www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Wat eten de grazers in de Oostvaardersplassen?

15 mei 2018 Boswachters in Oostvaardersplassen

We krijgen veel vragen binnen over wat de grazers in de Oostvaardersplassen eten, omdat het gras nog zo kort lijkt. De afgelopen week hebben we kunnen constateren dat de grote grazers nu naar het kerngebied zijn getrokken en daar staan te grazen van de korte, jonge vegetatie.

Met deze temperaturen gaat de grasgroei hard, maar tegelijkertijd zijn er nog duizenden brandganzen in het gebied aanwezig die zich ook te goed doen aan de eiwitrijke punten van het nieuwe gras. Normaal gesproken vertrekken de brandganzen halverwege mei naar het verre noorden om daar in een heel kort zomerseizoen voor nakomelingen te zorgen. Vanaf dat moment krijgt de jonge vegetatie de kans om echt ‘door te schieten’. De grote grazers eten nu echter ook volop van het korte gras, brandnetels en de jonge rietscheuten die overal boven de grond uitkomen.

De afgelopen week zijn twee onafhankelijke dierenartsen nogmaals met collega’s het veld in geweest om de situatie van de grote grazers en het gebied te bekijken. De dierenartsen gaven aan dat alle dieren die ze tijdens het bezoek zagen aan het grazen waren. Hetzij van het gras, hetzij van het riet. De conditie van sommige dieren is soms nog schraal, maar verbetert nu ze vers groen kunnen eten. Op enkele plekken in het gebied staan nog niet aangeroerde, complete balen voer. Het lijkt erop dat alle dieren het jonge gras prefereren boven het aangeboden voer.

reageren

geef een reactie

 • Dorien
  31 juli 2018 om 13:02

  Wat een leugens weer van jullie kant.Welk jong gras ?welk water?Er heerst nu botulisme bij jullie wat doen jullie daaraan?Wat doen jullie überhaupt voor deze dieren?Een internationale schande die hele ovp.Te druk met behulpzame mensen aanhouden omdat ze het werk doen waar jullie dik voor betaald worden .Hoe kunnen jullie in godsnaam met deze praktijken leven.

 • Mirjam Eitjes
  18 juli 2018 om 17:53

  Wat een geklets allemaal op deze site en mekaar vis afvangen. Oostvaardersplassen teruggeven aan de vogels ed. waar het ooit mee begon. Weg daar met de paarden ,herten en runderen op een humane manier. Het hele plan is op een grote mislukking uitgedraaid.
  De commissie van Geel had het over resetten, alsof hij met zijn computer bezig was. Schandelijk vind ik dat. Het gaat hier wel over dieren.

 • Anja
  14 juli 2018 om 23:01

  Er groeit amper gras in de OVP! Alles ziet geel van het Jacobskruiskruid! Jullie weten dat dit giftig is, voor mens én zeker voor de dieren die het eten omdat er simpelweg niet genoeg gras te vinden is. In Duitsland zijn er aparte containers om dit giftige kruid als chemisch afval (!) af te voeren. Het gif wordt opgeslagen in de lever. Als het bij de dieren een bepaald level bereikt sterven zij. De mens kan er kanker van krijgen! Waarom bestrijden jullie dit woekerkruid niet?

 • aisame
  18 juni 2018 om 22:23

  Wat wat eten paarden in een natuurgebied

 • Edwin Longmountain
  31 mei 2018 om 07:34

  Hieruit blijkt maar weer hoe weinig verstand Staatsbosbeheer daadwerkelijk van dieren heeft en vraag me ook af of deze club wel verstand van bomen en bossen heeft, want waarom anders de woorden BOS en BEHEER in uw naam? Bomen horen vertikaal te staan en niet zoals overal in de Oostvaardersplassen (OVP) en het Oostvaardersveld (OVV) horizontaal. Terug te komen op de dieren en hetgene ze eten. Er staat nog steeds geen voldoende gras op de OVP en OVV, zoals u op uw “mooie” foto’s ook duidelijk laat zien. Het groen is geen gras en wat er groeit is onkruid. Een Hedkrund bijvoorbeeld heeft minimaal 10 cm. gras nodig, want zoals u weet eten zij door middel van hun tong om het gras te slaan en het dan stuk te trekken; op uw foto waarbij het Heckrund alleen aan het gras kan ruiken, is dit echter nog lang niet het geval. Ook schijnt u geen verschil te zien tussen gras en riet, want wat er uit het (vervuilde) water groeit is riet en geen gras. Shame on you, Staatsbosbeheer!

  • Stan
   31 mei 2018 om 13:54

   maar riet is een gras soort. grassen zijn er in vele soorten en maten.

 • Jos
  23 mei 2018 om 23:17

  Dag Astrid,

  allereerst hartelijk dank voor deze uiteenzetting. Duidelijk verhaal, maar ook wel shocking.

  En hopelijk heeft deze ontmoeting voor jou een beetje kunnen bijdragen tot weer iets meer vertrouwen in SBB.
  Goed ook om het stukje communicatie even aan te tippen!
  Ben benieuwd!

  Alles bij elkaar……….CHAPEAU!!

  Fijne avond verder en een heel vriendelijke groet, Jos.

 • Sylv
  23 mei 2018 om 22:46

  Dank je wel Astrid voor je uitgebreide verslag.

 • Aad
  23 mei 2018 om 17:46

  Hoi Astrid, bedankt voor het delen van de informatie en ik ga het zeker goed bestuderen.

 • Sylv
  23 mei 2018 om 17:41

  Astrid,
  Onze reacties kruisten elkaar, met excuses, doch dit was geen reactie op jouw info

 • Astrid Damstra
  23 mei 2018 om 17:35

  Hallo beste allemaal,

  Hier het verslag van het gesprek dat ik bij hoofdkantoor SBB heb gevoerd met ecoloog.
  Allereerst laat ik jullie weten dat de ecoloog zeer goed bekend is met de ovp en dat hij sprak als ecoloog in dienst van SBB, maar hij niet verantwoordelijk is voor de berichtgeving naar buiten toe vanuit SBB.
  Daarnaast vroeg hij of ik zijn naam niet wil vermelden, hij staat zeker achter hetgeen hij vertelde, maar gezien de ontstane commotie liever geen naam.
  Heb dit beloofd na te komen, dus zal ecoloog maar met E aanduiden.

  Bij begroeting klein misverstand, E dacht dat ik slechts een vraag had, maar was welwillend genoeg om op alle vragen (die ik uitgeprint had) in te gaan, waardoor ik bijna twee uur binnen ben geweest. Alle waardering hiervoor!

  Begraasbaar deel:

  E verwacht dat in de toekomst, wanneer de vlakte meer kans krijgt om hoger struweel te ontwikkelen door vermindering grazers, muizen en daarmee roofvogels weer een kans zullen krijgen binnen gebied. Ook de ontwikkelingen aangaande zone buiten gebied zullen naar verwachting kleine knaagdieren weer een kans geven.

  Jacobskruiskruid.

  Aanvankelijk was de gedachte dat jkkruid zich tijdelijk zou vestigen, nu blijkt dat dit niet zo te zijn, al verplaatst de soort zich binnen gebied, wordt dit gezien als een gegeven. Er zijn geen plannen om hier iets aan te doen.
  Er is bekeken of de dieren bloeiende planten vermijden, dit lijkt inderdaad het geval, het zou wel kunnen dat de rozetten gegeten worden, onderzoek hiernaar ontbreekt.

  Waterkwaliteit.

  E gaf aan dat er inderdaad een wat schurende communicatie met het waterschap is zo nu en dan.
  Blauwalg is een regelmatig terugkerend fenomeen.
  Bij botulisme zou er een noodplan in werking treden.
  Het weghalen van de kadavers zou broedende vogels kunnen verstoren in het moeras, daarom is de keuze gemaakt om natura 2000 doelstellingen te laten prevaleren.
  E verwacht in de toekomst met o.a. een verandering in de waterkering een verbetering van de waterkwaliteit.

  Edelherten.

  Verhouding mannelijke en vrouwelijke dieren is inderdaad ongeveer 1 op 10. Het idee is er wel om deze verhouding met het terugbrengen van de populatie weer meer in balans te brengen. Concrete plannen zijn hier nog niet voor.
  De onderzoeken naar afname gewicht en massa van geweien zijn stopgezet omdat de kosten erg hoog waren, dit in combinatie met het niet nauwkeurig kunnen vaststellen van de leeftijd van de geweien.
  De dieren die uitgezet zijn kwamen oorspronkelijk uit schrale gebieden in Schotland, deze dieren hadden een kleine gewei dan de dieren die een aantal generaties op de ovp leven. Een ander deel kwam van wildfarms uit o.a. Duitsland, gehouden dieren die bijgevoerd werden en hadden daarom een veel groter gewei.
  Er worden per jaar 5 herten voor sectie uitgenomen, kopergehalte kan afwijkend zijn, maar omdat ataxie zowel in absolute zin als procentueel gezien minder gestegen is dan eerder de verwachting was, is ervoor gekozen dit niet nader te onderzoeken.
  Iets als een mineralenblok ophangen voor de dieren is nooit een optie geweest, dit strookt te veel met het concept rewilding.
  Herten in het moeras is niet iets van de laatste jaren, ook in het verleden zijn er regelmatig herten uit het moeras tevoorschijn gekomen die eerder ‘zoek’ leken te zijn.
  Terugbrengen van aantallen door iets anders dan afschot op korte termijn lijkt niet mogelijk.

  Runderen.

  E verwacht stabilisatie van aantal in de toekomst en mogelijk groei wanneer aantal grazers op vooralsnog geplande aantal uitkomt. Verwacht ook dat dieren niet onder conditiescore 4 hoeven te komen vanwege toename voedsel en lengtetoename daarvan.
  Vijf dieren per jaar voor sectie afgevoerd.

  Paarden.

  Er is scheefgroei in de verhouding tussen hengsten en merries. Idee is wel dit weer bij komende reset in verhouding te brengen, maar ook hier nog geen concreet plan van aanpak.
  Er is geen intentie geweest iets aan de hoeven te doen wanneer dit aan de orde is, de populatie als geheel kan zich handhaven.
  Er worden 5 dieren per jaar voor sectie aangeboden.

  Seizoensbegrazing.

  Een duidelijke no-go in de visie van de ecoloog. Dit staat té ver af van de visie om menselijke inmenging zo veel mogelijk te beperken.

  Sectie.

  Er worden 5 dieren van ieder soort per jaar voor sectie aangeboden. (Geen 10)
  Ook worden er in totaal 10 bloedonderzoeken verricht.
  Eindverantwoordelijke is de dierenarts.
  Sectie vindt niet zozeer plaats om doodsoorzaak bij individuele dieren vast te stellen, maar is gericht op het onderzoek naar uitbraken van ziekten die de volksgezondheid of veestapel buiten de ovp zouden kunnen schaden.
  E gaf aan dat er wel dieren met leverschade zijn aangetroffen, maar dat nader onderzoek om oorzaak te achterhalen niet gedaan wordt vanwege de kosten die dat met zich meebrengt.
  Vertelde ook dat bijvoorbeeld leverbot voorkomt, maar bij de aangeboden dieren niet bij paarden is aangetroffen.
  Nogmaals: geadviseerde uitbreiding naar 20 dieren per soort per jaar is niet opgevolgd vanwege kosten en het niet relevante karakter met betrekking tot volksgezondheid.
  Volledige sectierapporten zijn openbaar, kunnen opgevraagd worden.

  Inteelt.

  E gaf aan dat er absoluut sprake is van inteelt, maar dat verwantschap onderzoek niet aan de orde is bij de gg, vanwege de enorme kosten. Dit vindt alleen plaats bij zeer zeldzame soorten, waarbij hij onder meer Korhoen noemde.

  Lijden.

  Ecoloog stelde dat er zeker sprake is van lijden bij verschillende ziektebeelden, conditiefase 1 en 2 en bij verhongering. (fysiek en mentaal.)
  De mate waarin dat lijden plaatsvindt is te vergelijken met dieren elders op de wereld, waar er ook veel lijden door verhongering plaatsvindt.

  Nu gebleken is dat door de toenemende druk van buitenaf (van verschillende kanten) deze vorm van beheer met rewilding als uitgangspunt zal stoppen in Nederland hoopt ecoloog dat dit idee van minimale menselijk ingrijpen elders volledig uitgerold zou kunnen worden. En dan met volledige ecosysteemprocessen.
  Had graag gezien dat gebiedsuitbreiding plaats had kunnen vinden, maar gezien de vele belangen (Huizenbouw, productieland voor boeren enz.) is Nederland hier te klein voor.
  Hij vraagt zich wel af of hij dit in zijn leven nog mee zal maken. Hoopt van wel. Het doet hem verdriet dat de huidige vorm van de ovp zal ophouden te bestaan.

  Tot zover maar even.
  Heb geprobeerd puntsgewijs een en ander neer te zetten, de informatie hierboven heb ik verkregen door een open gesprek, (geen ‘geslepen messen concept’).
  Heb aangegeven dat veel onrust en wantrouwen wegenomen zou kunnen worden wanneer SBB meer openheid van zaken zou geven. Los van of het beleid rondom rewilding je nu aanspreekt of niet.
  Dat juist halve of discutabele informatie olie op het vuur is.

  Ben blij dat ik op de uitnodiging ben ingegaan en de tijd die ecoloog heeft vrijgemaakt!

  • Niek L
   23 mei 2018 om 18:55

   Super Astrid, ja en open communicatie is inderdaad het beste voor meer informatie.
   Maar ik had niet anders verwacht van jou.

  • Niek L
   24 mei 2018 om 08:28

   Reactie op volgende blog, om dit te voorkomen dat dit verslag kwijtraakt in de rest van de “feestvreugde”.

  • jelle van kapel
   29 mei 2018 om 00:15

   ja het is wat.. ben het niet eens met dit verhaal..sbb heefd overal een antwoord op..1+1= 5 veel klopt er niet..

 • Tea
  23 mei 2018 om 17:18

  Sylv,

  Tja, originaliteit is ook niet iedereen gegeven…. 🙂

  Maar zo zie je maar ‘hoe een teen een wilg ‘vangt.’ ‘…..
  Als ze maar lang genoeg zijn.

  🙂 🙂

 • Sylv
  23 mei 2018 om 16:43

  Ge-willig-e humor Jos 🙂

  Ach Tea,
  zo zie ja maar weer wat de een kaapt van de ander..
  ‘willigt’ ie vanzelf door. 🙂

 • Tea
  23 mei 2018 om 15:37

  Ja meneer, die denkt dat ik zijn lieverdje ben…..

  Ik heb dat woord inderdaad uitgevonden….voor ál die betweters hier op dit blog!!!!

  Ach ja, je hebt gevoel voor taal of niet…. ik gelukkig wél.

  Doeiiiiii

  • Jos
   23 mei 2018 om 15:44

   Doei, doei…………………………doei!!!!

   ; – ))

 • Jos
  23 mei 2018 om 15:33

  Lieverd,

  los van het feit dat je die derde hier nooit hoort of ziet, maar was jij nou die gene die het woord zelfoverschatting in de mond nam???

  Mens, je zou het uitgevonden kunnen hebben.

  Teetje, wens je natuurlijk wel een fijne dag verder, Jos.

 • Tea
  23 mei 2018 om 15:13

  Inderdaad, die ene meneer heeft gelijk….maar niet helemaal …want van politicologen, dáár zijn er op dit blog veel meer van….
  Heeft ie per ongeluk over het hoofd gezien…..

  Maar ik zal het even uitleggen: Al die ecologen etc. . op dit blog denken namelijk niet alleen dat zij het meeste verstand hebben van de natuur en de dieren , maar ook wat de politiek daarmee zou moeten doen.
  Doodeng.

  Maar gelukkig zijn er op dit blog nog 2 die er écht verstand van hebben……..
  Oh nee….dat zijn er tóch eigenlijk 3…. namelijk óók SBB!!

  Gelukkig maar….anders zou de OVP en haar dieren gedoemd zijn om uit te sterven.

  • Corina
   23 mei 2018 om 16:49

   En waar hebben die 3 dan vlg. jou echt verstand van Tea.

 • Jos
  23 mei 2018 om 14:47

  Tea,

  je vergat de politicologen.

  Maar ja……….. dat is je vergeven. Daar zijn er natuurlijk ook maar 2 van in dit land.

  Doch………., met vriendelijke groet, Jos.

 • Tea
  23 mei 2018 om 14:36

  Meneer Aad,

  Zelfoverschatting is ook een kunst !!!

  Ik noemde geen namen……. Maar u voelt zich blijkbaar toch aangesproken ?

  En wat het zuurgehalte betreft…..als u even de moeite neemt om alleen al uw eigen input op dit blog terug te lezen, dan zult u merken dat MIJN input echt niet nodig is om bij te dragen aan het zuurgehalte van dit blog.
  Uw eigen input alleen al voldoet daar meer dan voldoende aan.

 • Aad
  23 mei 2018 om 14:23

  Toch maar fijn dat u dit dan maar via dit blog weer te weten komt.

  Ik heb trouwens nooit geweten dat sommige mensen op werkelijk alles zo zuur moeten reageren. Gelukkig sta ik wat anders in het leven.

  • Sylv
   23 mei 2018 om 14:48

   Zuur Aad?

   Namens jouw naamstelling worden er steeds zogenaamde ” vragen gesteld alsof Sbb daar werkelijk elke keer verantwoording voor af zou moeten leggen…

   Punt is Aad
   We zitten hier op een blog!

   Niet in een restaurant waar men zijn bestelling kan doen, waarna binnen een bepaalde tijd het bestelde gebracht wordt.
   Uiteraard tegen betaling.

   Bij dit blog valt jouw bestelling steeds op, niet vanwege de vraagstelling, want in feite ben je blijkbaar niet geïnteresseerd in het antwoord.

 • Tea
  23 mei 2018 om 13:42

  Verbazingwekkend hoeveel ecologen, biologen, geologen, plantkundigen, dierkundigen, weerkundigen en natuurkundigen er sinds de laatste maanden in Nederland leven.

  Dat heb ik nooit geweten.

  Vroeger hoorde je ze nooit.

  Lekker interessant allemaal…….wel een beetje (veel) van dat betweterige snoeverij gehalte …… Klinkt dan weer niet zo overtuigend.

 • Aad
  23 mei 2018 om 13:13

  Beste Staatsbosbeheer, volgens onderstaand bericht is er volgens SBB nog nooit een paard, hert of rund aan blauwalg gestorven. Is deze uitspraak gebaseerd aan de hand van bijv. sectierapporten, onderbuikgevoel of houdt u bijv. alle grote grazers continue in de gaten wat ze drinken?

  Zoals u wellicht wel weet kan niet alleen het drinken maar ook het in aanraking komen met blauwalgen besmet water tot gezondheidsproblemen veroorzaken.

  Voorts wordt in dit bericht vermeld “de stukjes of vlokken ontstaan door stroming, waardoor er een ophoping ontstaat achter een takje of BALK”.

  Waardoor ontstaat er eigenlijk blauwalg in de OVP?

  Welke acties gaat u als beheerder ondernemen? Zoals een waarschuwingsbord plaatsen voor de bezoekers en een hek plaatsen om het met blauwalg besmette water. Zodat de grote grazers niet in dit water kunnen lopen, het water kunnen drinken en/of het aanwezige riet in het besmette water en/of gras aan de slootzijden kunnen eten.

  https://twitter.com/AngeliekRos/status/999195462447124480

 • Sylv
  23 mei 2018 om 00:50

  Tea,
  Hier zit m.i. veeeeel meer achter dan het zo lijkt.

  En de actievoerders welke nu voor het politieke karretje zijn gespannen, maar denken dat ze het allemaal doen voor ALLE grote grazers.

  Wel slim gespeeld die politieke handhaving ten koste van…..
  echt ”juist’ niet alleen’ de grote grazers…… !!!

  Schandaaaaalig !!!

  Beste Tea,
  kga dur eerst een nachtje over slapen,
  want…
  wat komt er nog meer wat allemaal een corridor nodig heeft om nog ‘enige humaniteit te bewerkstelligen….
  Zowel voor dier als mens.

  Tot dan ……….

  Grt
  Sylv.

 • Tea
  23 mei 2018 om 00:17

  Sorry mensen, er ging iets mis met het plaatsen van mijn laatste bericht…. Dat staat er nu 2 keer op…… Was niet de bedoeling.

 • Tea
  23 mei 2018 om 00:15

  Ja Sylv,

  De politiek is inmiddels voor mij een factor waar onbetrouwbaarheid wel degelijk een deuntje meespeelt.
  Te beginnen bij Blekertje natuurlijk: lief zijn voor de boeren in Flevoland, stemmen trekken….en zo heel erg veel van dieren houden dat hij de Corridor op slot draaide.
  Hoe geloofwaardig ben je dan !!???

  De ontwikkelingen en gebeurtenissen van de laatste maanden verbazen mij en zijn mij wel een beetje TE toevallig.
  Het speelt de provincie en Lelystad ZO mooi in de kaart.
  Lelystad kan lekker ‘spelletjes blijven spelen’ met de vergunningen voor het HH.
  En het vliegveld moet natuurlijk ruimte hebben…

  Dat Van Geel zóveel rekening hield met de demonstranten dat hij het rapport uitstelde, maar daarnaast zó weinig aandacht besteedde aan de de ECHTE oplossingen als de Oostvaarderswold en andere corridors, roept bij mij veel vragen en twijfels op.
  Ik heb daar allemaal geen goed gevoel over.

  Het blijft ook zo verdacht stil vanuit de politiek…..

  Ik vind het heel raar allemaal.
  Het lijkt erop dat de politiek van de OVP toch een pretpark wil maken.

  Ben wél benieuwd of de provincie ook alle kosten gaat betalen dat het Van Geel rapport berekend heeft.
  Dat is best wel veel geld …..
  Dáár zullen ze toch niet zo heel erg blij mee zijn, lijkt mij.

  Groet
  Tea

  • Karin
   23 mei 2018 om 10:58

   Nou Tea,

   de provincie zal zeker niet blij zijn met alle kosten die er mee gemoeid zijn. En waarschijnlijk zal het er dus op uit draaien dat ook jou belastinggeld voor een deel die kant op vloeit.
   Oftewel…… het Rijk zal wel gaan mee betalen.

 • Tea
  23 mei 2018 om 00:10

  Ja Sylv,

  De politiek is inmiddels voor mij een factor die ik totaal niet meer vertrouw.
  Te beginnen bij Blekertje natuurlijk: lief zijn voor de boeren in Flevoland, stemmen trekken….en zo heel erg veel van dieren houden dat hij de Corridor op slot draaide.
  Hoe geloofwaardig ben je dan !!???

  De ontwikkelingen en gebeurtenissen van de laatste maanden verbazen mij en zijn mij wel een beetje TE toevallig.
  Het speelt de provincie en Lelystad ZO mooi in de kaart.
  Lelystad kan lekker ‘spelletjes blijven spelen’ met de vergunningen voor het HH.
  En het vliegveld moet natuurlijk ruimte hebben…

  Ook dat Van Geel het rapport uitstelde, terwijl het eind maart al ingediend zou worden…..het was dus al klaar!!!

  Dat Van Geel zóveel rekening hield met de demonstranten dat hij het rapport uitstelde, maar daarnaast zó weinig aandacht besteedde aan de Oostvaarderswold , roept bij mij veel vragen en twijfels op.
  Ik heb daar allemaal geen goed gevoel over.

  Het blijft ook zo verdacht stil vanuit de politiek…..

  Ik vind het heel raar allemaal.
  Het lijkt erop dat de OVP een pretpark gaat worden.

  Ben wél benieuwd of de provincie ook alle kosten gaat betalen dat het Van Geel rapport berekend heeft.
  Dat is best wel veel geld …..
  Dáár zullen ze toch niet zo heel erg blij mee zijn, lijkt mij.

  Groet
  Tea

 • Sylv
  22 mei 2018 om 23:43

  Ach Tea,

  Toch wel fijn dat het voor de provinciale Staten Flevoland zo goed uit komt, dat er actievoerders uit alle windstreken vandaan komen om HUN probleem (hét probleem van provinciale staten ) op te lossen. !!!!

  Want straks moeten er 1100 edelherten het gebied uitgejaagd worden….
  Immers afschot’ vindt de provincie toch ook niet je van het.
  (Wiens probleem was het ook maar weer?????? Provincielae Staten !!! )

  Gelukkig staan alle actievoerders dan klaar om alle straks ontheemde dieren te ondersteunen.
  Astrid zal ook nog eens haar relaas doen en iedereen zal weer roepen van ‘zie je wel en schande enz////

  Provinciale staten laten de actievoerders mooi ‘HUN” vieze werkjes doen.

  Het moge duidelijk zijn dat het niet meer gaat om het veilig stellen van het vogelgebied de OVP , doch om de namen van de heren/dames Flevolandse politici welke nu opeens alles van DE Natuur afweten .

  Hoera het politieke Bleker-verstand in Flevoland heeft gezegevierd en dat in 2018
  doch wie kennen de verdere planning van de provinciale staten van Flevoland???.

  EN ….WIE krijgen er weer de schuld ???? als die planning niet goed afloopt ???

  Nee Niek L , kan over een paar jaar in 1 van de toeristische OVP-museumattracties zeggen….: Hier heb ik aan mee gewerkt …ten koste van 1000den edelherten en andere grote grazers die de komende tijd de stressfactor 1000.000 in worden gedouwd. !!!

  Wat een POLITIEKE BLAMAGE !!!
  Ten koste van 1000den grote grazers !!!!

  Wat zou ik me als actievoerder/tegenstander, die nu de kar getrokken hebben, vies beet genomen voelen……

  grt
  Sylv
  p.s. De gemeente Lelystad is hier maar een klein radertje in het geheel.
  Voor die overgang middels de Knardijk , kan in feite al een groot percentage ri. het Holl. Hout in gestuurd worden , zelfs zo zodat het bos bos blijft .
  Welke actievoerders gaan zich daar nu voor inzetten ????

 • Corina
  22 mei 2018 om 23:34

  Vandaag weer in de OVP geweest en word er mog steeds niet blij van.
  Weinig gras te zien zover je kijken kan
  Alles wat wel eetbaar is wordt ditect door de grazers en ganzen tot aan de bodem weggevreten
  Grazers poosje geobserveerd, zien er nog steeds schraal uit en krijgen met die weinig eetbare vegetatie hun maag vast niet vol.
  Dit zou de tijd moeten zijn van overvloed, dat is het ook maar niet op de OVP.
  De niet eetbare giftige planten kunnen zich nu ongestoord uitbreiden, waardoor steeds minder voedsel voor de gr gr.
  overblijft.
  Het is al met al een trieste aanblik van een eens zo’n mooi gebied.
  En mochten deze dieren hier gedwongen gehuisvest blijven, dan blijven wij ons inzetten voor zn. bijvoeren. anticonceptie en verplaatsing.
  Zoals jullie Tea em Sylv voor de corridors.
  En ja er worden door verschillende mensen dgl. foto, s en filmjes gemaakt die de actuele situatie daar weer geven.

  • Niek L
   23 mei 2018 om 07:33

   Dank je Corina.
   Jammer dat hetgeen verwacht is, uitgekomen is.

 • Tea
  22 mei 2018 om 21:59

  Sylv,

  Meneer Niek woont 5 á 6 uur rijden van de OVP.

  Dus als er één de actuele situatie ter plekke goed kan inschatten van zóver dan is hij dat natuurlijk.

  En dan ook nog al die foto’s en filmpjes als bewijsstukken.
  Hoe overtuigend en duidelijk wil je het hebben.???
  Daar hoef je echt je stoel niet voor uit te komen …..dat kan allemaal gewoon lekker op afstand…..5 á 6 uur rijden vanaf de OVP.

  En SBB beschuldigen doe je gewoon via dit blog…..hoe makkelijk allemaal.

  Dat je dát nou niet begrijpt, Sylv….. 🙂 🙂 Is toch zo klaar als een klontje.!!!! ???

  Groet
  Tea

 • Tea
  22 mei 2018 om 21:51

  Oké Sylv,

  Dan wacht ik gewoon even rustig af met welke oplossing je komt.
  Ik heb er mogelijk wel één !!
  Maar ik laat het even aan jou over.
  Als ik iets moet doen dan hoor ik dat wel.

  Tja, Van Geel…… Ik word er ook niet echt helemaal ‘blij’ van.
  – het inkrimpen van het graasgebied…. Geen goed idee.
  – afschieten tot ca. 1100 dieren…… Een tragische beslissing.
  – geen aandacht voor de corridors…… Desastreus en vooral dieronvriendelijk,

  Ik was van plan om de vergadering af te wachten…..maar dit is dus nu al bekend.

  Aan de andere kant …wat ik al eerder zei: als het zo is dat het advies van van Geel wordt overgenomen dan zal er jn ieder geval géén sprake zijn van:
  – Bijvoeren
  – Anticonceptie
  – Verplaatsing

  Vind ik wél weer een ‘pluspunt’
  Nu maar afwachten of het allemaal uitvoerbaar is.

  En de corridors !!!….die moeten wij ‘warm’ blijven houden!!!
  Dat is onze ‘roeping’ !!!!n 🙂

  Groetjes
  Tea

 • Sylv
  22 mei 2018 om 21:44

  Doch Niek L
  Zou je na mijn stelling Sbb nog steeds met een beschuldigende vinger nakijken?

  En zou jij zo ver gaan om je eigen overtuiging op die wijze neer te zetten?

 • Sylv
  22 mei 2018 om 21:41

  Uh Niek L
  Kbegrijp je antwoord niet als antwoord op 2 rechtstreekse vragen van mij.

  Kannen, kunnen en kruiken’ is er ook zo eentje…

 • Niek L
  22 mei 2018 om 21:15

  Ja Sylv, potten en ketels, je doet er zelf net zo hard aan mee….

 • Sylv
  22 mei 2018 om 21:06

  Tea
  Haha khad het wel begrepen..

  “Uh, dat kan ik helaas hier niet uitleggen.

  Kbezin me op een oplossing

  Ondertussen heeft de provincie Flevoland haar standpunt aangepast aan het advies van communicatie. Van Geel………

  Wie hier blij van wordt?

 • Sylv
  22 mei 2018 om 20:55

  Niek L

  Gemakkelijk heh, je hoeft je vooral niet te verantwoorden voor menig beschuldigend vingergebaar naar Sbb.

  21 plaatsen waar het gaas was doorgeknipt…

  21 plaatsen waar dierenliefhebbende mensen beleid boycotten

  Stel Niek L
  Er zouden door die 3 edelherten dusdanige ongelukken op de A6 veroorzaakt zijn en er zouden
  21 doden (mensen) te betreuren zijn….
  Zou je Niek L
  dan nog steeds Sbb beschuldigen dat zij zelf die herten door het doorgeknipte gaas hebben gestuurd?

  Weet je er zijn op die A6 gigantische risico’s welke die destructieve gaasknippers bljkbaar voor lief hebben genomen.

  Kvraag me werkelijk af Niek L zou jij die risico’ ook genomen hebben, om je overtuiging te laten gelden?
  Een beetje nadenken met of zonder taboe’s, Niek L lijkt me meer opz’n plek,

  En verder is de verantwoording voo je zelf

 • Tea
  22 mei 2018 om 20:38

  Sylv,

  Ik eindigde mijn laatste/vorige bericht met ‘ Jij ook het beste, Sylv’.
  Dat klinkt alsof ik voor eeuwig afscheid neem…. 🙂
  , maar zó was dat niet bedoeld :-)……het was meer bedoeld als ‘ slaap ook lekker’

  Ben nog steeds benieuwd naar je opmerking over: mailmoeilijkmail.

  Hoor graag even van je wat je er mee bedoelt.

  Groetjes
  Tea

 • Mirjam Kakelbont
  22 mei 2018 om 20:35

  Oostvaardersplassen – oorlog tegen de bezorgde burger – II
  15
  DOOR MERLOT VINE · 22 MEI 2018
  In deel 1 berichtten we het al: de Oostvaardersplassen zijn géén succesverhaal. Géén paradijselijke wilde natuur. Dat paradijs werd verwacht door fanatieke links-activistische ontwerpers, die wel even natuur zouden “maken”. Maar hun theorieën bleken onzin, de natuur weerbarstiger. Het gebied in de Flevopolder verwerd tot een naargeestige, kale vlakte vol kadavers en verhongerende dieren.

  Hoe érg het is mislukt mag u niet weten. Want het experiment moet doorgaan, de subsidies moeten blijven vloeien, de baantjes moeten blijven. Toen een groep goedwillende burgers de aanblik van verhongerende dieren niet meer kon aanzien en de dieren uit eigen zak begon bij te voeren, kwamen er dan ook al snel smeer- en hetze campagnes tegen hen in de media. Daar kraaiden de belanghebbenden en voorstanders van het horrorpark in de Flevopolder het hoogste woord: de activistische ecologen, Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, fanatieke boswachters van Staatsbosbeheer Oostvaardersplassen. Want de Oostvaardersplassen zijn hún “ideale wilde natuur-project”, en toegeven dat het allemaal totaal mislukt is doen ze niet. Dus waren de bijvoerende burgers zogenaamd vreselijke criminelen die de dieren juist heel veel kwaad deden – en niets van de prachtige natuur begrepen.
  De media, geneigd als ze zijn om het linkse geluid voetstoots als “de waarheid” te accepteren, trapten erin. Ze brachten het ene na het andere hetze-artikel over die “vreselijke hooigooiende activisten die de arme boswachters bedreigen”.
  Demonstraties met bruut optreden door politie, onzinnige arrestaties en verzwijgen van gewond geraakte burgers. En aanstellerige show met “voorbereiden op komst van de levensgevaarlijke hooibrengers”… tankgrachten graven, betonblokken die de wegen versperden. En zelfs het léger werd ingezet tegen dat groepje mensen met hooi en spandoekjes. Ja ja …kritiek leveren op de met belastinggeld betaalde liefhebberijen van politieke en academische elites … dan krijg je een hele hoop smeerboel en agressie over je heen.
  In het Pinksterweekend kwam het tot een nieuw dieptepunt. Weer was er door tegenstanders van de Oostvaardersplassen critici een demonstratie gepland. Er was keurig vergunning voor gevraagd en gekregen. Die vergunning werd betwist door een groep mensen, die intense haat tegen de bijvoerders koestert: “Pro OVP”. Hun opinies zijn dezelfden als van de belanghebbende voorstanders: de ecologen, Partij vd Dieren, GroenLinks, PvdA, fanatieke boswachters. Hun bezwaar werd afgewezen, en de demonstratie ging gewoon door.

  De 19e mei leek in de ogen van de Oostvaardersplassen-tegenstanders eindelijk eens een keer een leuke demonstratie te worden. Met spandoeken, hooibalen en verkleedpartijen. Er leek door Staatsbosbeheer en Politie Flevoland geleerd te zijn van de opschudding die het brute politieoptreden en de aanstellerige beeldvorming eerder hadden veroorzaakt . Twee sympathieke politieagenten gedroegen zich doodnormaal, en hadden daarom niks anders te doen dan foto’s en geintjes te maken met de verklede grapjurken in de groep.
  De vrolijkheid zou die nacht veranderen in een drama. Vroeg in de ochtend bereikte ons het bericht dat ’s nachts het voor de dieren meegebrachte hooi in brand was gestoken. Woedend waren we. Maar ook heel dankbaar dat de boswachters van Staatsbosbeheer (of was het de brandweer?) het razendsnel wisten te blussen, voordat er in het kurkdroge gebied misschien wel meer in vlammen op was gegaan. Wie doet zoiets krankzinnigs? Wie haat de bijvoerders zo enorm, dat ze boswachters, dieren en de natuur in gevaar brengen – alleen om het bijvoeren van dieren tegen te houden?
  De ergste schok moest echter nog komen. Er bleken diezelfde nacht, vlakbij de plaats waar het hooi in brand was gestoken, op 21 plaatsen hekken doorgeknipt te zijn. 3 edelherthindes waren bij de A6 terecht gekomen, die in beide richtingen afgesloten moest worden – om afgeschoten te worden. Staatsbosbeheer had absoluut geen keus en móest zo handelen.
  Tegen deze onbezonnen en onverantwoordelijke hekkenknipperij hebben de tegenstanders van de Oostvaardersplassen vanaf het begin met klem gewaarschuwd. Er zijn namelijk groeperingen die de kreet “hekken weg uit de Oostvaardersplassen” sinds jaar en dag erin pompen. Onze angst was dat het wel eens malloten – van wat voor slag dan ook – op een idee zou kunnen brengen.
  Ondanks de herhaalde stellingnames van de tegenstanders van de Oostvaardersplassen tégen dat domme hekken doorknippen, zag Staatsbosbeheer zijn kans schoon voor de zoveelste agressieve smeercampagne. Woordvoerder Joke Bijl bracht een stroom van opjuttende twitter-berichten naar buiten. De edelherthindes waren “vermoedelijk drachtig geweest” moest er nog even bij … om het ressentiment nog verder op te zwepen. In twee tweets legde zij de schuld zelfs rechtstreeks bij de tegenstanders van de Oostvaardersplassen; mensen “die het niet eens zijn met het afgesproken beleid”. Verzoeken om reacties werden genegeerd. De agressieve PRO-Oostvaardersplassen-activisten werden zoals gewoonlijk weer niet eens genoemd. Het grote publiek weet daarom ook nauwelijks dat ze bestaan.
  Zelfs als ze had deze op niets gebaseerde verdachtmakingen gerectificeerd: de schade was al weer gedaan. Van NOS journaal tot en met ANWB-verkeersinformatie: alles en iedereen berichtte over “de actievoerders die de dieren willen redden en/of tegen de Oostvaardersplassen zijn hebben de hekken doorgeknipt”.
  Oh ja joh. Is dat zo? Wat hebben de bijvoerders er voor belang bij, om het door het door hen betaalde en gebrachte hooi ’s nachts in brand te steken? En de hekken door te knippen? Wat tot levensgevaarlijke situaties gaat leiden? Waar zij GEGARANDEERD weer in de media voor verantwoordelijk gehouden zullen worden, zoals al eerder gebeurde? Wie mevrouw Bijl namelijk ook nooit noemt, zijn de gekkies die je moet benoemen als pro-OVP-activisten. Daardoor ontstaat het beeld dat alle actievoerders hier van dezelfde club zijn. Maar er zijn hier dus ook mensen die vinden dat die doodscultus door moet gaan.
  Oordeelt u nu maar zelf. Daar bent u namelijk slim genoeg voor. Mits u alle informatie krijgt. En niet de helft voor u verzwegen wordt. Bij deze heeft u de in de media en door Staatsbosbeheer verzwegen helft ook gehoord. Tot uw dienst.
  Laatste nieuws
  Er worden aangiftes wegens smaad overwogen tegen Staatsbosbeheer, ANWB en het NOS-Journaal (dat toch echt even de feiten had moeten checken).
  @MerlotVine

 • Mirjam Eitjes
  22 mei 2018 om 20:00

  Deze foto’s zeggen me niets. Kunnen wel van 3 jaar geleden zijn.

  Slagers die hun eigen vlees keuren hebben we ook niets aan.

  Wat mij betreft alle grote grazers weg uit OVP. Dan kan er nooit meer zoiets gebeuren, want een herhaling van een dergelijke orde en het dierenleed wil niemand!!

 • Niek L
  22 mei 2018 om 18:45

  Er komen toch wel steeds meer filmpjes en verhalen naar buiten van herten die over de hekken zijn gesprongen en buiten OVP gras gingen halen.
  Dus ik moet zeggen dat het verhaal van de 21 plekken waar het gaas was doorgeknipt en herten die de A6 op renden, komen in een ander daglicht te staan.

  Niet bepaald betrouwbaarheid van de SBB.
  Filmpjes waar duidelijk van is dat ze bv in maart van dit jaar of eerder genomen zijn.

  • Niek L
   22 mei 2018 om 18:34

   Het was pur sang, tot ze er grote grazers instopten, die vervolgens niet meer weg konden.

   Tot op zekere hoogte kan ik er wel in mee gaan dat het natuur is, ook al komt het doordat de mens daar land heeft verovert op het water….en het inmiddels zoet water is, door de Afsluitdijk.
   Het gebeurd tenslotte ook in de natuur dat er natuurlijke blokkades komen, door erosie of aardbevingen ed.

   Maar de grazers, die zijn toch echt honderden kilometers vervoerd en er achter een hek neergeplant.
   En als het allemaal goed uitgepakt had, was het natuurlijk geen probleem geweest, maar deze spelletjes, die zijn wel een probleem.

 • Astrid Damstra
  22 mei 2018 om 12:31

  Jos, bedankt weer!
  Ga zo op weg naar SBB, heb er zin in en ben benieuwd hoe het zal lopen.

  Mazzel tov voor jou ook weer vandaag, Astrid.

  • Niek L
   22 mei 2018 om 12:38

   Ben benieuwd Astrid, een vruchtbaar gesprek toegewenst!

 • Niek L
  22 mei 2018 om 09:14

  Over naar de orde van de dag:
  Dit wat deze winter is gebeurd mag NOOIT meer gebeuren.
  Het lijkt me beter dat de pro corridor mensen, hun eigen weg gaan.
  En de mensen die, in beginsel, geen gehouden grote grazers willen in de OVP, hun eigen weg.

  De communicatie is te ingewikkeld.

 • Tea
  22 mei 2018 om 02:00

  Hi Sylv,

  Ja dat meneer Niek zijn eigen mening heeft is wel duidelijk. De manier waarop hij echter zijn mening wil overbrengen levert bepaald geen positieve bijdrage aan de huidige situatie, noch aan dit blog.
  Het gedraai en verdraaien van alles wat wij zeggen begint echt bizarre vormen aan te nemen….ik twijfel toch echt aan de juiste intenties van deze mensen.
  Als je het toch in sommige lijnen met elkaar eens bent, wáárom moet je je medemens dan zo lomp aanspreken???. Wat is daar het nut van?
  Om nog maar te zwijgen over de manier waarop de SBB medewerkers worden behandeld.

  Maar ik denk dat we mensen als meneer Niek en anderen met hem, verder in die waan moeten laten en onze energie daar niet in moeten steken.
  Een discussie met hen is totaal zinloos….dát is mij wél duidelijk.

  Wat voor mij óók heel duidelijk is, is dat wat ik al zei: deze zgn. vreeTzame acties genereren in nog meer rottigheid …..ze hebben een boemerang effect.
  Dwz.die knalt met een klap terug tegen hun eigen hoofd….. En een effect van die ‘klap’ is, dat dingen nu uit de hand lopen….. En dat hoeft NIET per definitie positief voor de tegenstanders te zijn.

  Ik begrijp ook heel goed wat je bedoelt met te zeggen: doe ik er goed aan om te reageren op dit blog of zal het de dieren juist geen goed doen.?
  Dat dit met die 3 herten nu is gebeurd is echter helemáál niet aan jouw deelname op dit blog te wijten….
  Daar zijn andere mensen verantwoordelijk voor!!! ……laat dat duidelijk zijn
  En NIET JIJ !!!

  Eerlijk gezegd Sylv, het taalgebruik, de argumenten, de manier van aanspreken en het onbehouwen gedrag van sommige respondenten heeft mij allang doen twijfelen of ik er mee door moest gaan.
  Als dat het alleen was geweest dan was ik echt wéken/maanden geleden al gestopt.
  Maar ik vond en vind dat ik de dieren , de OVP EN de mensen als jij en andere voorstanders moest blijven steunen.
  Maar lollig is het niet nee….voor mij niet, voor ons niet, voor SBB niet en voor de dieren houd ik mijn hart vast als de tegenstanders en de provinciale politiek hun zin gaan krijgen.

  Mijn gedachte was/is echter : Stop je er mee ….dan wordt dit blog één grote nachtmerrie en een verzameling van negatieve ellende en onzin….een stinkende beerput.
  Maar daartegenover staan dan onze reacties die de situatie en de ontwikkelingen misschien weer kunnen relativeren en in de juiste proporties brengen.
  Dat zou misschien een overweging zijn om er mee door te gaan!?

  Daarnaast denk ik wél dat het voor mij en jou? misschien, nuttig zou zijn om ons met name op de corridor te richten en te kijken hoe we daar iets in zouden kunnen betekenen.
  Dus misschien dat ik jou via de ‘achterdeur’ kan benaderen om eens te kijken hoe of wat….zoals we al eerder min of meer afspraken.

  Het is in ieder geval wel mijn idee om dáár mijn energie in te steken.

  Nog even een vraag over je laatste opmerking: mailmoeilijkmail 🙂
  Wat bedoel je daarmee????…

  Jij ook het beste Sylv!

 • Sylv
  22 mei 2018 om 00:13

  Beste Tea

  Nogmaals : Airport Lelystad, ‘spint” hier fantastisch mooi garen mee…..

  Nee , jij hebt Niek L niet op die gedachten-lijn gezet.
  Niek L is al voortdurend erg fel als het om verwijten/beschuldigingen naar SBB gaat.
  Wáár die basis daar voor ligt bij Niek L, (m.i. iets van al langere tijd geleden,) dat zou ik niet weten en daar ga ik ook niet naar raden.

  Feit is dat menige vredige actie- bijvoerder zijn /haar handen in onschuld wast, doch ondertussen niet overziet wat de gevaarlijke neven-effecten van hun ‘zogenaamd’ vreedzame halsstarrige acties zijn.
  Want ‘vredig ” toch datgene doen (blijven bijvoeren ) wat ongewenst is, is niet vredig.

  Stel dat je ongevraagd,
  niet overlegd,
  elke dag bij de actievoerders zelf in hún brievenbus,
  ongeacht nodig of niet,
  2 boterhammen zou dumpen…..
  omdat je denkt oei ze zien er wel slecht uit…ze hebben honger…
  denk jij dan Tea dat zij er blij mee zouden zijn, als je hun brievenbus
  (lees : vertrouwen/regelgeving)
  op deze manier misbruikt??

  Je schreef zelf al : Actie genereert altijd actie….

  Daar ligt dan inclusief de vraag ook voor me zelf open… ‘ Wat is nog wijsheid in deze…? Wel of niet nog reageren…. wel of geen stille kracht elders….in hoeverre is het effect van mijn reacties eventueel negatief voor de grote grazers…….. Tegenstanders kunnen is gebleken, met elk ‘mogelijk’ verkeerd woord uit de voeten….. Hoe ver gaan de tegenstanders is mijn vraag steeds geweest. Nu waren het 3 edelherten…..

  En dat is het RARE van het geval …voor de zoveelste x …..Eigenlijk willen voor- zowel als tegenstanders overwegend hetzelfde…..dat het met de OVP/ OVP-Gr Grazers …. goed zal gaan…..

  Overigens volgens Loesje ” is er goed nieuws voor de actievoerders…Volgens Darwin heeft de mens met de langste adem en de kortste tenen 😉 de beste kans.

  Truste beste Tea
  P.s. mailmoeilijkmail

 • Tea
  21 mei 2018 om 22:35

  Tja Sylv,

  Ik ben bang dat ik meneer Niek op de gedachte heb gebracht dat het wel eens SBB zelf zou kunnen zijn….. Zie mijn opmerking eerder waar ik zeg : …..” Nog even en SBB heeft het nog zelf gedaan”……

  Daar had hij zelf nog even niet aan gedacht, maar nu komt die opmerking hem wel goed van pas. En verkondigt met een stalen gezicht dat ‘ SBB wel degelijk onder de verdachten zou kunnen vallen’.
  Hoe doorzichtig kun je zijn!?

  Zie je het voor je??….SBB stuurt een paar edelherten de A6 op en afschieten maar!!!l
  Om zó bij het publiek in een goed blaadje te komen !!??
  ZO logisch!!!!…toch???

  Maar je denkt natuurlijk dat een helder denkend mens wel snapt dat mijn opmerking bedoeld was om aan te geven hoe absurdistisch sommige mensen toch denken.
  Edoch…..goed lezen is blijkbaar toch niet iedereen gegeven.

  Het toont ook weer aan hoe wáár sommige spreekwoorden zijn, want het is weer helemaal duidelijk: Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten”.
  Een waarheid als een koe!!!…..ook hier weer.

  Dus ik richt mij tot SBB…..sorry, ik had dit beter niet moeten zeggen…..
  Het was uiteraard ironisch bedoeld, en een goede verstaander heeft normaal uiteraard maar een half woord nodig …..
  Maar dat mocht hier niet zo zijn….. Zoals dit blog gekaapt wordt door tegenstanders zo zullen deze mensen ook niet schromen om de werkelijkheid te verdraaien voor leugens.
  Mijn excuses daarvoor.

  Maar u snapt het wel: mijn opmerking was duidelijk een staaltje van sarcasme en ironie.

 • Mirjam Kakelbont
  21 mei 2018 om 20:28

  Ik weet wel wat de grote grazers in de Ovp eten: niets! Want er groeit niets!
  Ja, koolzaad, zwarte mosterd en jacobskruid. Alle drie giftige planten voor de dieren maar ze moeten toch wat als er (bijna) eind mei nog steeds geen gras groeit.
  Het beetje gras dat opkwam, is opgegeten door de kleine grazers met vleugels.
  Heckrunderen hebben lang gras nodig om de tong omheen te kunnen slaan om het af te scheuren, maar hoe moeten zij dat doen wanneer er niet eens één centimeter gras staat?
  Onpartijdige dierenartsen hebben geconstateerd dat er genoeg eten voor de dieren aanwezig is, maar weet u wat het probleem is? Dierenartsen denken dat alles wat groen is en op de grond groeit, gras is. Wellicht een goed idee om de volgende keer een aantal hoveniers mee te sturen.
  Hulde voor de dierenliefhebbers die de dieren trouw gevoerd hebben! Vanaf oktober tot en met heden (en nog lange tijd hierna) staan zij hun mannetje/vrouwtje. Dankzij hen hebben drachtige hindes, merries, koeien nog een kans te overleven.

 • Niek L
  21 mei 2018 om 20:24

  Nou, het kan toch niet uit de lucht komen vallen dat wat mij betreft SBB onder de verdachten valt.
  Samen met splinter groepen pro en anti met ik noem het maar angry young men.

  Waar ik het lef vandaan haal?
  Nergens, ik laat gewoon mijn hersens werken, ongehinderd door taboe.

 • Sylv
  21 mei 2018 om 18:33

  Dit is EXACT wat ik bedoelde Aad,

  Pure muggenzifterij…..

  De ene partij nog zieliger dan de andere partij en wijzen naar elkaar….jullie hebben het gedaan. nee jullie, nee jullie, nee jullie…….nee..

  Wat een domme zielige vertoning…..
  Te verwachten dus en zo zullen er nog vele andere partijen bij komen…..

  En ………degenen die het ‘werkelijk’ gedaan hebben ……….lachen voor de ZOVEELSTE X in hun vuistjes ha ha ha ha haha….

  Wat een zelfdiscipline…………

 • Sylv
  21 mei 2018 om 16:01

  Niek L
  Ben je nu helemaal mesjogge geworden?
  Sbb die zich op zo’ n lage manier zou gedragen?
  ZIJ hebben niets te verbergen…

  Waar haal je het lef vandaan?

  Half Nederland is de afgelopen weken gemanipuleerd om toch vooral Sbb-leid af te kraken en half Nederland is beinvloed om de meest maffe gevolgen nu te verwachten.

  Lees Tea nog eens goed en laat verder vooral je rikketik wat rustiger worden voordat je nog meer wantrouwen hier dropt.

  Grt

 • Sylv
  21 mei 2018 om 15:51

  Aad
  Gaan we weer..
  Al eerder berichtte ondergetekende dar juist de edelherten sowieso toegang hebben tot in het Oos-v-veld. Enkele dieren maakten daar gebruik van. Je zou verwachten in de winterse periode dat er daar meer edelherten hun voedsel gezocht zouden hebben doch nee….
  (Over met beschuldigende vinger naar Sbb gesproken)
  De edelherten welke ook de verdere omgeving verkenden, zelf dus, keerden ook steeds terug bij de kudde”s.
  (kudde binding, kijk uit nieuw woord!!)

  Deze verkennende dieren zijn echt niet zelf bij de A6 terecht gekomen, En toevallig al helemaal zeer zeker niet na de vreedzame actie

 • Aad
  21 mei 2018 om 14:30

  Beste Tea, op twitter vond ik een impressie van de demonstratie, die onder toezicht van oom agent op 19 mei 2018 heeft plaatsgevonden. Zelfs een gezamenlijke mug shot van een aantal “criminelen” met oom agent ……..

  Let op!!! De beelden kunnen door de meeste mensen als vreedzaam en gemoedelijk worden ervaren.

  https://twitter.com/ActieTD/status/997949648491905024

 • Tea
  21 mei 2018 om 13:59

  Droom maar lekker verder meneer Niek….. Doe de oogjes maar dicht en doe maar net of er niets aan de hand is.

  Die acties hebben een hele negatieve ontwikkeling in gang gezet….en niemand die achter die acties staat of er aan deelgenomen heeft beschikt over het fatsoen en het lef om verantwoordelijkheid daarvoor te nemen.
  Het is alleen maar vingerwijzen ( naar de pro-OVP groep bijvoorbeeld) …. en maar blijven ontkennen…….

  Actie genereert altijd reactie….dat is hier ook overduidelijk…
  Die acties die écht niet zo onschuldig waren als iedereen mij nu wil doen geloven hebben alleen maar een negatief signaal afgegeven….. En de situatie is daarmee op scherp gezet en van kwaad tot erger geworden.

  WIE dit gedaan heeft weet ik niet, maar ik weet wél dat dit ‘simpelweg’ een gevolg is van deze zgn. vreedzame acties……
  Dat is wel heel duidelijk.
  Men heeft iemand of sommigen op een idee gebracht!!!…. Nou gefeliciteerd daarmee…..écht iets om trots op te zijn.

  Als je een beslissing neemt moet je óók je verantwoordelijkheid nemen voor de consequenties daarvan!
  Zo simpel is het…..maar dat weten sommigen blijkbaar nog niet.

  Ik hoef me dus helemaal niet meer af te vragen wie hier nu wérkelijk de onnozele hals is.
  Ik weet dat al wekenlang…..

  Dit alles is WALGELIJK , LAAG en LAF !!

  Nogmaals: droom maar lekker verder.

 • Niek L
  21 mei 2018 om 13:19

  Tea, doe niet zo onnozel, natuurlijk gaan diegene die het hebben gedaan niet zeggen.
  Dan hadden ze het net zo goed op klaarlichte dag kunnen doen.

  Maar feit blijft dat niemand weet wie het heeft gedaan en ja, staatsbosbeheer is ook een verdachte, ze hebben erg veel belang erbij de voergroepen zwart te maken, die willen namelijk dat de dieren uit het gebied gaan en vrijwel unaniem willen ze dat SBB ontslagen word.
  Goed motief om het zelf te doen en anderen de schuld te geven.

  Maar nogmaals, we weten het niet, en ik geef niemand de schuld, net zo min als anderen hier, maar ik geef alleen maar aan dat er veel belanghebbenden zijn, dus ook veel mogelijke schuldigen.

  Dus je kunt nu wel weer zo kribbig doen maar je weet het zelf net zomin, tenzij jij het bv hebt gedaan, en daar ga ik nou weer niet vanuit.
  Hoewel heel hard schreeuwen hoe walgelijk het is, wel een hele mooie dekmantel zou zijn….
  Nou, zo lastig is het dus, iedereen is verdacht.
  En iedereen wijst naar elkaar.

  Ja, en er springen inderdaad met regelmaat herten over het gaas, zo hoog is het op een hoop plaatsen nou ook al weer niet.
  En ik heb inderdaad ook het bericht gelezen van de herten aan de knardijk….
  Dus waterdicht is het geheel toch al niet.

  Al met al, heeft de pers een vreedzame demonstratie, een heel ander tintje gegeven.
  En SBB heeft er handig gebruik van gemaakt om te kijken of ze hun eigen straatje schoon kunnen poetsen.

 • Aad
  21 mei 2018 om 12:52

  Beste Sylv, het filmpje en de foto’s zouden van 2 mei 2018 zijn . Op twitter staan meer berichten hierover. Vandaar de vraag aan Staatsbosbeheer of het juist is dat er veel vaker edelherten buiten de hekken lopen bijv. omdat zij over de heining springen.

 • Tea
  21 mei 2018 om 11:58

  Één ding begrijp ik wél weer uit de laatste reacties:
  NIEMAND van de tegenstanders neemt zijn verantwoordelijkheid.
  Iedereen wijst weer naar ‘die ander’.
  De pro-OVP groep heeft het gedaan.
  Angry young men worden er bij gehaald.
  De pers krijgt de bal toegespeeld.
  Nog even en SBB heeft het zelf gedaan….heeft zeker zelf een paar edelherten op de A6 gezet en dan maar afschieten.

  Maar de verantwoordelijkheid zelf nemen!?: NO WAY ….

  Het is mij wel weer duidelijk: Iedereen veegt gauw maar weer zijn eigen straatje schoon.:
  Eerst gniffelen van: ‘ Zo dat hebben we weer lekker voor mekaar’…… En dan nu roepen.: “Nee hoor, ik weet van niks, ik heb niks gedaan”.
  En men wast de handen in alle onschuld.

  Wat te denken van alles wat ik zoal op dit blog gelezen heb.!!!! Vaak óók bepaald niet ‘vreedzaam’….Die teksten op zich zijn al duidelijk genoeg.: ” de dingen moeten veranderen en dat moet in oktober klaar zijn”……kan ik me bijv. herinneren.
  Klinkt in mijn oren nou óók niet écht ‘vreedzaam’…..maar eerder héél erg opdringerig met niet zo’n héél prettige ondertoon..

  Vreedzame acties….laat me niet lachen….. Toch voeren terwijl het zo afgeraden werd.
  Toch aan de hekken sjorren om ze om te trekken terwijl het zo afgeraden werd.
  Toch de rust verstoren terwijl het zo afgeraden werd….EN het zo slecht is voor de dieren.
  Toch staan schreeuwen en lawaai maken in een gebied waar rust moet heersen.

  En Luisteren deze mensen??? Natuurlijk niet….gewoon doorgaan met die zgn. vreedzame acties.

  Nogmaals: wie dit gedaan heeft/hebben weet ik niet, of hier sprake is van manipulatie weet ik ook niet ,….. maar dat al die zgn. vreedzame acties mensen op geschifte ideeën hebben gebracht, is mij wél heel erg duidelijk.
  Het één is duidelijk het gevolg van het ander.

  Nee, ik geloof helemaal niet meer in die zgn. vreedzame acties!

  En ik maak zelf wel uit of ik me daar wel of niet over opwind……
  Tja, toch gek, als je bedenkt dat sommigen mij (en anderen) zo goed weten neer te zetten als.: dierenhaters die geen hart hebben voor de dieren en die blijkbaar ‘genieten’ van dierenleed……
  Toch gek dat juist zó iemand zich druk maakt over het leed wat hier de dieren aangedaan wordt.

  Maar goed…..ondertussen is de geest uit de fles en daar zijn deze acties duidelijk de aanzet toe geweest…..wel of geen manipulatie.

  En daar wind ik me inderdaad over op en daar heb ik alle recht toe en daar is duidelijk ook alle aanleiding toe!!

 • Sylv
  21 mei 2018 om 11:56

  Aad
  Dit heet nu MANiPULEREN!!!!!!!

  Die edelherten kwamen daar niet uit zichzelf. Die zochten de A6 niet op!
  Zij zouden nooit zo ver van de oorspronkelijke kudde zich typisch op die dag daar bevinden.

  De vernielingen zijn puur om af te leiden verricht.

  Walgelijk walgelijk
  Hoe” ver willen zogenaamde dierenliefhebbers gaan hier in dit land?

 • Niek L
  21 mei 2018 om 08:20

  Dank je Sylv, ja dan kunnen ze er dus met gemak over.

  Tea, de actiegroepen willen vreedzame demonstraties en de meeste demonstranten willen een vreedzame demonstratie.
  Oproerkraaiers zitten overal in de pro’s en de anti gelederen, of misschien niet eens in de gelederen.
  Dat er mensen zijn die erg ver gaan is van alle tijden maar om daardoor hele groepen af te serveren….
  De grotere groepen die in gesprek zijn, hebben in ieder geval geen baat er bij, als hun gelederen dit doen.

  Het doel zal niet eens zijn mensen tegen elkaar uit te spelen, daar hebben we de pers voor, die nauwelijks aandacht heeft besteed aan de vreedzame demonstratie maar breeduithet doorknippen van de hekken.

  Maar angry young men is van alle tijden…ik zou zeggen, wind je niet zo op.
  Als deze angry young men oud zijn, staan er weer nieuwe op en we hebben ze nodig om ons te focussen op wat er in de maatschappij speelt.

 • Jos
  21 mei 2018 om 05:23

  Goeden morgen Astrid,

  weet heel niet of je dit nog leest alvorens jij morgen afreist richting Amersfoort.

  En ik ga er vanuit dat jij prima in staat bent om met een goed werkende TomTom op de plek van bestemming aan te komen. Anders mag je me bellen ; – )

  Maar ik wil je alle succes wensen voor het gesprek morgen met SBB!! En dat het toch enigszins bevredigend zal zijn.

  Astrid, zet ‘m op!!!
  En voor nu natuurlijk nog een fijne Pinksterdag gewenst. Maar dat geldt voor een ieder die dit leest.
  Daghoor, Jos.

 • Tea
  21 mei 2018 om 02:46

  Sylv,

  Ik luisterde naar een link die Astrid op dit blog zette …..
  En Ja …..Dan hoor je dat en dan is het dus gewoon weer heel duidelijk:

  De boeren en Bleker ofwel het CDA en de Oostvaarderswold!…… DAT ging allemaal niet samen.

  Het land bestemd voor de Oostvaarderswold was al nooit landbouwgrond!!!….
  …. Maar de boeren wilden het hebben en Bleker wilde zijn ‘ boeren CDA achterban’ te vriend houden…..stemmen!!!!!

  Het was natuurlijk al bekend maar…..hoe duidelijk wil je het nog hebben, zou ik zeggen…..dat blijkt hier maar weer.

  We kunnen het dus niet ontkennen: Haagse politieke belangen gingen voor…..
  En ik ben bang dat provinciale politieke belangen EN de economie hier ook weer zullen prevaleren boven de ecologie.

  Groet

 • Tea
  21 mei 2018 om 02:32

  Astrid,

  Ja het gaat verder prima met me 🙂 🙂

  Maar ik moet wel eerlijk toegeven dat ik wél heel boos word van deze ontwikkelingen.
  Niets tegen jou persoonlijk, maar ik wordt ‘moe’ van al dat rellerige gedoe van de laatste maanden.
  Maar neem me niet kwalijk….het is sinds die acties niets anders dan gedonder in de OVP.
  Als al die acties er niet geweest waren dan had het nu nooit zover gekomen….en uit de hand kunnen lopen.

  En de politiek staat erbij en kijkt ernaar en doet vervolgens niets ten goede van de dieren …..de politie komt niet in actie en dus kunnen die oproerkraaiers ongestoord hun gang gaan.

  En dat komt uiteindelijk allemaal omdat de politiek maar BLIJFT weigeren om naar adequaat advies te luisteren en aangeboden oplossingen uit te voeren voor in het wild levende dieren die moeten kunnen migreren door verbindingen met andere natuurgebieden.

  Daar wil de politiek gewoon maar niet aan, noch in de provincie noch in Den Haag.
  Als in 2010 de HH en in 2014 de Oostvaarderswold gewoon gerealiseerd waren geweest, dan had dit nooit hoeven te gebeuren.

  Maar ondanks dat: daarmee kun je dit soort idiote acties natuurlijk nooit goedpraten.

  Wie dit allemaal doet weet ik niet, maar het getuigt wel van een heel zieke geest.

  Sorry Astrid, nogmaals niet tegen jou persoonlijk, maar ik vind deze ontwikkelingen zo buitenproportioneel….. Alle redelijkheid is hier verdwenen.

  Het gaat alleen nog maar om schaamteloze ‘zin-doordrijverij’ van mensen die vinden dat ze hun gelijk willen en moeten halen….
  Desnoods ten koste van alles….. Zelfs ten koste van weer een paar afgeschoten dieren.

  Het is diep en diep triest….hoe de mensen zich gedragen…..want dierenwelzijn is bij dit soort menselijke wangedrag zeker niet gebaat.

  Maar men deinst blijkbaar nergens, maar dan ook nergens voor terug.

  SCHANDALIG

 • Sylv
  21 mei 2018 om 01:53

  Idd Tea

  Edelherten, Koniks, Heckrunderen met betonscharen…..Ja ja, die weten precies ‘hoe’ ze dat moeten doen ‘waar” ze dat moeten doen en ‘wanneer” !!!!!

  Kom op Astrid,
  voor de zoveelste x
  er waren edelherten welke uit het gebied sprongen ….doch ook weer terug…..!!!!

  Deze dieren die kwamen de weg niet op als er auto’s aankwamen en die kennen/kenden verkeersgevaar.
  Ze kwamen doodeenvoudig elders grazen ,
  wat ze ook ruimschoots in het Oostvaardersveld konden doen
  en sprongen daarna…. weer ‘zelf’ terug.

  Met de dieren welke in het nieuws waren is duidelijk gemanipuleerd !!!

  En nee, elk ander edelhert zou NIET ……… ‘opeens’…………… door die opengeknipte hekken kruipen van alle zogenaamde OVP-honger-ellende ….!!!

  De dieren doen dat niet zomaar opeens !!!

  Daar waar de (alle) edelherten zelfstandig afgelopen winter onder het spoor door naar het Oostvaardersveld konden gaan, daar’ deden het er een paar en juist die’ zijn echt NIET bij de A6 op bezoek gegaan.

  Er is de indruk gewekt middels de vernielingen dat de dieren van wanhoop uit het gebied zijn gevlucht, doch dat is absoluut 1 GROTE LEUGEN.

  Welke idioten dit op hun geweten hebben , dat zijn geen dierenliefhebbers !!!

  Daar waar de OVP-dieren zich al tijdenlang aan kunnen passen aan hun omgeving,
  daar moeten een paar harteloze Johnnys de Selfkickers’ zich even ploertig gedragen, door deze dieren de dood in te jagen.

  Zo ontieglijk arrogant, volledig ten koste van ALLE Ovp-dieren.

  Knap dat SBb ook hier dit onderdeel van hun werk moesten verrichten, want dit gebeurt echt niet met werkplezier….

  En boer Bleker maar in z’n vuistjes’ lachen, omdat hij toch zijn vriendjes oh zo dom, zo goed geholpen heeft…..daar waar ook nu de politiek als een stelletje zwabberaars weer in trapt.

  Airport Lelystad spint er goed garen mee.

  Idd Tea : WALGELIJK

 • Astrid Damstra
  21 mei 2018 om 01:38

  Hi Aad, zal ‘verslag van de dag’ hier plaatsen. Wordt dan waarschijnlijk woensdag.

 • Astrid Damstra
  21 mei 2018 om 01:35

  Eeehh…. Tea… gaat ’t??

  Ik ben óók tegen het doorknippen van hekwerk of andere schadelijke acties!
  Gaat er om dat de dieren die geschoten zijn op de snelweg misschien dieren waren die een tijd geleden de ovp al verlaten hebben. (Toen er ijs op de vaart lag wellicht?)

 • Tea
  21 mei 2018 om 00:21

  Astrid,

  Met alle respect……en ik wil ook zeker niet ‘lollig’ zijn…..maar ik heb nog nooit een edelhert, konik of heck met een betonschaar zien rondlopen in de OVP.

  Deze hekken zijn toch echt heel duidelijk doorgeknipt……en wel door mensenhanden.

  Al die acties die gevoerd zijn/worden maken de hele situatie van kwaad tot erger……
  En relschoppers kikken daar op…..en gaan er wat hen betreft ‘ het beste van maken’……met mogelijk nog meer ellende en rellen…..

  Fijn voor de dieren om de dupe te moeten worden van menselijke ‘wraak’ ….. Hoe dan ook en door wie dan ook !

  Het is ÉÉN GROTE SCHANDE !

  Sorry, ik heb hier geen andere woorden voor en geen enkele empathie mee.

 • Tea
  20 mei 2018 om 23:43

  Sylv,

  Er is niets zo makkelijk als het vingertje te wijzen naar anderen….. En dan vooral meteen maar naar de ‘pro-OVP’ mensen……
  Over ‘eigen verantwoordelijkheid nemen’ gesproken….

  Ik weet niet wie die mensen waren die met borden stonden met ‘hekken weg’……maar die stonden er toen wél.

  En het is ook niet de eerste keer dat dit is gebeurd…..er zijn al eerder sloten doorgeknipt.

  Wat je zegt Sylv: ‘ Wat doet de politiek’?
  Misschien ALLE dieren weg ???….. Nou, dan zijn er op dit blog wel mensen die hun zin zouden krijgen…..die wil(len) gewoon alle dieren weg uit de OVP.
  Moeten we het in die hoek zoeken.??….

  Nou ja, wie het ook heeft/hebben gedaan….het zijn grote lafbekken……en die zouden van mij een hele fijne en vooral heel GROTE boete mogen krijgen en tot op de laatste cent betalen.
  Of een paar maanden ‘brommen’….nog beter….goed voor hun CV !!!

  Maar die politiek is ook één grote groep van slaphannessen ……
  De provincie wilde zó graag de verantwoordelijkheid voor de OVP en de dieren.
  Dan zouden zij het wel even oplossen.

  Nou, het is wel duidelijk….de politiek weet er domweg geen raad mee.

  De politiek geeft toe aan oproerkraaiers, laat het allemaal gebeuren en er wordt gewoon niet tegen op getreden. De politiek wéét het gewoon niet.

  Ik word zo onderhand ‘ k.tsmisselijk’ van dit slappe asociale gedrag van zowel die actievoerders als de politiek.

  En dit allemaal over de ruggen van de dieren…..De dieren zijn de dupe….wéér een paar afgeschoten terwijl dat totaal niet nodig was.

  WALGELIJK!!!!

 • Corina
  20 mei 2018 om 23:20

  Sylv ,
  Ik denk dat je daar gelijk in hebt.
  Is allemaal wel heel toevallig, daarbij springen de edelherten regelmatig over het hekwerk.
  Iemand probeert hier mensen tegen elkaar uit te spelen.

 • Sylv
  20 mei 2018 om 22:36

  Daarnaast Niek L

  Ook al wordt het hek/gaas ergens open gemaakt…. denk eens na…..edelherten die dan opeens met z’n 3en daardoor heen kruipen/ springen , terwijl ze normaal de onderdoorgang naar het Oostvaardersveld amper gebruiken ?

  Hier worden heel grof !!!!!!!!……… mensen (anti/pro) tegen elkaar uitgespeeld……..volledig ten koste van de dieren ……..niets anders.

 • Sylv
  20 mei 2018 om 22:32

  Niek L,
  Juist omdat edelherten kunnen zwemmen , zou het kunnen.
  Doch hier is duidelijk iets ‘anders” aan de hand…..
  Het is ’te ‘ opvallend dat dat juist gisteren gebeurde …
  Hier worden m.i. mensen/groepen tegen elkaar uitgespeeld

  Zie mijn bericht aan Aad.

  grt

 • Niek L
  20 mei 2018 om 22:21

  Wie kent de situatie voldoende daar?
  Ik begreep dat het vrijwel onmogelijk is dat de dieren op de A6 komen, aangezien er een brede vaart tussen ligt over de gehele lengte.

 • Sylv
  20 mei 2018 om 22:18

  Aad,
  Hallo ???

  Begrijp het nu eindelijk eens…..

  Mensen die dit domme ……. tegendraadse……. destructieve , egocentrische gedrag vertonen , zitten niet bij de de pro – zowel als antigroeperingen..

  Hier lopen zeeeeeeeeer Leipe zieke geesten rond, die er belang bij hebben dat anti -zowel als pro-groeperingen elkaar nu de schuld in de schoenen schuiven !!!!

  Ergens,……… nogmaals ”ergens” …… zoals al eerder genoteerd ‘………..zitten er een paar klojo’s ……nu KEIhard te lachen …………

  Het resultaat van dit alles ???
  Juist degenen die dit leed veroorzaakt hebben , blijven buiten schot , zodat alle anti- en pro-groepen elkaar gaan bestrijden…….Is dat je wens Aad ???

  Het wachten is, door dit soort van agressieve ‘hek’bijters, op escalatie, dan hebben dit soort van zieke figuren pas helemaal hun lol.
  Ga ja daar voor Aad????

  Het ergste komt daarna nog ……….. want wat doet de politiek?????

 • Niek L
  20 mei 2018 om 21:59

  Wie het ook gedaan hebben het zijn mafkezen.
  Maar ook ben niet zo zeker dat het, een handjevol, actievoerders zijn.

 • Aad
  20 mei 2018 om 21:47

  Beste Astrid, succes met het gesprek. Als ik jou een beetje goed inschat zal jij je niet met een kluitje in het riet sturen en hopelijk wil jij jouw vragen en de antwoorden van Staatsbosbeheer met ons delen. Heel benieuwd.

 • Aad
  20 mei 2018 om 21:43

  Al maanden lang slepen de actievoerders het hooi naar de OVP en krijgen/riskeren bekeuringen en dan moet iedereen geloven dat zij gisteren nadat het voer overal is neergelegd en enkele weken voordat de Provincie over het toekomstige beheer in de OVP gaat beslissen alsnog de hekken doorknippen?

  Sorry hoor, maar ik denk dat de schuldigen moeten worden gezocht in de hoek van de PRO – OVP. Ze hebben een hekel aan de voerploegen en hebben zelfs geprobeerd de demonstratie van gisteren tegen te houden, zonder resultaat en als je de beelden zit was het een zeer vreedzame demonstratie. In dezelfde nacht dat het hooi is verspreid in de Oostvaardersplassen wordt het hooi verbrand en de hekken doorgeknipt, wel erg toevallig en wie spint er garen bij dat de voerploegen in een kwaad daglicht worden gezet?

  De anti-OVP zou eerder de dieren meenemen dan de hekken open knippen zodat de dieren en de weggebruikers in gevaar worden gebracht.

 • Tea
  20 mei 2018 om 20:52

  Petje af voor de actie: hekken doorknippen. ( pffffff)
  Daar moet je nou echt bewondering voor hebben !!! ???????
  Van de zotte !!!!

  Kan SBB tenminste weer dieren afschieten die de weg op gaan….

  WAAR zit het verstand van diegenen die dit gedaan hebben…..????…hebben ze dat überhaupt wel??.

  En dan natuurlijk allemaal wél stiekem, want ja je wilt wel actie maar je wilt er natuurlijk niet je verantwoordelijkheid voor nemen…..laat staan er voor ‘brommen’ ……

  Als die mensen mij nou via dit blog hun adres even doorgeven , dan wil ik met alle plezier even langskomen om bij hun de hekken door te knippen…..
  Kan me zo voorstellen dat men dat helemaal geweldig vindt …toch?????
  Zijn hun paarden/vee ook lekker vrij!!!

  En kunnen ze hun eigen paarden of vee van de weg gaan plukken….

  Wat een walgelijke lui.

 • Niek L
  20 mei 2018 om 09:08

  De goden verzoeken….vind je het wat saai worden Jos 🙂

 • Astrid Damstra
  19 mei 2018 om 17:52

  Niek, kan zeker geen kwaad wanneer de mensen die naar de OVP komen ook fris water meenemen voor de grote grazers…

  @ Boswachter: Waterschap heeft schriftelijk aangegeven dat sbb verantwoordelijk is voor het verwijderen van dode dieren uit het moeras.
  Ik begreep dat Waterschap recent langs is geweest op de ovp?
  Kunt u daar meer over vertellen?

  De gegevens tot 2016 van Waterschap moeten toch grote zorgen geven??
  -Fosfor: ontoereikend. (code oranje)
  -Stikstof: ontoereikend (code oranje)
  – Zuurgraad: slecht (code rood)

  Mooie Pinksterdagen voor iedereen verder!

 • Niek L
  19 mei 2018 om 11:44

  Helderheid
  Vanavond om 19.00 uur, voeractie, verzamelen op de Kitsweg Lelystad.

 • Niek L
  19 mei 2018 om 10:17

  Vanavond om 19.00 voeractie met alle voergroepen.
  Even checken op openbare Facebook van Cynthia en Annemieke waar het definitieve verzamelen is.

 • Tea
  19 mei 2018 om 00:22

  Sylv,

  Oké…..ik wacht af.

  Prettige Pinksterdagen.

  Groeten

 • Sylv
  19 mei 2018 om 00:02

  Tea,

  Kprobeer je ‘achterom ‘ te bereiken , . Hopelijk lukt dat 😉

  grt
  Sylv

 • Tea
  18 mei 2018 om 14:17

  Sylv,

  Ik heb geïnformeerd over dat collectief, maar om dat allemaal op dit blog te zetten vind ik een beetje omslachtig.

  Kan ik jou misschien via SBB bereiken??. Misschien je email adres of telefoonnummer?
  Zet dat allemaal in hemelsnaam niet op dit blog,…. Dat lijkt me geen goed idee, ……maar via SBB blijft het privé.

  Laat maar even weten wat je wilt…..en anders ga ik hier gewoon zelf mee verder.

  Groeten

 • Tea
  18 mei 2018 om 13:49

  Onderstaande blog is aan jou gericht Sylv.

 • Tea
  18 mei 2018 om 13:48

  Heb je ontstaande link van Astrid gelezen?
  Als ik nou eens ga bellen met een van die instanties en kijken of ik wat meer informatie kan krijgen…..is dag een idee???

 • Sylv
  18 mei 2018 om 13:38

  Tea
  Hoe” zouden Al die organisaties er toe bewogen kunnen worden om juist al collectief die ene grote vuist te maken???
  Waar te beginnen?

  Sylv

 • Tea
  18 mei 2018 om 12:34

  Sylv,

  Wat bedoel je precies met je laatste zin aan mij over het collectief?

  Ik ga zelf even kijken wat ik ervan kan vinden.

  Groet
  Tea

 • Sylv
  18 mei 2018 om 10:04

  Niek L
  Weet je…. Als voor en tegenstanders niet van elkaar willen ” begrijpen Niek
  L, dat ze beiden ‘ tegen dierenleed zijn, waarom zou dan die tegenstand er zijn?

  Beide groeperingen zijn TEGEN dierenleed.
  Punt is dat diverse groeperingen het ieder anders ” op zouden willen lossen.
  Daar hebben we het over.
  Dat zijn de verschilpunten!

  Het belangrijkste is idd de korte termijn-vraag-oplossing en vervolgens de verdere verbindingswegen.

  Als iedere dierrenleedopheforganisatie nu eens probeerde zich minder als helden te gedragen, dan zouden de kort-termijn-oplossingen ook sneller,
  gezamenlijk ondertekend, bij de heren/dames politici in beeld gebracht kunnen worden.
  Scheelt wel ZO veel tijd.
  Immers eerder dit jaar bleekde provincie Flevoland daar ook gevoelig voor

  Dus idd Tea, hoe, waar dat grote collectief,??

 • Niek L
  17 mei 2018 om 20:23

  Het was een aansluiting op vorige blog.
  En totaal niet cynisch bedoeld, trouwens mijn andere post ook niet, de ene groep heeft toch ook als interne motivatie dierenleed en de ander het verbinden van gebieden.
  Ik heb daar totaal geen moeite mee, en zie het eerder op termijn als aanvullend
  Maar die lange teanen, daar begin ik inmiddels wel de pest aan te krijgen.

 • Tea
  17 mei 2018 om 20:11

  Astrid,

  Vraag me af waarom dit plan tegenwoordig aldoor als ‘niet reëel’ wordt gekwalificeerd.
  Wat 10 jaar geleden wél reëel was is dat nu ineens niet meer????

  Ik krijg zelf meer het idee dat het een kwestie is van : Geen ZIn en gewoon Niet Willen !
  ……en ’the money’ zal daar hoogstwaarschijnlijk de hoofdrol in spelen !??

  Ben op zich uiteraard vóór dit collectief…..begrijp alleen dan ook weer niet waarom
  bijv. organisaties als Natuurbescherming, Faunabescherming ( en misschien ook Wereld Natuurfonds Nederland) hier niet bij aangesloten zijn.

  Zij zijn/waren van dezelfde mening en dus pro Oostvaarderswold.

  Het zou goed zijn als AL die instanties en zoveel mogelijk instanties zich zouden organiseren tot 1 GROOT collectief, want ‘hoe groter die vuist, hoe beter’ lijkt mij.

 • Corina
  17 mei 2018 om 19:15

  Hoi Niek L,
  Als je mijn berichten goed lees ben ik niet tegen corridors maar wel met een beheerplan.
  Maar ik ben vooral ook voor een oplossing op korte termijn en tegen het uithongeren van de gr. grazers
  Vind het gebied nog steeds verschrikkelijk kaal en overbegraasd.
  Geloof ook absoluut niet dat de dieren hier momenteel voldoende voedsel kunnen vinden.
  Laat staan dat er naar de toestand van hun hoeven gekeken word, zien er soms erbarmelijk uit.
  Ben ook niet voor niks lid van de voerploeg en st. Cynthya en Annemiek.
  Dus het gaat mij hier vooral om de dieren en de slechte situatie in de OVP, als tegereactie op de rosebril verhalen van SBB.
  Maar vind het wel jammer dat de discussie soms zo op de man gespeeld wordt.
  Schieten de dieren ook niks mee op.

 • Niek L
  17 mei 2018 om 18:33

  Hé Corina,
  En Sylv, hoort er ook nog bij, ik refereerde aan het rijtje mensen die zich in willen spannen voor de corridor.
  Ik ben dan voor, maar er moet ook een alternatief komen.

 • Corina
  17 mei 2018 om 17:14

  Hoi Niek,
  wat bedoel je met als Thea , Jan en ik de enige zijn ??

 • Antonio
  17 mei 2018 om 13:16

  Wat eten de grazers,die eten de bomen kapot,om dat de dieren niks te eten hebben & kramrepen van de honger,.. ik vraag me toch af waar zijn toch die echte dieren lief hebbers gebleven van tegenwoordig ,.. Als en dier in nood is hoor je ze te helpen of het nou wilde dieren of gehouden dieren zijn,..

 • Gerrie
  17 mei 2018 om 12:04

  Al een hele tijd vraag ik me af of jullie je (als Staatsbosbeheer) nu van de domme houden of echt zo dom zijn. Vertel ons maar eens hoe de runderen grazen?? Is het niet zo dat zij met hun tong het gras afsnijden? En hoe gaan ze dat doen met die paar grassprieten van een paar millimeter hoog?

 • Niek L
  17 mei 2018 om 11:25

  Haha Jos, ken je pappenheimers!

  Jij ook fijne dag Jos!

  ( Zal ik trouwens nog een wedje maken?
  Straks ga ik allerlei waanzinnige complottheorieën over mezelf teruglezen omdat ik het bedreigen van mensen minder erg vind dan het verwaarlozen van en laten verhongeren van dieren )

 • Jos
  17 mei 2018 om 09:38

  Niek L,

  je hebt wel gelijk gehad met je wedje, ; – ))

  Heel fijne dag gewenst, en vriendelijke groet, Jos.

 • Jos
  17 mei 2018 om 09:36

  Thea,

  uit wat voor hout ben jij gesneden joh??? Over dingen in iemands mond leggen gesproken.

  Het maakt niet uit ” wat jij van iets kunt maken” . Als we zo gaan lezen kan ik van jou reacties ook nog wel wat moois maken. Heb een zeer creatieve geest!!

  En dan wil ik naar aanleiding van je laatste reactie toch ook nog even onderstrepen om de tip van Niek L toch echt ter harte te nemen. Lees je eigen reacties eens terug.

  Iedere beschuldiging, aantijging of onheuse bejegening, zoals ik het lees tenminste, aan jou adres, is in feite gewoon een draai om je oren met je eigen woord(en) gebruik. Veel anders kan ik er niet van maken.

  Maar wel een fijne dag gewenst, Jos.

 • rom
  17 mei 2018 om 09:19

  zeg Tea, Corina en Sylv, dit is geen thee kransje! maar jullie hebben wel gelijk.

 • Niek L
  17 mei 2018 om 09:16

  Joh Sylv, ik heb helemaal niet de intentie je van het corridor idee af te halen.
  Ik denk dat het op de langere termijn het beste voor iedereen is.

  Alleen is het, in mijn ogen, op dit moment belangrijker om voor het welzijn van de gg op te komen.
  Als HH gerealiseerd kan worden, ik snap niet waarom alleen voor de edelherten, maar dat zou lucht geven.
  Mits, er voldoende voedsel is voor alle dieren, want het gras knalt niet bepaald de grond uit, zoals in de rest van Nederland. Dus als alleen de herten voldoende voeding hebben en de rest niet….
  Dan is de oplossing niet voldoende.

  Ik weet het, met vergunningen is rampzalig…
  Maar er is nu dus al 10 jaar niet verder gekeken naar oplossingen voor het voedsel gebrek in de winter.
  Terwijl ook toen al bekend was dat dit scenario er aan kwam.

  Als ik een vergunning aanvraag voor een nieuwe dakkapel en die blijft uit.
  Dan ga ik toch ook niet de provincie aanklagen als het opeens gaat lekken omdat ik al 10 jaar zat te wachten op de uitslag.

  Verdere ontsluiting laat op zich wachten, dus we komen weer op geboortebeperkende maatregelen, of in het najaar dieren eruit halen, voor verkoop of slacht.

  Ik zou zeggen, ga hard aan het werk om het te realiseren!
  Want als jij Tea en Jan de enigen zijn, Corina trouwens ook!

  Ik ga me er eerst op richten te voorkomen dat het verder/weer de spuigaten uitloopt.
  Want er moet NU ook veel gebeuren.

  En ik ben tegen geweld, maar ik ben ook tegen het leed van de dieren wat door SBB steeds wordt genegeerd.
  Er is de doelbewuste verhongering van 1000den dieren.
  En er zijn de bedreigingen van mensen die dat kotsbeu zijn.

  En dan moet ik gaan zeggen, je mag niet bedreigen…..
  Nee, je mag niet bedreigen, maar je mag ook geen dieren laten verhongeren.

  En dat wil er maar niet in: JE MAG GEEN DIEREN LATEN VERHONGEREN ! ! !

  Die mensen zouden niemand bedreigen als de dieren goed verzorgd zouden worden.

  Kortom, als je zo lang de boel laat door etteren kun je er donder op zeggen dat de vlam in de pan gaat.

  Vind ik bedreigen en in elkaar slaan goed, nee….maar ik vind dieren verwaarlozen en laten verhongeren ook niet goed.
  En ik denk dat ik dieren verwaarlozen en laten verhongeren erger vind.
  Zoals ik ook mensen opsluiten en laten verhongeren erger vind dan mensen bedreigen en een klap verkopen.

  En nee, om te beginnen vind ik dus dieren verwaarlozen en laten creperen van de pot gerukt. Als SBB dat niet had laten gebeuren was de rest om te beginnen ook al niet gebeurd.

  Dat de maatschappij verhard, dat is zeker zo, dat zie ik hier op het blog in het taalgebruik van velen ( voor en tegenstanders )

 • Tea
  17 mei 2018 om 01:00

  Corina,

  Heel even over de uitspraak ‘eigen schuld’..

  Iemand op dit blog zei: …” dat agressie tegen boswachters niet zou moeten, mogen….
  MAAR dat het toch een uiting is van frustratie over het gelieg en gekonkel en opzettelijk dierenleed dat op het bordje wordt gelegd van de boswachter….maar waar zij dan ook eigenlijk niet aan mee zouden moeten werken” .

  Dát staat er….en daar kan ik niet veel anders van maken dan: tja, netjes is die agressiviteit jegens boswachters niet…maar ja, dan hadden ze hier ook maar niet aan mee moeten werken.

  Overigens ging mijn opmerking ook over agressiviteit jegens de boswachters in heel Nederland.
  En ik vind dat persoonlijk wel heel kwalijk en een zorgelijke ontwikkeling.

 • Tea
  17 mei 2018 om 00:48

  Sylv,

  Je moet echt een sprookjesboek gaan schrijven 🙂 🙂

  Jij ook truste

 • Tea
  17 mei 2018 om 00:47

  Corina,

  Zoals ik eerder al zei:
  De lange termijn visie die Sylv en ik NU hebben had er allang niet meer hoeven te zijn.
  En dan was dit misschien ook niet gebeurd deze winter.

  De Hollandse Hout had in 2010 al gestart moeten worden, maar werd sowieso door de Lelystadse politiek ‘gesaboteerd’ ….Het werd uiteindelijk 2015 voordat de Lelystadse politiek haar ‘jawoord’ gaf, maar werkt nog steeds niet ‘ enthousiast’ mee!!

  En de Oostvaarderswold had in 2014 al geopend moeten zijn…maar werd door de Haagse politiek ‘gesaboteerd’.

  Dus onze lange termijn visie IS eigenlijk geen lange termijn visie….want dit had er allemaal allang moeten zijn.
  En dat lag niet aan SBB!!!!!

  Natuurlijk is 3000 dode dieren een hoog aantal….. Maar ik wil dan wel eerst weten WAT hier precies de oorzaak van is geweest….WAS het alleen honger??….of was het de late kou in deze winter.???…gaat eea. samen?? Zijn er nog andere oorzaken??

  Ik laat me daar graag over informeren door de kennis en kunde van deskundigen.
  Dat die misschien tot bepaalde conclusies komen en dat daaruit misschien bepaalde maatregelen komen (meer pro actief beheer bijvoorbeeld??) …dat zou heel goed kunnen….dat moeten we nog afwachten.

  Maar ik ga niet af op de meningen en oordelen van sommigen op dit blog die denken daar verstand van te hebben.

  Want ik ben het met Sylv eens: we hebben het hier niet over staldieren en gedomesticeerd vee…

  En ook wat zij zegt: de Hollandse Hout kan sowieso een korte termijn oplossing zijn als de Lelystadse politiek maar meewerkt.

  Groet

 • Sylv
  17 mei 2018 om 00:22

  Ach Tea,
  kmeende vandaag nog 2 klap’eksters waar te nemen……
  doch foutje…
  mss waren het toch de schaduwen van Kwakkel’ en Kwek’ 🙂 die hun oren stevig uit aan het poetsen waren 😉

  Trusten
  grt

 • Tea
  17 mei 2018 om 00:17

  Corina,

  Je hebt deels gelijk. … Het wordt weer heel persoonlijk….
  Maar onwaarheden en valse persoonlijke aantijgingen accepteer ik niet.
  Wat deze meneer doet is namelijk niet een kwestie van ‘op de kast jagen’…… Wat deze meneer doet is gewoon iemand ordinair vals beschuldigen……

  Ik denk eigenlijk dat als er één hier ‘ op de kast zit’ dan is het deze meneer….want die haalt momenteel zulke onzin uit diezelfde kast dat ik niet anders kan constateren dan dat hij nu ‘wild om zich heen slaat’.

  Er is met deze man alleen te praten als je aan zijn kant staat.
  Andersdenkenden plaatst hij meteen in het hokje ‘ deugt niet’….en is daarom voor hem blijkbaar een vrijbrief om hen dan allerlei misplaatste aantijgingen naar het hoofd te slingeren…… En meent anderen de maat te moeten nemen.

  ‘We’ hebben het over samenwerking….. maar HOE kun je in hemelsnaam samenwerken met iemand waar je alleen mee praten kunt als je ‘aan zijn kant staat’ ????
  Dat is gewoonweg onmogelijk……en is dus voor mij ‘out of the question’.

  Groeten

 • Sylv
  17 mei 2018 om 00:15

  Corina,
  Het is al meer dan erg genoeg, doch acceptabel is niet het juiste woord.
  Dat er een crash heeft plaats gevonden dat is wel duidelijk , doch waarom….wie weet heeft Astrid na de 22ste daar meerdere antwoorden op.

  Dat ik wederom ‘boer Bleker’ van stal wens te halen als DE grote veroorzaker, dat zal ik blijven doen.

  grt

 • Sylv
  17 mei 2018 om 00:11

  Corina
  Ook een Hollandse Houtcorridor kan een korte-termijn-oplossing zijn , ‘als’ er deze zomer maar aan de vergunningen (idem over de Knardijk) wordt gewerkt.
  Verder wordt er daar nog aan de slenk’ van het gebied gewerkt .

  Volgens een oude SBBplanning zouden er al ong. 10 jaar geleden of zo’ edelherten in het Holl hout hebben gelopen…… dus dat zegt wel iets over lange termijnplanning van SBB.

  Tsja dat werkt echt goed samen ….Provinciale staten, de gemeente…. enz….

  grt

 • Corina
  17 mei 2018 om 00:02

  Ben nu toch wel nieuwssgierig Tea en Sylv, vinden jullie de dood van de 3000 grazers door voedselgebrek en evt ziekte , op 56 km2 in 4 maanden tijd acceptabel dan??

 • Sylv
  17 mei 2018 om 00:00

  Ja Niek L

  Ook ik ben en blijf zoals Tea, vooral groot’ voorstander van, in welke vorm dan ook , van een Corridor.
  ( op den duur meerdere’ ) richting het Holl. Hout….daarna verder de polder in over de vaart…… De aangekochte gebieden worden immers nu nog steeds door daar aanwezige boeren gebruikt….
  Dat kan simpelweg voorlopig de enige echte oplossing zijn.

  Behalve afschot lijkt de politiek niet erg gewillig om een ander besluit te nemen .
  Dus nee ik vertrouw er niet op dat die corridor er zal komen, doch blijf daar voor gaan.
  Enkel en alleen om veel ‘dierenleed’ te besparen…..!
  Dat zal gegarandeerd uiteindelijk ‘ander beheer betekenen, doch daar zal dan ook de EHs een rol spelen.

  Het HH daar zouden allereerst een aantal edelherten al naar toe kunnen.
  Inclusief een aantal Koniks…Hoeveel?
  Geen idee hoe dat te berekenen. Dat is m.i. een goede test voor de desbetreffende Provinciale Flevoland-cijfer-deskundigen….

  grt

 • Tea
  16 mei 2018 om 23:50

  Die zit !!.. Sylv.

  Krijg overigens het idee dat er in zijn linker oor óók een vlo zit.
  Want er lijkt echt niets ‘binnen te komen’ bij deze meneer.

  Groeten

 • Corina
  16 mei 2018 om 23:46

  Toch wel jammer dat de discussie weer zo persoonlijk wordt.
  Beste Tea laat je toch niet zo op de kast jagen.
  Jij weet waar je voor staat, prima toch het verschil is dat jij in lange termijn oplossing denkt en heel erg gericht op de corridors no problem.
  Maar ik en een aantal andere willen dat naast die lange termijn oplossing de dieren nu de noodzakelijke zorg en voeding krijgen.
  En ja ook ik vind dat SBB daar een verantwoordelijkheid heeft.
  Ik keur het ook niet goed dat ze persoonlijk worden aangevallen maar kan nergens op dit blok terug vinden dat iemand zegt eigen schuld.
  Wat ik ze wel kwalijk neem is dat ze totaal niet vanuit hun zelf reageren.
  Ze kunnen toch ook zien hoe het gebied er uit ziet, ze komen toch ook buiten de hekken overal staat het gras knie hoog, daar kun je toch niet blind voor zijn.
  Uiteindelijk zijn ze dat ook niet zie foto, s en tekst ( grazen van het korte gras ) , maar ze doen alsof dit normaal is.
  En dat is het niet.
  Zou ze sieren om een keer te zeggen, het gebied is helaas nog erg kaal dus we zijn er zeer allert op of de dieren voldoende voedsel binnen krijgen of wat dan ook in die stekking.
  Maar blijf niet doen alsof alles prima is.
  Dat heeft niks te maken met wie het beleid maakt maar met integeriteit en veranwoordelijheids gevoel in de uitvoering van je Job.

 • Niek L
  16 mei 2018 om 23:43

  Nou Jos, wedje maken, die 2 kwekken weer bladzijdes vol zo meteen.
  Je zou zeggen dat het mannetjes zijn die markeren.
  Maar gezien de rest van de taktiek zijn het echt vrouwtjes.

 • Tea
  16 mei 2018 om 23:41

  En over de ‘indruk wekken dat ik niet begaan zou zijn etc. ‘ ….. dat is wel een hele glibberige bodem om daar uw mening over andersdenkenden op te baseren.

 • Sylv
  16 mei 2018 om 23:30

  Niek L

  Haal aub even die vlo uit je rechteroor….want nu maak je het wel helemaal bont.

  Om voor en tegenstanders te onderscheiden in dierenleed-liefhebbers of niet.
  Ben je nou helemaal je woelbadwater van achterna gezwommen?

  NU Tea haar reacties even controleren op reacties betreffende dierenleed-uitspraken…

  Wat probeer je toch uit te vlooien Niek L??

  Tea en ondergetekende maken onderscheid bij sterfte van ‘wilde dieren ‘ of, stal- of manege-dieren.

  *Ernstig zieke /zwakke stal- of manege-dieren worden eerder ge-euthaniseert , doch daar ziet men als gewoon burger verder amper iets of weinig van.
  *Bij wilde dieren in een natuurgebied, daar kan men geconfronteerd worden met het zwakteproces van een ernstig ziek/zwak dier + eventueel afschot .

  Niemand vindt dierenleed leuk, of staat er bij te lachen of i.d. Niemand!!!

  Ja en dat we de bio-industrie er wel degelijk regelmatig bijhalen dat is
  *Om te relativeren over welke natuuressenties’ het werkelijk gaat.
  *Om de sterfteaantallen het gaat in geheel’ Nederland, welke niet in verhouding staan tot de maatschappelijke zogenaamde’ natuurliefde van menig burger.

  Het verschil is Niek L, dat tegenstanders het dierenleed , vooral als ‘hun’ of jullie’ dierenleed etaleren .
  Het verschil is Niek L dat jullie je boosheid wel zodanig etaleren , zodat je je negatieve energie vooral stopt in tegenwerking en in jullie heldendom.
  Het verschil is Niek L dat jullie SBb per definitie aanvallen, beschuldigen, alsof jullie visie de enige’ waarheid is.
  Het verschil is Niek L dat jullie geen enkel weerwoord dulden of er wordt elders weer een doosje tegenstanders open getrokken om zowel Tea als ondergetekende als een stelletje nijdige kersensoepkippen de pan uit te scheppen.

  In alle’ Nederlandse natuurgebieden sterven elke winter vele aantallen.
  Het verschil is bij de OVP kun je dat ‘zien’,
  bij de andere gebieden amper….
  Daar wordt het afschot idd al eerder afgevoerd. !

  grt

 • Tea
  16 mei 2018 om 23:26

  U weet zelf niet eens meer wat u schrijft.

  U schrijft hier ergens:
  ‘ De tegenstanders hebben dierenleed als speerpunt’.
  ‘ De voorstanders zien geen dierenleed’.

  En daar ik Sylv als ‘ voorstander’ beschouw omdat zij dezelfde mening aanhangt als ik, heeft u óók haar met deze uitspraak beledigd en gekwetst!

  Dat ik u dat nou weer allemaal uit moet leggen!,….

  Dus ja, die overdrive is kennelijk ergens goed voor.: ik kan u tenminste uitleggen wat u zelf geschreven heeft.

 • Niek L
  16 mei 2018 om 23:25

  En nee Tea, er staat nergens dat je het geen dierenleed vind maar je wekt niet de indruk dat je begaan bent met de dieren die daar de hongerdood gestorven zijn.

  Je wilt ook alleen je corridor en alle voorstellen om NU dierenleed te bestrijden hoon je weg.

  Tja, en dan moet je misschien toch maar eens terug gaan lezen, dan weet je wat ik van je vraag vind, die heb ik namelijk al 2-3 x beantwoord.

 • Niek L
  16 mei 2018 om 23:15

  Tea, je zit weer aardig in de overdrive en dramaqueengedrag.
  Als je wel de moeite zou nemen je eigen berichten door te lezen, zou je snappen dat ik het zo wel welletjes vind.

  Ik beledig Sylv omdat ik iets over jou zeg….?????
  Gekke mensen die Teas…..

  Maar je gaat maar lekker door jezelf onmogelijk te maken.

 • Jos
  16 mei 2018 om 23:09

  Thea,

  nog even, en dan hou ik er over op.
  Hier onder een citaat van jou van 06 april 2018;

  Tea
  6 april 2018

  Corina,

  Dat ik ‘op eigen titel’ verder ga, daar wil ik alleen maar mee zeggen dat als niemand verder ‘mee wil doen’ dan doe ik het gewoon in mijn ‘uppie’. Dat heb ik jarenlang zo gedaan om het Hollandse Hout open te krijgen.
  Hetgeen uiteindelijk er toch van gekomen is.

  Vr. Gr.

  Dus niet meer zeggen dat ik jou uitspraken in de mond leg. Foei!

  En vind jij het dan vreemd als ik denk dat jij nooit in de OVP komt, als ik jou reactie aan Sylv lees. Wederom een citaatje;

  Geen Hollandse Hout ( voor zover ik van jou begrijp) en geen corridor. Schande.
  WAAROM, WAAROM, WAAROM??????

  En deze was van 14 mei.

  Dat ” voor zo ver ik van jou begrijp ”…………………. Het wekt de suggestie dat je er nooit bent wezen kijken. Toch?

  Tot zo ver, maar uiteraard een vriendelijke groet, Jos.

 • Tea
  16 mei 2018 om 23:06

  Maar er staat NERGENS dat ik doodhongeren geen dierenleed vind.!!!
  EN dat is een grove belediging van uw kant aan mijn adres…..en die van Sylv.
  Maar daar zit u niet mee…dat is wel duidelijk….nee, u gaat gewoon door met beledigen en kwetsen.

  En om u gerust te stellen: wat U betreft kan ik ook nog wel wat aankaarten….
  Maar ik heb helemaal geen zin meer om al uw gekrakeel/onzin terug te moeten lezen…en alsnog weer op dit blog te moeten herhalen.

  Wat u hier allemaal opnoemt over mij verder vind ik prima… ga er vooral lekker mee door, als u daar zo’n behoefte aan heeft.

  Ik heb al aangegeven dat ik mij niet MEER en niet WEER ga verdedigen voor wat ik wél of niet gezegd heb zou hebben.
  En ik ga ook niet meer herhálen wat ik wél écht gezegd en geschreven heb…..want dát zie ik dan weer niet terug in uw ‘rijtje’.

  Ik laat me niet op het matje roepen door iemand als U die denkt de enige te zijn die gelijk heeft.

  Maar ik wil dan nog wél even opmerken dat ik :
  – Over het algemeen van uw kant weinig redelijks en inhoudelijks heb kunnen lezen.
  En
  – Van u óók nog geen antwoord gekregen heb op mijn al vaker gestelde vraag:
  Wat heeft U gedaan de afgelopen jaren voor de dieren?????

 • Niek L
  16 mei 2018 om 21:34

  Tea, ik heb de blogs van 23/3-begin/5 je reacties doorgelezen.

  Ik zal een korte opsomming geven van wat ik daar allemaal in tegenkwam.
  -Inhoudelijk
  -Oproepen tot samenwerken
  -Veel kritiek op anderen
  -Veel sneren naar anderen
  -Slachtoffergedrag en dramaqueengedrag
  -En erg cynisch tegen mensen met een andere mening.

  1x ben je niet ingegaan op de vraag wat dierenleed volgens jou is.
  Op 16 april heb je 2x gezegd dat al het dierenleed erg vind maar het dierenleed op de OVP daar ben je nauwelijks op in gegaan.
  Wel ben je een aantal x vrijwel meteen de sprong gemaakt om aan te geven hoe erg bioindustrie is.
  En een aantal x heb je de sprong gemaakt naar de gevaren voor migrerende dieren.

  Maar dat je nou zó vaak hebt gezegd wat je expliciet vind van de hongerdood die vele dieren in de Oostvaardersplassen, nee.
  Eigenlijk heb ik dat geen 1 keer teruggelezen, je hebt het vooral gebruikt om te zeggen waar de dieren het slechter hadden.

  En ik kan je aanraden je eigen reacties eens terug te lezen maar ik denk dat je je kapot schrikt.

 • Tea
  16 mei 2018 om 20:10

  Even over belaagde boswachters en :…..dat het hun eigen schuld is…!!!!

  Ook al gehoord dat ‘ Jan Publiek’ er niet voor terugdeinst om drugs afval in natuurgebieden te dumpen?????
  Ook in de OVP?????
  Een van de boswachters kon in de OVP een pak op zijn sodemieter krijgen….van mensen die daar illegaal aanwezig waren met niet zo heel erg kosjere bedoelingen…

  En dan durft men hier op dit blog met droge ogen te beweren:
  eigen schuld , dikke bult boswachter. !!??

  Mensen, ga u massaal zitten schamen….als uzelf nog enig fatsoen in uw lijf heeft.

 • Ennio R. Senese
  16 mei 2018 om 19:23

  Ik ben afgelopen weekeinde op de OVP geweest. Uw verhaal klopt gewoon niet. Ik heb groen water monsters genomen. Ik heb de dieren van zeer nabij bekeken en heb daar ook fotos van. Twee onafhankelijke vee en dieren artsen zijn meegeweest. De toestand van de grazers is erbarmelijk. Het “groen” is geen gras dat de dieren kunnen eten. Het gras dat doorkomt wordt opgegeten door de ganzen( plaag). U verteld onzin verhalen. Even over bedreigde en belaagde boswachters: mag niet, kan niet. Het is echter wel een resultaat van frustratie over het gelieg en gekonkel en het moedwillige dierenleed, waar van de boswachters het op hun bord krijgen. Niet correct, maar u zou dit ook niet moeten pikken. Je zo voor het karretje laten spannen. Een vergelijking Uit de recente geschiedenis doemt op. Nee, u volgt verknipte wetenschappers zoals Han Olff die met droge ogen beweerd dat de hongerdood een mooie dood is…. ja alleen de weg er naar toe he…. overigens volledig in tegenspraak met zijn eerdere valse beweringen (Pauw) dat die dieren voordat het honger traject en dus het lijden aanvangt, worden afgeschoten. Er komt een tijd dat mensen zoals Olff maar uw baas Thijssen, ( samen met Olff verbonden aan Wageningen) verantwoording mag afleggen en wat mij en vele anderen betreft, liefst voor een hekje. Ik wens u alle goeds en een veilige uitvoering van uw werk, maar stop met dat liegen en neem uw verantwoordelijkheid als mens en als burger.

 • Tea
  16 mei 2018 om 19:00

  Ik heb NERGENS gezegd dat doodhongeren geen dierenleed is…..
  WAAR HAALT men dat in hemelsnaam vandaan….?????
  WAT zijn dat voor minderwaardige valse aantijgingen???
  Een zwaktebod omdat u zelf al die jaren niets gedaan heeft en IK wél?

  Veel tegenstanders op dit blog zijn érgens goed in , namelijk: het verdraaien van de dingen en andersdenkenden dingen in de mond leggen die zij niet gezegd hebben.
  EN: beledigen….. Dat hoort daar ook bij natuurlijk.

  Ik ga me hier ook echt niet meer verdedigen tegen dit soort leugenachtige kwaadsprekerij. ,…totaal nutteloos.
  Als iemand zich bewust ‘horende doof houdt’ dan is er geen sprake van redelijk overleg.

  Ik ga dan ook echt niet wéér mijn ‘verhaal’ afsteken.
  Ik heb al zo vaak mij ‘visie’ aangegeven op dit blog….
  Maar ja, als je dan niet goed kan lezen, dan raad ik u aan eens een goede schrijf-en leescursus te volgen.
  Wat een stompzinnigheid.

  Jij/’jullie’ moeten je doodschamen dat je mensen dit soort uitlatingen in de mond legt.
  De ene grove leugen na de andere wordt Sylv en mij in de schoenen geschoven.

  Wat ZIJN ‘jullie’ zelf eigenlijk voor mensen…..????
  Zijn ‘jullie’ echte, normaal denkende mensen????…… Kan het me niet voorstellen.

  Maar goed, ga lekker door met je te baden in dat aangename bad van zelfgenoegzaamheid en zelfverheerlijking.
  Ga maar lekker door met NIET luisteren….want stel je voor, je zou de waarheid eens horen.
  …. maar u bent gewaarschuwd: Hoogmoed komt uiteindelijk voor de val.

  En nogmaals: Wat heeft U gedaan al die jaren voor de OVP en haar dieren????

 • Corina
  16 mei 2018 om 17:24

  Heb ook al paar keer aangegeven dat spaarstand ( winterstand genoemd door sommige ) heel wat anders is bij gr.grazers dan bij dieren die echt op hun vetreserve kunnen overleven.
  Dat kunnen alleen de dieren die in winterslaap gaan.
  Maar nee de gr. gr op de OVP zijn uniek in de wereld want die kunnen de winter overleven op hun ( matig opgebouwde ) vetreserve .
  Oke behalve die meer dan 3000 dan.
  En als ik de huidige omgeving nu bekijk wordt er nog steeds weinig opgebouwd.
  Dus ja een korte en lange termijn oplossing zou voor de dieren zeer wenselijk zijn.

 • Niek L
  16 mei 2018 om 17:24

  Tea, je hebt zelf meermalen gezegd dat doodhongeren geen leed is.
  Ook haalde je meermaals de bio industrie erbij, als we het over dierenleed hebben, dat is pas dierenleed.

  Maar nu het opeens zwart-wit tegenover elkaar staat, blijkt het niet te kloppen.
  Dan ben ik, inhoudelijk gezien, wel benieuwd wat je dan wel bedoeld.

  Astrid
  Ergens de afgelopen maanden, heeft SBB beweerd dat in de winterstand, de dieren 1/3 van de normale voorraad voedsel nodig hebben om te kunnen overleven.
  Aan deze 1/3 van de normale voedselvoorraad werd niet voldaan….en wordt mijn inziens nog steeds niet gehaald.
  Ik weet niet of dat aanhaakt bij je vraag maar anders is de vraag gesteld aan staatsbosbeheer, hier op het blog.
  Wat is de rede dat ze hier niet transparanter over geweest zijn, want het is een bewuste keuze geweest zoveel dieren uit te hongeren.
  Waarom blijven praten over een spaarstand, terwijl ze wisten dat het te weinig was voor de spaarstand.
  En waarom al die verhullende praatjes, geef gewoon toe dat het je bedoeling was dat 70-90% zou overlijden, van jullie, van Han Olff, Frans Vera….
  Welke dierentuin zou met zo’n monsterverbond wegkomen?

 • Astrid Damstra
  16 mei 2018 om 17:03

  Oke, hartje lente, maar wil in gesprek met ecologen SBB graag ook weten of de ‘winterstand’ van de dieren die zo hoog in het vaandel staat, als onderbouwing heeft het onderzoek van prof.dr.W.Arnold is, die in een artikel uit 2004 onderzoek beschrijft.

  Als het echt zo is dat SBB zich hier op baseert, is de interpretatie van SBB en de redenatie niet alleen een vorm van cherry picking waarbij de bevindingen zeer selectief gehanteerd worden, het is ook misleidend om op deze manier de spaarstand als begrip te misbruiken aan het publiek en voor de dieren in de winter.

 • Tea
  16 mei 2018 om 16:54

  …” De voorstanders zien geen dierenleed”..

  Daar gaan we weer….. Ja hoor inderdaad, Sylv en ik staan ons rot te lachen,….hoe meer dierenleed hoe beter ,.,…

  Maar ja…ik had dit soort reacties wel weer verwacht…..ik hoor niets anders op dit blog dan deze zelfverheerlijking van de tegenstanders…..moet een fijne gedachte en een lekker aangenaam gevoel zijn om jezelf zo te kunnen verheerlijken ten koste van anderen!!!

  Dat zelfvoldane gevoel van de tegenstanders lijkt men toch als een soort verslavende ‘drugs’ te ervaren….. Men kan niet meer zonder die zelfverheerlijking….dat is gewoon een soort verslaving geworden.

  Geniet er maar van.

  En als het je teveel wordt kunnen we je nog altijd weer naar een ontwenningskliniek sturen …..maar dan niet op mijn kosten natuurlijk.

  De zieligheid druipt er hier van af:
  ‘de voorstanders zien geen dierenleed’ …..maar zijn al wel jaaaaren bezig om de politiek er toe te brengen om goede beslissingen te laten nemen.

  Wat heeft U gedaan????.

 • Astrid Damstra
  16 mei 2018 om 16:48

  Jos, zie reactie op vorige blog!

 • Niek L
  16 mei 2018 om 16:44

  laatste 2 woorden vorige post kun je schrappen.

 • Niek L
  16 mei 2018 om 15:11

  In mijn ogen is samenwerken kijken waar het samen kan.
  Nou is er 1 heikel punt tussen de voor en tegenstanders en dat is het dierenleed.

  De tegenstanders hebben dat als speerpunt.
  En de voorstanders zien geen dierenleed.

  Verder komen we uit een heel tamme periode, zelfs de bankencrisis heeft geen mensen wakker geschud.

  Ik vind het een beetje sneu dat we hier over jaren en recht van mening lijken te hebben.
  Maar om dan toch een duit in het zakje te doen, de paardentandarts bij ons op stal is alsinds 2003 tegenstander van OVP dus ik moet bij hem zijn voor een gedegen mening.
  Ik zie hem volgende week. het niet

 • Tea
  16 mei 2018 om 13:25

  Carla,
  Ter verduidelijking. ….mijn reactie was een reactie op uw kleine ‘gedichtje’ dat u hieronder schreef.
  Niet op uw laatste reactie.

  U heeft het daar over de eigen leer……
  En de starheid daarin van mensen.

  Verder heb ik niet zoveel zin meer om op de meerderheid van dit blog te reageren….dan alleen wanneer het mij uitkomt.

 • Tea
  16 mei 2018 om 13:21

  Carla,

  Ik ben het eigenlijk gewoon met je eens.
  Ook ik zou willen dat we meer SAMEN zouden werken dan elkaar tegenwerken.

  Maar het niet gewoonweg niet mogelijk……op dit blog.

  Ikzelf en sommige anderen kunnen ons best wel vinden in sommige visies van de tegenstanders….
  Maar ik krijg toch echt het idee dat dat andersom niet zo is.
  Alles wordt verbaal neergesabeld, belachelijk gemaakt etc.
  Met als gevolg dat het tot niets leidt.

  En dus blijven we recht tegenover elkaar staan en is vooral SBB de dupe van verbaal geweld op dit blog.
  En dáár zal ik tegen blijven ageren.
  Kritiek hebben mag, maar ZO ongefundeerd mensen beledigen zoals men met
  SBB en de boswachters doet, dat vind ik onacceptabel.

  Nou ja, ik hoorde net op het journaal dat boswachters steeds meer worden geconfronteerd met agressief gedrag van ons menselijke soort!!

  Er wordt al over nagedacht of ze misschien toch met verdedigings middelen moeten worden uitgerust!

  Let wel: BOSWACHTERS hebben we het over…..géén politieagenten!…nee Boswachters.

  Is dit een triest teken van deze tijd?

 • Carla
  16 mei 2018 om 13:14

  Eerst denk je: dit bestaat niet, maar dan…toch wel. Daarna: hier zal wel op worden ingegrepen…maar nee. Dan verwacht je dat er opgetreden wordt van hogerhand…maar nee. Tenslotte verwacht je: er werken daar toch mensen met dierenliefde…….maar NEE,
  Ik krijg sterk de indruk dat jullie genietend naar een stervend dier kijken!!!

 • Carla
  16 mei 2018 om 13:02

  Ik had net zelf een reactie geschreven en moedeloos weer weggehaald, nu lees ik dit en wil het jullie graag meegeven:

  STARHEID

  zolang ieder vasthoud
  aan eigen gelijk
  niet openstaat
  voor de zienswijze van anderen
  geen belangstelling heeft
  voor wat de ander bezig houdt
  geen respect betoont
  aan de levensinstelling van de ander
  de eigen leer en mening blijft opdringen
  niet gaat zien dat
  juist de verscheidenheid
  het leven aantrekkelijk maakt
  zolang zullen mensen
  elkaar te vuur en te zwaard
  blijven bestrijden

  Revitalis

 • Jos
  16 mei 2018 om 12:55

  Thea,

  vanwaar die schreeuwerige reactie?

  Met vriendelijke groet, Jos.

 • Niek L
  16 mei 2018 om 12:33

  Sylv, in de oernatuur is de mens onderdeel van de natuur.
  Ze leefden van de jacht, plukten vruchten, zaden etc.
  Zolang we geen onderdeel van de natuur wensen te zijn en dus voor een beroerd evenwicht zorgen, is er om te beginnen al geen oernatuur mogelijk.

  De voederploegen voeren nog steeds en er wordt nog steeds van gegeten.
  Kilometers geen voedsel maakt het er niet beter op, het is slechts meer kilometers niks eetbaars.

  Maar hoe staat het ervoor op het Hollandse Hout?
  Ik ken het gebied niet, kan het zoveel gg faciliteren?
  En wat biedt het voor mogelijkheden voor verdere ontsluiting?
  Gelderland wil niet mee doen, maar hoe ziet de nabije toekomst er uit?

  Hoe realiseerbaar is half oktober voor HH?

  Helaas vind ik Staatsbosbeheer geen goede partij om voor het welzijn van de grote grazers op te treden.
  Er is geen draagvlak meer na dit grote mismanagement, wetende dat er nog meer komt, zal het er niet beter op worden.

  Er zijn andere organisaties die dat zullen moeten gaan doen.

 • Tea
  16 mei 2018 om 12:27

  Er is er één die vraagt zich af waar IK was 8 jaar geleden!!!. Tot nu!

  Nou…IK wist 8 jaar geleden al dat die corridor niet door ging…..
  ……en ja, daar heb ik inderdáád tegen geageerd!…en doe ik NOG !!!! NOG STEEDS !!!!

  Dus ja IK was en ben wél wakker.!!!

  Ik wist 8 jaar geleden wél dat de HOllandse Hout open moest en dat dat maar niet gebeurde.
  En ja, daar heb IK wel tegen geageerd!…en doe ik NOG , indien nodig.

  Dus ja, IK was en ben wel wakker!!

  AL DIE tijd….AL DIE 8 jaar !!!!

  En ik weet dat SBB werkt aan het Hollandse Hout!……maar dat het moeizaam gaat is niet zo verwonderlijk….want we hebben het ook hier weer over de politiek!…en niet over SBB!!!!

  Overigens: ik heb NIET en NERGENS beweerd dat ik op ‘eigen houtje’ het Hollandse Hout open heb gekregen….. óók al zo’n zielige ‘verdachtmaking’.
  Ik ben echter niet zo arrogant zoals vele tegenstanders om te denken dat IK het allemaal wel even zal regelen.
  Maar IK heb mezelf WÉL AL die jaren ingespannen om te proberen om dit wél voor elkaar te krijgen.

  WIE van de tegenstanders heeft dat ÓÓK gedaan ????

  Lekker makkelijk om mij weer met zgn.’lollige woordspelingen’ verbaal aan te vallen, maar ….
  ……kom zelf eens met bewijzen wat jullie zelf allemaal hebben gedaan deze afgelopen 8 jaar om de Hollandse Hout en de Oostvaarderswold open te krijgen.

  Ik ben héél benieuwd.

  Maar dat is nu net de makke van dit blog. …..veel tegenstanders op dit blog zijn professionele verdraaiers van de werkelijkheid,….en proberen andersdenkenden woorden in de mond te leggen die zij niet gezegd hebben….. En hun daden te verdraaien om ze belachelijk te maken.
  Maar zelf met bewijzen komen!!!….nee DÁT dan weer niet.

  Dan kun je natuurlijk niet anders dan maar 1 conclusie trekken:
  Die bewijzen zijn er niet, want ze hebben de afgelopen 8 jaar helemaal NIETS gedaan!

  Een ander de maat nemen , maar zelf op je handen blijven zitten: 8 jaar lang !!!!!
  Wat een zwaktebod!!!!
  Maar DAT hebben die tegenstanders zelf dan weer niet door……
  ZO jammer en vooral ZO schadelijk.

 • Jos
  16 mei 2018 om 11:01

  Boswachters Oostvaardersplassen
  4 mei 2018

  @janine: nogmaals dringende verzoek om geen reacties in hoofdletters te plaatsen (=schreeuwen). Wordt een volgende keer verwijderd.

 • Aad
  16 mei 2018 om 10:34

  Op de vraag hoe het mogelijk is “Dat er na maaaaaanden uithongering ook nog maar 1 levend wezen in de OVP rondloopt of vliegt…..” is heel simpel te beantwoorden, namelijk dankzij de voederploegen, die volledig belangeloos door weer en wind de grote grazers voeren.

  Dan de opmerking “heb je de kilometers wel eens geteld waar ze zich vrijelijk kunnen bewegen……”.

  Dit filmpje zegt genoeg. https://www.youtube.com/watch?v=9VuLM4LLJOg

 • Jos
  16 mei 2018 om 10:25

  Lieve Thea,

  je vraagt waar ik was toen de corridor naar het Hollandse Hout op slot ging.
  Nou, ik zat thuis voor de televisie het journaal te kijken. Ik hoorde het Bleker zeggen, en dacht gelijk……… heel goed. Dus bleef ik in m’n stoel zitten. Dus het kan kloppen dat je me toen gemist hebt.

  Maar dan het volgende.

  Zelf schreef je een aantal blogs terug dat je op eigen ( Hollandse ) houtje de politiek (?) zo ver hebt gekregen dat ze het Hollandse Hout zouden gaan openen. Dat is wat je schreef.
  In het vorige blog haal je eveneens aan dat je je vingers hebt lam getikt richting de gemeente Lelystad.
  En nu, na 8 jaar, kom je er achter dat er niets van die belofte is nagekomen. En je komt er achter middels dit blog!? Waar heb jij die 8 jaren gezeten dan? Jij bent er dus ook nooit meer gaan kijken blijkbaar.
  Ben ( was ) jij zo goed gelovig?

  Thea, je wordt zo onder hand net zo ongeloofwaardig als SBB zelf!!

  Maar ook voor jou een vriendelijke groet, Jos.

 • Ciska
  16 mei 2018 om 10:18

  Worden jullie nou niet eens moe van het continue geven van negatieve reacties? Als je toch niet wilt geloven wat de boswachters schrijven, waarom ben je dan nog geïnteresseerd in deze blogs. Je kunt je ook gewoon uitschrijven hoor. Wel zo fijn voor al die mensen die oprecht geïnteresseerd zijn in wat er speelt in de Oostvaardersplassen en wel het goede werk van Staatsbosbeheer willen zien.

 • Aad
  16 mei 2018 om 10:14

  In het winkeltje van het grote sprookjesbos, naast de afgezaagde geweien van de edelhert kadavers.

  Bericht van: Boswachters Oostvaardersplassen
  8 mei 2018
  @Aad: Er worden inderdaad geweien van dode dieren afgezaagd en verkocht.
  Bij de verkoop wordt niet vermeld of het afgevallen of afgezaagde stangen zijn.

 • A. Brink
  16 mei 2018 om 09:49

  Wat zijn die gigantische roze brillen te koop waar de boswachters van SBB mee lopen?

 • Sylv
  16 mei 2018 om 09:45

  Niek L
  Welke verbeteringen er ook aangebracht / geregeld zouden moeten worden……….. Daar heb je elkaar” voor nodig als je als verschillende organisaties iets wilt bereiken.

  Doch vertel me eens Niek L, want ik ben echt een oen, vertel me eens Niek L, “hoe” is het mogelijk dat na Al die maanden uithongering , let wel: maanden……. want dat wordt dagelijks door de tegenstanders als argument gebruikt.. Hoe is het mogelijk zelfs ondanks de lengte van het groen … Dat er na maaaaaanden uithongering ook nog maar 1 levend wezen in de OVP rondloopt of vliegt…..

  Daarnaast die opsluiting….heb je de kilometers wel eens geteld waar ze zich vrijelijk kunnen bewegen……

  Het gros van de tegenstanders en dat blijf ik zeggen,
  ben daar volledig van overtuigd weet niet
  wat de Ovp als natuurgebied inhoudt, laat staan dat ze er ooit” geweest zijn……!

  Grt

 • Niek L
  16 mei 2018 om 09:11

  Tja Sylv, zoveel mensen, zoveel meningen…
  En inmiddels zijn er toch echt steeds meer, die het er niet mee eens zijn dat staatsbosbeheer zoveel dieren heeft laten lijden.

  Kijk, de corridor is er niet gekomen, maar dat geeft ze niet het recht om zoveel dieren op te sluiten, zonder eten.
  Het is gewoon geen argument om goed te praten dat de dieren creperen, dat iemand zoveel jaar terug de corridor heeft teruggedraaid.

  Overigens, dat ontslaat ze er niet van goed voor hun dieren te zorgen.
  Ook met corridor(s) zullen we iets moeten doen.
  Of geboortebeperking, of jacht …. als de mens besluit geen vlees meer te gaan eten, dan zullen ze aan geboortebeperking moeten doen.

 • Sylv
  16 mei 2018 om 08:55

  Niek L
  Het zal je een goed gevoel geven, doch hieruit spreekt echt niet het gelijk van de tegenstanders.
  Het is puur een teken van deze tijd om via social media als machtsterrein te gebruiken.
  In dit geval is Sbb het pineut.
  Stel in een volgend geval is het in jouw eigen vakterrein, mogelijk denk je dan nog eens terug aan deze periode waarbij je vakmensen onterecht keihard behandelde. Als je dan dezelfde onterechte verwijten ontvangt zoals je die hier nu neergelegd hebt, dan begrijp je mss eindelijk je infantiele machtsspelletje van nu.:
  Volledig TEN KOSTE VAN!!!!

 • Niek L
  16 mei 2018 om 08:21

  Tea en Sylv,
  De meeste mensen lagen samen met mij te slapen onder de steen, in slaap gesust door de sprookjes.
  Maar fijn dat ze allemaal wakker worden en zich genomen voelen door oa staatsbosbeheer, en dit is hun blog, waar ze doorgaan met sprookjes vertellen.
  Logisch toch dat ze hier zeggen wat ze ervan vinden.

  Wen er maar aan, staatsbosbeheer zijn imago heeft een enorme knauw opgelopen, dit gaat nog jaren dooretteren.
  Zeker omdat er in de loop van de jaren ook de andere lijken uit de kast, Het Veerse gat en Amerongen komen rollen. Ook wanbeleid wat wordt uitgevoerd door deze organisatie.

 • Marlous
  16 mei 2018 om 04:17

  Beste Tea en Sylv, de corridor is allang achterhaald. Het was en is financieel en politiek niet haalbaar. Bovendien zou het de ellende alleen maar verplaatsen en vergroten. Of dachten jullie dat ze in de Veluwe zaten te wachten op 1.000-den grote grazers? Sylv denkt dat er voldoende voedsel is, anders zouden toch alle grazers wel dood zijn? De berichten over 3.200 verhongerde dieren gemist, Sylv? Dieren die onder dat fantastische SBB vallen, dat SBB dat z’n POKKEBEST doet. Ja, voor zichzelf en hun subsidie, Sylv – NIET voor de dieren hoor. En met je hele verhaal over de bio-industrie. Ja, de bio-industrie is verschrikkelijk. Maar zeg je nou: omdat er bio-industrie is, mogen de dieren in de OVP ook wel doodhongeren? Bedoel je dat? Want dat is wel zo eerlijk ten opzichte van de dieren in de bio-industrie?? Zoiets? Mag je dan nooit strijden tegen leed omdat er altijd elders op de wereld ook nog wel leed is? Het is een redenatie die ik veel tegenkom bij pro-doodhongeraars, een redenatie die ik ongelooflijk dom vind. En nee, SBB doet het NIET goed in de OVP. Misschien elders wel, maar niet in de OVP. Niet alleen heeft de illusie van een maakbare natuur (in het dichtbevolkte Nederland, met hekken er omheen, zonder voedsel en zonder deugdelijk beheer) 10.000-den dierenlevens gekost. En hoe … op een uiterst ellendige en pijnlijke manier zijn deze dieren gestorven voor een illusie van Frans Vera en SBB. Na een maandenlange marteling. Ook is het gebied rond de Oostvaardersplassen volledig vernietigd. Herstel – als dat al gebeurt – zal jaren kosten.

 • Tea
  16 mei 2018 om 02:16

  HELEMAAL met je eens Sylv !!!

  Ik wilde eigenlijk niet meer reageren….ik ben al die beledigingen richting SBB op dit blog spuug en spuugzat. Ik ga op al die laffe teksten ook niet meer reageren.

  Maar jou blijf ik volgen….en ik ben het helemaal met je eens:
  WAAR waren al deze mensen toen Bleker de corridor op slot zette en Lelystad weigerde de Hollandse Hout te openen. ??

  Iemand op dit blog die meent te moeten uithalen naar SBB in termen als: Plaat voor hun hoofd ( als de Chinese Muur)…etc. etc.
  Waar waren deze mensen om te demonstreren vóór de opening van de Hollandse Hout en de Oostvaarderwold…..????
  Hebben al die mensen zich toen óók bij de politiek gemeld om te protesteren en te vragen om: ‘ Hekken Weg….Open de Oostvaarderswold en de Hollandse Hout’. !!!

  Nee, het gedrag van deze mensen toen kun je heel makkelijk omschrijven als:
  De Grote Stilte.

  En nu maar uithalen!!!! Hadden ze 8 jaar geleden moeten doen….naar de politiek….en niet naar SBB.

  Ik vind die ‘hooizakkerige karhengst’ nou wel weer een treffende ‘vondst’ van je……
  Waar háál je het vandaan??? 🙂 🙂

  Het viel mij ook al op dat er ineens zoveel andere respondenten zijn…..vraag me af of ze misschien ‘opgeroepen’ zijn …..!!???
  Ik weet het niet….Maar met de situatie van de laatste weken kun je alles verwachten, behalve iets positiefs.

  Groetjes

 • Sylv
  16 mei 2018 om 01:15

  Ongelooflijk dat er opeens ‘zo’ veel respondenten er zijn….

  Vreemd dat menigeen zich als een hooizakkerige’ karhengst gedraagd t.o.v. SBB.

  Zo onbeschaamd snobistisch………. alsof een ieder zelfs’ kan horen; hoe het gras groeit !

  Dat het actievoerdershooi door de dieren amper’ gegeten wordt, ”hoe” zou dat nou toch komen??? Dus zou SBB hierover liegen ? ga zelf eens kijken .

  ALS de gr gr …werkelijk zo veel honger hadden zoals jullie beweren, dan zouden ze dat hooi tot het laatste sprietje opeten.
  Dat is niet het geval , dus wie’ weten het beter…. de grote grazers, of jullie ?

  Iets meer respect voor de leefwijze van de gr gr zou wel zo netjes zijn naar de gr grazers zelf.
  Het zijn geen stal of manegedieren, dus behandel hen ook niet als zodanig.

  1000den dieren die afhankelijk gemaakt moeten worden van actievoerders ????

  De dieren hebben nog nooit geschooierd en trekken het liefst gewoon het hele gebied door zoals ze altijd gedaan hebben.

  HOE in hemelsnaam is het mogelijk dat AL die 1000den dieren nog steeds leven als er werkelijk niets te vreten was?

  Voor degenen die het nog steeds niet weten : SBB doet z’n POKKEbest !!!!
  De Provincie Flevoland is de beheerder van het gebied.
  Ga daar eens klagen…..

  En zorg vooral dat je je hooi vooral niet op de spoorlijn gooit, zodat er straks menig trein-ongeluk veroorzaakt wordt.
  Idem verzoek om het niet op nadere voor de gr gr=niet haalbare plaatsen te deponeren.

  Overigens waar waren jullie allemaal de vorige jaren ?
  Waarom wordt er niet samengewerkt en alleen maar heel theatraal tegengewerkt?
  Waarom vragen jullie bij de provincie geen steun voor de corridor naar het Holl. Hout?

  Afgelopen weekend de zoveelste’ megastalbrand !!!
  Wederom 12:000 kippen (ook dieren) ”levend” verbrandt !!!
  Waar waren jullie ?

  Afgelopen winter in Limburg 42.00 reeen afgeschoten. Waar waren jullie?
  Afgelopen winter, zijn er in vele natuurgebieden, : Wilde zwijnen afgeschoten, 1000den konijnen dood gegaan van de honger, 1000den vossen doodgegaan van de honger , 1000den Dassen, Muizen, Vissen, Vleermuizen, Damherten, Egels, Hazen, Marterachtigen, Eekhoorns, Ratten , Reptielen, Vogels en andere grote grazers in andere natuurgebieden van de winterhonger doodgegaan.Enz……
  Last but not least…. AL de insecten welke er niet meer geteld kunnen worden omdat ze er in Nederland dood eenvoudig niet meer zijn….

  Allemaal niet geteld zeker!
  Dan hebben we het maar niet over alle jaarlijkse 1000000den bioslachtoffers

  Knokken voor een goed doel ?
  Prima, doch doe dat dan zodanig’ ,zodat het ook werkelijk helpt.
  Schreeuwen en een beetje de artiestenvlooi uithangen daar schiet geen GROTE GRAZER ook maar ‘iets’ mee op.

  Organiseer je samen en doe iets zinnigs: Bouw een fantastische corridor richting de Veluwe .
  Dán help je

  Hier het blog bevuilen haalt niets uit. !!!

 • Edwin Longmountain
  16 mei 2018 om 00:12

  Wie proberen jullie nou voor de gek te houden? Waarom continue het woordje “ onafhankelijke” voor het woordje “dierenartsen”, alsof de dierenartsen die jullie daar op safari meenemen echt zo onafhankelijk zijn. Eerder heetten ze nog gewoon Jan Greve en Bas Steltenpool, maar laat die laatste nou op z’n website vermeld hebben staan vaker voor jullie te werken, dus daar gaat z’n onafhankelijkheid. Stop nou eens met die onzin!

 • Sylv
  16 mei 2018 om 00:09

  Beste Jos,

  Dank je wel en helaas.

  vr grt

 • Jos
  15 mei 2018 om 23:23

  Sylv en Astrid, zie vorige blog voor mijn reactie naar jullie!

  Met heel vriendelijke groet, Jos.

 • Martine Settels
  15 mei 2018 om 23:18

  Ik vraag me echt af, als jullie ‘s avonds in de spiegel kijken, wat zien jullie dan? Zijn jullie dan trots op je zelf? Zo veel dierenleed dat moet jullie toch ook raken? Ik vind het in ieder geval onbegrijpelijk, ik snap het echt niet. Hoe kunnen jullie rustig over al die kadavers heen stappen. ………….. en dan net doen of er niks aan de hand is. Ik kan er in ieder geval niet van slapen, jullie beleid maakt mij heel verdrietig.

 • Erica
  15 mei 2018 om 23:03

  Agnes,

  platen????
  De Chinese Muur………. en dan in de lengte!!!!!!!!!!!!!!!!

 • René
  15 mei 2018 om 22:55

  Er was eens, ……

  En de boswachters leefden nog lang en gelukkig. Ga maar weer lekker slapen allemaal tot se volgende keer. Januari 2019 waarschijnlijk.

  Stomzinnige rotclub zeg.

 • agnes
  15 mei 2018 om 22:45

  impressed, hoeveel platen kun je voor het hoofd hebben.

 • Corina
  15 mei 2018 om 22:34

  Hallo SBB,
  Ik ben benieuwd wat u nu zelf van het gebied vindt.
  De foto, s die u heeft geplaats laten duidelijk zien hoe weinig gras er nog staat.
  U komt toch ook regelmatig buiten het gebied, valt u het verschil dan niet op.
  En wat vind u daar dan van
  Denkt u dat er voor de runderen het juiste voedsel aanwezig is .
  Ben echt benieuwd.

 • Alice Neef
  15 mei 2018 om 22:17

  Jullie zijn echt ziende blind en horend doof…sbb verstand van dieren hebben jullie niet en er ook geen hart voor.Hou het idd maar bij vogeltjes en geef deze dieren iig een KANS op een goed leven buiten de oostvaardersplassen!! Ramptourisme georganiseerd door sbb!

 • Annemarie
  15 mei 2018 om 22:17

  En van die paar sprietjes, scheutjes en plukjes moeten ze dan zo moddervet worden dat ze van November tot April kunnen interen in hun “ winterstand”? Ik zie foto s van kuddes in zeer schrale condities, die hun best doen iets van de kale bodem te schrapen. Ik zie geen overvloed en geen vette zomerwei die nodig is de kuddes in goede conditie te krijgen voor de herfst!

 • Gwen Erwig
  15 mei 2018 om 20:45

  ik heb andere foto’s hoor. Ze eten liever hooi dan het onkruid dat er staat. Helaas kan ik de foto niet bijvoegen

 • Dinie
  15 mei 2018 om 20:41

  Toch jammer , weer een rooskleurig verhaal ,
  het mag er dan groen uit zien maar het meeste groen is onkruid en geen gras, plus dat de OVP totaal ongeschikt is voor hoefdieren .STOP met GG in de OVP !

 • Lucienne Dral
  15 mei 2018 om 20:38

  Ik vraag me echt af: geloven julllie van SBB nu echt dat dit zo is?! Ik kan het me niet voorstellen…het is en blijft voorlopig een triest gedoe in het gebied. Er sterven nog steeds dieren, ze bezwijken onder de slechte omstandigheden. En hoe bestaat het dat de afrastering uit schapengaas bestaat? Welke deskundige heeft dit bedacht? Levensgevaarlijk voor de hoefdieren! Is dat natuur? En wat te denken van de geplante jonge boompjes? Met gaas om de stammen. Waarom dat? Dat is toch geen natuur?! Julllie moeten je diep schamen, jullie behoren beter te weten. Er klopt echt helemaal niks van daar, de omstandigheden, het beleid en de uitvoering van het beleid. Diep en diep triest. Dit mag niet ongestraft blijven.

 • G. Meijer
  15 mei 2018 om 20:37

  SBB en alle “deskundigen” schamen zich niet…. ! Ik schaam me wel dat dit kan gebeuren in ons nette Nederlandje, zoveel dierenleed onbegrijpelijk.

 • Marcel
  15 mei 2018 om 20:29

  Denken jullie daar bij SBB dat er genoeg te eten is.
  En maar proberen een ander beeld te creëren. Het is en blijft ellende daar voor de grote grazers. En van de winter komen dezelfde problemen als afgelopen winter.
  Jullie zijn gewoon een stel onnozele figuren die zich natuurbeheerders noemen.
  Jullie maken mij kotsmisselijk met al die misleiding.
  ER zal wel censuur worden toegepast omdat ik te negatief ben, maar het verzet zal net zo lang doorgaan tot de laatste grote grazers weg zijn.

 • Soraya
  15 mei 2018 om 20:16

  Je kunt het honderd keer uitleggen, maar ze willen het niet lezen, niet weten, niet horen. Misschien een kinderboerderij beginnen in de nieuwe periferie, speciaal voor die …mensen die niet van de natuur willen houden.

 • Miriam
  15 mei 2018 om 19:23

  Belachelijk dat het zoveel publieke verontrusting heeft moeten kosten voordat fatsoenlijke maatregelen zijn genomen om de tekortkomingen in het beheer van de Oostvaardersplassen bij te stellen. Dierenliefhebbers hebben vol onbegrip toe gekeken hoe duizenden dieren de winter niet hebben overleefd. Het zal zeker nog een tijd duren voordat Staatsbosheer het vertrouwen terugwint van de gemiddelde burger; dat de dieren en het ecosysteem Oostvaardersplassen in goede handen zijn. Lijdzaam kijken sommigen toe hoe de biodiversiteit en de groene aanwas in het gebied moeite hebben het kapot getrapte landschap te overleven.

 • Aad
  15 mei 2018 om 19:06

  Wat echt zinloos is, is dat 3.226 dieren in 4 maanden zijn gestorven door een gebrek aan voedsel, schoon drinkwater en medische zorg omdat een mislukt experiment en ego’s belangrijker zijn dan dierenwelzijn.

  Het lijden en sterven dient geen enkel nut en de uitgemergelde kadavers worden als oud vuil afgevoerd naar de vuilverbranding.

  Ik heb veel respect voor de voederploegen, die in de anonimiteit, in weer en wind en in de nachtelijke uren de dieren van voedsel voorzien, wat overigens wel wat gegeten, want SBB ook beweert.

  Deze mensen worden door de tegenstanders vergeleken met onwetenden of terroristen. Een terrorist neemt levens en de voederploegen geven leven.

  Alsof dat onzinnig is.

 • Wilma
  15 mei 2018 om 18:56

  Dat Heckrund doet mn hart schreeuwen , dat hij zo zn kostje moet zoeken.
  Haal die grazers daar toch weg
  Ga geen lelijke dingen lopen schreeuwen , maar de beesten daar verdienen een nettere verzorging

 • Echt jammer
  15 mei 2018 om 18:51

  Jammer toch dat er zoveel dieren moeten lijden omdat SBB geen moreel besef heeft. Jammer toch dat de overheid niet beseft dat er onder geologen, die graag koketteren met hun titel, ook sadistische lui rondlopen. Zij die genieten van het leed van dieren. Jammer toch dat SBB zich enkel druk maakt over beeldvorming en niet over de realiteit. Jammer toch dat eens een prachtig natuurgebied nu een onleefbaar speeltje is geworden van Staatsbosbeheer. Jammer toch dat de overheid de andere kant opkijkt.

 • Dien
  15 mei 2018 om 18:47

  “jammer toch”

  je lult gewoon dom, en wilt NIET zien wat er eigenlijk aan de hand is..
  open je ogen:-(

 • Coby Prooy
  15 mei 2018 om 18:46

  Dit wordt weer veel te mooi voorgesteld helaas, zo jammer, kom er toch eerlijk voor uit dat er niet genoeg voedsel is voor zo’n grote kudde, dan krijg je meer respect denk ik zo!

 • Dien
  15 mei 2018 om 18:46

  ik begrijp NIET hoe jullie steeds je standpunt kunnen verdedigen dat er genoeg gras staat?? elke kleuter weet dat een koe zijn/haar tong om het gras heen moet slaan om te kunnen eten, ik heb foto’s gezien van paarden met nauwelijks no tand in hun mond, waarom blijven jullie zo stellig beweren dat het zo geweldig gaat als het ronduit snert is, en nu druk ik me netjes uit,… waarom??? we krijgen nergens normaal antwoord op, jullie verschuilen je overal achter, harold hofstra, ?? dierenartsen?? wat betalen jullie ze om te laten zeggen wat je wilt horen eigenlijk?? want daar begint het stilaan wel op te lijken,
  de situatie in de OVP is slecht voor de grazers, die moeten daar weg, maak er maar een vogelgebied van en niemand zal nog klagen… dan hebben jullie weer vrij spel, stelletje kneuters, de boeren uit de buurt doen hun werk 300 keer beter dan jullie, knoeiers.

 • Jammer toch
  15 mei 2018 om 18:14

  Ik lees zo die reacties en denk nog even terug aan de actievoerders die ik heb ontmoet. Jammer dat deze mensen niet willen luisteren, zelfs niet naar de deskundigen. Ook niet naar de door hun zelf uitgekozen onpartijdige eerlijke dierenartsen. Het gaat niet meer om de dieren het gaat over hun eigen geloof om samen onzinnige dingen te doen. Jammer dat zoveel mensen de dupe worden van deze zinloze acties.
  Ga a.u.b. iets zinnigs met je leven doen.

 • Aad
  15 mei 2018 om 18:08

  Hebben wij nu ook al waterbuffels in de Oostvaardersplassen?

  Sinds wanneer komen jonge rietscheuten boven de grond, nieuwe variant?

  Ik mis foto’s van het opkomende (giftige) Jacobskruiskruid, die de voerploegen en bezoekers wel zien en fotograferen. Per ongeluk vergeten te fotograferen?

  Misschien even een link sturen naar Harold Hofstra sturen zodat hij deze foto’s kan bekijken en zien hoe “hoog” het gras al staat en wat de runderen nog niet kunnen eten, dus nog maar even teren op de “vetreserve”.

  Gezien de hoogte van het gras hebben de onafhankelijke dierenartsen hem misschien ook gewezen op het risico van zandkolieken of hebben de paarden in de Oostvaardersplassen daar geen last van?

  Ganzen half mei weg?? U bedoelt zeker half juni en er blijven duizenden ganzen achter of heb ik dat verkeerd?

 • Gre
  15 mei 2018 om 18:05

  Wat een bullshit verhaal , het gras staat buiten de hekken , hoeveel wreder wil je het nog hebben zogenaamde boswachters , Nergens schoon drinkwater alleen besmet water door kadavers en NERGENS GRAS of voer , walgelijk jullie gaan de halve wereld over met filmpjes hoe de dieren al 20 jaar moeten lijden door jullie wanbeleid . Maar als ik jullie was zou ik alvast uit kiken naar een andere baan , want er zijn nu zoveel mensen die jullie uitkotsen , dat er eindelijk verandering komt . Deze gezamelijke groepen laten niet eerder los tot de dieren er levend uitkomen en een beter leven krijgen en jullie boswachters en directie Thijsen verantwoordelijk gesteld worden . HET IS KLAAR . En het hooi wat nog staat is beschimmeld hooi van jullie . Jullie doen er echt alles aan om ze dood te krijgen . Grr

 • marij
  15 mei 2018 om 17:40

  Tja, wat eten ze, waarschijnlijk wat ze de hele winter gegeten hebben? Boomschors, takjes, twijgjes, modder/zand. Op dit moment eten ze veel groen, wat helaas niet of nauwelijks gras is. Die arme runderen, die ook weer deze zomer moeten afzien, omdat het gras hier nooit hoog genoeg voor hen zal worden. Stop toch met de grote grazers in dit Tjernobyl gebied. En stop met die walgelijke propaganda filmpjes en verhalen. Ik word in ieder geval kotsmisselijk van jullie.

 • Margaret
  15 mei 2018 om 17:29

  Iedereen weet dat een koe min 6 cm gras moet hebben. En dat is er niet de conditie van de gg is nog zeer slecht. En die dierenartsen hebben hun ogen in hun broekzak gehad
  Sorry hoor maar jullie hebben zorg plicht en zullen moeten voeren en dat verhaal van dit is natuur aan me hoela dit is een concentratiekamp voor dieren

 • Corina
  15 mei 2018 om 17:05

  Zeker waar de herten lopen goed zichtbaar hoe kaal het is.
  Maar ook dat rund zal de maag niet vol krijgen zal met die paar rietstoppels, laat staan reserve opbouwen voor komen de winter.
  Ze horen rond deze tijd gewoon volop gras te hebben.
  Nergens te zien wel een groene waas maar als je de foto, s dichterbij trek geen gras.
  Diep triest voor de dieren

 • Annette Gillhart
  15 mei 2018 om 17:00

  Ik zie alleen heel kort gras en dat rund moet die paar groene sprietjes wel zoeken in dat bruine riet. Wat vertellen jullie toch voor onzin! Dit is toch nog steeds een kaalgevreten gebied! Als een boer zijn dieren op zo een afgevreten wei laat staan zonder bijvoeren, komt de dierenbescherming. Gelukkig zijn dit ‘wilde dieren’, he? Komen jullie met die smoes weg…:-(

 • Nana
  15 mei 2018 om 16:51

  Ik weet niet wat voor voer en waar jullie deze balen hebben staan? Waar de dieren niet van eten…
  Maar het hooi wat de grazers vd voergroepen krijgen.
  Eten ze nog steeds op
  En het is zo , dat als er voldoende voeding gras/ riet groeide ze normaliter het hooi laten liggen…
  En er lopen nog genoeg dieren die zwaar onder het gewicht zijn!
  Wel eerlijke info hierboven vermelden a.u.b.!!

 • sylvia
  15 mei 2018 om 16:44

  wel groen maar wenig tot geen gras en ja je ziet ze grazen omdat er niets anders is bomen aten ze ook omdat er niks was, schrijnend hoe deze dierener zefs door die twee dierenartsen en staatsbosbeheer be/veroordeeld worden met weinig tot slecht eten nog steeds!!!

 • franken
  15 mei 2018 om 16:44

  geloven jullie het zelf? ik en velen met mij nl niet!
  veel onkruid ! en als ze het zo goed hebben waarom gister dat veulen bruut afgemaakt ?
  SBB jullie zijn onmensen , laat die dieren vrij en haal ze daar weg ! jullie maken Nederland te schande om zo met dieren om te gaan !

 • S.boom
  15 mei 2018 om 16:42

  Zal ik jullie uit de droom of het sprookje helpen dan.
  Er staat nog lang niet genoeg gras en wat er staat is zeker voor de heckrunderen veel te kort daarnaast wordt het jonge gras weggevreten door de ganzen en hebben de meeste grazers gewoon honger!
  De grazers eten wel degelijjk hooi namelijk het hooi wat met risico van bekeuringen nog steeds door de dierenvrienden gevoerd wordt. Sterker nog ze worden nog steeds opgewacht door de grazers! Het aantal is minder maar dat is waarschijnlijk omdat de dieren naar de vlajte zijn gejaagd en er ook plotseling hekken schijnen te groeien.
  Dat de dieren nog hooi eten betekend dat er dus TE weinig gras is want grazers zullen ten alle tijden gras boven hooi verkiezen. De opmerking eerder dat ze dit makkelijker vinden klopt ook niet het zijn geen mensen ze kiezen niet voor de makkelijkste weg maar voir het lekkerste!
  Ook het water wat vol ligt met rottende dode dieren komt hun gezondheid niet ten goede.
  Het vechten van de veel te veel mannelijke dieren is ook niet echt goed voor hun behoud.
  Al met al de dieren lijden nog steeds misschien wel minder dat de afgelopen maanden maar het lijden is er nog en zo lijden ze langzaam maar zeker naar een nog groter lijdende volgende winter!
  De foto’s zijn idd prachtig maar ik wil u met alle liefde de foto’s van de eerste helft van mei laten zien die stukken minder mooi zijn maar WEL de waarheid tonen.
  Het spijt mij dat ik dit weer als reactie moet schrijven VEEL LIEVER had ik nu geschreven dat door hard werken en GOED luisteren de dieren nu een mooi leven zouden hebben. Maar helaas

 • Ikke
  15 mei 2018 om 16:35

  Paarden kunnen wel zeer kort gras eten en herten volgens mij ook wel. Dus die zullen nu wel genoeg vinden. Maar voor de runderen is het gras nog niet lang genoeg. Wat eten die dan nu zoal?

 • alie
  15 mei 2018 om 16:33

  Wow!!! Wat een eten staat daar!!
  Die koeien kunnen hun tong er niet eens omheen slaan.
  Arme dieren.

 • Trix Berger
  15 mei 2018 om 16:25

  Maak maar een close up van dat mooie groene,wat zo van veraf oogt als gras.

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog