www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Provincie Flevoland: grote grazers Oostvaardersplassen terug naar 1.100 dieren

19 september 2018 Boswachters in Oostvaardersplassen

De provincie Flevoland heeft op dinsdag 18 september 2018 Staatsbosbeheer de opdracht gegeven om het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen terug te brengen naar maximaal 1.100 dieren. Op 11 juli was hiertoe al besloten door Provinciale Staten.

Een deel van de kuddes paarden wordt gevangen en herplaatst in andere gebieden. Voor edelherten zou herplaatsing te veel stress opleveren. Daarom heeft de Provincie besloten om de populatie door afschot te verkleinen. Staatsbosbeheer krijgt hiervoor de opdracht in het kader van de Wet natuurbescherming en houdt daarbij rekening met de bronsttijd van de edelherten. Dit betekent dat niet eerder dan eind oktober gestart zal worden met afschot. De Heckrunderen blijven op het huidige aantal.

Voor meer informatie: lees het nieuwsbericht op Staatsbosbeheer.nl

reageren

geef een reactie

 • Niek
  27 september 2018 om 22:59

  Er zijn verschillende procedures en ook met verschillende uitkomsten.
  Van tot de grazers houden, tot grote grazers weg en alles wat er tussenin zit.

  Ik ben erg benieuwd wat daaruit gaat komen.
  En ondanks dat ik de grote grazers daar laten voor een vogelakkoord, niet wenselijk vind voor de grote grazers zelf.
  Hoop ik wel op alternatieven die aangegrepen worden om de grote grazers toch gefaseerd eruit te krijgen. Want een herhaling van drama afgelopen jaar, is onwenselijk.

 • Tea
  27 september 2018 om 21:11

  Dat begreep ik ook ….dat ‘men’ nog mogelijkheden ziet om deze beslissing ’te stoppen’.

  En ik mag hopen dat dat ook gaat gebeuren…..want de politiek zegt wel de Natura2000 doelstellingen te respecteren (vogel gebied) maar negeert daarbij volkomen de instant houding van het gebied….waarbij toch echt grote grazers nodig zijn…
  ……..en negeert de EHS doelstellingen !!!!! Maar dáár hoor ik niemand van de politici over….ik vraag me zelfs af of zij überhaupt zich wel bewust zijn van het bestaan daarvan.

  Men gaat voor verkleining van het graasgebied ipv. uitbreiding …..ipv. ‘hekken weg, doodt men liever 1000 dieren nu in één keer en dan jaarlijks hoeveel????

  Ipv. een wetenschappelijke commissie erop ‘los te laten’ kiest men voor een commissie die zelf geen verstand heeft van deze ‘materie’…..maar alle informatie van derden moest verzamelen om dáár hun ‘visie’ op te baseren.
  En de minister keurde een dergelijk ‘niet-wetenschappelijk-rapport’ goed …..
  Goed genoeg om daar doorslaggevende beslissingen op te kunnen baseren……en desastreuze beslissingen te kunnen nemen die van invloed zullen zijn op de grote grazers in de OVP.

  Ik vraag mij ook af: Wat doet de politiek dan als straks de Marker Wadden klaar zijn en ‘werken’ als vogelgebied.???
  Krijgt de OVP dan óók de schuld als de vogelstand en vogelsoorten in de OVP veranderen door de aanwezigheid van de Marker Wadden????

  Het zou me allemaal niets meer verbazen….

  Nou ja, …..op naar het veredelde hertenkamp Oostvaardersplassen.
  Want dát is wat de politiek wil….méér niet….Nieuwe Natuur noemt zij dat!!!….
  Een systeem dat al zo oud is als ‘Methusalem’.!!!

 • Niek
  27 september 2018 om 19:46

  Ja, de politiek maakt het nog erger dan het allemaal al is.

  Ik weet overigens eigenlijk niet of het doorgang gaat vinden, zolang er allemaal rechtzaken aan komen, er zijn nl diverse groepen die daar mee bezig zijn.

 • Tea
  27 september 2018 om 13:18

  Geen ‘uitstel van executie’…..letterlijk!

  De provincie heeft gisteren besloten definitief over te gaan tot afschot van 1100 edelherten.

  Mooie tactiek, ….zoals gewoonlijk weer ‘bedacht’ door de politiek:
  de zaak zólang in het ongewisse laten zodat er nu maar heel weinig tijd en gelegenheid is voor de ’tegenstanders’ om tegen dit besluit in te gaan.

  Sorry day ik een beetje argwanend word als het om de politiek gaat.

  Maar hier lopen we zó vaak tegenaan.

 • Niek
  25 september 2018 om 21:55

  Dank je, Tea!

 • Tea
  25 september 2018 om 20:22

  Niek en eventuele andere geïnteresseerden,

  Betreft bezwaarschrift Dierenbescherming en Collectief.

  Ik heb vandaag bij de Dierenbescherming geïnformeerd hoe men aan het document/bezwaarschrift kan komen.

  Voor zover ik nu begrepen heb kan men dit document opvragen via het volgende emailadres: vraag@dierenbescherming.nl
  ( en dus niet via de website……maar het is kennelijk niet anders)

  Dan vragen naar het document/ bezwaarschrift t.a.v. de heer H. Hofstra van de Provincie Flevoland.
  Met als onderwerp: protest afschieten edelherten per 1 november 2018.

  Dan krijgt men dit document per email toegestuurd.
  Dat kan men invullen, tekenen en opsturen naar het emailadres van Flevoland dat in het bezwaarschrift vermeld staat.

  Ik hoop dat dit zo duidelijk is.

  Succes ermee.

 • Niek
  24 september 2018 om 23:18

  Dank je wel, ga er morgen achteraan!

 • Tea
  24 september 2018 om 21:52

  Sorry: ‘Collectie’ moest ‘Collectief’ zijn.

 • Tea
  24 september 2018 om 20:51

  https://www.dierenbescherming.nl/wat-wij-doen/actueel/nieuws/nieuws-overzicht/bezwaar-tegen-afschot-gezonde-edelherten

  Niek,

  Dit is de link die ik van de dierenbescherming heb gekregen. Ik kan echter dat bezwaarschrift niet vinden…..maar dat ligt vast aan mij.
  Het bestaat wel degelijk want ik heb het als bijlage toegestuurd gekregen.

  Misschien heb jij hier wel iets aan/kun jij het wel vinden…..en anders wil ik wel even verder informeren bij de Dierenbescherming.

  Zoals ik zei heb ik het bezwaarschrift als bijlage van de Dierenbescherming ontvangen, omdat ik eerder al een dergelijke ‘actie’ aan hen en het gehele Collectie had voorgesteld.
  Maar toen wilde men eerst de volgende stappen en beslissingen van de Provincie afwachten.
  Dat is nu dan bekend en kennelijk vond men het nu dan wél tijd worden voor ‘actie’.

  Laat maar weten of je het kunt vinden of niet….anders ga ik nog wel even verder informeren.

 • Niek
  24 september 2018 om 20:20

  Tea,
  Heb je misschien een link naar de bezwaarbrief en het emailadres waar het heen moet?
  Ik denk dat veel mensen, waaronder ik, dat graag willen weten.

 • Tea
  24 september 2018 om 19:46

  Ter info voor wie het interesseert!

  Er is een bezwaarbrief beschikbaar die gericht is aan de Gedeputeerde de heer Hofstra.
  Men kan middels deze brief bezwaar maken tegen het afschieten van gezonde edelherten.

  Dit is een ‘actie’ van de Dierenbescherming en het Collectief.

  Men kan die bezwaarbrief ondertekenen en naar het secretariaat van de Provincie Flevoland sturen.

 • Tea
  21 september 2018 om 12:05

  Frank,

  Ik ben het voor het grootste deel met u eens:
  – Dat de afgelopen winter er zeker sprake was van een selectieve ‘paarden’ verontwaardiging……

  – Dat die selectieve verontwaardiging zich alleen maar op de OVP richt en niet op andere misstanden in Nederland als het om dierenwelzijn gaat.

  – Dat die ‘paardenmensen’ het oh zo goed’ voor hebben met de dieren ( lees: paarden) in de OVP maar hun eigen ‘beroepsgroep’ niet zó aan het kruis nagelen als ze nu bij de OVP en SBB hebben gedaan en nog steeds doen.

  – Dat ook andere natuurgebieden uiteindelijk ‘begrensd’ zijn.

  – Dat ook daar honderden/duizenden !!! dieren sterven door afschot….
  Dieren die ook in die gebieden de harde gevolgen van de natuur ondervinden.
  Maar: dat zien we niet…..de OVP ligt er ‘open en bloot’ bij …is dus heel erg zichtbaar en dus een makkelijke ‘prooi’ voor kritiek en activisten.

  – Dat er mogelijk een strikter afschotbeleid zou moeten komen….maar naar mijn mening géén pro-actief beleid.

  Maar wat ik telkens weer mis (ook bij uw interessante input) is de verbinding van natuurgebieden….en dus ook de aanleg van de Oostvaarderswold.

  Ik weet het, ik blijf in herhaling vervallen….maar DAAR moeten we toch echt heen, willen we dit unieke stukje natuur behouden.
  Ik vrees nog steeds dat met dit nieuwe beleid de OVP zal verworden tot een veredeld hertenkamp.
  Misschien prachtig om naar te kijken, maar wederom een stukje aarde dat volkomen door de mens gedomineerd en in beslaggenomen wordt…..
  …….waarbij de mens centraal staat en niet de dieren.

  Behoorde dit stukje natuur tot nu toe aan de dieren….met het nieuwe beleid is dat afgelopen en is het wederom de mens die de natuur naar zijn hand wil en zal zetten.
  Wederom bepaalt de mens welke rol de natuur moet spelen….. En legt haar aan banden.

  En HET advies van ICMO2 wordt tot op de dag van vandaag volkomen genegeerd!

 • Niek
  20 september 2018 om 20:59

  Onder andere omstandigheden en zonder alternatieven, was ik het met je eens geweest Arie.

  Maar er is een alternatief.

  En er kunnen iig ook wat edelherten naar Brabant, tenzij ze van de opbrengsten van het vlees misschien liever gezonde, lees: goede conditie en geen inteelt, dieren willen kopen.

  Maar dan hadden ze eerder moeten beginnen, ipv labbekakkend langzaam te werk gaan.
  Nu moeten ze de edelherten over de winter heentrekken en dat kost voer, want er zijn teveel dieren….en daar hebben ze geen trek in.

  • Niek
   21 september 2018 om 08:08

   Slecht werk wordt wederom beloond.
   En dat mag wel eens afgelopen zijn….het geld van het vlees en de geweien moet ten goede komen aan de bevolking.
   Of verdeeld worden onder de partijen die hooi voor de dieren hebben gekocht.
   Of aan de boeren van wie ze het hooi gedoneerd hebben gekregen maar hun neus ervoor op trokken omdat ze de zaak lieter de hongerdood lieten sterven.

  • Aad
   21 september 2018 om 08:53

   Beste Niek, je hebt gelijk. Het zou schandalig zijn als het geld in de zakken van Staatsbosbeheer beland. De edelherten zijn toch wilde dieren, dus van niemand en werden daarom ook niet verzorgd. Heeft Staatsbosbeheer niet genoeg gekregen voor het “beheren” en wat zijn de resultaten? De belastingbetaler mag opdraaien voor de verloedering en afschieten. Mag dan tenminste de opbrengsten ten goede komen van de dieren, zoals het verplaatsen van de dieren, want deze kosten moet de belastingbetaler ook ophoesten. De edelherten zijn wilde dieren, dus van niemand en werden daarom niet verzorgd!!

  • frank
   21 september 2018 om 10:30

   Laat ik voorop stellen dat ik de situatie in de OVP in de afgelopen winter verschrikkelijk vond. Ik woon tegenover de OVP met in de winter uitzicht op het gebied. Eerst was het prachtig om vanuit ons slaapkamerraam roedels herten te zien lopen maar later was het vreselijk om de traktor met aanhangwagen met kadavers voorbij te zien rijden. Dat er ander beleid moet komen is duidelijk. Maar de verontwaardiging over het aangekondigde gewijzigde beleid snap ik niet. Overal in Nederland waar wild leeft, wordt gejaagd. Alleen al op de Veluwe worden jaarlijks meer dan 5000 dieren geschoten. Daarnaast worden landelijk per jaar zo’n 4000 reeen afgeschoten.
   De edelherten verplaatsen naar een ander gebied of ander land? Daar wacht ze zeker de jagerskogel. Niet alleen in Nederland is de jacht een middel om de wildstand te beheersen. Weten de mensen bijvoorbeeld hoeveel elanden er jaarlijks in Zweden worden afgeschoten? 80.000
   In Duitsland worden per jaar meer dan 1 miljoen dieren afgeschoten door jacht. Alleen al 600.000 wilde zwijnen naast grote aantallen edelherten, reeen en moeflons.
   Jacht bestaat al sinds mensenheugenis en voorziet in een voedselvoorziening . In Nederland worden per jaar miljoenen dieren gefokt onder vaak erbarmelijke omstandigheden om geslacht te worden. De verontwaardiging van de paardenliefhebbers is ook selectief. Er zijn heel wat artikelen verschenen over schandalige en zeer dieronvriendelijke omstandigheden over maneges in Nederland. De OVP zou geen natuur zijn want er staan hekken omheen? Heel de Veluwe bestaat uit kleinere gebieden dan de OVP waar wild leeft en waar hekken omheen staan. Begrijpelijk want dat is nodig voor de verkeersveiligheid.
   Ik ben de hetze die tegen SBB en provinciale staten van Flevoland gevoerd wordt door al die actievoerders met oogkleppen op, een beetje moe. Of het nu aangekondigde beleid het juiste is, weet ik niet. Maar het verdient een kans. En ja, soms is de natuur wreed maar lang niet zo wreed als de mensenwereld

  • Aad
   21 september 2018 om 10:57

   Beste Frank, Beste , ten eerste ben ik blij dat de Provincie zijn nek heeft uitgestoken om het walgelijke natuurlijke processen beleid te beëindigen. Of het nieuwe beleid gaat werken, geen idee. Maar 1 ding is zeker velen zullen alles nauwlettend in de gaten houden en de maatschappelijke onrust zal nog lang duren.

   De intentie is lovenswaardig maar m.i. heeft de Provincie flinke fouten gemaakt door o.a. Staatsbosbeheer als beheerder aan te houden (het vertrouwen is weg en niet zonder reden), het bijvoeren onder het mom van maatschappelijke onrust te laten uitvoeren, terwijl hiervoor tal van andere redenen waren zoals in ICMO 2 en het bijvoerprotocol van Staatsbosbeheer staan omschreven. Wellicht is dit gebeurd om Staatsbosbeheer de hand boven het hoofd te houden. Erg dom, want nu worden zij op hun vingers getikt.

   Ik realiseer mij dat overal in de wereld op dieren wordt gejaagd om welke redenen dan ook. Bij anticonceptie heb je geen overschot, dus hoef je ook geen overtollige dieren af te schieten. Het komend afschot in de OVP vindt uitsluitend plaats omdat Staatsbosbeheer de populatie niet heeft beheerd naar draagkracht van het gebied en het is erg wrang dat juist deze falende organisatie naast de vele financiële vergoedingen/subsidies de opbrengsten van het hertenvlees krijgt toegewezen. Dat velen hierover boos zijn mogelijke duidelijk zijn.

 • Arie
  20 september 2018 om 18:28

  Tja, beter dan het er heel veel laten worden dan laten verhongeren en als nog laten sterven. Met uiteindelijk meer leed tot gevolg. En nu is er nog een stukje vlees dat gegeten kan worden.

  Gebeurd o.a. op de veluwe al jaren op deze manier.

  • jan
   23 september 2018 om 22:36

   Nee nu wordt het beter. Boswachters worden straks gedwongen om volledig willekeurig op gezonde dieren te gaan schieten. De dieren zullen schuw worden. Het landschap zal met de lagere graasdruk langzamerhand minder open gaan worden, met op langere termijn het risico van verbossing.

 • Tea
  20 september 2018 om 16:36

  Laten we hopen dat de rechter andere ideeën heeft over de OVP.
  En de OVP niet verklaart tot een vleesproducerende ‘fabriek’.

  Het was al te verwachten dat de politiek dit besluit zou nemen……maar het is en blijft een groot schandaal hoe de provincie omgaat met natuurbeleid.

  En dan de afgeschoten herten van de Hoge Veluwe er als excuus bijslepen ….terwijl we allang weten dat dat ook een slecht afschotbeleid is: 70 tot 90% van de gezonde dieren afschieten!!

  Maar de ECHTE oplossing, migratie, daar durft men kennelijk niet aan te beginnen.

  Het wordt hoog tijd dat er eens een échte natuurkenner in die politieke arena gaat plaatsnemen!!!

 • Niek
  20 september 2018 om 16:19

  Laat ons hopen dat de rechtzaken tegen dit beleid voor goede afloop voor de dieren zorgen.

 • Aad
  20 september 2018 om 13:02

  Wat gebeurt er met de opbrengsten van het vlees? De edelherten zijn van niemand, dus ik neem aan dat de opbrengsten ten goede komen van de Nederlandse bevolking en bijv. worden afgedragen aan de Provincie Flevoland of verdwijnen de opbrengsten zoals de geweien in de kas van Staatsbosbeheer?

  • Aad
   20 september 2018 om 13:41

   Ik kreeg zojuist bericht van de Provincie Flevoland:
   Als beheerder van het gebied krijgt Staatsbosbeheer de eventuele opbrengst van het hertenvlees.

 • Gre
  20 september 2018 om 10:22

  De ooit zo trotse edelherten mochten geen voer in de barre winters , ze moesten een hongerdood sterven want de sterkste moest overleven volgens het plan van Frans Vera . En nu worden de dikste afgeschoten omdat u die op mag eten , nou dat dacht ik niet . De zieke en magere herten moeten dan doodgeschoten worden zodat ze niet verder hoeven te lijden . Ik zeg beste mensen eet smakelijk , ik zou er niet op vertrouwen want je zou er best ziek van kunnen worden . Eet smakelijk

 • Tea
  19 september 2018 om 23:11

  Voor alle duidelijkheid: mijn reactie is géén kritiek van mijn kant aan het adres van SBB/OVP. (Misschien komt dat zo over in mijn vorige reactie )

  Het is een ‘conclusie’ mijnerzijds aan het adres van de politiek….. na zelf jaren lang te hebben ‘aangeklopt’ bij de gemeente Lelystad over de ontsluiting van het Hollandse Hout , kwam na 5 jaar politiek ‘getouwtrek’ dan eindelijk in 2015 het ‘ja-woord’.

  En hetzelfde zie ik hier nu weer gebeuren op provinciaal niveau.
  Het was uiteraard een grote domper ook voor politiek Flevoland toen de heer Bleker de OVP financieel ‘op slot’ zette.
  Maar dat zou naar mijn idee juist eigenlijk DE drijfveer moeten zijn geweest om als (nu verantwoordelijke) provincie koste wat kost (letterlijk en figuurlijk bij wijze van spreken) er naar te streven om toch het ICMO2 advies te hanteren en te streven naar de meest diervriendelijke en de meest natuurlijke oplossing:
  migratie voor de grote grazers.!!

  Maar jammer genoeg zie ik de Statenleden en de Gedeputeerden ( net als indertijd de Lelystadse raadsleden) zich steeds maar weer in allerlei bochten wringen om juist DÁÁR nou maar NIET aan te voldoen.

  En dat vind ik op zijn zachtst gezegd: ‘een zorgelijke ontwikkeling’.
  … die totaal niet ten goede komt van het welzijn van de grote grazers.

  En inderdaad: er kijken 17 miljoen ‘voetballers’ mee!

  Het lijkt mij geen ‘pretje’ om dit te moet uitvoeren…. want dit is geen benijdenswaardige kant van het boswachterschap.

  Laten we hopen dat er nog partijen en instanties/organisaties zijn die besluiten naar de rechter te zullen stappen.

 • Ed
  19 september 2018 om 21:08

  Fijn dat er nieuw beleid is vastgesteld, als uitvoerders hebben de boswachters en sbb een zware dobber te gaan. Veel sterkte en wijsheid bij de uitvoering.

  17 miljoen biologen kijken over jullie schouders mee, het is net voetbal in dat opzicht. Iedereen heeft een mening, opinie of verstand genoeg om een reactie te geven.

  Voordat je een reactie plaatst, vraag je eens af hoe jij zou reageren als een niet deskundige buitenstaander de uitvoering van opgelegd beleid in jouw werk zou gaan bekritiseren?

  • Aad
   20 september 2018 om 13:19

   Je hebt altijd een keuze om je werk wel of niet te doen. In 2017 hebben jagers op de Veluwe ook gestaakt. https://veluweland.nl/lokaal/jagers-op-veluwe-weigeren-jacht-op-edelherten-236043

   Ik zou mij eerst afvragen of de critici gelijk hebben. Is het opgelegde beleid inderdaad op de juiste wijze uitgevoerd. Zijn de dieren langdurig aan honger blootgesteld, had de populatie gereguleerd moeten worden naar draagkracht van het gebied, had een populatiecrash moeten worden voorkomen etc.

   Wie bepaalt wie wel of niet deskundig is en wie zegt dat critici niet deskundig zijn.

 • Niek
  19 september 2018 om 19:30

  Gelukkig tijd genoeg voor de kort gedingen ed om dit terug te draaien.

  En hopelijk lukt het om alle dieren daar levend weg te krijgen en dat dit nooit meer mag gebeuren.

  Hek weg, gebied aan de natuur zodat deze zichzelf kan herstellen van de kaalslag die heeft plaatsgevonden.

 • Tea
  19 september 2018 om 18:38

  Boswachters,

  Ik ben het geheel met Bea eens!!!

  Deze beslissing toont wederom de zwakke knieën van de politiek….. Die constant maar om de hete brij van de enige echte diervriendelijke oplossing , de Oostvaarderswold, blijft heendraaien en er maar niet aan wil beginnen.

  Deze beslissing over de dieren in de OVP stemt mij droevig.
  Ook hier wordt toegegeven aan opdringerig en ongeoorloofd optreden van slechts een klein deel van de ‘burgerij’….
  Of het nu om mensen gaat of om dieren……ook hier worden wetenschappelijke adviezen opzij geschoven om recalcitrante actievoerders maar rustig en tevreden te houden.
  Tja….spreekwoorden en gezegdes zijn ‘producten’ die uit de praktijk zijn ontstaan….en dus kun je ook hier zeggen:
  ” Een brutaal mens heeft de halve wereld’……. En in dit geval de hele OVP.

  Paarden gaan verhuizen , worden uit hun omgeving gehaald en van hun soortgenoten gescheiden….en 1100 gezonde edelherten worden afgeschoten.

  Dat op zich is al niet ’te pruimen’.,,,,
  Maar vervolgens vraag ik me af: Oh ja…..en dan ???…..Hoe nu verder???

  Daarom een paar serieuze vragen aan u:
  1e. Gaan we deze draconische maatregel ieder jaar herhalen????
  2e. Betekent dit dat ICMO2 advies ‘vroeg-reactief-beheer’ hiermee ten einde is gekomen?
  Want: als er een plafond van 1500 dieren jaarlijks moet worden nagestreefd dan kan het niet anders of er moet sprake zijn van pro-actief beheer.
  Deze 2 begrippen van beheer kunnen niet naast elkaar bestaan.

  De politieke beslissing toont wederom duidelijk dat de politiek totaal niet is gericht op dierenwelzijn ……. want als de politiek dát zo hoog in het vaandel zou hebben staan dan was de provincie al lang geleden begonnen met zich in te spannen voor de enige echte diervriendelijke oplossing….ofwel, de migratie mogelijkheid van de dieren.
  En dus : de realisatie van de Oostvaarderswold.

  Nogmaals, geheel met Bea eens!

  Groeten

  • Boswachter Mikal
   20 september 2018 om 17:02

   Beste Tea,

   Bij deze een antwoord op de twee vragen;

   1e. Gaan we deze draconische maatregel ieder jaar herhalen????

   Nee, de reset is een eenmalige maatregel. Het nieuwe beheer stelt wel dat er een maximaal aantal grote grazers in het gebied mogen zijn. Daarop zal dus in de toekomst wel beheerd moeten worden.

   2e. Betekent dit dat ICMO2 advies ‘vroeg-reactief-beheer’ hiermee ten einde is gekomen?

   Vroeg-reactief-beheer blijft van kracht. Maar om de populatie op het gestelde maximum te houden kan het zijn dat er ook actief beheer moet gaan plaatsvinden.

  • Aad
   20 september 2018 om 17:36

   Mikal, ieder jaar vindt er dus afschot plaats, om de populatie in overeenstemming te houden met de draagkracht van het gebied. Voorts is het heel goed mogelijk dat het aantal naar beneden wordt gesteld, dus ja ieder jaar zullen er dieren worden afgeschoten zolang de populatie niet wordt beheerd d.m.v. anti-conceptie. De meest diervriendelijke wijze om een populatie te beheren.

  • Jan
   26 september 2018 om 00:54

   Gezien het feit dat er vermoedelijk de komende meer voedsel dan voor 1100 grotere herbivoren (planteneters) beschikbaar zal zijn, mag verwacht worden dat veel in het voorjaar geboren jongen de zomer overleven en er dus om de streefaantallen te handhaven in het najaar ieder jaar min of meer willekeurig een aanzienlijk aantal edelherten en mogelijk ook paarden zal moeten worden geschoten.

 • Bea Van Mesdag
  19 september 2018 om 17:44

  Ik begrijp dat SBB geen keus had, maar vond het destijds al een bedroevend slecht besluit; ik was het eens met het beleid om dieren die het absoluut niet zouden halen af te maken , wat kon zijn door voor ’n wild dier ernstige verwonding, of uithongering, maar verder de kuddes met rust te laten. Tegen te grote aantasting v.d. diversiteit waren/zijn m.i. hier en daar goed fysieke maatregelen te nemen (zoals ook door deskundigen naar voren gebracht); dat is overigens het enige dat ik verwijtbaar vind aan de beheerders, dat ze niet direct, of tenminste na korte tijd, er voor gezorgd hebben dat er ondoordringbare gebiedjes in de hele OVP zijn gemaakt! Deze maatregelen – die ongetwijfeld tot veel onrust en lijden zullen veroorzaken – zullen maar heel tijdelijk werken en niet perse zorgen voor stabiele en weerbare kuddes: intensief ‘beheer’ zal nu verder nodig blijven! Heel droef dat (deels begrijpelijke) emoties, hijgerigheid en opportunisme uiteindelijk tot deze maatregelen leiden…

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog