tocht!
  Een grote opkomst, laat ze een poepie ruiken!

 • Annemarie
  15 april 2018 om 09:24

  Beste Jan, 3000 gestorven dieren onder toezicht in zo n klein gebied is echt heel erg veel. De grote grazers in Millingerwaard en Gelderse poort hebben vrijwel allemaal de winter overleefd. Zij zien er top uit, mooi op gewicht zoals het hoort. Ook zij staan in een natuurgebied achter hekken met als natuurlijke grens de rivieren. Grote verschil met OVP is dat ze keurig beheerd worden. Bijgevoerd, verplaatst, en “geoogst “als er teveel zijn. Zo kan het dus ook. Hier staan Galloways en Koniks, elders ook Schotse hooglanders. Deze dieren leiden een heerlijk vrij bestaan, idd bijna wild. Die dieren in OVP lijden een vrij bestaan, dat is het grote verschil!

 • Corinne Polpe
  15 april 2018 om 08:19

  Poema, wát verschrikkelijk kinderachtig!!!…….

 • Niek L
  15 april 2018 om 06:04

  Inmiddels zijn er weer een goede duizend bij gekomen die de petitie hebben getekend, mensen van over de hele wereld.

 • Poema
  15 april 2018 om 03:03

  Oh jee Jan….. Pas op met wat je zegt.!!!!
  Daar zal het gros van de respondenten op dit blog niet blij mee zijn 🙂 🙂 ( smiley!!!!)

  Tja, that’s life….and nature….indeed !!

  PLANTEN !!! zijn bij mij deze winter óók dood gegaan door de kou.
  Nou stonden die planten wél in een pot ….. En niet in de volle grond.
  Je zou dus haast kunnen zeggen: een plant in een pot is een plant met een hek eromheen!!…..
  Is dat óók strafbaar?????
  Straks krijg ik allemaal demonstranten voor de deur…..

  Maar misschien kunnen die demonstranten bij mij ook even langskomen met een paar mooie nieuwe planten….???….. Geen hooi, want dat eet ik niet.

  Sorry, kan deze discussie niet meer serieus nemen…..dus ik ga maar grapjes maken.
  Hahahahahahahahahaha. …. die Jos , die Niek e.a. Hahahahahahahaha …..

 • jan
  15 april 2018 om 02:00

  Ik hoorde vandaag van een kennis dat in Amsterdam en omgeving het overgrote meerendeel van de ijsvogels de winter niet heeft overleeft. Zo uniek is de omvangrijke sterfte in de OVP dus ook niet. Natuurlijk wel triest om te zien. Maar daarom nog niet ‘onnatuurlijk’.

 • Niek L
  14 april 2018 om 20:58

  Oeiiii, ik zal weer ff flink gaan delen Corinne 😉

  Nou is het natuurlijk wachten wat rapport Geel zegt maar ik ben wel benieuwd….
  Inmiddels verwacht ik alles, ik durf nog niet op een goede uitkomst te hopen.

 • Astrid Damstra
  14 april 2018 om 14:00

  Haha Corina, wat weet jij die 20 handtekeningen leuk te brengen!!

 • Marianne
  14 april 2018 om 10:00

  Zelfs over de grens praten ze al negatief over de ovp. Zie dat steeds meer mensen de petitie tekenen. 👍👍

 • Jos
  14 april 2018 om 09:51

  Hahaha……………. Corina,

  Tea, Tea, Tea, Tea, Tea, Tea, Poema, Poema, Tea, Tea……….ect., ect…………

 • Corina
  14 april 2018 om 09:24

  De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat er ook een petitie is tegen bijvoeren in de OVP.
  Al 20 handtekeningen

 • Niek L
  14 april 2018 om 07:26

  Fijn Anton, dat zich in jullie gelederen ook schande wordt gesproken, we horen en zien jullie betrekkelijk weinig.
  Inmiddels is het aantal stemmers op de petitie gegroeid naar 121.202, ik zal nog eens flink delen, hoe meer hoe beter.
  Op de facebookgroepen is het wat onduidelijk, de grootste groep blijft hangen maar wat er op de kleinere groepen gebeurd is onduidelijk, je weet niet wat de overlap is.

 • Niek L
  14 april 2018 om 03:29

  Ach joh Inge, de politiek zeik elkaar constant af.
  PVV zelf is kampioen erin.
  Dus daar luister ik niet meer naar.

  Overigens heeft ze in dat geval wel gelijk, je kunt, wederom op internet wel statistieken vinden over stemgedrag van politieke partijen.
  PVV is de partij die naar verhouding ook vaak opmerkelijk stemgedrag heeft als je naar hun partijpunten kijkt.
  En PvdD, stemt vrijwel uitsluitend voor eigen stemprogramma.
  Toevallig vorig jaar uitgezocht toen ik moest stemmen en maar geen keuze kon maken.

 • Anton van Oversteeg
  13 april 2018 om 23:37

  Dat zelfredzaam is er van begin af aan niet geweest. En door wanbeleid en niet luisteren naar andere biologen en ecologen die het niet eens zijn met de inzichten en verzinsels van F Vera Is het een soort van dood gebied zonder ecosysteem en zonde biodiversiteit geworden.. Als Bioloog maak ik mij nog meer zorgen om de sektevorming van gelovigen die denken dat het nog steeds goed komt na 35 jaar experimenteren met dierenlevens. Schandalig …………….

 • Tea
  13 april 2018 om 23:17

  In het nieuws:

  “De Commissaris van de Koning in Flevoland, Leen Verbeek, is bedreigd vanwege de situatie in de Oostvaardersplassen”.

  Hij heeft aangifte gedaan.

 • Inge
  13 april 2018 om 22:31

  Niek l

  Heb het filmpje net bekeken wat een muts. Beetje PVV afzeiken. En nog geen verstand van zaken ook nog. Nee daar redden de gg het niet mee. Die 120000 paardemensen daar hebben we meer aan

 • Peter
  13 april 2018 om 22:25

  Het doet mij deugd dat zo n grote groep van 120000 paarden kenners een petitie hebben getekend. Deze praktijk mensen zouden als goede leermeester kunnen dienen om het welzijn van de gg te verbeteren. Daar heb ik persoonlijk alle vertrouwen in. Gaarne zou ik de petitie ook nog willen tekenen. Zou u de link nogmaals kunnen noemen?

 • Niek L
  13 april 2018 om 22:22

  En partij voor de dieren komt met een statement.
  Helaas kan ik de link niet delen maar het staat op YouTube Oostvaardersplassen gemeenteraad.

  Het gaat over hekken weg en corridors.

  Hopelijk komen ze ook nog in het hier en nu aan…

 • Inge
  13 april 2018 om 22:13

  Bedankt Annemarie voor de info. Hier word ik bij van. Kan je er nog voor tekenen?

 • Niek L
  13 april 2018 om 22:10

  120.000 wow, dat is bijna 2 kamerzetels 😁😁😁

 • Niek L
  13 april 2018 om 22:01

  Super Annemarie 🐎🐎🐎
  Ik had er inmiddels een hard hoofd in maar ik spring een gat in de lucht 😀😀😀😀

 • Poema
  13 april 2018 om 21:58

  Mijn taalgebruik zou ik eerder ‘scherp’ noemen…..
  Dat is echter iets héél anders dan mensen verbaal ‘in een hoek zetten waar ze niet horen’…..en dat om de simpele reden dat ze niet ‘meelopen’ met de tegenstanders en het opnemen voor de OVP.

  Wie daar wel of niet liep in en bij de OVP …en of ik daar wél of niet bij was …en of de media het wél of niet opblaast …..dat is allemaal niet het punt …… .
  maar DAT al die demonstranten daar liepen met ongeoorloofde ‘bijvoer acties’ en de orde verstoorden is waar het om draait….

  En noopt SBB nu tot maatregelen.

  Ik wens SBB veel sterkte en wijsheid.

 • Annemarie
  13 april 2018 om 21:54

  http://www.horseandhound.co.uk/news/riders-speak-out-horses-starving-dutch-nature-reserve-649544

  Internationale druk vanuit de paardenwereld!

  Beste poema, syl, staatsbosbeheer1 en andere voorstanders, er wordt dinsdag een petitie aangeboden met meer dan 120.000 handtekeningen! Dat is nogal wat!!! Dat zijn niet slechts een handje vol knots gekke bambi knuffelaars en gillende pony penny s zonder verstand, dat is een tsunami aan tegenstand en weerstand, nationaal en internationaal, en velen van hen mensen die idd jarenlang met handen id klei zitten, mesten, voeren en zorgen voor grote grazers. Met zoveel mensen krijg je hier en daar wat rotte appels ertussen, maar dat zal aan beide kanten van de discussie het geval zijn. We proberen met zijn allen de discussie op gang te brengen, zodat we kunnen komen tot een acceptabel compromis voor alle partijen voor volgende winter. Nationale en internationale pers zitten er nu boven op, en oefenen op hun manier druk uit op beleidsmakers. Het tij keert. En net als bij de zee, als de golf maar groot genoeg is, gaat zelfs de dikste muur uiteindelijk om. En dan zal er gesproken moeten worden over hoe nu verder, als volwassen mensen, met verstand, gevoel en moreel besef.

 • Niek L
  13 april 2018 om 21:39

  Kunnen wilde dieren ook ADHD hebben of borderline, manisch depressief zijn of zo?

 • Hendrik
  13 april 2018 om 21:24

  Beste Heer of mw. Poema,
  U heeft ws. geen antwoord op mijn vraag, mag ik daaruit concluderen dat u ook maar wat roept t.a.v. al die vernielingen.
  Daarbij zegt niemand dat de media het gedaan heeft, maar wel dat de berichtgeving gekleurd is.
  Een beetje zoals u interpetaties
  Ik wens u bij deze een vredig weekend toe.

 • Peter
  13 april 2018 om 21:18

  Meneer poema

  Helaas lees ik uw reactie op het schrijven van andere reacties.

  Na een fijne begrip volle en gewaardeerde discusie met u had ik niet verwacht dat u de controle zo over uzelf zou verliezen.
  Qua taalgebruik plaats u zich zelf nu in het rijtje waar u zelf een hekel aan heeft.

  Hoop dat u mijn constatering begrijpt.

  U heeft het over de dader ligt op het kerkhof maar u zou het ook kunnen formulen de kadavers liggen in de kiezers.

  Fijne avond verder en maak u niet te druk

 • Poema
  13 april 2018 om 21:08

  Ja Inge, inderdaad, fatsoen !!…. tegenstanders gaan demonstreren en gooien, totaal onverantwoordelijk !! , hooi over de hekken ……en dan de voorstanders van de OVP er als afleiding erbij halen om maar niet je eigen ‘misdragingen’ te erkennen.

  Dát noem ik inderdaad géén fatsoen….en ook nog láf.

  Waarom die mensen daar liepen ed ???…
  Er was ‘toevallig’ een demonstratie aan de gang. !!!..

  …. de media heeft het nu ook al gedaan en de voorstanders !!!
  en de tegenstanders wassen hun handen in de grootste onschuld.

  ‘De dader ligt weer op het kerkhof”….. en de tegenstanders weten van niets.

  And this it it!

 • Corinne Polpe
  13 april 2018 om 21:04

  Niek L. óók jij een fijne avond en een hoopvolle vredige, dierwaardige ‘stille tocht’ morgen en overmorgen! Groet, Corinne Polpe

 • Inge
  13 april 2018 om 21:01

  Misschien moeten de demonstranten dat eens aan de presentatoren vragen als de camera op hun gericht is.

  Zelf vind ik dat ook vreemd. Normaal dringen ze zich op en willen ze alles zien.ik had verwacht dat een camera ploeg ook de activitijten in het gebied zou willen filmen. Er zit een raar luchtje aan deze zaak zo langzamer hand.

 • Corinne Polpe
  13 april 2018 om 20:58

  Dank je wel Peter, insgelijks!
  Met een diervriendelijke groet, Corinne Polpe

 • Niek L
  13 april 2018 om 20:55

  Hendrik
  Ze zeggen het zelf ook, nieuwswaarde heeft het niet als het nieuw of nieuws is maar als er rottigheid is, de rest is niet interessant.
  Maakt tegelijkertijd duidelijk hoe het is, hetze-vormend, maar als je bv Arnold Karsten volgt, kom je erachter dat als er werkelijk oorlog dreigt, je nergens van af weet…..dus NOS, je hebt er niks aan.

  Meestal is het voldoende dat je het weet maar in dit soort situaties, vinden ze het wel erg leuk om van een prullenbakbrandje een complete bosbrand te maken…..en is het minder grappig.

 • Hendrik
  13 april 2018 om 20:45

  Helemaal met u eens Niek L.
  Van de beide demonstratie, s die i.p heel vedig verliepen werden alleen de korte momenten van onenigheid met een paar demonstrante eruit gelicht.
  Waarom mensen daar liepen kwam amper aan bod.
  En ook de ellende achter de hekken bleef onzichtbaar.
  Maar wel grote koppen in de krant en beelden in het journaal, van mensen die gearresteerd werden.
  Dat schijnt toch meer kijkcijfers op te leveren, dan de ellende van de dieren waar het uiteindelijk om gaat.
  Schandalig !!!

 • Hendrik
  13 april 2018 om 20:35

  Poema,
  was u aanwezig bij de demonstratie, s of gelooft u alles wat de media zegt.
  Wat is er dan allemaal vernield, ben heel nieuwsgierig.
  Was namelijk wel aanwezig en heb er weinig vernielingen gezien.
  Maar misschien stond ik op de ,,verkeerde,, plaats.
  Er is zover ik weet tijdens de demonstratie een kettingslot doorgeknipt en een betonblok verschoven.
  Zet dat eens in perspectief na een voedbalwedstrijd, of een avond stappers in de stad, zou ik zeggen.
  Trekt u dan ook zo van leer.

 • Dinie
  13 april 2018 om 20:32

  Beste boswachters eigenlijk heb ik diep medelijden met jullie, als dit je dagelijks werk is dan is dat in en in triest, het lijkt mij dat dit in en in trieste dierenleed je niet in de koude kleren gaat zitten , als boswachter zijnde had je je toch iets anders voor gesteld van deze baan lijkt mij, het lijkt erop dat niemand echt naar buiten durft te treden hun eigen hachje wil redden, erg jammer ik vraag u dan ook neem afstand van dit gruwelijke experiment dat zou u sieren

 • Niek L
  13 april 2018 om 20:16

  Media, is vooral….mediageil en op zoek naar sensatie, er circuleren voldoende filmpjes op internet over de vorige demonstratie, waar je je licht kunt opsteken hoe het er aan toe is gegaan.
  Ze pikken van een hele middag de beelden eruit van 5 mensen die gearresteerd zijn.
  Tja, selectief en stemmingmakerij.

  Wat staatbosbeheer en Carola Schouten nu doen past in het straatje.

  Steek gewoon je licht op, dat is in het huidige digitale tijdperk rete eenvoudig.

  Gelukkig hoor ik steeds meer boeren die biologisch willen boeren, je kunt mooi en betaalbaar biologisch vlees kopen, als je dat wil.
  Als steeds meer mensen dat doen, hebben we de megastallen niet meer nodig.

  Ook hier, steek je licht op, internet maakt het allemaal….ja, rete eenvoudig….

  Nogmaals de geboorteregulering, het is redelijk eenvoudig en wordt al op veel plekken toegepast, ook hier kun je veel van vinden op de digitale snelweg…..rete eenvoudig…..
  De enige die je wil doen geloven dat het ingewikkeld is….is…..staatsbosbeheer….wat gek…..

  Corinne, fijne avond verder, trouwens iedereen een fijne avond verder.
  Morgen is het Equiday, daar wordt op een diervriendelijke manier met paarden gewerkt, wat een heerlijke afwisseling in Nederland…..

 • Peter
  13 april 2018 om 20:01

  Beste Corinne

  Bedankt voor uw fijne reacties.

  Ik zal uw vriendelijk reacties en goed onderbouwde reactie missen.

  U toont veel respect voor iedereen en weet daar ook mee om te gaan.

  Ik hoop op een vredig protest van alle betrokken partijen en de juiste uitkomst voor de”wilde/verwilderde “ dieren.

  Vriendelijke groet peter

 • Inge
  13 april 2018 om 19:56

  ik Las in een van uw antw iets over fatsoen . Eh ?? Ach laat maar.

 • Corinne Polpe
  13 april 2018 om 19:55

  Allerbeste blog deelnemers, ik hou mijn ‘stille tocht’ óók morgen én overmorgen ‘THUIS’!
  Ik zal déze dagen niét deelnemen aan het blog!
  Ik wens u allen ‘vrede in uw hart toe’! Met een diervriendelijke groet,
  Corinne Polpe

 • Poema
  13 april 2018 om 19:50

  Inge.

  Ik kan bijna niet geloven wat je hier schrijft…. mijn mond zakte ervan open!!!

  Die gewelddadigheden en vernielingen in en rond de demonstratie bij de OVP ligt dus NU INEENS aan de vóórstanders van de OVP.????
  Wat een vreemd soort fantasie heb jij.

  Je lijkt Rusland wel: heeft ook vandaag het westen verweten de oorlog in Syrië te beïnvloeden met een chemische aanval!!!

  Ik zal maar denken: ” De aanval is de beste verdediging”….anders kan ik dit soort vreemde uitlatingen niet verklaren.

  Ja hoor, beste Inge, het zal allemaal wel…
  ….. ik zou zo zeggen: Droom lekker verder !!

 • Inge
  13 april 2018 om 19:23

  Jacqueline

  Deze term is volgensmij verzonnen om de onkundige niets vermoedende mensen te overtuigen dat hoe ze het hebben geregeld goed was ,

  Ik lees allemaal van die vage dingen.
  Dat ik denk van jaja. Doe even normaal.

  Inderdaad Corinne laten we ons niet gek maken door de voorstanders ze zullen de protesten uit de hand te laten lopen zodat ze kunnen zeggen zie je wel alleen maar agressie.

  Hoop dat er een beter en ander beleid
  Gaat worden gevoerd.

 • Corinne Polpe
  13 april 2018 om 19:09

  Please dierenvrienden, laat het morgen én overmorgen met de ‘stille tocht’ een bewonderingswaardige én vredige tocht zijn!
  Dát verdienen álle ‘grote grazers’ die het leven lieten in de Oostvaardersplassen!
  ‘In memoriam’, Corinne Polpe

 • Corinne Polpe
  13 april 2018 om 18:55

  Lieve dierenvrienden, ik sluit af voor vandaag! Ik hoop én wens dat mensen die morgen/overmorgen deelnemen hun hersens gebruiken! Niks vernielen oké; er is ál genoeg vernield! Liefs aan álle dierenvrienden, Corinne Polpe

 • Jacqueline
  13 april 2018 om 18:35

  Ik begrijp niet waarom steeds wordt gezegd de dieren overleven in de winter door hun vetreserves aan te spreken. Zoals de paarden hebben toch juist voer nodig in de winter om zogenaamd hun kacheltje warm te houden? Juist die kunnen niet zonder voer in de winter?

 • Hendrik
  13 april 2018 om 18:16

  Peoma,
  Ik denk niet onatuurlijker dan afschieten.
  Als de dieren in de OVP daar dan zichzelf moeten redden en alles natuur is waarom groeit er dan gaas rond bomen, worden er stukken ter bescherming tegen vraat afgesloten enz.
  Dan ontneem je ze ook voedsel kansen, door in die natuur in te grijpen.
  Of behoten de bomen weer niet tot de natuur

 • Peter
  13 april 2018 om 17:58

  Ook ik ben tot de conclusie gekomen dat als er hekken zijn en de dieren dus veroordeeld zijn tot 1 gebied. Je praat over gehouden dieren. Dus zorgplicht . Geen natuur. Je zou het wel zo kunnen doen lijken dat het natuur is maar dan moet je de populatie beheersen.

  Ik hoop dat betrokken partijen door de demonstraties inzien dat dit einde project is zoals het nu word georganiseerd.

  Beterschap voor de gg in de ovp

  Groet peter

 • Corinne Polpe
  13 april 2018 om 17:53

  Néé Poema, NATUUR is vrij, zónder dat je gehinderd wordt door hekken! En jouw vergelijking mét megastallen, slaat als een tang op een varken! Dáár bén ik óók een tegenstander van! Ja, ál die megastallen! Maar laten we ons nu beperken op wát jij NATUUR noemt!!!….???
  Mvg, Corinne Polpe

 • Inge
  13 april 2018 om 17:52

  Oh nu begrijp ik hoe u denkt.

  Waarom niet de natuur helpen als het zo mis gaat. Wij mens maken immers ook de ovp. Waarom dan ruimen laat dan de natuur de natuur dat is dan ook natuur toch? Waarom het gebied sluiten als er ook mensen van de echte natuur houden? Die kunnen er dan mooi van genieten lijkt mij. Plaats deze foto s dan ook op de site en niet alleen plaatjes die tegenstanders wel mooi vinden. Toon dan op zijn minst de werkelijk heid. Maar dat mag de buitenwereld niet zien volgensmij.

  En u heeft het over vernielen tja misschien niet goed te praten.

  Maar wat er aan dieren is kapot gemaakt vind ik ook niet normaal en zeker niet goed te praten.

 • Poema
  13 april 2018 om 17:41

  Beste Inge,

  Afschrikken ? ….ja zo kun je ALLE misdragingen wel goedpraten.

  En ja, ik vind de dieren in de OVP een natuurlijker leven hebben dan de dieren op stal in de megastallen etc.
  Het is hard…. Maar dát is de natuur….. Die wij niet meer kunnen hérkennen en érkennen.

 • Corinne Polpe
  13 april 2018 om 17:38

  Ja Poema, een onnatuurlijke ingreep is ook wát er de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden in de Oostvaardersplassen! Op álle grote grazers!!!..
  Mvg, Corinne Polpe

 • Inge
  13 april 2018 om 17:33

  Beste poema

  Ik vind zoals de dieren in de ovp wel natuurlijk.?

  Ik denk dat er ook mensen gearresteerd om anderen af te schrikken . Maar ik denk dat de zaak al te ver uit de hand is gelopen en dat iedereen wel een dagje wil zitten zodat er wel wat gaat veranderen

 • Poema
  13 april 2018 om 17:27

  Hendrik,

  1e. Ik ben het met je eens dat de media hiervan ‘smult’ …. Het vult de kranten en de talkshows op TV.
  Het zijn ook vrijwel alleen maar ‘tegenstanders’ die aan het woord gelaten worden in de deze programma’s…..lekkere sensatie.

  Maar:
  Al zouden het ‘ alleen maar’ zgn. ‘Losse Flodders’ zijn van een paar mensen over die acties, dan vind ik dat nóg kwalijk…..
  Want vooral gezien de huidige ‘dreigende’ situatie kan ik me voorstellen dat SBB geen enkel risico neemt en maatregelen neemt.

  Er zijn natuurlijk niet voor niets mensen gearresteerd de vorige keer…..dingen kapotgemaakt etc.

  Al wil je zoiets vreedzaam houden, het trekt toch altijd luidruchtige ‘oproerkraaiers’ aan en daarmee loopt het meestal ook behoorlijk uit de hand.

  Dus of het wel of niet gebeurt: die ‘dreiging’ is er nu en dat vind ik een kwalijke zaak.

  2e. Ik weet dat er elders anti conceptie wordt toegepast…… Maar het is een zeer onnatuurlijke ‘ingreep’ voor de dieren.

 • Inge
  13 april 2018 om 17:18

  Hallo allemaal

  Er zijn wat mensen die zich druk maken over de stress van castratie of anticonceptie.

  Waar maken wij ons druk om volgens wij hebben wij er nu meer stress van.

  Wat denken julie van de stress van de dieren de afgelopen maanden.

  Ze zijn echt niet gek elke dag mannen in groene pakjes met trekkers auto s en geweerschoten. Dat leverd veel meer stress op.

  En inderdaad de pers weet het mooi op te zwiepen. Ten nadele van de groot grasers.

  Ik hoop dat er zeer veel mensen morgen vreedzaam op de been komen tegen dit zinloos dieren leed.

  Ik ben ook blij dat er diverse links worden gedeeld de waarheid mag best onder de mensen komen.

  40 jaar ervaring en dan dit willen mee maken kan ik mij niet voorstellen.

  Respect heb ik wel voor de groene jassen maar niet voor het beleid en uitvoering al jaren niet en het moet stoppen.

  Dit had niet gehoeven als ze maar eens wouden inzien.

 • Poema
  13 april 2018 om 17:09

  Nee, sorry, ik heb besloten om niet meer op inhoudelijke zaken in te gaan….dan alleen als ik denk dat het zin heeft.

  Of om iemand een complimentje te geven bijvoorbeeld…..want die zijn voor ‘andersdenkenden’ héél schaars op dit blog (understatement !!).

  En die beslissing heb ik genomen om een heel simpele reden die menig respondent inmiddels wel zal weten:
  Andere meningen worden dikwijls a priori al als ‘fout’ bestempeld, menigmaal ‘vergezeld’ van de nodige ongefundeerde sneren.

  Er zijn er hier op dit blog die niets anders schijnen te kunnen of willen doen dan anderen belachelijk te maken met nog belachelijker reacties.

  Het verstoort een normale manier van debatvoeren en het heeft voor mij dan ook geen enkele zin om mij in zo’n ‘mijnenveld van beledigingen en aantijgingen’ te begeven.

  Ik besef dat óók deze opmerking weer als ‘gezever’ en ‘het valt wel mee’ zal worden opgevat, zoals mij eerder al te kennen is gegeven,…… Maar goed: So be it !!!..ik denk daar dus heel anders over.

  Ergo: ik heb besloten dat ik alleen een reactie plaats als het míj goeddunkt.

  Ik ben dus wat je noemt ‘selectief’ geworden.

  Ik heb overigens al in eerdere blogs antwoorden gegeven op vragen van andere respondenten…..en krijg dan ook óf geen reactie óf idiote reacties of een dooddoener waarmee het hele debat ‘geblokkeerd’ is.

  Sorry….maar zo is het….héél arrogant…ik weet het, maar het is niet anders.

 • Hendrik
  13 april 2018 om 16:47

  Beste poema,
  Van dieren weghalen tijdens de acties is absoluut geen spraken.
  Een paar personen hebben dat geroepen, en de pers springt er boven op, zoals iedere keer als het een sensatie verhaal opleverd.
  De andere kant ( verhongering ) wordt nauwlijks genoemd laat staan met foto,s getoond.
  Er is opgeroepen voor een vreedsamen actie zonder geweld of bedreiging.
  Maar ja dat is wel saai natuurlijk.
  Daarnaast wat anticonseptie betreft voor gr. grazers , dit vind al plaats.
  Niet door zomaar wat te schieten, de dieren worden door een smalle corridor geleid, zodat gericht de juiste dieren ginjecteerd kunnen worden zonder al te veel stress.
  Geloof ook zeker dat dit minder stress opleverd, dan te verhongeren, en de kudde van zwakte of door afschot te moeten verlaten.

 • Janine
  13 april 2018 om 16:23

  Beste Poema, zowel Annemarie als Astrid hebben gisteren goede inhoudelijke posts geplaatst, en gevraagd om een reactie van staaatsbosbeheer, of van Sylv of van jou Poema.
  Zou je het even willen teruglezen en een reactie geven op wat zij aangeven ?

 • Poema
  13 april 2018 om 16:08

  Betonblokken voor de deur!!!!

  Tijden lijken te veranderen…. We hoeven niet meer bang te zijn voor wolven en andere predatoren!…..
  …..want gelukkig is daar nog ‘de mens’…..

  Dát is de grootste en gevaarlijkste predator……. Gaan dieren vangen in de OVP!!!

  ZO diervriendelijk !!????????

 • Aad
  13 april 2018 om 16:05

  Het verwijzen naar links en rapporten zal wellicht plaatsvinden om een argument kracht bij te zetten in plaats van maar wat te roeptoeteren.

  Castratie zal zeker enige stress opleveren, maar zeker niet opwegen tegen de stress van maanden van honger en de uiteindelijke dood.

  Trouwens in andere natuurgebieden vindt ook castratie plaats om de populatie in pas te laten lopen met de draagkracht van het gebied.

 • Corinne Polpe
  13 april 2018 om 15:53

  Poema, niemand denkt zijn/haar gelijk te krijgen! Het is een volstrekt aanvaarde methode! En wát dacht je van stress, wát er de laatste maanden heeft plaatsgevonden! Langzaam van de honger sterven; de kudde waar je deel van uitmaakte niét méér kunnen volgen? Eenzaam en alleen te liggen creperen? Tót het moment dat het geweerschot een einde maakt aan dat onvrije, opgesloten leven? Over stress gesproken????….

 • Poema
  13 april 2018 om 15:41

  Geboortebeperking per ‘geweer’:

  Ik zeg ook niet dat het onmogelijk is …. maar
  …. ik zeg: wél of niet met ‘het geweer’…. het is allemaal vooral héél complex !! en vooral ook héél stressvol !!

  Het is dus geen van beiden aan te bevelen.

  En ja, ik blijf erbij:
  het valt mij op dat ‘men’ op dit blog met veel verwijzingen en links naar rapporten etc. ‘het gelijk’ denkt te kunnen bewijzen.

 • Corinne Polpe
  13 april 2018 om 15:22

  Nee hoor, ik heb het niet van papier. Een boswachter van SBB vertelde mij dit! Mvg, Corinne Polpe

 • Poema
  13 april 2018 om 15:17

  Geboortebeperking per ‘geweer’.

  En hoe zouden we dat dan willen doen????

  Geweer aanleggen en schieten maar?…. in de hoop dat we het juiste dier treffen?….

  ZO simpel is het niet!

  Daarom zeg ik al; de 40 jaar ervaring van mensen die wereldwijd met de ‘poten in de klei hebben gestaan’ en niets anders doen dan zich in de wereld van de grote grazers inleven en er mee werken’ is voor mij van grotere betekenis en vooral ook overtuigender dan al die meningen en zgn. ‘kennis’ waarvan ik me toch afvraag: waar haalt men het vandaan? ( vaak zo van ‘papier’ opgepikt krijg ik het idee als ik al die rapporten en links etc. voorbij zie komen).

 • Niek L
  13 april 2018 om 15:01

  Ja Jeanine, ik ben het met je eens….
  En dan als je bijna gecrepeerd bent krijg je het genadeschot pas….

  De stress van een anticoncepte weegt mijns inziens niet op tegen de hongerdood….

  En anders moeten we de vaccinaties op babies ook maar afschaffen, die kunnen die stress ook allemaal niet aan …..

 • Niek L
  13 april 2018 om 14:58

  Ze hebben weer eens half gelezen, zoals ze ook het gedeelte over de zorgplicht maar half hebben gelezen.
  Het moment van afschieten maar half hebben gelezen…..

  Het enige wat ze goed hebben gelezen is: “Hoe schrijf ik sprookjes”.
  En daar zijn ze ook heel erg goed in, je zou willen dat ze de rest van de andere handleidingen ook hadden gelezen.

  @Ronnie
  Alle voorbeelden ( tot ik zou liever in de Oosterplassen wonen/ ja ik ook behalve in de winter ) ja, daar heb je gelijk in.
  En ik zou willen dat ruiters van alle lagen een beter voorbeeld kregen.

  En gelukkig zijn er ook mensen die zich daar hard voor maken en die ook daadwerkelijk andere alternatieven aanbieden.

  Maar de vergelijking gaat mank, omdat voeding gewoon nodig is om te leven.
  En ook staatsbosbeheer zelf zegt: in de winterstand hebben ze 1/3 van de normale voeding nodig.
  Dus in ik meen november was het voedsel op, dus dat is 3-4 maanden waarin dat 1/3de van de voeding er niet was…..

  En die dieren zo laten kreperen, terwijl er wel voeding is, dat kunnen ze zien, achter de hekken ( voor ons voor de hekken)

  Het is niet zo dat mensen niet tegen een dood dier kunnen, ik denk dat iedereen wel eens een dierbaar dier is kwijt geraakt.
  Iedereen die veel in de natuur komt, ziet wel eens een dood dier.

  Maar ik moet zeggen, met mijn 57 jaren en altijd door de natuur struinen, ben ik nog nooit duizenden dode dieren tegengekomen.
  Hoogsten heel veel konijnen die die konijnenziekte hebben en doodgeschoten werden.

  Ja Astrid, ze zijn een circus voorstelling er van aan het maken…..

 • Janine
  13 april 2018 om 14:51

  Maanden geen eten hebben, naarstig op zoek zijn naar eten, en dan bijna doodhongeren, lijkt me ook niet zonder stress.

  Hoe zien jullie dat?

 • Corinne Polpe
  13 april 2018 om 14:34

  Beste Poema en Jan,
  Inderdaad is anti-conceptie een kostbare methode! Maar volgens mij hoeven de Dieren niét gevangen te worden. Het middel wordt geschoten!
  Mvg, Corinne Polpe

 • Astrid Damstra
  13 april 2018 om 14:13

  Wat nu Staatsbosbeheer? ? Betonblokken voor de deur, extra hekwerken, bruggen weghalen? Verwachten jullie een aanslag?

 • Poema
  13 april 2018 om 14:07

  Jan,

  Goede reactie van je …..

  Over geboortebeperking zou ik even het volgende willen melden:

  1e. Het is inderdaad een kostbare maatregel;

  2e. Het is inderdaad een complexe !! maatregel omdat:

  A. Je moet weten: welk dier etc…. Je hebt hier namelijk te maken met kuddes met een sociale structuur;
  B. Dergelijk onnatuurlijk ingrijpen daar kweek je onrust mee in de sociale structuur binnen kuddes;
  C. Het VANGEN alleen al van de dieren om die geboortebeperking toe te passen is STRESSVOL !!

  Dat is mijn mening.
  Ik vertrouw namelijk o.a. ook op de kennis van mensen die jarenlange ervaring hebben opgedaan met grote grazers.
  Dit zijn mensen die zo’n 40 jaar PRAKTIJK ervaring hebben opgedaan met grote grazers en die dus :
  ” Met de poten in de klei hebben gestaan en nog staan” ….zal ik maar zeggen.
  …..en dus zeker goed weten waar ze het over hebben!!!…..

  Hun ervaring van zoveel jaren in de praktijk ( en dus de realiteit) is voor mij ‘steekhoudender’ en overtuigender dan de meningen van:

  – Mensen die de dieren in de OVP met boerderij dieren vergelijken….
  – Of mensen die met ‘papieren’ overtuigingen hun gelijk denken te kunnen verdedigen….
  – Of mensen die NIET kunnen zeggen dat ze 40 jaar praktijk ervaring hebben met grote grazers….
  ……OF mensen die overduidelijk NIET beseffen dat het absurde, dieronvriendelijke idee om op eigen houtje de dieren te vangen en weg te halen uit de OVP ALLEEN MAAR !!!! stress oplevert voor de dieren .

  De meest positieve en (eco)logische bijdrage aan een diervriendelijk bestaan is de realisatie van de Oostvaarderswold…..geheel in lijn met de ecologische verbinding van natuurgebieden.

  Óók dat is mijn mening.

  Vr. Gr.

 • Niek L
  13 april 2018 om 13:52

  De wolf introduceren, ik heb een berekening gemaakt hoeveel wolven het zouden moeten zijn.
  Kun je zien in de blog met de vossenfoto, plm 6de reactie van boven.

  Dan zouden er 10 wolven moeten zijn, schat ik om het gebied gg balans te houden. Het gebied moet hermetisch afgesloten worden ivm panische bevolking.

  En wat doen we met het overschot wolven, de aankomende jaren?

  En wat gaan we doen

 • Niek L
  13 april 2018 om 13:19

  Nee Jan, ik ben er niet bij.
  Dus mijn geweer staat nog steeds in de winkel.

 • Hendrik
  13 april 2018 om 13:12

  Ronnie,
  Heel fijn dat jij zo blij bent met de OVP.
  Denk echter als er niets was ondernomen t.a.v. de gr. grazers er weinig over gebleven waren waar je nog van had kunnen genieten.
  De dood hoort bij het leven zeg jij, maar de manier waarop je dood gaat maakt nog al verschil.
  Een kogel omdat je na een paar maanden zonder voedsel in zo,n slechte conditie bent gekomen dat je het niet gaat redden, is niet bepaald een dood zonder vooraf lijden.
  3000 doden dieren in vier maanden tijd in een klein gebied is niet normaal, ook niet in de natuur, tenzij er een ramp heeft plaats gevonden.
  En natuurlijk zijn de andere zaken die jij noemt ook geen pretje maar dat is een andere discussie..
  Men mag zich niet mengen in het leven van dieren die niet van jou zijn, maar dat is toch ook wat SBB doet met afschieten.
  De dieren zijn ook niet van hun.
  Daarbij zijn in Nederland wel de belastingbetalend de mensen degene waar dit soort projecten door gefinancierd wordt.
  En het gaat hierbij niet om de boswachters persoonlijk maar om het overheidsapparaat SBB, die het beleid van de provincie uitvoeren en gezien hun reactie,s of juist het ontbreken daarvan, het er ook mee eens zijn.
  De mensen mengen zich erin, in de hoop te bereiken dat het nu al jaren van honger omkomen van de dieren in de OVP een halt wordt toegeroepen, de vraag is alleen nog hoe.

 • Aad
  13 april 2018 om 13:06

  Over welk voedselaanbod hebben de dieren vanaf januari de beschikking gehad?

  Staat er niet in ICMO 2 dat de dieren niet langdurig aan honger mogen worden blootgesteld?
  Heeft Staatsbosbeheer geen calamiteitenplan waarin staat vermeld dat MOET worden bijgevoerd als essentiële voedingsstoffen (zoals mineralen) ontbreken of onbereikbaar zijn of een populatiecrash dreigt?

  Misschien kan Staatsbosbeheer hier eens antwoord op geven

 • jan
  13 april 2018 om 12:48

  Ik begrijp dat het voor dierenliefhebbers, inclusief paardenliefhebbers een rot gezicht is om dieren te zien verhongeren door voedselgebrek.
  Dat is echter wel het gevolg van de natuurlijke variatie in weersomstandigheden en voedselaanbod. Hoewel triest om te zien zal de populatie er niet door uitsterven of zo. Er overleven namelijk meer dan voldoende individuele dieren en bij gunstiger weersomstandigheden zal de populatie dus weer groeien.
  Aan de andere kant het is een rot gezicht. En we zijn ook niet gewend om te zien dat grotere dieren zo omkomen. Denk ook maar aan de situaties rond gestrande walvissen, of de discussie over of er nog jonge zeehondjes moeten worden opgevangen nu de zeehondenstand in de waddenzee vele duizenden dieren betreft.

  Aan de andere kant; aantalsregulatie door jacht heeft ook belangrijke nadelen;

  1 Jagers jagen anders dan roofdieren; ze schieten het liefst de mooiste, sterkste dieren. Roofdieren, zeker wolven selecteren de zwakste dieren.

  2 Je gaat een door mensen bedachte ‘evenwichtsstand’ in stellen. Die kan sterk afwijken van de (fluctuerende) natuurlijke stand. Met grote gevolgen voor het ecosysteem.

  3 Jacht maakt dieren schuw en werkt verstorend. Zichtbaarheid en gedrag van dieren verandert.

  4 Je wordt afhankelijk van jagers. Die hebben mogelijk een andere agenda dan strikt het belang van de natuur.

  Zoals door meerdere andere forumleden opgemerkt is verbinding met andere natuurgebieden altijd belangrijk. Om meerdere redenen;

  1 Genetische uitwisseling met soortgenoten.

  2 Vestigingsmogelijkheid voor soorten die niet (meer) in het gebied voorkwamen maar er wel geschikt leefgebied vinden (in het geval van de OVP; wilde zwijnen, in de toekomst mogelijk wolven, maar ook minder in het oog lopende soorten zoals marterachtigen zoals boom- en steenmarter, das)

  3 Mogelijkheid voor dieren om in geval van voedselnood naar elders te kunnen trekken op zoek naar voedsel en/of beschutting

  Dan andere mogelijkheden dan verbinding of aantalsregulatie door afschot van flinke percentages van de grotere hoefdieren;

  1 Anti-conceptie; ook hierbij moet je als mens een schatting gaan maken van de draagkracht van het gebied. Het is mij niet duidelijk hoe arbeidsintensief en kostbaar anti-conceptie is. Het zou mogelijk een tussenoplossing kunnen zijn indien kosten en werklast binnen acceptabele grenzen blijven. Heeft het voordeel van minder dierenleed, afschot minder noodzakelijk/beperkter.

  2 Gelijk introduceren wolven, Bijvoorbeeld door zwervers te vangen en in OVP te introduceren. Mijn eerste oplossing. Komt het dichtst bij natuurlijke regulatie van het ecosysteem. Zou op termijn, mits geschikte verbinding met andere natuurgebieden waarschijnlijk spontaan plaatsvinden, maar pas over een moeilijk in te schatten aantal jaren (5 a 15 jaar?) Nadelen; wordt door sommigen als onnatuurlijk gezien, vanwege het vangen en verplaatsen van de wolven en het feit dat er normaal gesproken vanwege het omliggende boerenland hekwerk om de OVP blijft staan.

  3 Alle grote grazers (herbivoren weghalen). Wordt door sommigen voorgesteld, met als argumenten; dierenleed vermijden, vermeende onnatuurlijkheid aanwezigheid grote herbivoren. Vanwege het belang van grote open en halfopen graasgebied voor de ganzen die voor het moeras van cruciaal belang zijn lijkt mij en bijna alle natuurspecialisten dit echt geen goed idee. Je krijgt snel omvorming naar ruigten en bos en waarschijnlijk dichtgroeien van het unieke moeras-ecosysteem. Leuk om een wandel- en recreatiegebied te creeeren maar waarschijnlijk qua natuurbelang veel minder interessant. Niet de Hollandse Hout is een internationaal vermaard, bekroond en beschermd vogelgebied maar de OVP. Ook vanwege verminderd internationaal belang voor natuurbescherming kwetsbaarder voor verlies beschermde status (bijvoorbeeld voor uitbreiding luchthaven Lelystad, aanleg infrastructuur daar naartoe, toelaten massale afschot ‘overlastgevende ganzen’).

 • Janine
  13 april 2018 om 12:23

  Beste Robbie,

  De boswachters gaan het gesprek Niet aan, helaas,…,.

  Op tig dringende vragen is geen antwoord gegeven. Je denkt nogal makkelijk over het honger lijden en de hongerdood.
  Als ik een hert was, of een paard, dan zou ik veel liever met mijn buikje vol geschoten worden in de Veluwe dan eerst maanden honger en pijn te moeten lijden.

 • ronnie
  13 april 2018 om 12:19

  ik wil graag mijn bewondering uitspreken voor de boswachters. Ik heb diep respect voor ze hoe ze telkens weer op een positieve manier het gesprek aan gaan.
  Ik ben dolblij met de Oostvaardersplassen en de dieren die er in leven en ik hoop nog heel lang dat er kleine en grote dieren zullen leven in dit prachtige gebied.
  Ik snap werkelijk niet de actievoerders en de mensen die zich zo druk maken over dat er dieren sterven. De dood hoort bij het leven. Dat geldt in natuurgebieden zoals de Oostvaardersplassen, dat hoort bij mensen en dat hoort ook bij paarden die in stallen worden opgesloten alsof ze misdadiger zijn of verkocht of naar de slacht gaan of een spuitje als ze niet meer kunnen presteren in de sport. Ik weet dat als ik een paard was liever in de Oostvaardersplassen zou leven en doodgaan dan in een stal waar ik betutteld werd met roze borstels en gepest werd met klemmende zadels, zwiepende zwepen, priemende sporen en snijdende bitten.
  En wat van al die dieren die gefokt worden om opgegeten ten te worden? Of de dieren die op de Veluwe of de duinen worden bijgevoerd om vervolgens door jagers te worden af geschoten?. De dood hoort bij het leven en ik vind dat de boswachters op een hele goede manier het natuurlijke proces van geboren worden en dood gaan volgen en daarbij onnodig lijden proberen te voorkomen.
  Ik vond het ook heel interessant om het staatje te zien van de grote dieren die jaarlijks sterven. Met name de herten hebben het zwaar gehad en grote verliezen gehad. Maar zo herstelt de natuurlijke balans zich.
  Het is prima om je mening te geven maar je inmengen in het leven een groep dieren die niet van jou zijn vind ik veel te ver gaan.
  Wat zouden die actievoerders doen als mensen hun dieren zogenaamd helpen of bevrijden?

 • jan
  13 april 2018 om 11:46

  Ik las gisteren of vandaag dat Staatsbosbeheer betonblokken op de wegen naar de OVP heeft geplaatst om actievoerders tegen te houden die op hadden geroepen om met trailers naar de OVP te komen om dieren daarmee weg te voeren. Ik begin mij af te vragen; wie zijn deze actievoerders? Wie hebben de beschikking over dit soort trailers? Paardenliefhebbers, boeren? In ieder geval niet de gemiddelde nederlander

 • jan
  13 april 2018 om 11:41

  Ja toch Niek,

  Heb je je geweer al schoon gemaakt?

 • Niek L
  13 april 2018 om 09:09

  Astrid, ik zal niet voor mijn beurt gaan praten 😉

 • Niek L
  13 april 2018 om 09:02

  Er was een interessante tweet die de vraag net wat anders bracht:

  Is Nederland klaar voor de echte natuur? Met of zonder hek dat maakt niet uit.
  Zijn we klaar voor de grote grazers.

  Voor mij maakte het een aantal dingen helder, of in ieder geval zo, dat ik het onder woorden kan brengen.

  1) wat is echte natuur
  Voor mij is echte natuur dat je natuurlijke processen niet teveel verstoord en de flora en fauna hoogstens wat ondersteund, dit kan door bv niet inheemse planten en dieren zoveel mogelijk te verwijderen, in ieder geval die, die door gebrek aan natuurlijke vijanden erg dominant kunnen worden en inheemse dieren en planten overrulen. En daardoor voeding weghalen voor inheemse soorten.

  Dat lijkt mij dus stap 1, terugdringen van exoten.

  En dan zoveel mogelijk dieren en planten hun eigen weg erin laten gaan, het gebied bepaald of het geschikt is voor bepaalde dieren.Ieder gebied evolueert, dus het is niet zo dat je omdat je altijd graspiepers hebt gehad, dit over 50 jaar ook nog zo is.Er kan 50 km verderop een verandering hebben plaatsgevonden, die maakt dat er iets verandert.
  Natuur is niet maakbaar, natuur is gewoon zichzelf en verandert en groeit.

  Maar omdat een paar bollebozen een plan hadden zijn ze steeds meer gaan ingrijpen ( oa met exoten de grote grazers. )

  Hierbij een link die ik plaats om te laten zien hoeveel invloed het heeft gehad om wolven te herintroduceren in Yellowstone park. Ik ben niet helemaal voor herintroductie omdat dit menselijk ingrijpen is maar het laat wel zien wat voor effecten het op de natuur heeft. En in mijn optiek wel verdedigbaar is omdat de wolven ge HERintroduceert zijn, dus het zijn geen exoten.

  https://www.youtube.com/watch?v=ysa5OBhXz-Q

  2) is dit natuur?
  Nee, in de natuur zouden de grote grazers deze route nooit hebben genomen.
  De heckrunderen niet omdat ze gefokt zijn en dus geen natuur zijn.
  De koniks niet omdat ze meer harde ondergrond nodig hebben om hun hoeven kort te houden.
  Als je meer moeraspaarden wil hebben, kom je bij camargues uit, maar de fransen gaan hun geliefde paarden niet verkopen voor zo’n projectje.
  Maar ook die hebben hoefverzorging nodig…..
  De edelherten, we gaan nogal spastisch om met natuur, http://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/Zoogdiersoorten/Edelhert/downloads/EdelhertenoostNLZOOGDIER21-3.pdf
  Maar het lijkt erop dat de Oostvaardersplassen niet van nature een aantrekkelijke plek voor ze zou zijn.

  Dus als je vraagt zijn we klaar voor natuur?
  Zijn we klaar voor de grote grazers?

  Dan zou ik het anders stellen: zullen we eens kijken of ze klaar zijn voor ons, hebben we een klimaat en omgeving welke zo gunstig is dat ze bij ons willen leven?

  Want dat is in mijn ogen natuur.
  En zijn wij er klaar voor om ze te ontvangen, zoals ze komen, inclusief de wolf.
  En zijn we bereid om daar een paar stappen terug voor te doen, door bv ons vee snachts op te hokken?
  In een eerder blog heb ik een groffe berekening gemaakt wat het betekent als we wolven de wildstand zouden laten reguleren, dat vraagt veel van de mens, in de aanpassing naar de natuur toe.
  Zijn we daartoe bereid?
  De bereking staat in de blog met het plaatje met de vos, redelijk bovenaan, ik schat de 6-7 van boven.
  Hieruit even de eindconclusie van de groffe schatting hoeveel wolven we nodig zouden hebben om de wildstand te reguleren.

  Ik schat dat ze in roedels van plm 10 leven.
  Dan heb je dus op 85 plaatsen in Nederland een behoorlijk grote roedel.
  Dat is 7-8 roedels per provincie.

  Ik schat hun jachtgebied op straal van 5 km….

  Dus, ja, is Nederland klaar voor NATUUR?

  @Astrid, ik zal niet voor mijn beurt gaan praten 😉

 • Corinne Polpe
  13 april 2018 om 08:55

  Beste Astrid, met dank voor je link van ‘Zorgplicht natuurlijk gewogen’. Ik ben her roerend met je eens!
  Volgens hoofdstuk 5. Zorgplicht vormgeven heeft SBB artikel 2 van de Flora- en faunawet geschonden!
  Mvg. Corinne Polpe

 • Lida Dijkman
  13 april 2018 om 08:48

  Dank voor de uitleg. Kom er vaak en had dit al min of meer gehoord. Maar met al deze negatieve reacties is het heel goed het te blijven uitleggen. Mensen laten zich lijden door hun emoties en zijn weinig bereid te lezen, te luisteren en zich open te stellen voor een dialoog. jammer heel jammer.
  Mijn complimenten aan de boswachters en de vrijwilligers het mag wel eens vaker gezegd worden.

 • Niek L
  13 april 2018 om 06:55

  Heerlijk hè Jan, al dat geknal en al die dode beesten….

 • jan
  13 april 2018 om 01:57

  Vandaag lees ik dat onze grote vrienden, de jagende natuur-liefhebbers van de provincie Friesland 200.000 ganzen mogen gaan schieten. Leve het herstel van het ‘natuurlijk’ evenwicht!

 • Astrid Damstra
  12 april 2018 om 22:29

  Poema en Sylv, (en anderen?)

  Ben zo vrij er even “Zorgplicht natuurlijk gewogen” uit 2012 bij te nemen.

  http://edepot.wur.nl/243167

  Hieruit een citaat waarin we in de kern van elkaar verschillen:

  Bij 3.5:

  “Wanneer het aanpassingsvermogen van het dier wordt overschreden is interventie vereist. Een momentane staat van lijden kan echter binnen het aanpassingsvermogen van een dier liggen en betekent niet noodzakelijk dat interventie is vereist.
  Het dynamische dierenwelzijnconcept kan ook worden toegepast op niet gehouden dieren en op groeps- en populatieniveau. ”

  De vraag: vinden jullie dat het overschrijden van het aanpassingsvermogen van de dieren op de OVP ‘momentaan’ is? Of misschien zelfs dat het helemaal niet overschreden wordt?

  Zo ja, op grond waarvan komen jullie tot die conclusie? Gezien het feit dat vrijwel ieder dier op de OVP de dood vindt met een conditiescore 1 of 2? (Zie jaarrapportage SBB)

  Kunnen jullie proberen nu niet te vervallen in de cirkel van drog redenaties door te verwijzen naar bijvoorbeeld de bio-industrie, maar te blijven bij de situatie op de OVP?

  Neem gemakshalve even aan dat jullie dit rapport kennen, anders even doornemen misschien.
  De vele deskundigen die het opgesteld hebben staan onderaan het rapport vermeld.

  Groeten, Astrid.

 • Anton
  12 april 2018 om 22:03

  Heb op mijn gemak al de reacties eens gelezen, daarbij ook een heel eigen mening hebbende over de OVP.
  Vind het zeer treurig een gebied wat eerst zo rijk en gevarieerd was te zien veranderen in een kaalgevreten soort steppe.
  Ben dan ook zeer benieuwd waar de commisie van geel mee zal komen.
  Kan het ook niet laten beste Mw. Sylv om op te merken dat u wel zo hard roept dat mensen SBB aanvallen en maar wat schreewen, ik in de reacties op dit blog niet terug kan vinden.
  Uw zelf komt met weinig onderbouwing, maar bent wel steeds bezig op andere kritiek te hebben.
  Dat kan toch niet de opzet van deze discussie zijn

 • Niek L
  12 april 2018 om 21:21

  Moppie…..

 • Poema
  12 april 2018 om 21:17

  Meneer Peter,

  Onderstaande reactie van Meneer Niek L : PRECIES wat ik dus bedoel.

  Negeert mijn simpele verzoeken om fatsoen…..Maar is tegelijkertijd zo bang dat hij bijna smeekte om zijn eerdere ‘bedreigingen’ van het blog te halen.
  Met dát soort taal hebben we te doen.

  Maar een geruststelling voor hem: ik doe ook geen moeite om op zijn ‘input’ te reageren.
  Alleen dit was een duidelijk voorbeeld voor u om te laten zien: ‘ZO moet het in ieder geval niet.’
  Is mijn mening dus.

  Groet

 • Niek L
  12 april 2018 om 20:54

  Peter, gebleken is dat het beter is om sommigen gewoon te negeren….
  Niet zozeer vanwege hun mening maar omdat je er verder gewoon helemaal niks mee kunt.
  Het kost je bakken met energie, als je er in mee gaat en onder aan de streep schiet je er niks mee op.
  Er is geen inhoudelijk gesprek mee aan te gaan.
  En het is zo kleuterniveau….

  Ok, tja dat heb je met sommige mensen….

 • Poema
  12 april 2018 om 20:41

  Meneer Peter,

  Dit is een serieus antwoord op uw reactie…. Waarin ik duidelijk probeer te maken waarom ik zeg wat ik zeg:
  het gaat mij om de menselijke normen en waarden……die ik bij veel reacties op dit blog mis.

  Dat wij het niet eens zijn over de OVP is duidelijk….maar dát is ook niet wat mij ‘dwarszit’.
  Inderdaad, wat u zegt, iedereen mag een eigen mening hebben ….en iedereen mag voor zijn/ haar mening uitkomen.
  Maar het is de manier WAAROP!!!!

  Het zijn de reacties op dit blog (en vorige) waar ik moeite mee heb omdat ze in veel gevallen niet respectvol zijn/waren tov. sommige andersdenkenden en de SBB medewerker(s).

  En als je dan de mensen vriendelijk vraagt ( op eerdere blogs.) om hun toon een beetje te matigen dan word je belachelijk gemaakt en is het enige antwoord dat je krijgt: …. “‘Maar jij ook etc.etc. …..

  Of het wordt meteen op SBB afgewenteld in termen als ‘zolang SBB zich onfatsoenlijk gedraagt,,dan kunnen wij dat ook doen’…… Dat legitimeert ze kennelijk om anderen respectloos ‘aan te spreken’.
  En dat soort reacties noem ik dan inderdaad ‘jij-bakken’

  En bovendien vindt men het ook nog eens héél gewoon….men ziet het niet eens ….iets wat ook wel weer typerend is …maar ook iets wat ik ‘gewoon’ niet begrijp.

  Enige vorm van zelfreflectie is er niet bij.
  Dat stemt mij ‘triest’….want het zegt wél iets over deze tijd.

  1 ding is me opgevallen en heb ik hier wel ervaren:
  SOCIAL media is géén SOCIAL media….integendeel, ik heb nog nooit zo’n A-SOCIAL gedrag meegemaakt als op SOCIAL media.

  Moeten we dan zomaar accepteren ‘ dat tijden veranderen’ en dat daarmee ook respectvol gedrag danwel taalgebruik wordt uitgebannen????
  Dat is voor mij onacceptabel en ik wens daar ook niet in mee te gaan
  Sorry, ik heb blijkbaar andere normen en waarden in mijn boekje staan.

  Uw mening vwb. de OVP respecteer ik echt wel al komt die niet overeen met die van mij…..Maar het is nog altijd:
  ‘ C’ Est le ton qui fait la musique ‘……

  Ik hoop dat u nu een beetje snapt waar mijn ergernis vandaan komt.

  Groet

 • Annemarie
  12 april 2018 om 20:02

  Dank je Janine, ook ik ben benieuwd naar reactie van Staatsbosbeheer! Dieren die compleet zijn ingeteerd vreten dat er ook id zomer niet meer geheel bij, dat proces is onomkeerbaar. Tegen tijd dat ze gedeeltelijk zijn hersteld begint de nieuwe schaarste alweer. Denk dat die beelden van die uitgemergelde dieren juist zo hard resoneren in de paardenwereld. Wij zijn dag en nacht bezig met het fit en gezond houden van onze dieren, vaak mensen met tientallen jaren ervaring in het houden van deze dieren. Wij weten hoe het zit, en kijken dwars door het mooie verhaal van SBB heen, we zien de leugens glashelder. In Amerika zit met ook met overschot van wilde paarden. Daar mag niet geslacht worden en gezonde dieren niet gedood. Daar zit met met gigantische hoeveelheid dieren die in gevangenschap worden gehouden, en waarvan slechts klein deel wordt geadopteerd. Ook geen goede oplossing. Ik ben voor kudde beheersing zoals in Gelderland. Kuddes worden actief beheerd, dieren eten hele jaar door prima, zien er top uit, overschot wordt geslacht en komt als biologisch vlees in de handel.

 • Peter
  12 april 2018 om 19:50

  Sorry meneer poema

  Naar mijn weten had ik een hele nette discusie met desbetreffende personen en wederzijds.

  De manier waarop u nu met mij een discussie probeert aan te gaan is naar mijn mening verre van netjes.

  Als bv sulv mij brutaal onbeschoft of niet netjes vond dan spijt mij dat oprecht en was dat niet de bedoeling.

  Ik kan mij niet voorstellen dat zei dat zo heeft ervaren.

  We hoeven het tenslotte niet met elkaar eens zijn.

  Mijn excuses heer poema maar ik blijf wel bij mijn eerdere bevindingen.
  U heeft mij zeker niet van gedachten doen veranderen. Misschien dat ik uw taalgebruik ook niet begrijp dat zou mogenlijk zijn.

  Laten we het bij de descusie ovp houden en voor het welzijn van de gg

  Vriendelijke groet peter

 • Poema
  12 april 2018 om 19:40

  Het is inderdaad merkwaardig dat het zó rustig blijft vanuit de plaatselijke en provinciale politiek….die amper optreedt tegen het onbezonnen bijvoergedrag van de demonstranten.

  Ik kan mij ook niet aan het idee onttrekken dan dat men de OVP misschien liever helemaal weg wil hebben om zich dan geheel te kunnen richten op geld verdienen met het vliegveld ……
  ,……dat lijkt méér prioriteit te hebben dan de OVP….
  Zou het héél misschien iets met ‘DOLLARS’ te maken kunnen hebben??

  Investeren in een natuurgebied/corridor past misschien NIET in het politieke programma.
  En dus zal de realisatie van de Oostvaarderswold niet bovenaan op de politieke agenda staan van de provinciale politiek.

  Aan de andere kant: het feit dat de EU het CDA haar zin niet geeft, zou je misschien weer als een veelbetekenend ‘gebaar’ kunnen opvatten.

  Tja….ik blijf erbij: de aanleg van de Oostvaarderswold is niet alleen ECOlogisch maar zeker ook LOGISCH!

  En daar zal ik aandacht voor blijven vragen.
  Het is geheel volgens de EHS doelstellingen waar Nederland wél deel van zou uitmaken, maar in het geval van de OVP duidelijk grote steken laat vallen door daar niet in te investeren.

 • Poema
  12 april 2018 om 19:38

  Meneer Peter,

  Sterke reactie uwerzijds: de zoveelste jij-bak.
  Mijn complimenten.

  Ik vrees echter dat ook u het verschil niet ziet tussen ‘ vrijheid van meningsuiting en valse beschuldigingen en misselijkmakende aantijgingen ‘…..
  Dat zijn namelijk héél verschillende zaken.

  Maar ik neem het u niet kwalijk…. Ik had het al over de ‘blindheid’ voor eigen ‘mis’plaatst gedrag: ….
  …….de bekende ‘ splinter en de balk’ zullen we maar zeggen!!!!

 • Janine
  12 april 2018 om 19:17

  Annemarie schreef vanmiddag:

  Hier een link van Amerikaanse studie mbt voeren van verhongerde dieren, ook hier wordt aangeven dat dieren met zeer lage score van een1 of 2 soms idd niet meer terug te halen zijn met voeding, het proces is te ver gegaan. Dit zie je ook bij de score 1 en 2 dieren in OVP, ze kunnen zelfs het schrale hooi niet meer aan. Deze dieren hadden het sowieso niet meer gered, het proces was al te ver heen. Het argument dat het voeren juist dieren dood houdt geen water. De zgn “ winterstand” bestaat niet, er is een soort van spaarstand mogelijk, maar daarvoor moet er alsnog iedere dag gegeten worden. Dieren tot scores van 2 of zelfs 1 laten vervallen is waanzin.

  http://veterinarynews.dvm360.com/refeeding-starved-horses

  En het is zo’n relevant stukje dat ik het copieer en weer plaats, zodat het boven aanstaat. Hopelijk kan er een reactie komen van de ‘staatsbosbeheer1’.

  Dat zou erg gewaardeerd worden.

 • Andries
  12 april 2018 om 19:17

  Dat het terrein omheind is, is niet zo belangrijk, het is groot genoeg voor krachtige populaties grote grazers. Met wolven en lynxen erbij zou niet echt helpen, wilde (!) grazers gaan nu eenmaal dood door gebrek aan eten, dat is wereldwijd de norm op alle continenten van onze planeet. Het hoort erbij, het is normaal.
  De werkelijke vraag is of Nederland bereid is om een Europees netwerk van robuuste wilde natuur ook op haar grondgebied toe te staan.

  Er zijn talloze Lenie ’t Harts in dit land die weinig begrijpen van robuuste wilde natuur en er geen behoefte aan lijken hebben.
  Ik vind dat ook dieren en planten een bestaan mogen opbouwen op deze planeet, niet in dierentuinen of in postzegelnatuur, maar in robuuste natuurnetwerken op de manier zoals ze dat altijd al gewend waren voordat wij het voor ze verprutsten.

  Wie zijn de echte dierenvrienden? Wilde dieren willen geen mensenknuffels of dierenartsen, die willen hun eigen leven leiden, zoals de mens dat ook zelf mag bepalen.

 • Sylv
  12 april 2018 om 19:15

  Beste Peter,
  Helaas, foutje’ in uw wijze van lezen.
  Deze discussie hier betreft idd de grote grazers en natuurlijk suggereer ik geen bizarre massale uithongering om de aanleg van het vliegveld te versnellen.
  Niemand uitgezonderd hier wil een goed leven voor de grote grazers en niets anders.

 • Corinne Polpe
  12 april 2018 om 19:00

  Aad, anti conceptie kán ook met uitbreiding plaatsvinden. Bovendien is de mogelijkheid van predators veel meer
  aanwezig!Omheining en dat een natuurgebied vinden is ronduit bespottelijk! Hét is niét méér dan een héél groot weiland! Daar kan je het mee vergelijken!

 • Corinne Polpe
  12 april 2018 om 18:40

  Janine, ik denk dat ze uitgaan van de meerderheid van de deskundigen die bijvoeren ook niet wenselijk achten! Daarbij is uitzetting gebeurd toen ze nog niet in het Parlement zaten. Als ze dáár wél ingezeten zouden hebben, hadden ze pertinent tégen gestemd, omdat het terrein omheind was! Volgens mij willen ze dáárom zich niét écht in mengen. Tenslotte móeten ze met de partijen die dit allemaal bewerkstelligd hebben, nu nog onderhandelen!

 • Aad
  12 april 2018 om 18:31

  Beste Corinne, m.i. moet het probleem worden aangepakt bij de bron en het probleem door gebiedsuitbreiding niet vergroten. Gebiedsuitbreiding lijkt een verstandige keuze maar als uiteindelijk deze zone door de explosieve groei van de populatie door de overdaad aan voedsel ook is kaalgevreten zullen de grote aantallen hongerige dieren met een lege maag bij aankomst van de Veluwe worden doodgeschoten. Is dat wenselijk? Uitplaatsing, castratie (runderen en paarden is zeker mogelijk, edelherten is moeilijk) en het aantal dieren houden in verhouding met de draagkracht van het gebied zodat ze zowel in goede maar ook slechte seizoenen kunnen overleven. Het dierenleed moet stoppen en op termijn zeker niet worden uitgebreid. Nog een fijne avond allemaal.

 • Janine
  12 april 2018 om 18:05

  Maar Corinne, vindt jij het niet gek dan dat de PVDD tegen bijvoeren is ?
  Zeker in de acute situatie van 1 a 2 maanden terug ?

 • Corinne Polpe
  12 april 2018 om 17:59

  Nee Aad, maar dan móet je het ook niet op het bordje van de PvdD schuiven! Ik ben óók voor uitbreiding. Ik word liever met een volle maag op de Veluwe doodgeschoten, dan half dood met een lege maag in de Oostvaardersplassen! Groet, Corinne

 • Peter
  12 april 2018 om 17:56

  Beste sylv

  Zoals ik uw reactie hieronder lees begrijp ik dat u suggereert dat de dieren massaal zijn uitgehongerd als afleiding zodat de aanleg van het vliegveld zou versnellen. Bizar . Als ik u mag adviseren zou ik ook niet op iemand reageren als u dat niet wil. Ook niet om aangegeven dat u dat niet wil. U stookt naar mijn mening het vuur zelf steeds weer op en dat doet uw niet geloof waardiger overkomen in tegendeel. De essentie van deze discusie is het leed wat de gg is aangedaan geen vliegveld. Ik ben ook tegen een vliegveld laten we daar wel helder over zijn.

  Groet peter

 • Sylv
  12 april 2018 om 17:46

  Beste Richard Vermeulen

  Geheel met u eens.
  De aandacht gaat nu naar de OVP en ondertussen is straks de uitbreiding van het vliegveld zonder enige strohalm in de weg gelegd , gereed.
  #iksteunSBBOVP

 • Astrid Damstra
  12 april 2018 om 17:44

  Annemarie, bedankt voor het plaatsen van de link en je uitleg!

  Zou ‘Staatsbosbeheer1″ hier ajb op willen reageren?

 • Sylv
  12 april 2018 om 17:42

  Beste Corina
  Goed plan Corina om er maar eens mee te stoppen met reageren naar mij toe. Hetzelfde plan had ik omgekeerd. En idd je roept ook niet zomaar wat. Helaas de argumenten welke jij steeds tegen SBB gebruikt , die vindt ik bepaald niet genuanceerd. Zo kun je elk bedrijf heel gemakkelijk met enige heroiek de maten meten . Het is te waarderen dat je een positieve bijdrage wilt leveren betreffende de gr grazers, doch dat betekent niet dat je persee het gelijk aan jouw zijde hebt. En dat is toch wel vervelend. Gelukkig is het mijn schuld , mijn toon, en daar is alles mee gezegd.

 • Aad
  12 april 2018 om 17:38

  Beste Corinne, dat krijg je ook niet en op deze manier proberen ze hun kiezers “een worst” voor te houden en als je niet te kritisch bent geloof je dat als zoete koek want eerlijk is eerlijk bijna iedereen wil zo graag een einde van dit “natuurlijk” creperen. Met uitbreiding van het gebied en geen populatiebeheer wordt het probleem alleen maar groter, maar ach als je het huidige beheer niet met beide omarmt wordt je voor gek versleten. Gelukkig heb ik een brede rug.

 • Corinne Polpe
  12 april 2018 om 17:36

  Aad en Corona, tóen de grote grazers in de Oostvaardersplassen zijn uitgezet, zat de PvdD helemaal nog niet in het Parlement! Zij kwamen voor het éérst op 30 november 2006 in het Parlement!

 • Corina
  12 april 2018 om 17:25

  Klopt Aad ik had die vraag ook aan de PVDD gesteld en kreeg een link naar hun uitspraken m.b.t. het uitbreiden van het gebied.
  Ook waten ze tegen bijvoeren, omdat dit geen oplossing was voor de lange termijn.
  Nadien gevraagd en op korte termijn i.v.m. de noodtoestand van de dieren kreeg ik weer alleen een link verwijzing.
  Geen direct antwoord.

 • Corinne Polpe
  12 april 2018 om 17:23

  Annette Laursen, thanks for your message. You’re a real animal-lover!
  We’re going on!
  With hope and understanding! Greatings, Corinne Polpe

 • Aad
  12 april 2018 om 17:11

  Beste Corinne, ik kan mij jouw vraag voorstellen. Ik WAS fan van de Partij voor de Dieren in hart en nieren, maar als een partij beweert dat je voor de dieren opkomt, mag je geen onderscheid maken of dat nu koe Hermien is of de duizenden dieren in de OVP. Dierenleed is dierenleed in welke vorm dan ook. Hoeveel ophef is er geweest voor koe Hermien en is er 50.000,00 opgehaald en – zoals gezegd – waar zijn de acties voor de dieren in de OVP? Helemaal niets.

  Zowel Partij voor de Dieren als de Dierenbescherming staan achter het huidige beheer. Kijk maar op de website van de Dierenbescherming. Zowel vriend als vijand heeft de Dierenbescherming echter verrast met de pittige uitspraken in de quick scan. Mocht je het nog niet hebben gelezen zeker de moeite waard. Bel zelf de Partij voor de Dieren en vraag waarom ze niets voor de dieren in de OVP doen en lees hun website. Een citaat m.b.t. de Oostvaardersplassen is als volgt:

  De Partij voor de Dieren bezoekt het gebied daarom regelmatig en onderhoudt intensief contact met dierenartsen, dierenwelzijnsexperts en andere deskundigen. Ook hebben we uitgebreid gesproken met de dierenwelzijnsexperts van de commissie-Gabor, de commissie die in opdracht van het kabinet advies heeft uitgebracht over de grote grazers in het gebied. Bij het wegen van argumenten, opties en adviezen, stellen we steeds het welzijn van de dieren voorop.

  Gezien deze tekst en de huidige situatie zouden alle alarmbellen al maanden hebben moeten rinkelen en acties zijn gevoerd, maar zoals gezegd helemaal niets. Het lijden in de OVP heeft niets te maken met de natuur, maar dat is mijn mening uiteraard. Kort door de bocht als je het huidige beheer omarmt moet je o.a. de Partij voor de Dieren stemmen. Vanzelfsprekend heb ik de Partij “voor de dieren” dan ook verlaten.

  Mocht je bellen lees dan eerst even mijn opmerking over het uitbreiden van het gebied. Want dat wordt als eerste gezegd als oplossing van het probleem, maar over de consequenties hiervan wordt geen woord gerept.

 • Corina
  12 april 2018 om 16:33

  Sylv, toch nog even een not.
  Omdat ik mezelf niet zo herken in maar alles in het negatieve trekken naar de boswachters toe en maar wat roepen, ben ik mijn reacties nog eens na gaan lezen
  Kan je altijd van leren toch
  Kom tot de conclusie dat ik drie argumenten tegen SBB gebruik.
  Ze spreken zichzelf tegen in verschillende blogs of andere informatie stukken
  Ze ontkennen dat bepaalde zaken plaatsvinden
  Ze geven soms informatie die niet steekhoudend is
  Vraag me af wat ik daar verkeerd aan zeg. Val niemand persoonlijk aan en roep ook niet zo maar wat
  Dat mijn reacties naar jou toe soms wat agresiever zijn klopt dan weer wel.
  Komt dan ws wel door de toon die jij zet waarop ik reageer.
  Dus ik ga daar maar eens mee stoppen
  Wens jou nog veel succes
  Vr. Groet Corina

 • Corinne Polpe
  12 april 2018 om 16:13

  Beste Aad, zowel de PvdD als de Dierenbescherming zijn tegenstanders geweest van de grote grazers in de Oostvaardersplassen!
  Dus, ik weet niét waar je bericht op berust? Mvg, Corinne Polpe

 • Corina
  12 april 2018 om 16:09

  Dat kan ik goed begrijpen Richart, jij bent tenslotten een vogelspotter.

 • Corina
  12 april 2018 om 16:05

  Sylv,
  als iemand steeds zonder onderbouwing het zelfde riedeltje afspeelt ben jij een treffend voorbeeld.
  Daarbij doe je dat ook nog op een manier alsof je boven andere sta, je stopt onderweg alleen af en toe om de boswachters een pluim in de kont te steken.
  Ook kan je het niet laten voor hun te spreken, alsof ze dat zelf niet kunnen.
  Op mijn vraag die ik als dom niet wetend wicht dan stel oa aan jou zie ik toch ook nog geen antwoord.
  Peter en Aad bedankt voor het duidelijk verwoorden van bep. zaken ik kan me daar goed in vinden.

 • Richard Vermeulen
  12 april 2018 om 15:53

  Hartelijk dank voor de toelichting. Ik bewonder jullie uitleg over het gebied, de ecologische processen en de beheersvormen zeer. Dit gebied mag nooit verloren gaan. Het dient zelfs als voorbeeld voor tal van andere gebieden in de wereld. Ik hou van het gebied en dat is al vele jaren zo. Ik hoop dat de politiek inziet dat dit unieke gebied nooit verloren zal gaan alhoewel ik er een hard hoofd in heb. Mensen lijken zo vervreemd van de natuur dat ze het niet meer aankunnen en met hooibalen beginnen te slingeren. Jammer en extreem onverstandig. Ik heb het idee dat het oproer de provincie erg goed uitkomt, met een vliegveld in uitbreiding en merkwaardige plannen voor extreem toerisme. De bijvoerders wordt geen stroobreed in de weg gezeten en SBB wordt schandalig in de steek gelaten. #iksteunSBBOVP

 • Aad
  12 april 2018 om 15:40

  Beste Corinne, als je van 1 partij NIETS moet verwachten is dat wel de Partij voor de Dieren. Deze staan achter het huidige beheer. Je vindt niet 1 tweet, protestactie, bijvoeractie, Kamervraag over het recente dierenleed in de Oostvaardersplassen.
  Ze willen alleen maar gebiedsuitbreiding zonder dat het beheer wijzigt en een klein kind snapt dat hiermee het probleem alleen maar wordt vergroot. De verbindingszone wordt ook kaal gevreten en geen 5200 uitgehongerde dieren maar een veelvoud hiervan. Bovendien als de dieren op de Veluwe aankomen is er een gerede kans dat ze worden doodgeschoten, want er is al een enorm overschot op de Veluwe en daar wordt het overschot afgeschoten. Dat vertelt de Partij voor de Dieren hun achterban niet.

 • Niek L
  12 april 2018 om 15:34

  @ Peter, parels voor de zwijnen
  En je hebt gelijk er zijn er 2, google maar even of kijk op facebook, er is een hoop over te doen, beter even zelf in de gaten houden.

  Verder knipperde ik ff met mijn ogen en las alles nog eens na, Staatsbosbeheer 1, er is er maar één die er op los ging….

  ( verder enkel maar wat terloopse opmerkingen in het begin )

  Fijne avond verder!

 • Peter
  12 april 2018 om 15:26

  Oké ik respecteer uw mening.

  Ik ben ook een persoon die niet altijd vind dat vergaderen de oplossing zal bieden. Ik hou ook van de praktijk. Mij is vroeger ook geleerd om eens naar dat oude boertje te luister die hebben het op het gebied van natuur vaak bij het juiste eind.

  Ook ik ben van mening dat ze als landbouw dieren mogen worden gezien. Sterker nog ik vind dat dat moet. Naar mijn mening heeft het huidige beleid duidelijk gevaalt.

  Maar nogmaals mijn mening.

  De sterfte is te massaal . Laten we eerlijk zijn de periode dat het zo koud was steld toch weinig voor deze dieren hadden dat in zo n voetselrijk gebied in de juiste aantallen met vier poten in de neus moeten kunnen overleven op een enkeling na dan. Dat is naar mijn idee een natuurlijk verloop.

  Wat mij betreft en dat komt door de situatie die er nu is en die weer is ontstaan denk ik dat afwachten te laat is. Dat is uitstel van en ik vraag me af of er dan werkelijk wel wat aan gedaan word of dat alles in het vergeet boekje komt omdat het mooie tijdperk weer aanbreekt.

  Sbb probeert naar mijn mening nu al om het zwarte met het roze te over treffen.

  Als ik in de schoenen van sbb zou ik hebben gezegd mensen dit is niet waar wij voor staan en stonden dus gaan we het anders doen en kijk dit is hoe het er echt voor staat.

  Dan hadden er ook geen sloten hoeven worden gegraven.

  Naar mijn idee had dit geld gestoken moeten worden in wederopbouw van het gebied en dieren en ter verloning van herhaling in de toekomst.

  Ik ben eigenlijk wel een beetje blij dat de heer Bleeker heeft gezegd van stop. Misschien was de ramp dan anders nog wel groter geworden.

  Ik hoop dat u mijn mening ook respecteerd .

  Er is een meningsverschil dus moet het anders

 • Aad
  12 april 2018 om 15:26

  Als men niet massaal in verzet was gekomen was er zeker niet door Staatsbosbeheer bijgevoerd en de gevolgen desastreus geweest. Eigenlijk onbegrijpelijk dat Staatsbosbeheer niet zelf is begonnen met bijvoeren want in ICMO 2 staat duidelijk vermeld dat de dieren niet langdurig aan honger mogen worden blootgesteld. Voorts staat in het calamiteitenplan van Staatsbosbeheer dat o.a. moet worden bijgevoerd bij het ontbreken en/of onbereikbaar zijn van essentiële voedingstoffen voor de hele populatie, waardoor de populatie met uitsterven wordt bedreigd.

  De foto’s van afgelopen maanden spreken boekdelen. Maanden is/was er geen voedsel. Mede gezien het hoge afschot van de verhongerende dieren en het uitblijven van bijvoeren ben ik van mening dat de protesten meer dan terecht zijn.

  Mochten er inderdaad dieren sterven door het hooi is dit het gevolg dat de dieren te lang geen voedsel hadden/kregen, en nogmaals het langdurig blootstellen aan honger is volgens ICMO 2 ethisch en moreel gezien niet acceptabel. In plaats van de bijvoederploegen de schuld te geven zou Staatsbosbeheer de hand in eigen boezem moeten steken want als er tijdig was bijgevoerd waren de dieren niet in een dergelijk slechte lichamelijke situatie beland.

  Tenslotte merk ik op dat ik het moeilijk vind om met iemand te discussiëren als de mening van andersdenkenden als geklaag en beteterij worden betitteld en hun berichten als grappig worden beschouwd. Ik vind niets grappigs aan het bericht waarin wordt verwezen naar een uitspraak van de Dierenbescherming dat het met het dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen slecht is gesteld, maar ik zal – als het om dierenleed gaat – wel geen gevoel voor humor hebben.

 • Sylv
  12 april 2018 om 15:06

  Beste Peter.
  Soms is herhaling wel eens nodig , omdat menigeen de indruk geeft dat hij of zij nog steeds niet begrepen is. Immers het gaat hier niet altijd om bewijzen, Zo vaak is al aangegeven dat er meerdere betrokken partijen zijn en daar kan nu eenmaal niet iedereen tegelijkertijd aan tafel zitten. Verder zijn er zijn inmiddels ZO veel ‘andere’ deskundigen die het allemaal beter ‘schijnen’ te weten . Nog steeds ervan uitgaande dat de OVP dieren als landbouw/stal/hobbydieren moeten worden benadert. Over een corridor voor de dieren daar hebben we het niet meer. En meneer Bleker lacht in zijn vuistje.
  Er is ook van uw kant(en) uit absoluut geen geduld voor het advies van de commissie Geel , dat kan niet eens afgewacht worden…

  Daarnaast zie ik heel goed wat er in en met het gebied gebeurt.
  Idem zoals ook in het gebied waar te nemen is, dat boswachter MIkal een heeeele correcte en weldenkende SBB-vrouw is met verstand van zaken , welke ook opkomt voor de dieren !

 • Peter
  12 april 2018 om 14:42

  Mevrouw sylv mag ik u er ook op wijzen dat ook u steeds in herhaling valt?

  U probeert ook op een intimiderende toon uw gelijk te halen en het bewijs van u af te slaan.

  En daar bedoel ik mee u wilt niet zien wat er werkelijk in het gebied is gebeurt met de gg.

  Mevrouw Corinne lijkt mij een correcte en weldenkende vrouw met verstand van zaken die opkomt voor het belang voor het dier.

  Graag zou ik het hier verder bij laten .

  Mijn belangstelling gaat uit naar de omvang van komende zondag en daaruit zal mij duidelijk worden hoe groot dit probleem speelt bij de mede bewoners van dit land.

 • Peter
  12 april 2018 om 14:36

  Meneer poema

  Als ik het geschreven stuk van u hieronder lees moet ik tot de conclusie komen dat u niet veel beter bent dan de beschreven personen in uw tekst.

  Een ieder heeft een mening en daar moet vrij op gereageerd kunnen worden.
  Dat mag in een land als Nederland.

  Helaas moet ik concluderen dat mijn ogen mij niet bedriegen en met mij zijn er zeer veel mensen die dat doen.

  Naar de vorige blog ook te hebben gelezen ben ik ook tot de conclusie gekomen dat de dame mikal wel helemaal niet bestaat.
  Deze dame is een blog gaan schrijven in de wetendheid dat daar reactie op zou komen. Dame mikal had daar in het begin van de blog direct op kunnen reageren. Dit heeft zij na mijn mening nagelaten en dan krijg je natuurlijk onbegrip en frustratie.

  Ik kan de reacties best begrijpen.
  Veel mensen op deze blog kunnen het leed niet begrijpen. En als ik de blog hierboven lees dan staat het vol tegenstrijdige doelen .

  Er is begonnen met een klein aantal gg om de gans kansen te geven. Dan had naar mijn mening het aantal nooit zo uit de hand mogen lopen en is het natuurlijk evenwicht ver te zoeken.

  Naar mijn idee had je dan in de begin periode direct dan zo n groot aantal uit moeten zetten als dat de opzet was. Het zou het na verloop van tijd dan toch wel gaan redden. De zelfredzaamheid waar ze steeds over spreken. Gelukkig hebben ze dat niet gedaan.

  Een konikpaard of heckrund of edelhert is geen beet egel of ander dier dat een winterslaap houd. Vetreseves om de winter mee door te komen is natuurlijk niet genoeg . Deze dieren hadden moeten blijven kunnen eten en voor het tekort teren ze in op hun vet.

  Naar mijn mening en nogmaals van velen en ook deskundige veeartsen zijn nu alle dieren aan de hongersnood van ons heen gegaan.

  En als SBB dan spreekt oven een uniek gebied dan moet ik ze gelijk geven dan id de ovp een uniek gebied.

  Nergens in de wereld met deze gronden is ooit zoiets gebeurd.

  Naar mijn idee verschrikkelijk.

  Met vriendelijke groet en gepast begrip peter

 • Corinne Polpe
  12 april 2018 om 14:34

  Beste ‘grote grazers’ vrienden,ik ontving een mail van de Partij voor de Dieren, bij monde van Lotte Krediet, dat ze intensief overleg plegen met Provincie Flevoland, SBB en de commissie van Geel!
  Met lieve ‘grote grazers’ groet, Corinne Polpe

 • Sylv
  12 april 2018 om 14:25

  Poema, Geheel mee eens. grt

 • Sylv
  12 april 2018 om 14:23

  Corina,
  Je profileert je namens ‘anderen’ (als wij’ niet in verzet gekomen waren) en verder hoor ik steeds hetzelfde riedeltje. Corina , we zijn het oneens, dat kun je blijkbaar niet respecteren . Laat staan dat je ook maar 1 moment verder kijkt naar de overlevingskracht van de dieren zelf . Steeds heeft volgens jou en de ‘anderen’ SBB het allemaal fout gedaan , terwijl al uitvoerig steeds genoteerd is hoeveel andere belanghebbenden partijen er zijn.

  Seizoensinvloeden daarentegen
  die kun jij
  met AL je vriendjes en vriendinnetjes
  ook niet 1 moment regelen .

  Doch dat ‘jullie’ de seizoensinvloeden niet kunnen regelen dat zal ook wel wederom de schuld van SBB zijn. Oh nee die zijn weer van Sinte-Niegeve. Maar ‘Jullie’ hoeven echt geen haantjes te zijn om wederom standvastig op 2 pootjes weer in het verzet te komen. Doch houdt de seisoenen aub gewoon zoals ze zijn.

 • Poema
  12 april 2018 om 14:03

  Wat me toch ook nog even van het hart moet:
  Zoals we zien reageert SBB op dit blog onder de naam: Staatsbosbeheer 1 !!

  Ook daarop waren de reacties uiteraard weer heel voorspelbaar!……’ SBB is niet transparant, verschuilt zich etc.

  Deze maatregel is blijkbaar nodig vanwege de persoonlijke beledigingen en aantijgingen die door sommigen hier op dit blog gegooid worden , ….vooral richting Kimal, ….door mensen die zich totaal niet ‘sociaal’ kunnen gedragen naar andersdenkenden/OOK mensen !!! toe …..

  ….. Sommigen zijn bovendien ook nog mensen die in het sociale ‘circuit’ werkzaam zijn.
  Als ik ‘klant’ van deze mensen zou zijn zou ik het doodsbenauwd krijgen en heel snel en gillend weglopen….dan maar liever géén hulp.

  Het is mij heel helder: In dát circuit hoef je als mens dus ook niet altijd op sympathie te rekenen….DAT is me nu wel duidelijk geworden.

  Tegen die tijd dat ik van mensen met een dergelijk abominabel spraakgebruik en gedrag tov. anderen afhankelijk moet worden, denk ik dat ik andere ‘maatregelen’ ga nemen.
  Maar dit even terzijde.

  Ja ….. en dan zijn er nog die noemen dit soort terechtwijzingen ‘gezever’!…. Nou ja, we weten natuurlijk dat dat een zwaktebod is , om de waarheid omtrent hun eigen dubieuze gedrag maar te ontwijken…..het is niet fijn om te moeten concluderen dat je je verbaal ‘mis’dragen hebt en dat je verbale gedrag totaal onacceptabel is.

  Want ja, het is zó lekker makkelijk om een ander te bekritiseren …..maar jezelf eens goed onder de loep nemen…..???.nee, dát niet natuurlijk.
  Misschien toch bang voor wat ze te ‘zien’ krijgen????
  Een dergelijke ‘blindheid’ voor eigen gedrag is ‘gebruikelijk’ maar ja, de ‘anderen’/de omgeving heeft er wel mee te ‘dealen’……

  Het is op ,zijn zachtst gezegd een gotspe dat iemand als Kimal gewoon niet haar eigen woordje zou kunnen doen omdat ze onmiddellijk verbaal met de grond gelijk gemaakt en verbaal beledigd moet worden.

  Ik heb er alle begrip voor dat SBB haar medewerkers beschermt en ze niet langer als prooi laten gebruiken door en voor sommige mensen die alleen maar met koppensnellen bezig zijn.

  Maar diep tragisch dat we in Nederland zo diep gezonken zijn dat men alle fatsoen tov. van andere mensen totaal kwijt is en andersdenkenden aan de ‘schandpaal’ wil nagelen op ‘ SOCIAL??? media’….héét dit écht ‘ SOCIAL media’????

  SBB,,laat je svp. niet de mond snoeren door mensen die denken dat dit verbale geraas en getier HEEL GEWOON is.

 • Peter
  12 april 2018 om 13:53

  Er staat op internet dat er voor komende zondag twee acties gepland staan tegen het beleid en leed wat er gaande is in de ovp weet iemand daar meer van

 • Corina
  12 april 2018 om 13:52

  Nou Marinus, of Sylv
  Mischien kan jij me dan uitleggen waarom een aantal dieren daar sterven aan het bijvoeren en de rest niet ??

 • Corina
  12 april 2018 om 13:44

  Nou Sylv waar heb ik geschreven dat ik wel onfeilbaar ben.
  Mbt tot de Commisie van Geel oke die was al eerder in het leven geroepen, misschien ommmdat het daar dan toch niet allemaal zo lekker volgens plan verloopt.
  En m.b.t. bijvoeren is alleen maar geroepen van jou en nog een paar andere dat de dieren stereven door het voeren, hoe weet jij dat dan zo zeker als je alles zo goed weet en de rest maar domme roepers zijn.
  Er is al zoveel onderzoek gedaan naar voeding bij gr. grazers en het effect op hun spijsvertering bij langdurig geen voedsel.
  En ja als grazers maanden niets te eten hebben is kans op beschadeging van hun spijsverterings organen groot maar met of zonder voedsel zijn ze dan ten dode opgeschreven. Tenzij je ze aan een infuus gaat leggen en van alles toedienen, waarbij de kans op overleven nog zeer gering is
  Dus is dat dan de schuld van het voeren??
  Zoals al aangegeven ze kennen geen winter maar spaarstand.
  SBB heeft zelf geschreven in een blog dat ze in zo,n situatie met 1/ 3 van hun normale voedsel behoeft kunnen overleven. Dit zijn feiten, geen verzindsels om mijn zin te krijgen
  Je mag me dom, drammerig een oppergodin vinden en wat al niet.
  Het zal me een worst wezen wat je van me vind.
  Het gaat hier om de dieren en niet om mij.

 • Annemarie
  12 april 2018 om 12:45

  Hier een link van Amerikaanse studie mbt voeren van verhongerde dieren, ook hier wordt aangeven dat dieren met zeer lage score van een1 of 2 soms idd niet meer terug te halen zijn met voeding, het proces is te ver gegaan. Dit zie je ook bij de score 1 en 2 dieren in OVP, ze kunnen zelfs het schrale hooi niet meer aan. Deze dieren hadden het sowieso niet meer gered, het proces was al te ver heen. Het argument dat het voeren juist dieren dood houdt geen water. De zgn “ winterstand” bestaat niet, er is een soort van spaarstand mogelijk, maar daarvoor moet er alsnog iedere dag gegeten worden. Dieren tot scores van 2 of zelfs 1 laten vervallen is waanzin.
  http://veterinarynews.dvm360.com/refeeding-starved-horses

 • Corinne Polpe
  12 april 2018 om 12:12

  Poema, hou op met dat gezever! Er is al jaren een verontrustende Nederlandse mensenmassa aan de gang aangaande het beheer in de Oostvaardersplassen!
  Klaar uit! Én die duurt nóg steeds voort! Die commissie van Geel zitten óók in het doven/niet voelenmanscomplot! Ik bén klaar mét die héle handel!!!…….

 • Poema
  12 april 2018 om 11:57

  Aha, de Commissie van Geel blijkt dus zelfs nog eerder te zijn ‘gestart’ dan ik hieronder vermeldde.

  Dus nog meer een bewijs dat de installatie van deze commissie in het geheel géén resultaat was van de huidige ‘commotie’ ….. zoals Corina in eerdere berichtgeving stelde door te zeggen: “Als wij niet in verzet waren gekomen , dan was de Commissie Van Geel er ook niet geweest”.

  En het is ook weer een politieke beslissing geweest omdat nu de Provincie Flevoland zélf verantwoordelijk is voor de OVP….en kennelijk zélf nog moet leren om te gaan met natuurgebieden als de OVP…..

  En ja, er zijn sinds de start van de OVP altijd mensen geweest die de OVP liever zien zoals hun eigen voortuintje.: mooi kort gemaaid grasveldje, hier en daar een tulpenbolletje, mooi tegelpaadje etc.
  Dus die zullen ook altijd blijven ‘boeh-roepen’.

  Maar eerlijk gezegd: ik vind ‘boeh-roepen’ toch wel iets heel anders dan realistisch ‘kritisch zijn’.

  De OVP wordt regelmatig geëvalueerd ….op zich ook helemaal niet zo’n ‘slecht’ initiatief…….een goede onpartijdige evaluatie kan nooit kwaad, lijkt mij.

  Maar om deze Commissie van Geel aan je zelf toe te eigenen omdat je momenteel met zijn allen zo aan het ‘ boeh-roepen’ bent is toch echt een brug te ver.

 • Corinne Polpe
  12 april 2018 om 11:20

  Sorry Aad, Carola Schouten is van CU! Maar wel van hetzelfde hout gesneden als het CDA!

 • Annette Laursen
  12 april 2018 om 10:42

  That all sound very nice, but you forgot that with no predators horses, cattle and deer will breed them self out of the place. When annimals are fenched in, dosent matter how big it is they cannont manage them self. The people who put them there are responsible. So now, live up to that, and put and end to the suffering and cruelty. Mannage the fence correctly, feed and cull. Not even the geese can live there anymore. Then put those responsible into the fence and let them manage on their own for the next 20 years 🙁

 • René
  12 april 2018 om 10:41

  quote Corinne Polpe:

  En wát heeft die commissie van Geel ons nu opgeleverd? NENTE!!!

  Bijna goed!!

  Lente !!

  Dat heeft de commissie van Geel opgeleverd, … tijd voor Staatsbosbeheer.
  Tot de volgende winter.

 • corina
  12 april 2018 om 10:23

  RE: t.a.v. Carola Schouten CU

  B
  burgercorrespondentie

  Beantwoorden
  |

  Gisteren, 14:21
  U

  U hebt geantwoord op 11-4-2018 15:35.

  Geachte mevrouw ,

  Dank voor uw onderstaande bericht welke één van onze woordvoerders van u heeft mogen ontvangen. Nu is het echter zo dat onze woordvoerders uitsluitend bereikbaar zijn voor de media, vandaar wij uw mail hebben overgenomen.

  Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ontvangt veel berichten van mensen die zich betrokken voelen bij de dieren in de Oostvaardersplassen. Omdat in 2015 de Tweede Kamer heeft besloten dat de provincie Flevoland verantwoordelijk moet zijn voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen kunnen wij geen antwoord geven op de meest gestelde vragen. In de overeenkomst ‘Dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen’ tussen de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken en het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland zijn in 2016 afspraken gemaakt over de overdracht van de grote grazers naar de provincie. Sinds die tijd bepaalt de provincie Flevoland het beleid hoe om te gaan met de grote grazers. Dit betekent dat de provincie Flevoland verantwoordelijk is voor de grote grazers. De Gedeputeerde Staten van Flevoland heeft Staatsbosbeheer gevraagd om de grote grazers in de Oostvaardersplassen tijdelijk bij te voeren. Meer informatie over de Oostvaarderplassen kunt u vinden op de website https://www.flevoland.nl/wat-doen-we/natuur/oostvaardersplassen van de provincie Flevoland en op de website https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/nieuws/2018/03/onafhankelijke-dierenartsen-tevreden-over-bijvoeren-oostvaardersplassen van Staatsbosbeheer.

  Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,

  Centrale Unit Burgercorrespondentie
  Directie Communicatie
  MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

  Kijk zo word je met een kluitje in het riet gestuurd ,van het kastje naar de muur
  de een schuift de ander de zwarte Piet toe en je komt dus als burger nergens.
  Provincie Gelderland zou m.i. Flevoland kunnen helpen,want waar is het geld van de
  verkoop van de NUON gebleven??
  Ze nemen de burgers niet serieus en je krijgt gewoon geen antwoord van die Schoutenknobbel,ben zo kwaad en dat heet dan Christelijk,laat iedereen maar verrekken.

 • Aad
  12 april 2018 om 10:08

  Beste Corinne, Carola Schouten is van de ChristenUnie. Misschien een kamerlid zoeken of hij/zij een vraag hierover wil stellen.

  Vragenrecht: Ieder Kamerlid mag een minister of staatssecretaris om informatie vragen of ter verantwoording roepen (ook over zaken die niet aan de orde zijn). Zij doen dit onder andere door mondelinge of schriftelijke vragen stellen. De verantwoordelijke personen uit de regering zijn verplicht op vragen van Kamerleden in te gaan.

 • Marinus
  12 april 2018 om 10:06

  Grappige berichten weer allemaal. Jammer dat het allemaal zo eenzijdig is. Geklaag en betweterij. Het enige nuttige bericht was van Sylv. Maar ja die wordt weer gelijk aangevallen dat ze niet op de persoon moet spelen. Corina Astrid . Terwijl deze vermoedelijke dames niks anders doen als op de persoon spelen. Rare wereld Maar goed alle tegenargumenten over beesten die dood gaan door hun hooi etc worden toch aan de kant geschoven. Hoe bedoel je reageren met oogkleppen op . Als je denkt het toch beter te weten is discussie niet meer mogelijk. Iedereen een fijne diervriendelijke dag toegewenst. Oh ja ik vond het weer een verhelderende blog over het ontstaan van de prachtige OVP

 • Niek L
  12 april 2018 om 10:03

  Aad, het lijkt erop dat de politiek in het sprookje is getrapt….
  Nietszeggende antwoorden, of als je doorvraagt, helemaal geen antwoord meer.

  Ja, zoveel dieren alleen al dit jaar en mijn hart huilt voor al die dieren die eerst een zwaar klote jaar hebben gehad en alsnog in april afgeknald zijn….hoezo vroeg?
  Gelukkig groeit de groep mensen die een andere mening heeft. En komen er steeds meer echte protesten, zoals ook aankomende zaterdag, 2 tochten zelfs.

  Deze slag, heeft het vertrouwen van veel burgers weggenomen, vooral door hun totale gebrek aan….tja, hoe zal ik het noemen?
  Ik kan er met mijn verstand niet bij….

  En niet alleen maar zij, ook de politiek.
  Ik ben benieuwd wat de gevolgen hiervan zijn, op termijn.
  Ik hoop dat de bevolking wakker is geschud, echt wakker en dat we weer wat hete jaren gaan beleven, van een bevolking die zijn stuurmannen ter verantwoording roepen, want dit is hard nodig.

  Er is er geen 1 meer die ik vertrouw.

 • Corinne Polpe
  12 april 2018 om 09:57

  Aad, álles is zó lekker dicht getimmerd tóch??
  Groet, Corinne Polpe

 • Corinne Polpe
  12 april 2018 om 09:54

  Van Carola Schouten denk ik dat je dáár óók hélemaal niéts van hoef te verwachten? CDA, wéét je wel?

 • Aad
  12 april 2018 om 09:30

  Beste Corinne, de NVWA valt toch onder het Ministerie van Landbouw m.a.w. Carola Schouten? Als dat zo is, zal toch iemand het e.e.a. moeten uitleggen met betrekking tot de geconstateerde dierenmishandeling in het Oostvaardersveld.

 • Jos
  12 april 2018 om 09:18

  Uitermate triest, Corinne!!!
  En toch, ik blijf het zeggen……ik blijf geloven in een verandering van het beleid.

 • Corinne Polpe
  12 april 2018 om 09:14

  M.a.w. : de NVWA doet ook niet wát ze had moeten doen! Toezicht en handhaving!!!!!…….

 • Corinne Polpe
  12 april 2018 om 09:05

  Aad, ik heb van de Dierenbescherming een mail ontvangen dat de Konikpaarden in het Oostvaardersveld inderdaad ‘gehouden’ dieren zijn. SBB had een zorgplicht m.b.t. déze dieren! Maar de NVWA is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving!
  Groet, Corinne Polpe

 • Jos
  12 april 2018 om 09:05

  Astrid,

  een roerdomp. Altijd fijn om naar te luisteren!!!

  En gemotiveerd? Is een groot woord. Kom hier nog wel dagelijks, en val van de ene verbazing in de andere. Ook dit blog weer! Dat SBB heeft gewoon poep aan de burger. Ze denderen maar door. Oogkleppen op de gaan.
  Het feit dat ook personen uit de branche zullen we maar zeggen, geen goed woord over hebben voor het gevoerde beleid doet me ook wel goed.
  Hoe langer ze dit ongelooflijk misselijke gedrag blijven vertonen, des te meer vertrouwen van de burger raken ze kwijt.

  Mij zijn ze jaren geleden reeds “kwijt geraakt”. En de reden daar voor? Heb ondertussen voorbeelden te over, waarom ik klaar ben met SBB.
  Geldverslindend boswachtersclubje!!

  Kortom, ik blijf hier lezen, maar reageren……….. Jaaaaa, op jou!

  Astrid, geniet!
  En uiteraard weer met vriendelijke groet, Jos.

 • Aad
  12 april 2018 om 08:38

  Volgens dit blog zijn het allemaal zelfredzame dieren met een eigen specialisme bij het open houden van het gebied en die een groot deel van het jaar kunnen leven van de rijkdom aan voedsel in het gebied. In de winter kunnen ze teren op het vet dat ze in de rest van het jaar hebben kunnen opbouwen”.

  Toch vreemd dat t/m maart 2018 bijna 3000 van deze zgn. zelfredzame dieren van honger zijn gestorven en ondanks het bijvoeren volgens berichten in de media in deze maand nog veel afschot plaatsvindt.

  Worden de bevindingen van de Dierenbescherming – zie onderstaand enkele citaten uit de quick scan – ook onder de mat geveegd onder het mom van “natuurlijke processen”?

  “Nu de dieren dus nog steeds niet kunnen trekken, onvoldoende schuilmogelijkheid hebben en te weinig variatie in voedselaanbod kennen, in combinatie met het niet consequent toepassen van het afgesproken beheerprotocol, is er voor de Dierenbescherming sprake van een ONACCEPTABELE situatie van het dierenwelzijn van grote grazers in de Oostvaardersplassen”.

  “De Konikpaarden in het Oostvaardersveld zijn, ook volgens zeggen van Staatsbosbeheer, gehouden dieren. Voor deze dieren geldt dan ook een hogere zorgplicht dan voor de dieren in de Oostvaardersplassen. Op de dag van het veldbezoek stond daar een dier met dierconditie 1. Een gehouden dier zou niet in een dergelijk slechte conditie aangetroffen mogen worden. Zelfs onder het vroeg reactief beheer zou dit dier met de toen aanwezige omgevingscondities al afschoten moeten zijn toen het nog dierconditie 2 had. Staatsbosbeheer heeft dan ook de nodige zorg onthouden aan dit dier. Het is noodzakelijk dat Staatsbosbeheer zich bewust is van de hogere zorgplicht voor de dieren in het Oostvaardersveld en hierna handelt”

  “Een expert schatte de lichaamsconditie van de Heckrunderen zorgwekkend laag in”.

 • Dick
  12 april 2018 om 08:17

  Waar is hier de vreugde vriendelijkheid en vrolijkheid, de liefde voor dieren, onze mede schepselen?
  Het is een uitermate droevig en schandelijk beheer geworden waar ook helemaal niemand wat aan heeft en dat zeer veel dierenleed veroorzaakt.
  Die dieren hebben ook een ziel,
  bijvoorbeeld de paarden zijn edele dieren en ervaren de misstanden echt en intens;
  jullie zouden eens een dierentolk moeten inzetten om de dieren een stem te geven.
  Alhoewel dieren niet praten zoals wij, ervaren ze natuurlijk alle leed te volle
  en kunnen ze dat via een dierentolk ook uitdrukken, meer dan je zou verwachten.

  Grote grazers op een onnatuurlijke vruchtbare zeebodem die zich massaal voortplanten en dan weer massaal afschieten nét even vóórdat ze verhongeren
  heeft met natuur toch niets te maken?
  Het lijkt toch echt meer op een vernietigingskamp gezien het aantal uitgehongerde en dan gedode dieren.

 • Niek L
  12 april 2018 om 08:11

  Inderdaad niks, die drukte zijn neus op het moment dat ze zich er echt mee moesten gaan bemoeien.
  Zoals zovelen trouwens….want de politiek, plaatselijk, provinciaal en landelijk drukken ook hun neus….

  De PVV die zich een tijdje aan het profileren was, stopt er ook mee, want ze zijn niet uitgenodigd…..echt, hoe sneu kun je zijn…..

 • Corinne Polpe
  12 april 2018 om 08:03

  En wát heeft die commissie van Geel ons nu opgeleverd? NENTE!!! En de grote grazers zijn de dupe! Misselijkmakend!!!….
  De vliegbewegingen van airport Lelystad zijn veel belangrijker! Geloof me?

 • Corinne Polpe
  12 april 2018 om 08:00

  En wát heeft die commissie van Geel ons nu opgeleverd? NENTE!!! En de grote grazers zijn de dupe! Misselijkmakend!!!….

  • staatsbosbeheer1
   12 april 2018 om 10:54

   Ha Corinne, dank voor je berichten en reacties onder het blog. De Commissie van Geel is gestart nadat op woensdag 8 februari 2017 in de Provinciale Staten van Flevoland een initiatiefvoorstel voor het Oostvaardersplassengebied is aangenomen. Na Provinciale Staten is nu Gedeputeerde Staten van Flevoland aan zet. Meer info over de te volgen stappen vind je ook op onze site: https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/oostvaardersplassen-beheer

 • Martijn de Jonge
  12 april 2018 om 07:57

  Het lijkt alsof de boswachter een oud bericht uit 2006 heeft gerecycled: de grote grazers en ganzen als architect van de OVP. Eén ding: het begrip architect is een menselijk begrip, beroep of desnoods metafoor. Het projecteren van dat begrip op een ecosysteem geeft al aan dat het inzicht in de processen niet heel helder is. Zo faciliteren die 30.000-40.000 brandganzen geen enkele moerasvogel en lopen de herten het moeras in waar ze het spoor banen voor de vos. Roerdomp heeft beroerd broedresultaat en door de reset zullen 175 paar grote zilverreiger verkassen. Daarbij is het opmerkelijk dat er wel wordt gesproken over vistrappen voor 3-doornige stekelbaarsjes. Maar geen woord te lezen valt over de onevenwichtige populatie opbouw van de lokale visstand in de grote plassen. Daar vertroebelen duizenden overjarige karpers al jaren het watermilieu waardoor er voor helder waterjagers als snoek en ijsvogel weinig aan is. Maar resumerend, het PR-verhaal over de architecten van de OVP is duidelijk een gevalletje ‘Oude Wijn in Nieuwe Zakken’.

 • Niek L
  12 april 2018 om 07:43

  Er zijn kennelijk ook boswachters die helemaal niet zo blij zijn met dit dodemansprojectje en ik hoop dat de groep groeit, druk van binnenuit is net zo belangrijk, zo niet belangrijker dan van buiten af.
  Als 70-90% van mijn clientèle sterft ben ik een zwart weduwe.

  Wat een kletskoek trouwens dat verhaal, die heeft te veel Suske en Wiske gelezen.
  Hoewel, die hadden toch wel een goede visie.
  Er zit wel een goed verhaal in: Suske en Wiske en de Zwarte Weduwe.
  En dan mag Obelix gaan kegelen met de boswachters, en waarna Hans Vera en Han Olff uitgeschud worden en gedwongen worden tot praten….
  Heerlijk ik verheug me er al op.

  Tja, en deze pagina’s worden gewoon volgezet omdat mensen het niet met het beleid eens zijn.
  Eenzijdig en onkundig?
  Wellicht maar misschien ook niet, waarom zouden de bronnen die worden aangehaald zijn niet goed zijn?
  Waarom zou alleen de visie van SBB goed zijn?

  Waarom is het geen goed idee om een probleem ( wat het afschieten van zoveel kansloze dieren is ) van zoveel mogelijk kanten te bekijken?

  Dat niet doen, maar nu de populatie resetten tot 15 jaar terug, en helemaal niks veranderen…. dan weet je toch wat er de komende 15 jaar gaat gebeuren….
  Daar hoef je geen ecoloog voor te zijn.

  Maar dan vergeten we wel even voor het gemak wat voor ellende er aan vooraf is gegaan.

  Ik wil trouwens, niet zozeer dieren vermenselijken.
  Maar het broodje aap in een iets ander daglicht zetten.

  Als je bv de honden uit Spanje neemt, die vaak totaal verhongert daar rondzwerven.
  Worden opgevangen, krijgen weer eten en komen dan naar Nederland.
  Er komen er ook naar Nederland die niet zo totaal verhongerd zijn geweest.

  Er is een groot verschil tussen degene die verhongert zijn geweest en degene die dat niet zijn, in eetgedrag.
  Hetzelfde gedrag als wat je ziet bij honden die te schraal zijn gehouden als pup.

  Dus natuur of cultuur, er is niet zoveel verschil, ook dieren in de natuur, houden niet zo van verhongeren, die zijn gericht op overleven.
  Als er geen hek had gestaan, waren ze gewoon doorgelopen en hadden gewoon nog maanden eten gehad in de velden die daarna en die daarna waren gekomen.
  Tenzij door een natuurramp, heb je weinig zo klein begrensde gebieden in de natuur.
  En als de gebieden zo klein en begrensd zijn, worden ze door kleinere dieren behuisd, daar komen niet van nature grote grazers voor.
  ( wat ook maar weer blijkt uit het verhaaltje voor het slapen gaan, wat hierboven staat, de grote grazers zijn er neergezet en ze hebben er een hek om gezet )

  Toch ook wel een opvallend detail, opeens word er gezegd dat de grote grazers de ganzen moesten helpen met het open houden van ….. die ben ik nog niet eerder tegengekomen.
  Wat ik wel eerder tegen ben gekomen is dat er zoveel ganzen zijn gekomen dat ze het eten van de grote grazers wegkapen.
  Hoe het ook zit, daar is ook een inschattingsfout, een die ze niet hebben bijgesteld.
  Het is niet zo dat de heer Olff en Frans Vera zeiden, gut, we hebben te weinig eten voor de grote grazers die we hier hebben gepropt.

  Ze hebben trouwens ook niet gezegd, in de zomer is er genoeg voedsel, waardoor de aanwas van jonge dieren groot is, laten we er eens wat aan gaan doen.
  Hoe kunnen we dit rechtzetten.

  Want nee, dit is geen natuur, zoveel grote grazers komen niet voor op zo’n kleine afgesloten oppervlakte, tenzij de mens ze er mee naar toe neemt.
  Ik vraag me trouwens ook wel eens af hoe op eilanden konijntje komen, misschien kan “het” in het blog daar de volgende keer over hebben.

 • Corinne Polpe
  12 april 2018 om 07:27

  Elk jaar weer is er ‘gesteggel’ over wél of niét bijvoeren. Elk jaar wéér die maatschappelijke onrust onder de Nederlandse bevolking! Dáárom Poema!

 • Corinne Polpe
  12 april 2018 om 07:07

  Poema, je stelt dat de commissie van Geel al in de herfst van 2017 is aangesteld. Waarom denk je? Er is al jaren GEDONDER over de hongerwinter in de Oostvaardersplassen! Dáárom, duidelijk zó???
  Groet, Corinne

 • Sylv
  12 april 2018 om 02:56

  Kom op Astrid, er was een persoonlijke aanval ?
  Corina ‘schijnt’ namens vele ‘anderen’ te spreken …..
  Daarnaast als je als ‘zogenaamde dierenvriendin’ het onderste uit de kan wilt en je toont duidelijk dat je juist de OVPgrote grazers minacht, omdat je hun overlevingskwaliteiten niet ‘wilt” kennen, dan gedraag je je zoals Corina als een soort van grotegrazersreddende oppergodin , terwijl de praktijk het tegenovergestelde al duidelijk heeft bewezen. En toch maar van SBB het uiterste blijven verwachten ….. Sorry Astrid, dat vindt ik niet reeel . Iedereen maakt wel eens fouten , idem ondergetekende,
  Als je werkelijk’ let wel ”werkelijk ‘ kijkt, beste Astrid , wat de OVP ook nu nog voor een gigantisch daadkrachtig natuur-gebied is , dan piep je echt wel zachter en zie je de gr grazers weer normaal hun ”eigen” sterkte zoeken zonder gedonder van buitenaf . En dan zie je AL die 10000den ganzen en andere vogels ,die daar ook nu nog steeds dagelijks foerageren. Hoe zou dat toch komen in een gebied waar geen voedsel zou zijn. En nee de ganzen ‘vreten” niets van al dat overgebleven hooi ….
  Over : ‘Als wij niet in verzet waren gekomen…’. gesproken.

 • Astrid Damstra
  12 april 2018 om 01:56

  https://www.google.nl/search?ei=QJnOWvWLLJHNwQKtsaDoAQ&q=frans+vera+2008+ontwikkelingsvisie+oostvaardersplassen&oq=frans+vera+2008+ontwikkelingsvisie+oostvaardersplassen&gs_l=psy-ab.3…32989.47121.0.48263.39.39.0.0.0.0.102.2873.38j1.39.0….0…1.1.64.psy-ab..0.27.2011…33i22i29i30k1j33i160k1.0.P03_lxcrehs

  Frans Vera 2008.

  Kan iedereen teruglezen waarom de ‘natuurlijke processen leidend zijn’ op de OVP.
  Is het een roman? Thriller? Het nieuwste testament? Een onderdeel van patiëntendossier?

  Nee hoor, dit is de visie van Frans, die schijnbaar nog altijd de boventoon voert op de OVP.

  De commissies volgden elkaar daarna snel op…

 • Astrid Damstra
  12 april 2018 om 01:44

  Hé Jos!
  Ja, de blog barricade weer op!
  Hoorde op het land wat ik huur een roerdomp en kon er weer tegen!
  Jij ook weer gemotiveerd?

 • Jos
  12 april 2018 om 01:34

  Astrid,

  toch ook maar weer de barricade op?

 • Poema
  12 april 2018 om 00:57

  Voor alle duidelijkheid:

  Dit was een reactie op Corina die stelt dat: ” Als wij niet in verzet waren gekomen , dan was er niets eens een Commissie van Geel geweest”.

  Die commissie is al maanden bezig….vanaf vorig jaar.

  Dat wilde ik even rechtzetten.

 • Poema
  12 april 2018 om 00:51

  Volgens mij is de Commissie van Geel al eind 2017 aangesteld ( september of oktober 2017!).

  Met andere woorden:
  Het één ( Commissie van Geel) WÁS er al voordat het ander (de hype van de laatste weken) ‘uitbrak’!!

  Dus: ik zie totaal het verband niet tussen de hype die nu rondraast en de aanstelling van de Commissie van Geel !

 • Astrid Damstra
  12 april 2018 om 00:41

  Kom op Sylv, waarom weer smijten met een persoonlijke aanval en dat denken te kunnen onderbouwen met een aanname?

  Wanneer SBB de sectierapporten openbaar maakt van de dieren die voor sectie zijn weggebracht weten we wat de doodsoorzaak is.

  Kan even duren, SBB houdt de sectierapporten al sinds jaar en dag stevig tegen de borst. Jammer hoor. En dat voor een organisatie die transparantie hoog in het vaandel zegt te hebben.

 • Sylv
  12 april 2018 om 00:25

  Corina,
  Hoezo ‘jullie’ niet onfeilbaar en SBB wel ? Je doet alsof ‘jullie’ de enigen zijn die ‘de’ kennis alleen maar hebben en dus moet het ook zo uitgevoerd worden toch? Wie denken ‘jullie’ wel dat ‘ jullie’ zijn? Enig idee door wie SBB allemaal nog meer geadviseerd werden en worden ? Talloze commissies , idem internationaal, en nog een aantal aanverwante adviseurs /buro’s , universiteiten en noem maar op zijn ‘jullie’ al voor gegaan . Daar waar jullie in het verzet zijn gekomen, hebben 1000den andere deskundigen steeds ‘blindemannetje” gespeeld en hebben op ‘jullie’ zitten te wachten…Eindelijk de wijzen’ uit het oosten ahw. De wijzen’ die tegen alle adviezen in, balen hooi lieten aanrukken waarvan het gros niet geschikt was voor de dieren. De ‘wijzen” die gr grazers hun buik letterlijk rond lieten vreten waardoor ze uiteindelijk juist niet overleefden maar vanwege het bijvoeren stierven. Ja heel wijs om dan te roepen dat er anders nog meer gestorven waren. De praktijk ‘wijst” anders uit beste Corina. Ga gewoon heel snel een wijze politieke partij oprichten , dan ben je voor je zelf transparant te noemen en dat moet toch een supergoed gevoel geven. Maar sta echter niet gek te kijken als er dan op jullie’ partij van de gr gr-‘verzet-wijzen’ ook kritiek komt, waar je geen tijd voor hebt om dat allemaal te weerleggen. Succes.

 • Astrid Damstra
  11 april 2018 om 23:20

  Hi Peter,

  Misschien een idee dat jij als man van de bouw SBB van advies kan voorzien als het gaat om beschutting? SBB zelf komt er niet meer uit nu zelfs het hout dat als omheining voor de aanplant dient wordt weggevreten. Of waar dieren in beklemd raken als ze naar de boompjes proberen te komen. Bedroevender kan toch bijna niet?

 • Frank ook
  11 april 2018 om 23:08

  Gewoon volhouden soms krijg je dan wel je zin ,tenminste als je( geestelijk)4 jaar bent ,maar als je volwassenen bent is dat toch minder ok ,

 • Corina
  11 april 2018 om 22:52

  Sorry moest aan jou gericht Sylv niet aan Thea

 • Corina
  11 april 2018 om 22:51

  Beste Thea .
  Als wij niet in verzet gekomen waren was er niet eens een commisie van Geel geweest, als wij niet in verzet gekomen waren was er niet bijgevoerd en hadden de dieren vanaf maart tot nu nog steeds niets te eten
  Als wij niet in verzet gekomen waren waren het geen 3000 maar ws 4000 dieren omgekomen van de honger
  Dat je al jaren een vak uitoefend kan ook voor bedrijfsblinheid zorgen met alle gevolgen van dien
  Ik zal echt niet boswachters persoonlijk aanvallen, heb er zelfs twee in mijn vriendenkring maar doe nu niet alsof ze onfeilbaar zijn.
  Daarbij doen mensen niet alsof we alles beter weten dan de boswachter, maar dat wil nog niet zeggen dat de boswachter wel allemaal zo goed weet.
  En het grote struikelblok is dat ze zichzelf tegen spreken in verschillende verhalen.
  Als je daarover gewoon een duidelijke rechtstreekse vraag steld krijg je geen antwoord.
  Ook niet via mesenger en kom niet aan met druk want ik heb ook een paar positieve reacties gegeven en daar werd wel op gereageerd.

 • Kor Hoving
  11 april 2018 om 22:50

  Wanneer je daar dus “ grote grazers” naar toe haalt en opsluit tussen hekken ongeacht de grote van het gebied , moet je daar voor zorgen!!!
  Als kind leer zulke basis vaardigheden met een hamster of konijn ! Daar hoef je geen ingenieur voor te zijn!
  Echt vreselijk natuur beheer wanneer zeggen jullie nu eens dit is een vlop op de bodem van de zee waar je dus blijkbaar geen natuur kan na bootsen 😬 bel mij gerust voor advies 06-55174758 dan leg ik jullie haar fijn uit hoe het leven in elkaar zit
  Vr gr Kor Hoving

 • René
  11 april 2018 om 22:46

  Staatsbosbeheer verlos ons van thee drinkende Tea,s !

  Joep probeert precies hetzelfde ald waar hij tegen ageert, tegenstanders de mond snoeren, … we weten allemaal waar dat op uitdraait.

  Poep praten is sinds 1992 al een heel gebruikelijke uitdrukking trouwens.

  https://youtu.be/h9BUJ9q5n6o

 • Sylv
  11 april 2018 om 22:23

  Beste Misty,
  en….. zo is het maar net !

  Dat boswachter zijn niet ‘zomaar’ een vak is, schijnt menigeen niet te kunnen bedenken. Wel mogen mensen tegen het vak boswachter aan schoppen , als men het niet eens is met het gevoerde beleid.

  Immers hier lijkt het wachten’ op het advies’ van de commissie Geel eigenlijk niet eens van belang . Hoezo geduld?

  Volgens deze blog schijnt het zo te zijn dat er hier vele nog veel meer betere deskundigen zijn dan boswachters die al jaren met de grote grazers omgaan.
  Althans schijnt….
  Het ene onderzoek na het andere artikel wordt er bij gehaald idd om het gelijk te bewijzen.
  De ene bewijstabel is nog maar net qua datum vervallen of het andere komt er voor in de plaats.

  Alsof boswachters hun vakmanschap tijdelijk in de prullenmand hebben gezet.
  Niets is minder waar.

  Zeker weten , dat al zou het dier het niet geheel eens zijn met dit gevoerde beleid een Heckrund, een Edelhert of Konikpaard , als ze zouden kunnen kiezen tussen een prachtig 4 kant weiland tussen prikkeldraad of de OVP, ze zeker de OVP zouden kiezen .

  Helaas meent menig blogdeskundige’ hier, dat men niet vanuit het dier hoeft te handelen doch wel vanuit het zelfbelang van deze personen die zo deskundig ‘lijken’ te zijn..

  Boswachters doen gewoon hun werk en kunnen niet aan iedere belangstellende de gehele dag (24 uur ) hun werkzaamheden staan te verantwoorden.
  Het werk (de gr gr. ) gaat door.

  Dat een iedere hier schijnbare deskundige steeds maar weer probeert DE credits op te eisen is blijkbaar heel gewoon.

  De vanzelfsprekendheid waarmee DE (z.g. ) deskundigen genoegdoening ‘eisen’ middels de verantwoording door SBB, is ‘uiterst stuitend’ te noemen .

  Immers de OVPboswachters kunnen niet links, niet rechts, niet omhoog, niet omlaag, want altijd is er wel weer een betweter die dat in twijfel trekt.
  Heeeeeeel gemakkelijk om als beste stuurlui aan wal te staan.

  Kwens alle OVP-boswachters veel wijsheid in deze tijd.

 • Tea
  11 april 2018 om 22:08

  Astrid,

  Even een héél klein maar duidelijk voorbeeld: Joep praat poep.!!!!!!!!

  Nee, dát is respectvol……???????

 • Peter
  11 april 2018 om 21:36

  De Gans Als Architect.

  Dat is de titel boven de nieuwe blog.

  Ik heb veel reacties gelezen en ik ben het toch met de meesten eens.
  Ik ben veel in het gebied geweest.
  Ik heb gezien wat er allemaal is gebeurt.
  Ik heb gezien wat er nu gedaan word.

  Ons worden de ogen gesloten.
  Er word nog zoveel mogenlijk geprobeerd om de wetenschap zijn gelijk te krijgen.

  Helaas is de werkelijkheid duidelijk.
  Mensen zijn niet meer voor de gek te houden.

  Het verhaal op face book van kabouter put muts slaat alles.

  Ik werk zelf in de bouw en daar redden sommige architecten het ook niet door onwetendheid en onkunde dus ik stel voor ontsla die GANS

  Groet peter

 • Sylv
  11 april 2018 om 21:27

  Dien,
  Hebben we het hier over DE Samanthe Simons die veroordeeld is voor fraudering van een bedrag van 3 miljoen middels persoonsgebonden budgetten en subsidies?

 • Corina
  11 april 2018 om 21:11

  Thea, kan echt niets terug vinden in deze reactie,s wat niet door de beugel zou kunnen.
  Jij noemt ons onze zin doordrijven als we met onderbouwde argumenten komen.
  Sorry maar bij jou lijkt het er toch ook heel erg op dat je nergens anders voor open staat dan het gebied opengooien en uitbreiden.
  Zeg niet dat dit met ook dan weer populatie beheer een goede oplossing kan zijn voor de toekomst.
  Maar hier reageren mensen toch voornamelijk op de situatie,s die SBB steeds schetst in zijn blog, en waarbij het dierenleed wat daar plaats vind wordt afgedaan als is de natuur hoort erbij.
  En dat is wat we onacceptabel blijven vinden zolang dit niet erkent wordt, zeker met hun tegenstrijdigen en vaak te weerleggen berichtgeving hier over.
  Dat voor de toekomst een oplossing moet komen is duidelijk, dacht ook dat een commisie daar al druk mee bezig was.
  Die gaan heus wel door zonder onze
  inbreng hier.
  Maar ze zullen wel met iets moeten komen waar de mensen achter kunnen staan.
  Anders zal ook daar weer actie op komen
  Maar hier gaat het om de verhaaltjes in de blog en vooral wat daar niet aan bod komt

 • Astrid Damstra
  11 april 2018 om 21:03

  Inderdaad Tea, net wat René zegt, er wordt niet gevloekt of gescholden er wordt al blogs lang zelfs vaak naar elkaar geluisterd.

  En Joep, weet je waarom je niet verlost zal zijn van mensen met kritiek op het beleid in de OVP?
  Omdat onderstaande als reactie wordt gegeven op bezorgde en kritische vragen door SBB Oostvaardersplassen op Facebook:

  “In de Oostvaardersplassen is er voor gekozen dat moment van natuurlijk sterven bij de grote grazers niet af te wachten. Om mogelijk uitzichtloos lijden te voorkomen worden de dieren afgeschoten als duidelijk is dat ze de winter niet zullen overleven. Er zijn protocollen voor opgesteld om te waarborgen dat dit zorgvuldig gebeurt, en er is voortdurend contact met een onafhankelijk dierenarts. We laten absoluut geen dieren opzettelijk doodgaan.”

  Tja, en dan vragen wij ons af hoe het dan mogelijk is dat er in maart nog 1155 dieren geschoten werden en waarom dit ook vandaag nog gebeurt als het de opzet is om zwakke dieren die de WINTER niet zullen overleven een uitzichtloos lijden te besparen. Dan vraagt menigeen zich af wie die onafhankelijk dierenarts is. Wij kennen namelijk alleen de heer Luten. En die is niet onafhankelijk. De beelden van lijdende dieren ken je waarschijnlijk wel?

 • René
  11 april 2018 om 20:42

  Tea,

  Het is onacceptabel dat een groep mensen de ruimte krijgt om zich zó onbehoorlijk en soms bijna ‘intimiderend’ te uiten …..waar ze overigens óók nog eens helemáál niet naar luisteren, uiteraard!…..
  Nee, dan word jij voor schreeuwaap uitgemaakt en zelf vinden ze een dergelijk gedrag HEEL GEWÓÓN !!!!
  Dát is nog bijna het ergste!!!….het is blijkbaar HÉÉL GEWOON !!

  HÉÉL GEWOON !! om DUIZENDEN dieren af te schieten omdat een stelletje ecologen veronderstellen dat er doornstruikjes zullen groeien die de boompjes beschermen? Kom op alsjeblieft Tea, lees je eens in!! Er in nu onderhand nu toch wel genoeg artikelen te vinden op internet en ja ook de FB pagina’s waar Joep naar verwijst staan genoeg links om te ontdekken dat SBB Oostervaardsplassen hier een enorme scheve schaats rijd. Om hier nu belerend en neerbuigend op die andersdenkenden te reageren en te proberen SBB ertoe te bewegen hun de mond te snoeren zegt zoveel te meer over jou.

 • René
  11 april 2018 om 20:35

  Joep praat poep.

 • Tea
  11 april 2018 om 20:35

  Joep,

  HELEMAAL MET JE EENS !!!!!!

  Ik heb SBB ook al gevraagd/voorgesteld om selectief te zijn in het plaatsen van reacties.
  Misschien doen ze dat ook al wel!?

  Ik ben van mening dat dit blog gekaapt wordt door mensen die alléén maar tégen zijn en totaal niet openstaan voor andermans mening.
  Sterker nog, als je het waagt een andere visie te hebben, dan word je door sommigen te woord gestaan of je een snotneus bent die eigenlijk maar beter zijn/haar mond moet houden ‘omdat je er geen verstand van zou hebben’.
  Dat er een verschil zit tussen ‘ergens geen verstand van hebben of een eigen genuanceerde visie hebben’ ….dát verschil kunnen ze blijkbaar niet onderscheiden.

  Ook ik heb schoon genoeg van dat negatieve gedram en heb besloten om eventueel alleen te reageren op díe mensen die zich normaal en respectvol kunnen ‘gedragen’ op dit blog.

  Het is onacceptabel dat een groep mensen de ruimte krijgt om zich zó onbehoorlijk en soms bijna ‘intimiderend’ te uiten naar andersdenkenden…..waar ze overigens óók nog eens helemáál niet naar luisteren, uiteraard!…..
  Nee, dan word jij voor zeurkous uitgemaakt en zelf vinden ze een dergelijk gedrag HEEL GEWÓÓN !!!!
  Dát is nog bijna het ergste!!!….het is blijkbaar HÉÉL GEWOON !!

  Ipv. daar eens een beetje over na te denken, gaan ze gewoon door met hun negatieve, opdringerige gedram …….en ‘gestook’ sorry, ik kan het niet anders noemen.

  Ik heb op eerdere blogs ook al een paar keer gevraagd of men alsjeblieft een beetje wil ‘dimmen’ en met een beetje meer respect zou willen ‘discussiëren’….. Voor zover je dit een ‘discussie ‘ kan noemen. Maar nee, ook een dergelijke normale vraag wordt in onfatsoenlijke termen beantwoord ….. En dus is het onmogelijk om op een respectvol niveau met elkaar te debatteren.
  Voor mij is het dan ook géén debat……

  Het is meer vuilspuiterij.

  Ik heb hen ook al gevraagd: Ga dát alsjeblieft lekker even ergens anders doen!!!!!
  ….begin een eigen blog en ga dáár met modder gooien…. Dan word je óók niet ‘gestoord ‘ door mensen die een andere en genuanceerdere visie hebben.
  En word je ook niet tegengesproken.!!!….

  En het mooie van dit/mijn advies: Het is geheel gratis!!!!

  Sterkte SBB !!!

 • Niek L
  11 april 2018 om 19:45

  Ik zou niet meteen aan Marslow denken maar ik vind het op zich wel verdedigbaar.
  Ik denk dat de mens 100 jaar geleden ook niet zo met zelfverwerkelijking ed bezig was en ik denk dat een hoop mensen dat nog steeds niet zijn.
  Maar je ziet dat als de basisbehoeftes voor dieren zijn voldaan, ze open staan voor nieuwe input, “kunstjes”te leren.

  En de stap om te overleven….dat is groot bij alle dieren

  Intersant om met de gedachte te spelen.

 • Astrid Damstra
  11 april 2018 om 19:41

  Misty, wil best wat nuance aanbrengen hoor, vraag me alleen af of dat in deze nodig is? Wanneer een sociaal wezen in een verhongeringsproces zit, is de behoefte aan sociale interactie weggevallen. Benoem ook 4 en 5 niet, laat staan 6.
  Heeft niets te maken verder met ‘die theorie verheerlijken, in een poging jezelf te erkennen’ zoals je schrijft. Lijkt me nogal een aanname van je. Maar goed, Corina zelf is waarschijnlijk zo verstandig om dit stuk uit je bericht te negeren.

 • Corina
  11 april 2018 om 19:29

  Oke Misty, daar heb je wel een punt.
  Feit is wel dat als dieren honger hebben ze risico gaan nemen om aan voedsel te komen waarmee ze hun veiligheid in gevaar brengen.
  Ook vind bij extreme honger geen voortplanting plaats door apathie.
  Verder verbaasd mij vooral het verschil in uitleg m.b.t . natuur zijn gang laten gaan bij de ene soort en allerlei menselijk ingrijpen en sturen bij de andere soort.
  Snap ook wel dat de boswachters van SBB momenteel in een moeilijke situatie zitten.
  Maar door dit soort tegenstrijdigheden manoeuvreren ze zichzelf daar toch in.

 • Dien
  11 april 2018 om 19:28

  Samantha Simons is bij Oostvaardersplassen.
  Een toevallige ontmoeting met een zwarte weduwe

  Gisteren deed ik mijn rondjes op de Oostvaardersplassen en stopte ik, zoals gewoonlijk, bij de praambult om te observeren wat er nog van de grazers over was.
  Een ander ouder echtpaar was er ook in een Engelse camper. Geweldig, ik dacht … Ik kan een leuke babbel hebben. Aux contraire zoals Del Boy zou zeggen. We werden heel hartelijk begroet.
  1 minuut later zie ik Bas Metzemaekers met een vriend (Bas was de heer in elkaar geslagen en gearresteerd door de politie) en ook de dieren observerend voordat hij gisteravond de bijeenkomst bijwoonde in het provinciehuis.

  Ik zei hallo tegen Bas en we begonnen te praten. Bas vroeg het Engelse stel wat zij van ons “natuurpark” vonden. De dame antwoordde boos dat ze heel boos is dat de dieren worden gevoerd. Ik vroeg haar of ik haar goed had gehoord en Bas, met wat vertaling van mij, probeerde uit te leggen waarom we de dieren voedden en vertelde haar over het ecologische rampenplan van Frans Vera (de incompente die dit zijn Utopia maakte).
  Terwijl ze in een verliefd gesprek waren, was haar man uit de camper gestapt en opzij gestaan. We hebben gepraat en toen zei hij woorden in deze zin …
  Ik ben het niet eens met alles wat je weet. Al deze honger en wreedheid. Ik kan er niet tegen, maar we zijn hier al jaren aan het observeren van dit project en het tellen van dode dieren en het nemen van grondmonsters. Mijn vrouw heeft Frans Vera geholpen dit project meer dan 20 jaar geleden op te zetten. We hebben een project zoals dit in Engeland dat we hebben opgezet, maar we voeren een ander beleid, namelijk dat de herten, pony’s en stieren vrij rondlopen in een natuurreservaat, maar goed gevoed, geschoten en verkocht worden voor hun vlees, waardoor het een eco-bio wordt vriendelijke integratie met de natuur. (Hij vertelde me de naam maar het spijt me dat ik het vergeten ben)
  Het zijn andere soortgelijke ecologische projecten over de hele wereld die worden gefinancierd door de EEG. Elk project start met vergelijkbare omstandigheden, maar hun beleid en doelen verschillen.
  Het “Nederlandse” project trok het kortste eind. De reden dat ze zo tegen het voeden van de dieren zijn, is omdat hun dood deel uitmaakt van het project. De grond wordt continu getest om na te gaan of de componenten veranderen.

  Toen ik dit hoorde, besefte ik met wie we te maken hadden. Ik trok Bas naar de kant om hem dit uit te leggen. Ik sprak de dame aan en vroeg haar hoe ze dit lijden voor statistieken kon rechtvaardigen. Ze vroeg me of ik kinderen had. Ik antwoordde ja. Ze ging verder met mij en de rest van het menselijk ras te verwarren met het feit dat ze te veel kinderen hebben en de bronnen van de aarde opgebruiken en vanwege ons zijn deze experimenten nodig om te kunnen voorspellen wat er gebeurt als een gebied overbevolkt is.
  Ik gaf haar ook feiten, cijfers en statistieken. Ze vroeg zich af hoe ze 20 jaar later nog steeds de doelen van het oorspronkelijke experiment kan verdedigen, terwijl ze de explosie in begrazingspopulaties niet kan voorzien en daarom 20 jaar later geen realistische cijfers zou hebben kunnen schatten. Dit zou daarom haar oorspronkelijke concept diskwalificeren.
  Ze antwoordde in feite dat het haar niets kon schelen en dat er een kans was ontstaan ​​die een ecologisch onderzoek vereiste en dat mensen als Bas en ik iets moesten doen van wat we niet begrijpen!
  (Ik zal nu een spatie achterlaten die mijn reactie op haar weergeeft, omdat ik niet wil dat mijn bericht weer van Facebook wordt verwijderd!)

  Op dat moment drong het tot me door waarom.

  Waarom al dit lijden en verhongeren plaatsvindt. Het gaat niet om de dieren of SBB. Het zijn allemaal pionnen in het spel. Het feit dat sommige SBB-bewakers sadistische neanderthalers zijn die graag deze prachtige wezens martelen en fotograferen, is slechts een van de ‘voordelen’ van hun werk.
  Het gaat over het observeren van de overblijfselen van een stuk land en zijn bewoners als het overbevolkt is.

  Nu begrijp ik wat ze bedoelen als ze zeggen dat het de natuur is.
  Ze betekenen het creëren van een natuurramp voor wetenschappelijke doeleinden.

  Geen enkele politicus zal dit aanraken. De Nederlandse regering, die zich realiseerde dat dit een politieke ramp zou kunnen zijn, gaf vorig jaar de macht terug aan de provincie Flevoland. Ze nemen alle verdere beslissingen met betrekking tot de Oostvaardersplassen en hebben geen flauw idee wat er echt aan de hand is. Dat is de reden waarom ze blijven proberen om datums, publicaties uit te stellen .. het is een grote cover-up.
  De EEG-financiering stopt eind 2018 en de ecologen zijn wanhopig op zoek naar hun statistieken.
  Dat is waar het allemaal om gaat.
  Het vuile geheim van Holland

 • Niek L
  11 april 2018 om 19:20

  Dank je wel Corinne, ik heb het gelezen en hoop dat er iets goeds uit voorkomt.

  En dan 1996, das 22 jaar, in 22 jaar kun je een hoop doen, en jullie hebben besloten het gillend uit de hand te laten lopen….

  Applaus, dat is gelukt…..

 • Misty
  11 april 2018 om 18:48

  Zolang niemand hier kan worden getraceerd is iedereen die hier reageert in principe anoniem. Als dochter van een boswachter weet ik maar al te goed hoe frustrerend het beleid van een overheid kan zijn. Neem je dat een boswachter kwalijk ? Of de opdrachtgever ?

  Maar dan nog. Wat heeft de piramide van Maslow, gebaseerd op de behoeftes van mensen te maken met de behoeftes van dieren ? Ik heb een dier nog nooit de menselijke behoeftes 4,5 en 6 na zien streven. Daarbij komt dat Maslow zelf al moeite had met het toetsen van zijn eigen theorie. Ga die theorie nou niet verheerlijken, in een poging om jezelf te erkennen.. Beweren dat je die piramide als afstudeerproject hebt gebruikt wil nog niet zeggen dat je die ook daadwerkelijk hebt kunnen verdedigen. Dat kon de goede man zelf al niet..

  Enige nuance lijkt me op zijn plaats.

 • Joep
  11 april 2018 om 18:42

  Gezien de continue terugkerende reacties op deze blogs stel ik voor de reactie-mogelijkheid uit te zetten. Ik word zo moe van de telkens terugkerende felle anti oostvaardersplassen meningen van iedere keer dezelfde personen. Laat ze dit lekker uitvechten op hun eigen Facebook-accounts of via twitter. Maar verlos ons van hen op deze blogs!

 • Annemarie
  11 april 2018 om 18:31

  Het interen op reserves werkt bij paarden alleen dan wanneer er alsnog het hele jaar gegraasd kan worden. Dan mag er in de winter best sober dieet zijn, zodat er in de lente bijgegeten kan worden. Paarden in jullie zogenoemde “ winterstand” laten komen is zeer onverstandig. Er wordt dusdanig honger geleden dat zelfs spiermassa aangesproken wordt en dieren op de rug en lendenen volledig invallen. Warm houden kunnen de paarden alleen door eten van ruwvoer, de verbranding ervan zorgt voor kacheltje van binnenuit. Kuddes trekken in het wild vele kms omdat ze weten waar er in bepaalde maanden nog iets van eten zou kunnen staan. En natuurlijk breekt er ooit wel ns 1 een been, of komt veulen niet af, of is er 1 niet sterk genoeg om winter doorvte komen en valt uit. Dat snappen we allemaal, en dat is niet waartegen nu zo geprotesteerd wordt. Het protest is tegen het inzetten van moedwillige verhongering als manier de kuddes op gewenste grote te brengen! Je laat de boel eerst gigantisch uit de klauwen lopen, en zegt dan, tja jammer, maar ze zijn van niemand, ze zijn wild, we beheren wel, maar beheren ook weer niet, we schieten wel, maar voeden niet. We laten 3000 dieren in een omheind gebied dat ongeschikt is voor overwintering in grote getallen kreperen, want zo hebben we dat ooit bedacht toen er nog paar 100 stonden ipv paar duizend. Het moet echt anders, dat zien jullie zelf toch ook?

 • maggie
  11 april 2018 om 18:15

  Als je maar lang genoeg sprookjes verteld ga je er waarschijnlijk zelf in geloven hoe een boswachter die van natuur en dieren houdt dit op zijn geweten kan hebben en goed praten zal de rest van mijn leven een raadsel zijn..hopelijk is deze hel en ellende gauw voorbij en kan ik weer visite ontvangen want niemand wou nog met de trein door dit horrorgebied reizen

 • Corina
  11 april 2018 om 18:10

  Ja de piramide van Malow, ooit mijn afstudeer onderwerp bij agogiek.
  Heb hem ook al een paar keer in reacties gebruikt.
  Maar denk dat nog Dhr. Olff nog SBB deze kent.

 • Astrid Damstra
  11 april 2018 om 17:52

  Een stukje van een ecoloog dit keer? Kunt u zich even voorstellen?

  Het ‘grote doel’ is duidelijk omschreven: moerasgebied behouden!
  Daar moet dan wel flink aan gesleuteld worden, maar dat is geen probleem, álles is geoorloofd om de natura 2000 status te handhaven, hoe kunstmatig er dan ook te werk moet worden gegaan om deze natuur te laten bestaan zoals het is.

  De vele ganzen doen hun ‘werk’, meer dan goed zelfs, water is o.a. daardoor troebel, (ganzenpoep, weet u wel?) zeer nadelig voor menig moerasvogel. Geen punt, dan introduceren we toch het een en ander? Kieuwpootkreeftje erin, Noordse woelmuis als hapje voor de blauwe kiekendief als lokkertje, eilandjes gepland waar de GG niet kunnen komen beplanten, een reset van het moerasgebied… ik zou nog pagina’s door kunnen gaan, ken de rapporten.

  Ik lees in bovenstaand bericht:

  ‘Een nieuw landschap met een nieuw soort beheer, een innovatie in het natuurbeheer in Nederland die in deze context ook wel ‘experiment’ in de zin van ‘leren door het te doen’, werd genoemd. ‘

  Leren door te doen. Is het leervermogen inmiddels zover ontwikkeld dat niet alleen ‘doen’, maar ook het anticiperen op wat er gaat komen is geland?

  Het uitzetten van verschillende polulatiegroepen GG als beheermiddel is, vertellen óók de rapporten, z’n doel voorbij geschoten.
  Met alle gevolgen in de afname van de vogelpopulatie als resultaat.
  Al ‘doende’ er niet bij stil gestaan dat de edelherten het moeras in trekken?

  Ik citeer even:

  ‘Deze innovatie werd ingevuld met een combinatie van Heckrunderen, konikpaarden en edelherten. Allemaal zelfredzame dieren met een eigen specialisme bij het open houden van het gebied en die een groot deel van het jaar kunnen leven van de rijkdom aan voedsel in het gebied.’

  Gebleken is dat ook zelfredzame dieren zich niet redden op het ‘droge deel’ van een gebied, wanneer er niets te eten is. Die trekken dan het moeras in.

  Al ‘lerende’ moet nu toch gebleken zijn dat het droge en moerasgedeelte níet los van elkaar gezien kunnen worden?
  Dat ook een vruchtbaar gebied wanneer het kaalgevreten is en vertrapt niet voor ‘zelfredzaamheid’ van uw beheermiddel de GG kan voorzien van voedsel?

  Ik lees met betrekking tot de GG:
  ” Intussen hebben ze de ruimte om hun natuurlijke sociale leven te leven.”

  Denkt u even met me mee, -al dan niet doende en lerend- : U weet toch dat onderaan de piramide van Maslow de lichamelijke behoeften staan? Met eten, drinken en het zich op temperatuur kunnen houden bovenaan? Dat het sociale leven pas ná de veiligheid prioriteit heeft?

  Wanneer u uw ‘hulpmiddelen’ wilt kunnen inzetten zoals u dat al doende hoop ik nog zal leren, wens ik u veel inzicht.
  Beperk u niet tot het moeras, denk groter, denk ook niet alleen aan het droge deel erbij, maar denk ook aan de processen die zich buiten de hekken afspelen. De maatschappij is veranderd terwijl u naar het moeras keek. Uw beheermiddelen worden door veel mensen – terecht- als veel meer gezien dan dat. Kunt u nog veel van leren. Als u er maar voor open staat. Wanneer gaat u daarmee beginnen?

 • Corina
  11 april 2018 om 17:41

  Helemaal met jou eens Rick, ze praten zichzelf ook gewoon vast.
  Kwam net nog een intervieuw voorbij met een Boswachter van SBB.
  Die legde het als volgd uit.
  Als mensen volgegeten terug komen van vakantie, gaan ze op dieet.
  Zo kan je dat ook zien bij de gr. grazers na de zomer, hoe om te huilen is dat.

 • Corinne Polpe
  11 april 2018 om 17:37

  Niek L, Ronald, Jos e.a. kijken jullie nog even naar mijn bericht op het vorige blog! Groetjes, Corinne Polpe

 • Chaja
  11 april 2018 om 17:36

  Je schrijft het als een verhaaltje voor het slapen gaan. Nu oogjes dicht en snaveltjes toe. Weltrusten. Slaap zacht meneer de boswachter.
  NIKS kan goedpraten wat er zich daar aan dierenleed voordoet. Zoals in de andere reacties ook te lezen staan, daar sluit ik me bij aan.
  En experimenteren wordt er gedaan in overvloede in de OVP. Kijk maar eens naar de duizenden onderzoeken die te vinden op internet en die zijn gedaan in de OVP. En er zijn er vast nog meer die niet openbaar zijn.

 • Rick
  11 april 2018 om 17:33

  Beste anonieme knul van SBB. Fijn dat uit je hele beschrijving blijkt dat het een op alle fronten door de mens bedacht en in gang gezet traject is. M.u.v. de allereerste passages m.b.t. ontstaan moerasgebied met riet en ganzen. Dat het geen natuur is, dat was al wel overal bekend, maar werd steeds door SBB bestreden. Misschien een idee om het voortaan dan ook maar volmondig geen natuur meer te noemen? Dat is het immers nooit geweest en zal het ook nooit worden. Behoudens enkele geflipte ecologen en enkele fanatieke SBB’ers in de OVP, is er verder toch niemand meer die het ‘natuursprookje’ nog geloofd. Voor mensen met enige basiskennis van (het houden van) dieren was dit vanaf de eerste dag al helder, omdat het uitzetten van door de mens gefokte rassen als Konikpaarden en door de nazi gebroeders Heck gefokte Heckrunderen, die de weerstand van hun vroegere voorouders missen, niets met wilde dieren te maken heeft. Net zoals de mens geen Neanderthaler meer is zeg maar. Tevens komen de wilde voorouders van deze uitgezette diersoorten van nature niet in onze regionen voor, dus ook daar is eveneens niets natuurlijks aan.
  Misschien het een idee minder van bovenstaande flauwekul riedeltjes te plaatsen en in plaats daarvan proberen intern de kennis te vergroten om dergelijke wantoestanden met dieren als slachtoffers in de toekomst te voorkomen? Het is maar een tip…

 • naomi AO
  11 april 2018 om 17:12

  Ja, redt vooral de ganzen zodat ze enkele kilometers verder bijengedreven en vergast kunnen worden. Slimme Actie ! Nobel doel om de hongersdood voor te sterven !

 • Lizbeth
  11 april 2018 om 17:07

  Geen enkele reden of uitleg rechtvaardigt wat zich in de Oostvaardersplassen afspeelt en wat al jaren gaande is! Jullie moeten je ogen uit je kop schamen dat jullie deze horror toestaan en zelfs actief bewerkstelligen! Misdadig is het!

 • Corina
  11 april 2018 om 17:01

  Eigenlijk zeggen jullie hier heel duidelijk wat wij ook steeds zeggen.
  Het is geen natuur zoals natuur hoort te zijn.
  Maar een afgesloten gebied waar jullie bepalen hoe het eruit moet zien.
  Als je het aan de natuur had gelaten was het dichtgegroeit zoals je zelf aangeeft dan waren er vast wel andere dieren komen wonen die zich daar thuis gevoeld hadden.
  Dat is namelijk natuur.
  Alleen niet zoals jullie die wilden.
  En als mensen nu zeggen je hebt zorgplicht naar de gr. grazers zeggen jullie het is de natuur.
  Hoe ongeloofwaardig kan je zijn, ingrijpen ja maar alleen als het in het straatje past van degene die denken het wel te weten.
  Sorry maar wij trappen daar niet meer in.

 • Dinie
  11 april 2018 om 16:55

  De ganzen hebben een keuze die
  kunnen vertrekken wanneer ze willen, de grote grazers zijn daar gedropt door mensen in een moeras dat niet geschikt is voor hoef dieren om vervolgens uitgehongerd te worden , niks natuur ze horen hier niet , en zijn wel degelijk onderdeel van een gruwelijk experiment , daar is diverse aanwijsbare documentatie over

 • René
  11 april 2018 om 16:47

  Maar verder wederom een herhaling van zetten, zodat ik dan ook maar op dezelfde manier reageer.

  Geef jezelf aan bij justitie wegens dierenmishandeling en zoek hulp.

  Jij dierenbeul jij !!

 • Corina
  11 april 2018 om 16:45

  Maar dit is nu juist zo tegenstrijdig, waarom de ganzen wel helpen, om hun leefgebied open te houden, ze hebben er zelf voor gekozen daar neer te strijken. En de gr. grazers laten verhongeren, als het voedsel niet toereikend is. Terwijl die er niet voor gekozen hebben . Staat haaks op elkaar.
  Je helpt het ene dier om zijn leefomgeving te verbeteren terwijl je het andere de hongerdood laat sterven.

 • René
  11 april 2018 om 16:42

  Zo nu maar anonieme stukjes schrijven, sja dat is n natuurlijk véél veiliger en ook beter voor je CV. als je zodadelijk ergens anders een baan moet zoeken.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog