www.boswachtersblog.nl/ Oostvaardersplassen

Resultaten helikoptertellingen Oostvaardersplassen

5 november 2018 Boswachters in Oostvaardersplassen
helikoptertelling in de Oostvaardersplassen in oktober 2015

Op 29 en 30 oktober 2018 zijn drie helikoptervluchten uitgevoerd boven de Oostvaardersplassen om het aantal grote grazers te tellen. Ook vond een grondtelling plaats in de voor edelherten toegankelijke bosgebieden. In dit blogbericht vind je de resultaten van de tellingen.

Tijdens de tellingen in oktober is zowel boven het moeras als boven de grazige delen gevlogen. Steeds op een minimale hoogte van 150 meter om verstoring van vogels en de grazers tot een minimum te beperken. Tegelijk met de helikoptertelling is een grondtelling uitgevoerd in de voor edelherten toegankelijke bosgebieden. Dit omdat vanuit de lucht de edelherten in het bos niet of slecht waarneembaar zijn. Natuurlijk is het in een gebied zo groot als de Oostvaardersplassen (5.600 hectare) onmogelijk om een telling te houden tot op het dier nauwkeurig. In beide tellingen is een foutmarge van 10% niet ongebruikelijk. De gemiddelde aantallen zijn daarom afgerond.

Cijfers 2018

  • edelherten: 2.320
  • konikpaarden: 610
  • Heckrunderen: 200

Tijdens de tellingen van november 2017 waren dit:

  • edelherten: 3.950
  • konikpaarden: 1.050
  • Heckrunderen: 230

Beleidskader

In het nieuwe beleidskader van de provincie is bepaald dat de populatie edelherten teruggebracht wordt tot 490 dieren en het aantal konikpaarden tot 450 dieren. Dit betekent dat het aantal edelherten door middel van afschot met 1.830 wordt verminderd. Daarnaast worden er 160 paarden verplaatst naar andere natuurgebieden. Het aantal heckrunderen hoeft niet verminderd te worden.

Zie ook: Helikoptertellingen boven Oostvaardersplassen (29-10-2018)

Heb je vragen of opmerkingen over dit blog, stuur dan een e-mail naar de boswachters. 

reageren

geef een reactie

i

Mis geen enkel bericht van dit boswachtersblog