www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Moerasreset Oostvaardersplassen gestart

19 oktober 2018 Boswachter Mikal in Oostvaardersplassen

Het moeras met aan de horizon de Oostvaardersdijk, gezien vanuit het vliegtuig.

Maandag was een bijzondere dag: de reset van het moeras in de Oostvaardersplassen ging officieel van start. Een belangrijke maatregel uit het vastgestelde Natura2000-beheerplan. Door de hoogte van de stuw aan te passen, loopt de grote plas van het moerasgedeelte niet meer vol met regenwater. Daardoor valt het westelijk deel van het moerasgebied komende jaren droog. Daarna moet de plas weer vollopen. Het hele proces duurt ten minste 4 jaar.

Waarom een moerasreset?

Afgelopen jaren is er veel open water ontstaan in de Oostvaardersplassen. Daardoor heeft het riet zich niet kunnen verjongen. Rietland is nodig als broed- en foerageergebied voor een groot aantal moerasvogels. De reset van het moeras moet zorgen voor een groter, vitaler rietmoeras. Op de middellange termijn van 15 tot 20 jaar verwachten we dat er circa 500 hectare rietvegetatie bij komt ten koste van eenzelfde oppervlakte open water. Goed nieuws dus voor de moerasvogels. Tijdens de reset valt de grote plas gedeeltelijk droog en ontstaan er poelen. Dat is weer goed voor tal van andere vogelsoorten, zoals steltlopers. Afgelopen zomer kregen we door de aanhoudende droogte als een voorproefje hiervan en waren in de Oostvaardersplassen grote aantallen en verschillende soorten steltlopers te zien.

Hand aan de kraan

Hoe de moerasreset precies gaat verlopen is nu niet te voorspellen. Daarom wordt de reset ‘met de hand aan de kraan’ uitgevoerd. Door de droge zomer van 2018, wordt tot de zomer van 2019 het huidige waterpeil behouden. Vanaf het najaar van 2019 verlagen we het peil verder door water in het Markermeer te pompen. Daarbij wordt goed gekeken naar de waterkwaliteit. In de zomer van 2020 daalt het peil nog verder door verdamping. Het is de bedoeling dat we het waterpeil vanaf september 2021 geleidelijk gaan verhogen tot het voorjaar van 2022. Daarna volgt een actiever peilbeheer dan voorheen.

Karpers

Voor de vissen betekent de moerasreset dat er minder water zal zijn. Karpers worden daarom gevangen en uitgezet in het Markermeer. Ook met de andere vissen wordt zorgvuldig omgegaan.

PS: de reactiemogelijkheid onder dit blog is gesloten. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, stuur dan een e-mail naar de boswachters. 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog